Sveto pismo (Jurij Dalmatin)/S. Iansha pervi lyſt

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
S. Petra drugi lyſt S. Iansha pervi lyſt
Sveto pismo (Jurij Dalmatin)
Sveti Janez Evangelist
S. Petra drugi lyſt
Prevod Jurija Dalmatina
Dovoljenje: PD-icon.svg To delo je v Sloveniji v  javni domeni, ker so avtorske pravice na njem potekle.
Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).

Delo ni nujno v javni domeni tudi v ZDA. Za dela, objavljena pred letom 1978, se v ZDA upošteva rok preteka avtorskih pravic 31. december 95. leta od datuma stvaritve dela, za dela, objavljena leta 1978 ali pozneje, pa 31. december 70. leta po smrti zadnjega živečega avtorja.

Izvozi v formatu: EPUB silk icon.svg epub      Mobi icon.svg mobi      Pdf by mimooh.svg pdf      Farm-Fresh file extension rtf.png rtf      Text-txt.svg txtPoglavja 1 2 3 4 5 dno

SVETIGA IOANNESA
PERVI LYST.

1[uredi]

1 TV, KAR IE BILV OD SAZHETKA, kar ſmo ſliſhali, kar ſmo s'naſhimi ozhima vidili, kar ſmo gledali, inu kar ſo naſhe roké tipale, od Beſsede tiga lebna, 2 inu leben ſe je prikasal, inu my ſmo vidili, inu my prizhujemo inu osnanujemo vam ta leben, kateri je vezhin, kateri je bil pèr Ozhetu, inu ſe je nam resodil. 3 Kar ſmo my vidili inu ſliſhali, tu vam osnanujemo, de bote tudi vy s'nami red iméli tu gmajn vshivanje, inu de bo naſhe gmajn vshivanje s'Ozhetom, inu shnjegovim Synom Iesuſom Criſtuſom. 4 Inu letu vam my piſhemo, de bo vaſhe veſselje popolnoma. 5 Inu letu je tu osnanovanje, kateru ſmo my od njega ſliſhali, inu vam osnanujemo, de je Bug ena Luzh, inu v'nym nej obena temma. 6 Aku my pravimo, de imamo shnym drushbó, inu hodimo v'temmi, taku lashemo, inu neſturimo riſnice. 7 Aku my pak v'luzhi hodimo, kakòr je on v'luzhi, taku my imamo gmajn vshivanje mej ſabo, Inu ta KRY IESVSA CRISTVSA NIEGOVIGA Synu nas ozhiſti od vſeh gréhou: 8 Aku pravimo, de némamo gréha, taku ſamy ſebe sapelamo, inu riſniza nej notri v'nas. 9 Aku my pak naſhe gréhe ſposnamo, taku je on svéſt inu pravizhen, de nam odpuſty naſhe gréhe, inu nas ozhiſti od vſe hudobe. 10 Aku mi rezhemo, de néſmo gréſhili, taku my njega na lasho ſtavimo, inu njega beſseda nej notri v'nas.

2[uredi]

1 MOji Otrozhizhi, letu jeſt vam piſhem, de negréſhite. Inu aku gdu gréſhi, taku imamo eniga Beſsednika pèr Ozhetu, Iesuſa Criſtuſa, kir je pravizhen, 2 inu taiſti je tu smyrjenje sa naſhe gréhe: Nikar le pak sa te naſhe, temuzh tudi sa vſiga ulniga Svitá. 3 Inu pèr letim my vémo, de ſmo ga ſposnali, aku my njega sapuvidi dèrshimo. 4 Kateri pravi, jeſt ga snam, inu nedèrshy njega sapuvidi, ta je en lashnik, inu v'takim nej obena riſniza. 5 Kateri pak njegovo beſsedo dèrshy, v'temiſtim je riſnizhnu Boshja lubesan popolnoma. Pèr tém my ſposnamo, de ſmo v'njemu. 6 Kateri tedaj pravi, de v'njemu oſtane, ta ima tudi hoditi, raunu, kakor je on hodil. 7 Bratje, jeſt vam nepiſhem eno novo Sapuvid, temuzh to ſtaro sapuvid, katero ſte od sazhetka iméli. Ta ſtara Sapuvid je ta Beſseda, katero ſte od sazhetka ſliſhali. 8 Spet, eno novo Sapuvid jeſt vam piſhem, katera je riſnizhna pèr njemu inu pèr vas. Sakaj temma je minila, inu ta prava luzh sdaj ſvejti. 9 Kateri pravi, de je v'Luzhi, inu ſovrashi ſvojga Brata, ta je ſhe v'temmi. 10 Kateri ſvojga Brata lubi, ta oſtane v'luzhi, inu nej obeniga sblasnenja pèr njemu. 11 Kateri pak ſvojga Brata ſovrashi, ta je v'temmi, inu hodi v'temmi, inu nevej kam gré, sakaj temme ſo njegove ozhy oſlépile.

