Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije (1974)/Prehodne in končne določbe

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
Ustava SFRJ

Ustavni odlok
Predgovor in vsebina
Temeljna načela
I. SFRJ
II. Družbena ureditev
III. Odnosi v federaciji
IV. Organizacija federacije
V. Sprememba ustave
VI. Prehodne in končne določbe
Ustavni zakon

ŠESTI DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

404. člen[uredi]

Z izrazom »ustava« so v tej ustavi mišljene določbe ustave SFRJ, republiških ustav in pokrajinskih ustav. Z izrazom "samoupravni splošni akt" so v tej ustavi mišljeni družbeni dogovori, samoupravni sporazumi, s katerimi se na splošen način urejajo samoupravni odnosi, in drugi splošni akti organizacij združenega dela ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti.

405. člen[uredi]

Za izvedbo te ustave in za zagotovitev prehoda k njeni uporabi bo izdan poseben ustavni zakon. Ustavni zakon za izvedbo ustave SFRJ sprejmejo na predlog Zbora narodov vsi zbori Zvezne skupščine. Predlog ustavnega zakona mora biti sprejet z dvetretjinsko večino v vsakem zboru, kot to določajo četrti do osmi odstavek 2. točke ustavnega amandmaja XII.

Ustavni zakon za izvedbo ustave SFRJ se razglasi in začne veljati sočasno z ustavo SFRJ.

406. člen[uredi]

Ta ustava začne veljati z dnem razglasitve.