Ustava Socialistične republike Slovenije (1974)

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti

Izhajajoč in tega

  • da so delavci, kmetje in delovna inteligenca ter vsi napredni ljudje Slovenije, združeni v vseljudsko organizacijo Osvobodilno fronto s Komunistično partijo na čelu, s svojim bojem v narodnoosvobodilni vojni in socialistični revoluciji zrušili stari družbeni red, ki je temeljil na izkoriščanju, političnem zatiranju in nacionalni neenakopravnosti, in začeli ustvarjati družbo, v kateri bosta človek in njegovo delo osvobojena izkoriščanja in samovolje in v kateri bodo ustvarjeni pogoji za svoboden in vsestranski razvoj slovenskega naroda;
  • da je slovenski narod v svojem narodnoosvobodilnem boju in socialistični revoluciji, neločljivo povezan z drugimi narodi in narodnostmi Jugoslavije, z zmago nad silami fašistične agresije in notranje reakcije prvič v zgodovini po tisočletnem zatiranju ustvaril svojo lastno državo, ki temelji na njegovi suverenosti in na oblasti ter samoupravljanju delavskega razreda in vseh delovnih ljudi in ki je v sestavi zvezne države Socialistične federativne republike Jugoslavije kot državne skupnosti prostovoljno združenih narodov in narodnosti;
  • da je boj, ki so ga narodi in narodnosti Jugoslavije z ramo ob rami bili in ga še bijejo za svojo in vseh narodov svobodo in enakopravnost, za mir in miroljubno aktivno sožitje, družbeni napredek in socialistične samoupravne družbene odnose v vseh oblikah in na vseh ravneh organizacije družbe, pomenil in pomeni hkrati razvijanje in utrjevanje pogojev, neogibnih za svobodno ustvarjalno dejavnost delovnega človeka;
  • da so z razvojem materialne osnove družbe in socialističnih samoupravnih odnosov v njej nastale bistvene spremembe v družbenih in političnih odnosih, ki terjajo ustrezne spremembe sedanjih ustavnih določb;

in zato, da se z novo ustavo Socialistične republike Slovenije, ki poleg novih sprememb in dopolnitev obsega tudi z njimi usklajene določbe ustave Socialistične republike Slovenije iz leta 1963 in ustavnih amandmajev I do LIII, še naprej razvijajo dosežene revolucionarne pridobitve ter da se zagotovi nadaljnji razvoj socialističnih samoupravnih demokratičnih odnosov na poti k osvoboditvi dela in zgraditvi komunistične družbe ter na tej osnovi učvrsti ustavna ureditev

Skupščina Socialistične republike Slovenije kot organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti v Socialistični republiki Sloveniji sprejema

sprejema
USTAVO SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE

Vsebina:Ustava Socialistične republike Slovenije je bila objavljena v Uradnem listu SRS, št. 6-44,74 z dne 28. II. 1974.