Dohtar (različice)

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
Dohtar
(Poezije)
France Prešeren
Vzporedna postavitev šestih različic. Glej tudi posebej: Dohtar (1847) in Romanca od dohtarja (1833).
Dovoljenje: To delo je v Sloveniji v  javni domeni, ker so avtorske pravice na njem potekle.
Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).

Delo ni nujno v javni domeni tudi v ZDA. Za dela, objavljena pred letom 1978, se v ZDA upošteva rok preteka avtorskih pravic 31. december 95. leta od datuma stvaritve dela, za dela, objavljena leta 1978 ali pozneje, pa 31. december 70. leta po smrti zadnjega živečega avtorja.

Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txt


Rokopis za Krajnsko čbelico,
iz Kastelčeve zapuščine,
KNM Ms 5, str. 19–21


Romanza
od dohtarja.

„Dohtar, tí jesizhni dohtar!
Kaj poſtopaſh tí sa mano?
Ne prepíram ſe s' nobenim,
De bi peljal mojo pravdo;
Ni ſhe vmerla teta moja,
Teta moja, dèkle ſtaro,
De bi, dohtar! mi opravljal
Po nji Sa njo dedino[1] bogato;
˛Sim premlada, de bi piſmo
Shenitvanſko ſe piſalo.
Dohtar, tí jesizhni dohtar!
Kaj poſtopaſh tí sa mano?“ —
<Oj devíza, ój dev,íza!>
„Lepa hzherka, lepa hzherka!
<Mlada rosha>
Lepa hzherka, ſèrze drago!
Naj zvetó ti mirni dnevi[,]!
Bog ti shiví teto ſtaro!
Je v’ ſheſtnajſtimu réſ léto
˛Se moshiti ſhe prekmalo[;] --
De te ljubit’ ni presgodaj
Tvoji mi pogledi prav’jo;
V’ pravdah ne shelí peró ti,
Al ſerzé le sa-te vshgano
Ti shelí v’ ljubesni ſlú[ſ]shit’,
Bres pokoja tó sa tabo
Vodi mi poglede, miſli
In nogé s' mozhjó nesnano,
<[oj] o' deviza,>
Koder hodiſh lepa hzherka,
<Mlada rosha>
Lepa hzherka, ſerze drago!“ —

Dr Preſhérn.


  1. dedino, erbſhino.

Krajnska Zhbeliza 4 (1833),
str. 12–13, dLibRomanza
od dohtarja.

„Dohtar, tí jesizhni dohtar!
Kaj poſtopaſh tí sa mano?
Ne prepíram ſe s' nobenim,
De bi peljal mojo pravdo;
Ni ſhe vmerla teta moja,
Teta moja, dèkle ſtaro,
De bi, dohtar! mi opravljal
Sa njo dédino[1] bogato;
˛Sim premlada, de bi piſmo
Shenitvanſko ſe piſalo.
Dohtar, tí jesizhni dohtar!
Kaj poſtopaſh tí sa mano?“ —
„Oj devíza, oj devíza!
Mlada rosha, ſèrze drago!
Naj zvetó ti mirni dnevi!
Bog ti shiví teto ſtaro!
Je v’ ſheſtnajſtimu reſ létu
˛Se moshiti ſhe prekmalo —
De te ljubit’ ni presgodaj,
Tvoji mi pogledi prav’jo.
V’ pravdah ne shelí peró ti,
Al’ ſerzé le sa-te vshgano,
Ti shelí v’ ljubesni ſlúshit’;
Bres pokoja tó sa tabo
Vódi mi poglede, miſli
In nogé s mozhjó nesnano,
Koder hodiſh tí, deviza,
Mlada rosha, ſerze drago!“ —
 
 
 
 
 


  1. dedino, erbſhino.

Rokopis iz Clevelanda
Dóhtar.

„Dóhtar, ti jezični dohtar!
Kaj postopaš tí za máno?
Nè prepiram se z nobênim,
De bi pêljal môjo pravdo;
Ni še vmerla teta môja,
Teta moja, dekle stáro,
De bi, dohtar! mi opravljal,
Po nji dedino bogato;
Sim premlada, de bi pismo
Ženit'vansko se pisalo.
Dohtar tí jezični dohtar!
Kaj postopaš tí za mano?“ —
„Ljubo dekle, o lepóta,
Mlada roža, sèrce drago!
Naj cveto ti mirni dnevi,
Bog ti žívi têto, stáro.
Je v šestnajstimu, res létu
Se možíti šè prekmálo;
De te ljubit' ní prezgodej,
Tvôji mi pogledi práv'jo
V pravdah ne želí peró ti
Al sercé, le za-te vžgáno,
Ti želí v ljubézni slúžit';
Brez pokója to zatabo
Vódi mi pogléde, mísli,
In noge z močjo neznán[a]<o>,
Koder hodiš ti lepôta,
Mlada roža, sèrce drago!“ —

Dr PrešérinMP

Cenzurno-tiskarski rokopis za
Poezije, 1846, NUK Ms 788, str. 49
dLib, str. 50 iz faksimila 1908)Dóhtar.

