Ustava Socialistične republike Slovenije (1974)/Sprememba ustave Socialistične republike Slovenije

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search
ČETRTI DEL
SPREMEMBA USTAVE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE

435. člen[uredi]

Ustava Socialistične republike Slovenije se lahko spremeni z ustavnimi amandmaji.

Posamezne ustavne določbe se zaradi uresničevanja ustave v skladu z njenimi temeljnimi načeli lahko razčlenijo ali dopolnijo tudi z ustavnim zakonom. Ustavni zakon se sprejema po enakem postopku in ima enako veljavo kot ustavni amandmaji.

436. člen[uredi]

Predlog, da se začne postopek za spremembo ustave, lahko da vsak zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije, predsedstvo republike ali Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije.

437. člen[uredi]

O predlogu, da se začne postopek za spremembo ustave, odločajo vsi zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije enakopravno.

438. člen[uredi]

Na podlagi sprejetega predloga, da se začne postopek za spremembo ustave, izvolijo enakopravno vsi zbori komisijo za pripravo sprememb ustave. Komisija predlaga vsem zborom Skupščine Socialistične republike Slovenije osnutek sprememb ustave; vsi zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije določijo osnutek sprememb ustave in ga dajo v javno razpravo.

Po končani javni razpravi predlaga komisija vsem zborom Skupščine Socialistične republike Slovenije predlog sprememb ustave.

O spremembi ustave odločajo vsi zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije enakopravno. Sprememba ustave je sprejeta, če zanjo glasujeta dve tretjini delegatov vsakega zbora.

439. člen[uredi]

Če pri odločanju o spremembi ustave ne pride do soglasja med zbori Skupščine Socialistične republike Slovenije, postavijo skupno komisijo, v katero izvoli vsak zbor enako število članov. Skupna komisija pripravi predlog za uskladitev spornih vprašanj.

Če se skupna komisija ne sporazume, ali če zbori ne sprejmejo njenega sporazumnega predloga, se obravnava predlog na skupni seji zborov. Če se tudi na skupni seji zbori ne zedinijo, se predlog odloži z dnevnega reda. Predlog se lahko da ponovno na dnevni red po preteku šestih mesecev na predlog enega zbora, po sklepu vseh zborov pa lahko že prej.

440. člen[uredi]

Spremembo ustave razglasi Skupščina Socialistične republike Slovenije na skupni seji vseh zborov.