Zdravljica (različice)

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
Zdravljica
France Prešeren
Vzporedna postavitev šestih različic.
Dovoljenje: To delo je v Sloveniji v javni domeni, ker so avtorske pravice na njem potekle.
Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).

Delo ni nujno v javni domeni tudi v ZDA. Za dela, objavljena pred letom 1978, se v ZDA upošteva rok preteka avtorskih pravic 31. december 95. leta od datuma stvaritve dela, za dela, objavljena leta 1978 ali pozneje, pa 31. december 70. leta po smrti zadnjega živečega avtorja.

Članek v Wikipediji:   Zdravljica
Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txtRokopis, 1844,
NUK Ms 471, št. 4,
hervardi.com


Sdravíza
ob novíni léta 1844.

Spet, terte ſo rodíle,
Prijatli, vínze nam ſladkó,
Ki nam oshívlja shíle,
Şerzé rasjáſni in okó.
Ki vtopí
Vſe ſkerbí,
Veſélo úpanje budí.

Komú pervo sdravízo
Napíli bómo króg in króg?
Şlovénzov porodnízo,
Deshélo náſho shívi Bóg.
Brate vſe,
Kar naſ je
Şinóv ſlovénſke mátere!

V ſovráshnike s oblákov
Rodú naj náſhga tréſhi gróm!
Proſt, ko je bil ozhákov,
Napréj naj bo Şlovénzov dóm!
Naj sdrobé
Njih roké
Veríge vſe, ki jim teshé!

Edínoſt, ſrezha, ſpráva,
K njìm naj nasáj ſe vèrnejo!
Otrók, kar íma Şláva
Vſi naj ſi v róke ſéshejo,
De obláſt
Şpét in zháſt,
Ko blé ſte, bóſte naſha láſt! —

Bog shívi vaſ, Şlovénke,
Prelépe, shláhtne róshize!
Ni táke je mladénke,
Ko náſhe je kerví deklè;
Ko do sdéj,
Sanapréj
Şlovíte, drage, vekoméj! —

Ljubésni ſládke ſpóne
Naj vèshejo vaſ na naſh ród,
V njim ſklepajte sakóne,
De níkdar vèzh napréj od tód
Hzher ſinóv
Sárod nóv
Ne bó pajdaſh ſovráshnikov! —

Mladenzhi! sdaj ſe píje
Sdravíza vaſha, ví, naſh úp!
Ljubésni domazhíje,
Nobèn naj vam ne oſmèrti ſtrup!
Ker po naſ
Bode vaſ
Jo ſerzhno varvat' klízal zhaſ. —

Shivé naj vſi naródi,
Ki dan dozhákat hrepené,
De kóder ſónze hódi,
Ne bó pod njím ſúshne glavé!
Kupza tá
Njim veljá
Naj Bóg jim dôbro ſrézho dá!

Viſôko sdaj prijatli,
Kosárze sa-ſe vsdignimo!
Şaj ſmo ſe vſi pobrátli,
Şaj êno míſel míſlimo; —
Bog naj te,
Bog naj me,
Naj naſ shivi továrſhe vſe! —
Amen.


Neohranjen rokopis,
prepisal Ivan Macun,
Ljubljanski zvon, 1895, dLibOb novini 1844

Spet terte so rodile,
Prijatli, vince nam sladko,
Ki nam oživlja žile
Serce razjasni in okó,
Ki vtopi
Vse skerbi,
Veselo upanje budi!

Komu pervo zdravico
Napili bomo krog in krog?
Slovencov porodnico
Deželo našo živi Bog
Brate vse,
Kar nas je
Sinov slovenske matere!

V sovražnike 'z oblakov
Rodu naj naš'ga treši grom!
Prost, ko je bil očakov,
Naprej naj bo Slovencov dom;
Naj zdrobé
Njih roké
Verige vse, ki jim težé.

Edinost, sreča, sprava
K nam naj nazaj se vernejo,
Otrok, kar ima Slava,
Vsi naj si v roke sežejo,
De oblast
Spet in čast
Ko ble ste, boste naša last.

Bog živi vas Slovenke,
Prelepe, žlahtne rožice;
Ni take je mladenke
Ko naše je kerví deklè;
Ko do zdej
Za naprej
Slovite drage vekomej.

Ljubezni sladke spone
Naj vežejo vaš na naš rod
V njim sklepajte zakone
De nikdar več naprej od tod
Hčer sinov
Zarod nov
Ne bo pajdaš sovražnikov.

Mladenči, zdaj se pije
Zdravljica vaša, vi naš up;
Ljubezni domačije
Noben naj vam ne vsmerti strup;
Ker po nas
Bode vas
Jo serčno branit' klical čas

Živé naj vsi naródi
Ki dan dočakat' hrepené
Ki, koder solnce hódi
Ne bo pod njim súžne glavé
Kupca ta
Njim velja
Naj bog jim dobro srečo da.

