Stran:Basar Pridige 3.djvu/136

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search
Stran ni lektorirana


49* Na Skßo Nedeb.


го ¡с sizer vcíiku dopadajcnjc ymcl, рак vender mo je u* tim poicbnu dopadlu, de skusi letu n/egova Mati Мл* ri a zhaſtica,inu imeniCna poſtane: ie je veſelil Chriſtus, dejepremagalgrosovitnoſt tiga greha, рак nerbell sa t¿gavola,dcneboskuihnavam podvershenaMaria: ſe je veſelil, de je poterl oblad ce (merci, рак ner bell sa tiga vola, de nebood njesadeta Maria: ſe je veſelil, de jesa- dobil kr ajleſtvo Ceh nebei, рак ner bell sa tiga vola, deb' ondi gospodvala Maria. Na lecu govorjcnje ſe lepu u- ra/'majo beiède ciga Modriga po islaganjo tch Uzheni- kov rezhene od MARIE. Quando appendebatſunda­ menta terr*, cum eo er am cunßa compomns, Ù* deleſt a» barperſingulos dm, ludens coram eo omni tempore.prov* i. Kadar je na scmli grunc pokladal, ſim s'hnym uſe rov- nala, inuſim ieuſaki dan veſelila, inu ſim uſelej prcd ny m jegrala. Skusi to ſe na snanje da, de íhe ciltikrat, ka­ dar je Bog ſvetſtuarjal. je MARIO pred ozhmy ymel, inunanjogledal,kokereno,savol' kacerejeuicſtuaril. Egoeramycuiadgdudebatipſe.govorczho naprej poſtav- J0CÍ70. IslagovziS. Piíma: Jeſtílm bilatiíta, pruti ka« teriſejeBogveiclil,kadarje s'eno tako lohkoto ſtuari tigaivitànarejal, koker de bèiebiljegral. íudtn+inorbe terrarum. Kadarje narejalíonze,adçaudebat ſe jeveie« lil, de bo letu en kra jle vi plajíh tè Divze : kadar je narc- jalluno, adgaudebat, ſe je veſelil, de bo leta ilushila h' podnoshjo tej Divizi : kadar je nare/alsvesde, le ¡c vele-

x. . • Ш