XXI. Kmetiſhki ſtan.

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
XX. Rasvujsdan ſvét. XXI. Kmetiſhki ſtan.
(Koroške ino Štajarske pesme: Enokoljko popravlene ino na novo sloshene)
Anton Martin Slomšek
XXII. Nedelzi.
Dovoljenje: To delo je v Sloveniji v javni domeni, ker so avtorske pravice na njem potekle.
Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).
Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txt


1.

Vſi ſtani na ſvetu
Potrebni ſo nam,
Poſebno pa kmetſtvo
Goſpoſtvo s’ maſhtvám. [1]

2.

Goſpoſtvo naſ visha,
Pravizo ſtorí,
In moſhtvo pa ſteso
V’ nebeſa vuzhi.

3.

Goſpoſtvo in maſhtvo
Sdaj ’s miſli puſtím,
Isvoljeno kmetſtvo
Naj v’ peſmi ſlovim.[2]

4.

¸Spoſhtovati ſe more
Lep kmetovſki ſtan;
¸Sam Ozhe nebeſhki
Je kmet imenván.

5.

Bog klizhe v’ vinograd
Na delo ljudi,
In vſakemu na vezher
Plazhilo deli.

6.

Na semljo zhlovéſhkiga
¸Serza je ſjal
Svelizhar beſedo,
In ſéme je djal.

7.

Vſim drugim ſtanovam
Kmet shivesh delí,
¸Sam ſebe in ſvoje
Lepò oſkerbi.

8.

Kruh, vino perdela,
Shivino redi,
Perpravlja tud’ druge
Potrebne rezhi.
9.

Per ſvojim pohiſhtvi
Ima goſpodár
Sa vſak’ga berazha
Perpravleni dar.

10.

Od ſvita do mraka
Ma delati kmet:
Sdaj orje, sdaj ſeje,
In tudi gre shet.

11.

Sdaj mláti, sdaj veja,
Sdaj kleple koſó,
Sdaj ſezhe [3]s’ njó travo,
¸Suſhi sdaj ſenó.

12.

V’ vinogradu dela,
On réshe, kopá,
Sdaj préſha, in vinze
Na prodaj peljá.

13.

Sdaj konjam polaga,
Napravlja jim rés,
Sdaj shvinzo napaja,
Nareja ji sméſ.

14.

Sdaj ſeka, sdaj téſhe,
.Sdaj vertat’ hití;
Perpravlja koleſe
In plote gradí.

15.

On konje napreshe,
Nabaſhe blagá,
¸Se v’ptuje deshele
Na zéſto podá.

16.

Bizh pozhi, konj ſkozhi
In vſtrano sleti,
Glej, vos se mu sverne,
In v’gravbi [4]leshí.

17.

On teſhko vsdiguje,
Ga herbet boli,
Pa dobre je volje,
Kér dnarje dobi.

18.

Shelesa ſi kupi
Sa vos ino plug,
¸She rad bi ſi kupil
En zheren[5] klobúk.

19.

Pomiſli na sheno,
De nima ſoli,
Ji kupi dva ſhtóka,
Zhe nima sa trí.

20.

Veſ shejn ino lazhen
On pride nasaj,
In proſi: »Oj shena!
Le jeſti mi daj.«

21.

»Po piti ſi pojde,
Pogledal bom v’klet, [6]
Te zhaſ pa le dobro
Perpravi mi jéd.«

22.

Sdaj dazjo plazhuje
Sdaj delavze ’ma,
Sdaj tezhe h’ kovazhu,
Sdaj v’malen peljá. [7]

23.

Sdaj gnjive povasha,
Sdaj kolje ojſtri,
Sdaj zheſhnje vzepluje,
Sdaj verbe ſadí.

24.

Zel den je na nogah,
In ne poſedi,
Ko tedaj kér v’peto
Kak teren dobi.

25.

Na vezher ſe vleshe,
Na ſlami saſpi,
Pred dnevam ga sopet
Petelin sbudí.

26.

Drushini vkasnje
Kaj delat’ imá:
»Ti pojdi na polje,
Ti bodi domá.«

27.

Zel teden[8]
In ſe veſeli,
De ſebe in ſvoje
Poſhteno shivi.

28.

On vſe opravila
Bogu isrozhí,
¸Si shvishga in poje,
Veſelo shivi.

29.

Svelizhan prav lehko
Vſak kmetizh bi bil,
Deb’ le ob nedélah
Tok slo ne greſhil.

30.

Vſe to, kar zhes teden
On dobriga ſtri,
V’ nedelo sapravi,
In duſho sgubí.

31.

On v’ zerkví od sadej
Per vratih ſloni,
Is zerkve pa hitro
V’ taberno leti.

32.

Tam pije s’tovarſhmi,
In tudi kvarta,
Nje shena pa ſolse
Preliva domá.

33.

Dolsnike ne plazha,
Jih vodi sa noſ,
Na ſtaroſt oſtane
Rastergan in boſ.

34.

O kmetizh! Ohrani
Poſhteno ſerzé;
Le varvaj krivize
In pjanoſti ſe.

35.

Ne hôdi v’ taberne,
Ne hôdi kvartát,
Ne dajaj ſe ſlabim
Tovarſham ſpelát’.

36.

Per domi oſtajaj,
Po polji pogléj,
In rosenkranz v’rokah
O prasnikih ’mej!

37.

Dolshnoſti dopolni
In boj ſe Boga,
Tok bodeſh ſi vreden
¸Sto zentov slatá.
Is ſtare predelana.

  1. Maſhtvo, duhovni ſtan.
  2. Zheſtim.
  3. Reshe, koſi
  4. Grabni, jami.
  5. Zhoden.
  6. Hram
  7. V'mlin sapeljá.
  8. Nedelo.