Visoko zdaj, prijatli,
Kozarce zase vzdignimo
Ki smo se [vsi] pobratli
Saj eno misel mislimo;
Bog naj te....
Bog naj me....
Naj nas živi tovarše vse!


Rokopis, 1844,
NUK Ms 471, št. 3,
hervardi.com


Sdravíza
ob novini leta 1844

Spet, tèrte ſo rodíle,
Prijátli! vínze nam ſladkó,
Ki nam oshívlja shíle,
Şerzé rasjáſni in okó.
Ki vtopí
Vſe ſkerbí,
Veſélo úpanje V potertih perſih up budí.

Komú pervo sdravízo nar pred veſélo
Napíli bómo króg in króg? ſdravizo, bratje, zhmo sapet',
Şlovénzov porodnízo, Bog naſho nam deshelo
Deshélo náſho shívi Bóg. Bóg shivi veſ ſlovenſki ſvét,
Brate vſe,
Kar naſ je
Şinóv ſlovénſkezhe mátere!

V ſovráshnike s oblákov
Rodú naj náſhga tréſhi gróm!
Proſt, ko je bil ozhákov,
Napréj naj bó Şlovénzov dóm!
Naj sdrobé
Njih roké
Veríge vſe, ki jim teshé Si ſpone, kjer jim ſhe teshé!

Edínoſt, ſrezha, ſpráva,
K njìm nam naj nasáj ſe vèrnejo!
Otrók, kar íma Sláva
Vſi naj ſi v róke ſéshejo,
De obláſt
Şpét in In s njo zháſt,
Ko ble ſte, boſte naſha láſt! —
Naj ſinov
sarod nov
Jis vaſ bo ſtrah ſovrashnikov


Bog shívi vaſ, Şlovénke,
Prelépe, shláhtne róshize!
Ni táke je mladénke,
Ko náſhe je kerví deklè;
Ko do sdéj,
Sanapréj
Şlovíte, dráge, vekoméj! —

Mladénzhi! sdaj ſe píje
Sdravíza vaſha, ví, naſh úp!
Ljubésni domazhíje
Nobèn naj vam ne oſmèrti ſtrup!
Ker po naſ
Bóde vaſ
Jo ſerzhno bránit varvat' bránit klízal zhaſ. —

Shivé naj vſi naródi,
Ki dan dozhákat hrepené Ki hrepené dozhákat dan,
De kóder ſónze hódi,
Ne bó pod njím ſúshne glavé Prepír is ſvéta bo pregnan!
Kupza tá De rojak,
Njim veljá Tak al tak Proſt bo vſak
Naj Bóg jim dôbro ſrézho dá! bo pomagal vſak Ne vrag le ſoſed bo meják. —

Viſôko sdaj Na sadnje ſhe prijatli!
Kosárze sa-ſe vsdígnimo!
Şaj Ki ſmo ſe vſi pobrátli sato ſe sbrátli,
Şaj êno míſel míſlimo Ki eno Ki dôbro v ſerzu míſlimo; —
Bog naj te Dokaj dni,
Bog naj me Naj shivi,
Naj naſ shivi továrſhe vſe Bog, kar naſ dobrih je ljudi! —

Ljubésni ſládke ſpóne
Naj véshejo vaſ na naſh ród,
V njim ſklépajte sakóne,
De níkdar vèzh napréj od tód
Hzhér ſinóv
Sárod nóv
Ne bó pajdaſh ſovráshnikov! —

Bog naj vſe,
Kar naſ je,
Shiví tovarſhe sdrúshene!


Rokopis za Poezije, 1846
ZDRAVLJICA

Spet tèrte so rodíle,
Perjátli! vínce nam sladkó,
Ki nam ožívlja žíle,
Sercé razjásni in okó,
Ki vtopí
Vse skerbí,
V potèrtih pèrsih úp budí.

Komú nar pred vesélo
Zdravljíco, brátje! čmò zapét'?
Bóg nášo nam dezélo,
Bóg žívi vès slovénski svét,
Bráte vse,
Kar nas je,
Sinóv slovéče matere!

Edínost, sréča, správa
K nam nàj nazáj se vèrnejo;
Otrók, kar íma Sláva,
Vsi nàj si v róke séžejo!
De oblást
In z njó část,
Obílnost bódo náša lást.

Bóg žívi vas Slovénke,
Prelépe, žláhtne róžice!
Ni táke je mladénke,
Ki náše je kerví deklè;
Nàj sinóv
Zárod nòv
Iz vàs bo stráh sovrážnikov!