12 LVbi Otrozhizhi, Ieſt vam piſhem, de vam bodo gréhi odpuſzheni, ſkusi njegovu Ime. 13 Ieſt piſhem vam Ozhetom, sakaj vy snate tiga, kir je od sazhetka. Ieſt piſhem vam Hlapzhizhem: Sakaj vy ſte tiga Hudiga premogli. 14 Ieſt piſhem vam Otrokom, sakaj vy snate tiga Ozheta. Ieſt ſim vam Ozhetom piſsal, de vy tiga ſposnate, kir je od sazhetka. Ieſt ſim vam Hlapzhizhem piſsal, de vy bote mozhny, inu de Boshja beſseda pèr vas oſtane, inu kir ſte tiga Hudiga premogli. 15 Neiméjte ta Svejt sa lubu, ni tu, kar je na Svejti. Aku gdu ta Svejt lubi, v'tem nej tiga Ozheta lubesan. 16 Sakaj vſe kar je na Svejtu, (kakòr ſo poteleſni luſhti, inu luſhti téh ozhy, inu offerten leben) tu nej od Ozheta, temuzh od tiga Svitá. 17 Inu ta Svejt myne ſvoim luſhtom red. Kateri pak Boshjo volo ſtury, ta vekoma oſtane.

18 OTrozhizhi, puſledna ura je tukaj, inu kakòr ſte vy ſliſhali, de Anticriſht pride, inu sdaj je vshe veliku Anticriſhtou poſtalu, od tod my ſposnamo, de je vshe ta puſledna ura. 19 Ony ſo od nas vunkaj ſhli, ali ony néſo od nas bily: Sakaj kadar bi ony od nas bily, taku bi ony ja pèr nas bily oſtali. Ali (tu ſe je sgudilu) de bi ony resodiveni bily, de néſo vſi od nas. 20 Inu vy imate tu shalbanje od tiga, kateri je ſvet, inu vſe véſte. 21 Ieſt vam néſim piſsal, kakòr de bi vy riſnice nevédeli, temuzh vy jo vejſte, inu vejſte, de obena lasha is riſnice nepride. 22 Gdu je en lashnik, ſamuzh le ta, kir taji, de bi Iesus nebil Criſtus? Taiſti je ta Anticriſht, kateri tiga Ozheta inu Synu taji. 23 Kateri Synu taji, ta tudi Ozheta néma. 24 Obtu kar ſte od sazhetka ſliſhali, tu oſtani pèr vas. Aku tu pèr vas oſtane, kar ſte od sazhetka ſliſhali, taku bote vy tudi pèr Synu inu Ozhetu oſtali. 25 Inu tu je ta obluba, katero je on nam oblubil, ta vezhni leben. 26 Letu ſim jeſt vam piſsal od téh, kateri vas sapelavajo. 27 Inu tu shalbanje, kateru ſte vy od njega prejeli, oſtane pèr vas. Inu nepotrebujete, de bi vas gdu vuzhil, temuzh kakòr vas tu shalbanje vſe shlaht vuzhy, taku je tu riſniza, inu nikar lasha. Inu kakòr je onu vas vuzhilu, taku oſtanite pèr temiſtim. 28 Sdaj tedaj, Otrozhizhi, oſtanite pèr njemu, de, kadar ſe on pèrkashe, my saneſsenje bomo iméli, inu nebodemo k'ſramoti pred nym, v'njegovim prihodu. 29 Aku véſte, de je on pravizhen, taku ſposnajte tudi, de, kateri prou ſtury, ta je od njega rojen.