„Dóhtar, ti jezíčni dóhtar!
Káj postópaš tí za máno?
Nè prepíram se z nobênim,
De bi pêljal môjo právdo;
Ní [še] umerla téta môja,
Téta môja, dekle stáro,
Dè [x] bi, dóhtar! mì oprávljal,
Po nji dédino bogáto;
Sìm premláda, de bi písmo
Žênitvánsko se pisál[a]<o>.
Dóhtar, tí jezíčni dóhtar!
Káj postópaš tí za mano?“ —

<Ne zaméri, ne zaméri,>
„Ljúbo dekle, o lepóta,
<Cvét lepôte, dèkle>
Mláda róža, sèrce drágo!
Nàj cveto<tekó> ti mírni dnévi,
Bóg ti žívi têto stáro.
Je v šestnájstimu res<, míslim,> létu
Se možíti šè prekmálo;
De te ljúbit' ní prezgódej,
Tvôji mi poglédi právjo.
V právdah ne ž[ê]elí peró ti,[,]
Al sercé, le sá-te vžgáno,
Tì želí v ljubézni slúžit';
Brez pokója tó za tábo
Vódi mi pogléde, mísli,
In nogé z močjó neznáno,
<cvét>
Kóder hódiš [tí] lepôt[a]<e>,
<Žláhtna> <dèkle>
Mláda róža, sèrce drágo!“ —

Cenzurno-revizijski rokopis za
Poezije, 1846, str. 47–48,
KNM Ms 11, faksimile 1966Dóhtar.

„Dóhtar tí jezíčni dóhtar!
Kaj postópaš ti za máno?
Ne prepíram se z nobênim,
De bi pêljal môjo právdo;
Ní [še] umèrla téta môja,
Têta môja, deklè stáro,
Dè bi, [Do]dóhtar! ti oprávljal
Po nji dédino bogáto,
Sim premláda, de bi písmo
Ženitvánsko se pisálo.
Dóhtar, ti jezíčni dóhtar!
Kaj postópaš tí za máno?“ —

„Ne zaméri, ne zaméri,
Cvét lepôte, dèkle drágo!
Nàj tekó ti mírni dnévi,
Bóg ti žívi têto staro,
<míslim,>
Je v šestnájstimu<m,> res létu
Se možiti še prekmálo;
De te ljúbit' ní prezgódej,
Tvôji mi poglédi právjo.
V právdah ne želí peró ti,
Al sercé le záte vžgáno
Ti želí v ljubézni slúžit';
Brez pokója tó za tábo
Vódi mi pogléde, mísli
In nogé z močjó neznáno,
Kóder hódiš, cvét lepôte,
Žláhtna róža, dèkle drágo!“

Poezije 1847, str. 43–44, dLib
Dóhtar.

„Dóhtar, ti jezíčni dóhtar!
Káj postópaš tí za máno?
Nè prepíram se z nobênim,
De bi pêljal môjo právdo;
Ní umèrla teta môja,
Teta môja, dèkle stáro,
Dè bi, dóhtar! mì oprávljal,
Po nji dédino bogáto;
Sìm premláda, de bi písmo
Ženitvánsko se pisálo,
Dóhtar, tí jezíčni dóhtar!
Káj postópaš tí za mano?“ —

„Ne zaméri, ne zaméri,
Cvét lepôte, dèkle drágo!
Nàj tekó ti mírni dnévi,
Bóg ti žívi têto stáro.
Je v šestnájstim, míslim, léti
Se možíti šè prekmálo;
De te ljúbit' ní prezgódej,
Tvôji mi poglédi právjo.
V právdah ne želí peró ti,
Al sercé, le zá-te vžgáno,
Tì želí v ljubézni slúžit';
Brez pokója tó za tábo
Vódi mi pogléde, mísli
In nogé z močjó neznáno,
Kóder hódiš cvét lepôte,
Žláhtna róža, dèkle drágo!“ —