Mladenči, zdéj se píje
Zdravljíca váša, vi naš up;
Ljubézni domačíje
Nobèn naj vàm ne vsmèrti strúp;
Ker po nàs
Bode vàs
Jo sèrčno bránit' klícal čàs!

Živé naj vsi naródi,
Ki hrepené dočákat' dán,
De, kóder sónce hódi,
Prepír iz svéta bó pregnán,
De roják
Prost bo vsák,
Ne vrág, le sósed bo meják!

Na zádnje šè, perjátli!
Kozárce za-se vzdignimo!
Ki smo za tó se zbrátli,
Ki dôbro v sèrcu míslimo.
Dókaj dní
Naj ziví
Bog, kàr nas dôbrih je ljudí!


Novice, 26. marec 1848, dLib
Zdravljíca.

Prijátli! odrodíle
So terte vínce nam sladkó,
Ki nam ožívlja žíle,
Sercé razjásni in okó,
Ki vtopí
Vse skerbí,
V potertih persih up budí!

Komú nar pred vesélo
Zdravljíco, brátje! čmo zapét'?
Bóg nášo nam dežélo,
Bóg žívi ves slovénski svét,
Brate vse,
Kar nas je
Sinóv slovéče matere!

V sovrážnike z oblákov
Rodú naj nášga tréši gróm;
Prost, ko je bíl očákov,
Napréj naj bó Slovéncov dóm;
Naj zdrobé
Njih roké
Si spóne, ki jim še težé!

Edínost, sréča, správa
K nam naj nazáj se vèrnejo;
Otrók, kar íma Sláva,
Vsi naj si v róke séžejo,
De oblast
In z njó část,
Ko préd, spet náša boste lást!

Bog žívi vas Slovénke,
Prelépe, žláhtne róžice;
Ni táke je mladénke,
Ko náše je kervi deklè;
Naj sinóv
Zárod nóv
Iz vas bo stráh sovrážnikov!

Mladénči, zdaj se píje
Zdravljíca váša, ví naš up;
Ljubézni domačíje
Nobèn naj vam ne vsmèrti strúp;
Kér zdaj vàs,
Kakor nàs,
Jo sèrčno bránit' klíče čàs!

Živé naj vsi naródi,
Ki hrepené dočákat dan,
Ki, kóder sónce hódi,
Prepír iz svéta bó pregnán,
Ki roják
Prost bo vsák,
Ne vrág, le sósed bó meják!

Nazádnje še prijátli,
Kozárce za-se vzdignimo,
Ki smo zató se zbrát'li,
Ki dôbro v sèrcu míslimo;
Dókaj dní
Naj živí
Vsak, kar nas dôbrih je ljudí! —

Dr. Prešérin.


Krajnska čbelica 5, 1848, str. 25,
kr.sik.si, dedi.si
Zdravljíca.

Prijatli! odrodíle
So terte vince nam sladkó,
Ki nam oživlja žíle,
Sercé razjasni in okó,
Ki vtopí
Vse skerbí,
V potertih persih up budí!

Komú nar pred vesélo
Zdravljico, bratje! čmo zapét'?
Bog našo nam deželo,
Bog živi vès slovénski svét,
Brate vse,
Kar nas je
Sinóv slovéče matere!

V sovražnike 'z oblákov
Rodú naj náš'ga treši gróm;
Prost, ko je bil očakov,
Naprej naj bo Slovencov dóm;
Naj zdrobé
Njih roké
Si spóne, ki jih še težé!

Edinost, sréča, správa
K nam naj nazaj se vernejo;
Otrók, kar ima Sláva,
Vsi naj si v róke séžejo,
De oblast
In z njo část,
Ko préd, spet náša boste last!

Bog žívi vas slovénske,
Prelépe, žláhtne róžice;
Ni take je mladenke,
Ko naše je kerví deklè;
Naj sinóv
Zarod nóv
Iz vas bo strah sovražnikov!

Mladénči, zdaj se píje
Zdravljica váša, ví naš up;
Ljubézni domačíje
Noben naj vam ne vsmèrti strúp;
Kér zdaj vàs,
Kakor nàs,
Jo sèrčno bránit' klíče čàs!

Živé naj vsi naródi,
Ki hrepené dočákat' dan,
Ki, kóder sónce hódi,
Prepir iz svéta bo pregnán,
Ki roják
Prost bo vsák,
Ne vrág, le sósed bo meják!

Nazádnje še prijátli,
Kozárce za-se vzdignimo,
Ki smo zató se zbrát'li,
Ki dôbro v sercu míslimo;
Dokaj dní
Naj živí
Vsak, kar nas dobrih je ljudí! —

Dr. Prešérin.