Stran:Basar Pridige 2.djvu/105

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search
Stran ni lektorirana


po Sviti Troy&i. J7ſ


MathevshonaiS. poſtavi ; EnKrail jc sTvojim hlap-

zamrajtèn go délai. Cum non baberet, underedderet.Kir

ny ymel s'zhem plazhati, ga jcGospodukasal predati,

njega, njegovo sheno, inu njegove otrokc, inu uiê,

kar jcymel. Juſſiteum Dominus venmtdari, & uxor em

ejus, ¿Fſilios, & omnia quababebat. zhudnu jc to go»

vorjenje S. Evangclja: pervizh, sakaj je puſtil predati

sheno, inunjegoveotrokc, kirshena, inuotroziſeneſo

sadovshili ? Ta nekedajni Uzhcnik Oleaſter odgovory:

Magna debita, uxoris, & ſiliorum gratia contraxerat $

non tnim tirnuit aliena rapere, ut uxor em, ¿F ſilio s pom -

poséindueret. Sa vol' shcnc,inu otrok je velik doug ſtu-

ril, doklerjenapoíqtſbo jemal, de bè sheno, inu otro-

keoſſertnu guantal. K'drugimo ic vidi, koker, de bè

bcſedeS. Evangclja ſame ſebi ſoperne bile, kir ſe rczhe:

Cumnonbaberet,underedderet. deny ymel. Zhes to

рак su pet pravi : Juſſit venundari omnia, qua babe bau

je ukasal predati uſe, Aarje ymel. Kokujeto, deje ymel,

inu ny ymel ? Odgovor : Je ymel denarje sa jegro, sa

pianzhuanje, sa oſſert &c. рак ny ymel sa plazhvanje

ſvojihdovgov: Jeymclhiiho, nyve, inutravnike,pak

ny otel predati, de bè do vgc poplazhal. Toku tudi, ſè

snajdejo ob ſedajnim zhaiu, kateri iosadovsheni, ſesgo-

varjajo, de nemajo sa zhim plazhati, vender ymajo, de

dobrupijb, inu jedb,ymajo,dcoſïèrtjejoſamiſebe,she-

no, inuotroke. Mej tim sdihujejo po ivojim plazhyto

N n г Na.