3[uredi]

1 POgledajte, kakovo lubesan nam je Ozha iskasal, de imamo Boshji Otroci imenovani biti. Satu vas ta Svejt nesná, sakaj on njega nesna. 2 Moji lubesnivi, My SMO vshe Boshji Otroci, inu ſhe ſe nej iskasalu, kaj my bomo. My vemo pak, kadar ſe bo iskasalu, de bomo njemu glih, sakaj my bomo njega vidili, kakòr je. 3 Inu vſakoteri, kateri ima takovu vupanje k'njemu, ta ſe ozhiſti, rannu kakòr je on tudi zhiſt. 4 Kateri gréh ſtury, ta tudi krivu ſtury, inu gréh je krivina. 5 Inu vy vejſte, de ſe je on prikasal, de naſhe gréhe prozh vsame, inu nej obeniga gréha v'njemu. 6 Kateri v'njemu oſtane, ta negréſhi: Kateri gréſhi, ta nej njega ni vidil ni ſposnal.

7 OTrozhizhi, nepuſtite ſe nikomar sapelati. Kateri prou ſtury, ta je pravizhen, raunu kakòr je on pravizhen. 8 Kateri gréh ſtury, ta je is Hudizha, Sakaj Hudizh grejſhi od sazhetka. H'timu ſe je Boshji ſyn pèrkasal, de on Hudizheva della resdeje. 9 Kateri je is Buga rójen, ta gréha neſtury, sakaj njegovu Séme oſtane pèr njemu, inu nemore greſhiti, sakaj on je od Buga rojen. 10 Pèr letim bo ozhitu, kateri ſo Boshji Otroci, inu kateri ſo Hudizhevi Otroci. Kateri prou nedela ta nej od Buga, inu kateri ſvojga Brata nelubi. 11 Sakaj letu je tu Selſtvu, kateru ſte vy od sazhetka ſliſhali, de ſe my imamo mej ſabo lubiti, 12 nikar kakòr Kain, kateri je od hudiga bil, inu je vbyl ſvojga Brata. Inu sakaj je on njega vbyll? Satu ker ſo njegova della huda bila, inu njegoviga Brata pravizhna. 13 Nezhudite ſe, moji Bratje, aku vas ta Svejt ſovrashi. 14 My vémo, de ſmo is Smèrti v'Leben priſhli, sakaj my lubimo Brate. Kateri Brata nelubi, ta oſtane v'ſmèrti. 15 Kateri kuli ſvojga Brata ſovrashi, ta je en Vbojnik. Inu vy vejſte, de en Vbojnik néma v'ſebi oſtanezhiga lebna. 16 Pèr tém ſmo my posnali lubesan, de je on ſvoj leben sa nas puſtil: Inu my imamo tudi sa naſhe Brate leben puſtiti. 17 Kadar pak eden tiga Svitá blagu ima, inu vidi ſvojga Brata potrebniga, inu sapre ſvoje ſarce pred nym: Koku oſtane pèr njemu Boshja lubesan? 18 Moji Otrozhizhi, Nelubimo le s'beſsedami inu s'jesikom, temuzh s'djanjem inu s'riſnizo.

19 PEr tém my posnamo, de ſmo is riſnice, inu moremo naſhe ſerce pred nym vtolashiti, 20 de, aku nas naſhe ſerce ferdamuje, de je Bug vekſhi, kakòr naſhe ſerce, inu on sna vſe rizhy. 21 Vy lubesnivi, Aku nas naſhe ſerce neferdamuje, taku my imamo savupanje h'Bugu, 22 inu kar my proſsimo, tu bomo od njega prejeli: Sakaj my dèrshimo njegove Sapuvidi, inu ſturimo, kar je pred nym dobru dopadezhe. 23 Inu letu je njega Sapuvid, de verujemo v'njegoviga Synu Iesuſa Criſtuſa Ime, inu de ſe mej ſabo lubimo, kakòr je on nam eno sapuvid dal: 24 Inu kateri njega sapuvidi dèrshy, ta v'njemu oſtane inu on v'njemu. Inu pèr tém my posnamo, de on notri v'nas oſtane, pèr tém Duhi, kateriga je on nam dal.

