Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije (1974)/Socialistična federativna republika Jugoslavija

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
Ustava SFRJ

Ustavni odlok
Predgovor in vsebina
Temeljna načela
I. SFRJ
II. Družbena ureditev
III. Odnosi v federaciji
IV. Organizacija federacije
V. Sprememba ustave
VI. Prehodne in končne določbe
Ustavni zakon

PRVI DEL
SOCIALISTIČNA FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

1. člen[uredi]

Socialistična federativna republika Jugoslavija je zvezna država kot državna skupnost prostovoljno združenih narodov in njihovih socialističnih republik ter socialističnih avtonomnih pokrajin Kosova in Vojvodine v sestavi Socialistične republike Srbije, ki temelji na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, ter socialistična samoupravna demokratična skupnost delovnih ljudi in občanov ter enakopravnih narodov in narodnosti.

2. člen[uredi]

Republike in pokrajini SFRJ

Socialistično federativno republiko Jugoslavijo sestavljajo: Socialistična republika Bosna in Hercegovina (1), Socialistična republika Črna gora (4), Socialistična republika Hrvatska (2), Socialistična republika Makedonija (3), Socialistična republika Slovenija (6) in Socialistična republika Srbija (5), kot tudi Socialistična avtonomna pokrajina Kosovo (5a) in Socialistična avtonomna pokrajina Vojvodina (5b), ki sta v sestavi Socialistične republike Srbije.

3. člen[uredi]

Socialistična republika je država, ki temelji na suverenosti naroda ter na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, in socialistična samoupravna demokratična skupnost delovnih ljudi in občanov ter enakopravnih narodov in narodnosti.

4. člen[uredi]

Socialistična avtonomna pokrajina je avtonomna socialistična samoupravna demokratična družbenopolitična skupnost, ki temelji na oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih ljudi, v kateri delovni ljudje in občani, narodi in narodnosti uresničujejo svoje suverene pravice; kadar v skupnem interesu delovnih ljudi in občanov narodov in narodnosti republike kot celote tako določa ustava Socialistične republike Srbije, pa tudi v tej republiki.

5. člen[uredi]

Ozemlje Socialistične federativne republike Jugoslavije je enotno in ga sestavljajo ozemlja socialističnih republik.

Ozemlje republike se ne more spremeniti brez privolitve republike, ozemlje avtonomne pokrajine pa tudi ne brez privolitve avtonomne pokrajine.

Meja Socialistične federativne republike Jugoslavije se ne more spremeniti brez soglasja vseh republik in avtonomnih pokrajin.

Meja med republikama se sme spremeniti samo po njunem sporazumu; če gre za mejo avtonomne pokrajine, pa še z njenim soglasjem.

6. člen[uredi]

Grb SFRJ
Grb SFRJ

Grb Socialistične federativne republike Jugoslavije je polje, obdano z žitnim klasjem. Klasje je spodaj povezano z modrim trakom, na katerem je datum 29. XI. 1943. Med vrhovi klasja je rdeča peterokraka zvezda. V sredini polja je šest poševno položenih plamenic, katerih plameni se zlivajo v en plamen.

7. člen[uredi]

Zastava SFRJ
Zastava SFRJ

Zastava Socialistične federativne republike Jugoslavije je sestavljena iz treh barv: modre, bele in rdeče; z rdečo peterokrako zvezdo na sredi. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave se vrste vodoravno od zgoraj navzdol po temle redu: modra, bela in rdeča. Vsaka barva zavzema po širini tretjino zastave. Zvezda ima pravilno peterokrako obliko in zlat (rumen) rob. Središče zvezde se krije s točko, v kateri se sekata diagonali zastave. Gornji krak zvezde sega do polovice v modro barvo zastave, tako da imata dolnja kraka zvezde ustrezno mesto na rdeči barvi zastave.

8. člen[uredi]

Socialistična federativna republika Jugoslavija ima himno.

9. člen[uredi]

Glavno mesto Socialistične federativne republike Jugoslavije je Beograd.