Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije (1974)/Sprememba ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
Ustava SFRJ

Ustavni odlok
Predgovor in vsebina
Temeljna načela
I. SFRJ
II. Družbena ureditev
III. Odnosi v federaciji
IV. Organizacija federacije
V. Sprememba ustave
VI. Prehodne in končne določbe
Ustavni zakon

PETI DEL
SPREMEMBA USTAVE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

398. člen[uredi]

O spremembi ustave SFRJ odloča Zvezni zbor Skupščine SFRJ s soglasjem skupščin vseh republik in avtonomnih pokrajin; če se s spremembo ustave SFRJ urejajo samo položaj republik in medsebojna razmerja med federacijo in republikami, pa Zvezni zbor Skupščine SFRJ s soglasjem skupščin vseh republik.

399. člen[uredi]

Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, lahko da najmanj trideset delegatov v Zveznem zboru, Predsedstvo SFRJ, skupščina republike, skupščina avtonomne pokrajine in Zvezni izvršni svet.

400. člen[uredi]

O predlogu, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, odloča Zvezni zbor Skupščine SFRJ. Zvezni zbor lahko odloči, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ, če se s takim predlogom strinjajo skupščine vseh republik in avtonomnih pokrajin oziroma skupščine vseh republik.

401. člen[uredi]

Osnutek akta o spremembi ustave SFRJ določi Zvezni zbor Skupščine SFRJ, ga pošlje v mnenje skupščinam republik in avtonomnih pokrajin ter da v javno razpravo. Osnutek akta o spremembi ustave SFRJ obravnavajo skupščine vseh republik in avtonomnih pokrajin in dajo o njem svoje mnenje.

Potem ko dobi mnenja od skupščin vseh republik in avtonomnih pokrajin in je končana javna razprava, določi Zvezni zbor dokončen predlog akta o spremembi ustave SFRJ in odloči o njem.

Sprememba ustave SFRJ je v Zveznem zboru sprejeta, če glasujeta zanjo dve tretjini vseh delegatov Zveznega zbora.

Če sprememba ustave SFRJ v Zveznem zboru ni sprejeta, predloga za spremembo ustave SFRJ glede istega vprašanja ni mogoče ponoviti pred iztekom enega leta od dneva, ko je bil zavrnjen.

402. člen[uredi]

Sprememba ustave SFRJ je sprejeta, ko se z besedilom, ki ga je sprejel Zvezni zbor Skupščine SFRJ, strinjajo skupščine vseh republik in avtonomnih pokrajin oziroma skupščine vseh republik.

Če se skupščina ene ali več republik oziroma skupščina ene avtonomne pokrajine ne strinja z besedilom akta o spremembi ustave SFRJ, ki ga je sprejel Zvezni zbor, predlog za spremembo ustave SFRJ, o katerem ni bilo doseženo soglasje, ne more priti na dnevni red pred iztekom enega leta od dneva, ko je Zvezni zbor ugotovil, da ni soglasja.

403. člen[uredi]

Sprejeto spremembo ustave SFRJ razglasi Zvezni zbor Skupščine SFRJ.