4[uredi]

1 VY lubesnivi, Neverujte vſakoterimu Duhu, temuzh iſkuſsite Duhuve, aku ſo od Buga: Sakaj veliku falſh Prerokou je vunkaj ſhlu na Svejt. 2 Pèr tém imate vy Boshjiga Duhá posnati. Slejdni Duh, kateri ſposná, de je Iesus Criſtus priſhàl v'tu Meſsu, ta je od Buga. 3 Inu slejdni Duh, kateri neſposná, de je Iesus Criſtus v'tu Meſsu priſhàl, ta nej od Buga. Inu letu je tiga Anticriſhta Duh, od kateriga ſte vy ſliſhali, de ima pryti, inu je vshe sdaj na tém Svejtu. 4 Otrozhizhi, vy ſte od Buga, inu ſte úne premogli. Sakaj ta, kir jé notri u'vas, je vekſhi, kakòr ta, kir je na Svejti. 5 Ony ſo od tiga Svitá, satu ony govoré do tiga Svitá, inu Svejt nje poſluſha. 6 My ſmo od Buga, inu kateri Boga sna, ta nas poſluſha. Kateri nej od Buga, ta nas nepoſluſha. Pèr tém my posnamo Duhá te riſnice, inu Duhá tiga sahajanja.

7 VY luvesnivi, lubimo ſe mej ſabo: Sakaj lubesan ke od Buga, inu ſlejdni, kir lubi, ta je od Buga rojen, inu Boga sná. 8 Kateri nelubi, ta Boga nesná, sakaj Bug je lubesen. 9 Vletim ſe je pèrkasala Boshja lubesan pruti nam, de je Bug ſvojga edinurojeniga Synu poſlal na ta Svejt, de imamo ſkusi njega shivéti. 10 Vletim ſtoji lubesan, nikdar de bi my bily Boga lubili, temuzh de je on nas lubil, inu je ſvojga Synu poſlal, k'smyrjenju sa naſhe gréhe. 11 Vy lubesnivi, kadar nas je Bug taku lubil, taku ſe imamo tudi my mej ſabo lubiti. 12 Boga nej nigdar nihzhe vidil. Aku ſe my mej ſabo lubimo, taku Bug oſtane notri v'nas, inu njegova lubesan je notri v'nas popolnoma. 13 Pèr tém my posnamo, de my v'njemu oſtanemo, inu on notri v'nas, de je on nam od ſvojga Duhá dal. 14 Inu my ſmo vidili inu prizhujemo, de je Ozha Synu poſlal k'enimu Isvelizharju tiga Svitá. 15 Kateri tedaj ſposnà, de je Iesus Boshji Syn, v'tém Bug oſtane, inu on v'Bugi. 16 Inu my ſmo ſposnali, inu verovali to lubesan, katero Bug pruti nam imá. Bug je lubesan, inu kateri v'lubesni oſtane, ta v'Bugi oſtane, inu Bug v'njemu. 17 Vletim je lubesan popolnoma pèr nas, de my enu saneſsenje imamo na dan te ſodbé. Sakaj raunu kakòr je on, taku ſmo tudi my na letim Svejti. 18 Strah nej v'lubesni, temuzh popolnoma lubesan ſtrah vun isshene. Sakaj ſtrah ima marter. Kateri ſe pak boji, ta nej popolnem v'lubesni. 19 Lubimo my Njega, Sakaj on je nas poprej lubil. 20 Aku gdu pravi: Ieſt Boga lubim, inu ſovraſhi ſvojga Brata, ta je en lashnik. Sakaj kateri ſvojga Brata nelubi, kateriga vidi, koku more on Buga lubiti, kateriga nevidi? 21 Inu leto Sápuvid imamo my od njega, de, gdur Bogá lubi, de taiſti tudi ſvojga Brata lubi.

