Stran:Basar Pridige 1.djvu/123

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search
Stran ni lektorirana


104 Na Ne délo imenvano


Piwſlum imum, Kar ſmo u'sazhetku ñañi­ ga govorjenja u'miſu uscli, to bolh sdcj О zhlovek bell pèr tankim premiíhluval. ViditШит Patcripſwſ. Ga je njegov üzha ugledal,ga je vidil ь grchi obdaniga, umasaniga, rcvniga, zunjoviga, inu reilerganiga. Kaj. je h'timu rekàl ? more bitl je jesen, inu ſardit portal, inu ga ny puilil pred ſuoje ozhy priti? аГ рак mo je shiigal íhibo, palzo, inu druge ihtraſinge ? nezhtiga, ie ny reſerdil, ga ny oſtrti ogovoril, mo ny ihtraſinge shugal, kaj рак ? O neisrezhéna dobruta ! mo je na pruti tekcl, ga je kuihal, ga je rekal obúti, inu oblejzhi, mo jedobru koſylu pſrpravél, inu ſe je shnim sveíéliL Nato visho ie pruti greihniko sadèrshy naíh miloſtvi Bog, ga k'ſebi klizhe, mona pruti hlty, ſlabimo mozh. da, mèrsliga ogreje, nasiga oblezhe, lazhniga napuie, ie shnim sveiely , inuga shcly uíélej sraven ſebe y me­ tí. То, kir je premiíhluval Euthymius, jegorisavpiU О admitandam reconciliationem ! quid dicam^ aut quidloquar deineſſabili Dei bivignitatt ? nam ubi гт- menſum i Hud ptlagus teſpicioy ſirmo mihi prœciduur. О prezhudna sprava ! neveim, kaj bè rekal, kaj bè govoril odneisrezhene dobruteBoshje ? dokler, kadar nato neismèmomorjepoglcdam, menibeísedy sman- ka. Kdu je, deb' ſenesazhudil nad naihim tok' dobrut- livim,inumiloſtvimBogam, kirondoltikratgreihnika s'aovimi gnadami daruje, keb1 ga ymel sa vol' njeg;a

kudo