Stran:Basar Pridige 2.djvu/155

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search
Stran ni lektorirana


. ſoSvetíTrtyzt. до


gradi potrcbujejo Icpiga ſonzhnigauremena.* S.pîimo nam kcj tacita na snanjeda u' Oaniclovih bukuak па ю. porta vi: Je bil Daniel sTvojimſolkam u'babylonskije» zhi, inu je proſil ſvojga A ngela, de bè n jega, inu njcgo- vigaſolka molitvc, s'katerimi saodrelhenjeproijo, oſ- ſral Bogo Uſigamozhnimo: Angel je s'timi od Daniela, ſebipèrporozheniini molitvami odſbal, inu ga dovgu nesajny bilti,* kaj je mej tim déliai, kaj ga je mudylu, inu nesajdershalu, de rolkuzhaia ny obcnigaodgovo- rana toproíhnjonesajperneſil? zhes eden, inu duajícti dny ie je perkasal, inu je isgovor ſvoje keſnobè naprej perneſil rckozh : Princeps regmperſarum reßitit mihi, vtgtnti, Ù* uno, die bus. Persianerski Firſt je meni so- pcrtbl eden, inu duajícti dny. Princeps regni Perſarum reßitit, ſaciens pro commijſa ſibi provincia, ne captivo» rum populus dirmttteretur, Gloſ. Ordin. Je meni soper- ſtal, kir je proſil, de bèihc dovgu zhaſa ta ſolk sadershan bil u'Babilon je, istigaurſoha, debè, ſvojmo varvanjo perporezhena ajdovska deshela, skusi leta, u'jezhi sa* dershani, verni ſolk, u'Boshjizhaſti, inu u'dobrihdel- bhpoduzhena bila¿ Jcſt рак ( je djal Danielov Angel ) lèmproſil saodrcihcnjc, sato, de bè tuoj ſolk veíctiíhi sbivel, inu mirniíhiBogolIushil. Na to povej meni ti Ozhlovck,kèbc tebiperpuihenu bilbpèr Bogoprizha polck stati tiitikrat, kadarsta ta dua Angela ſvoje proih- njc naprejpcrneiU, kaj bè ti bil Bogo ſvitval, kateri bè

Тез '- imel