5[uredi]

1 KAteri kuli veruje, de Iesus je Criſtus, ta je od Buga rojen. Inu kateri tiga lubi, kir je njega rodil, ta tudi tiga lubi, kateri je od njega rojen. 2 Pèr tém my posnamo, de my Boshje Otroke lubimo, kadar my Bogá lubimo, inu njegove Sapuvidi dèrshimo. 3 Sakaj letu je ta lubesan h'Bugu, de my njegove sapuvidi dèrshimo, inu njegove Sapuvidi néſo teſhké. 4 Sakaj vſe kar je od Buga rojenu, premaga ta Svejt, inu naſha Vera je tu premaganje, katera ta Svejt premaga. 5 Gdu je pak ta, kir ta Svejt premaga, ſamuzh ta, kir veruje, de je Iesus Boshji ſyn? 6 Letu je ta, kir pride s'vodó inu s'kryo, Iesus Criſtus: Nikar le ſamuzh s'vodó, temuzh s'vodó inu s'kryo. Inu ta Duh je kir prizhuje, de je Duh ta riſniza. 7 Sakaj trye ſo kir prizhujo v'Nebeſsih: Ozha, Beſseda, inu ſveti Duh, inu lety trye ſe enu. 8 Inu trye ſo, kir prizhujo na Semli, Duh, Voda inu Kry, inu letu truje je enu vkup. 9 Aku my zhlovezhku prizhovanje gori vsamemo, taku je Boshje prizhovanje vekſhe. Sakaj letu je Boshje prizhovanje, kateru je on prizhoval od ſvojga Synu: 10 Kateri veruje v'Boshjiga Synu, ta ima tuiſtu prizhovanje pèr ſebi. Kateri Bogu neveruje, ta ga dela k'lashniku, sakaj on neveruje timu prizhovanju, kateru Bug prizhuje od ſvojga Synu. 11 Inu letu je tu prizhovanje, de je nam Bug dal ta vezhni leben, inu leta leben je v'njegovim Synuvi. 12 Kateri ima Boshjiga Synu, ta ima ta leben: Kateri néma Boshjiga Synu, ta néma tiga lebna. 13 Letu ſim jeſt vam piſsal, kir verujete v'Boshjiga Synu Ime, de bote vejdili, de imate vezhni leben, inu de verujete v'Boshjiga Synu Ime. 14 Inu letu je tu savupanje, kateru my imamo pruti njemu, de, kadar my kaj proſsimo po njega voli, de nas vſliſhi. 15 Inu kadar my vémo, de on nas ſliſhi, sa kar ga kuli proſsimo, taku my vémo, de my to proſhnjo imamo, katero ſmo od njega proſsili.

16 AKu gdu vidi ſvojga Brata gréſhiti en greh, nikar k'ſmèrti, ta more proſsiti, taku bo on dal leben, tém, kir gréſhio, nikar k'ſmèrti. Onu je en gréh k'ſmèrti, sa taiſti, nepravim jeſt, de bi gdu proſsil. 17 Slejdna kriviza je greh: Inu nekoteri gréh nej k'ſmèrti. 18 My vémo, de ſlejdni, kir je od Buga rojen, ta negréſhi, temuzh kateri je od Buga rojen, ta ſam ſebe varuje, inu ta Hudi ſe ga nebo doteknil. 19 My vémo, de ſmo od Buga, inu vus Svejt leshy v'hudobi. 20 My vémo pak, de je Boshji Syn priſhàl, inu je nam eno miſsal dal, de my tiga Riſnizhniga ſposnamo, inu ſmo v'tém Riſnizhnim, v'njegovim Synu Iesuſu Criſtuſu. Leta je ta riſnizhni Bug, inu ta vezhni leben. 21 Otrozhizhi, varite ſe pred Maliki, Amen.


Poglavja 1 2 3 4 5 dno