Stran:Basar Pridige 3.djvu/27

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search
Stran ni lektorirana


po Sveti TroysJ. до


tebi rvo/grehodpuſtil, vender nemaſhbreſ ſtraha shi- vctr: Üokler( V zbetertimo) ſe nernaíh sanathat na tvo* jc dobra delta, kokcrdc bè s'timi, skusi grehe sailushend

shcran4ngo,bildolisbriiaI:saka;?kirdoſtikrattuditvo^ ja dobradcllaymajoívoje madeshe, toku, dc neſa Bogo dopadÜva, temuzhsoperna. Pkrumqueintonjpeóluſor* det ¿terni Judias, quod intentione ſidget operantts. Je dial S.Gregor: vcl kukratpredoblizhjamvezhniga Sodni- ka ſmcrdy, kar ſe ſvctu, inu ivctiu zhloveko idy. Vcli- ku ¡e treba h'plazhilla urednimo dobrimo dello,íhé vezh h'ſtanovitnoſti u'dobrihdellah. Na to jepomiilil David, kir je dial : Non wires m judicium cum ſervo tuo, quia non juſliſicabitur in conſpetſu tuo omnis vivens. ps. цг. Nchodi u'ſodbo s'tuojim hlapzam,* sakay prcd tvo^m oblizhiam na bo obeden zhlovek pravizhen snajden. Omnis mundus indiget miſericordiâ Dei, nullus ſecurut adjudicempergat, SJiieron.inJerem. capjo. Uvci ſvet potrebuje milotli Bosh je $ obeden nema hodit preſer* zban pred ſodbo Boshjo. Toku ie je sadè«-shal, inu tudi uzhilS.Augultin; Deobeden, aku lyhcniga popolnc- ma, inuSvetigashivlenja, ſe nema is tiga ſvctu lozhit, inu umreti breſ pokore^ satorcj je pruti Bogo toku sdiíi- val : Va etiamlaudabdi vita bominum,ſi remotâ miſeri­ cordiâ dijeutias earn. Gor je, inu vè, tudi hvalc uredni­ mo shivlenjoenigazhloveka,kadarboíh tiitu bresglc- dan/anatvo^ miiolt preglcdal. Uſe lecu govorjen/s je

Ddd 2 »4«