Slovenske pesmi kranjskega naroda

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
Şlovénşke péşmi krajnskiga naróda. Nabral Emil Koritko
Emil Korytko
Spisano: 1839
Viri: archive.org
Dovoljenje: PD-icon.svg To delo je v  javni lasti, ker so avtorske pravice potekle.
Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).
Stopnja obdelave: 100 percent.svg To besedilo je pregledalo več urejevalcev in je brez tipkarskih in slogovnih napak.
Izvozi v formatu: EPUB silk icon.svg epub      Mobi icon.svg mobi      Pdf by mimooh.svg pdf      Farm-Fresh file extension rtf.png rtf      Text-txt.svg txt


Shenitne péſmi.[uredi]

1.[uredi]

Blishej, blishej jésdi Șhumar,
Blishej, blishej njêga drug,
Blishej Șhumarſka drúſhina:
»Kaj nam hózhe ôzha Șhumar;
Kaj nam hózhe njêga drug?« 
»»Hózhe váſho lépo hzhérko,
Hozhe váſho lépo hzhérko;
Zhe ſamí je nam ne dáſte,
Jo po ſíli vsámemo —
Dájte, dájte, máti! hzhérko,
Ker moshjé jo próſijo!«« 
»Le ſ’ jo, le ſ’ jo sbêri Șhúmar!
Le ſ’ jo sbêri njêga drug,
Sbêri Șhúmarſka drúſhina.« 
»»Le ſem, le ſem hzhérka lépa,
Șem prelépa mláda hzhérka!«« —

———

2.[uredi]

Pesem, ktéra ſe pôje, kadar ſe nevéſta is ozhétoviga doma v sheninoviga pélje.

———

»Le prozh, le prozh od hiſhe s njó!
De ne bo krúha trátila, —
De ne bo prága blatila!« 

»Prelépo môje veſelje,
Ki je po vôdi ſplávalo!
Létoſ ſim ſ’jala majoran,
K létu pa ſhe koprív ne bóm,
Létoſ ſim s fantmi derkala,
K létu bom sibko tákala —
Létoſ ſim ſhtéla tolarze;
K létu bom ſhtéla povojze.

———

3.[uredi]

Pésem, ktéra ſe pôje, kadar sa nevéſto v jabelko pobérajo.

———

Le ſem, le ſem híſhni òzha,
Ino tudi hiſhna mati!
Le ſem ſe pomikájte,
V jabelko potikájte!
Le ſem, le ſem brat in ſêſtra!
K shivlénju pomagájte,
Ino túdi rádi dájte. —
Le ſem, le ſem ſtrizi, ujzi!
Ino túdi zéla shláhta!
Kaj ſe bóte ſpoglédváli,
Ko bi rádi nizh ne dáli?
Nevéſti bo dnarjov tréba,
Bóde síb’ko kupovála,
Bóde ſinka v nji sibála.
Bóde dalezh prepeljána:
Zhes tri gore selene,
Zhes tri vode ſtudene!

———

Shenítne péſmi is Metlíke.[uredi]

1.[uredi]

Jes shalújem, túshen hodim,
Vſe savoljo têbe.
Jes bi hôtel rad posnáti
Právo, ljúbo ſvôjo. —
De bi tvôje zhérne ozhi
Sa máno glédale,
De bi tvôje béle roke
Mêne objémale,
De bi tvôje ſládke uſta
Mene kuſhovale.
Al je danſ priſhel dan,
De ſe sarozhiva,
Tvoje ſerze, moje ſerze
Șkupaj saſtaviva.

———

2.[uredi]

Snaſh ti, duſha, ko ſi moja bila,
Na mojim krilu turſhko kavo[1] pila,
Grosne ſolse lila.
Moje druge, ne bodite hude,
Ne dershíte mi vere do dezhaka!
Al’ je dezhak véra[2] in nevéra,
V vezher ljubi, v jutro hvali,
De je ljubil gisdovo mlado.
Ona njemu jabelko dala,
Is vùn ſladko in medéno,
Al is notri shuhko in zhemevno,
Takva li véra v devojki.

———
  1. *) Kafe.
  2. **) Sveſtôba.

Kolédniſke péſmi.[uredi]

1.[uredi]

Bog daj dober vezher,
Hiſhni goſpodar vam!
Mi ſmo priſhli lêſ’ k vam,
Mi zhmo eno ſvéto péſem péti
Od Jesuſa in Marije,
Od rojſtva boshjiga,
In od léta noviga,
Ki ga je danaſ pervi dan.

Șvét Joshef in Marija
Șe vkupaj ſnideta,
In ſe prav lépo ménita,
In ſta na pót podála
Próti gojsdu selenimu.
V gojsdu ne raſte drusiga,
Kakor ſáma hojiza,
Sdolaj ſta pozhivala,
Prav lepó ſe menila.

Is hójize ſe drusiga ne ſtori,
Kakor kak’ſhna shaganzhiza.
Is shaganze ſe drusiga ne ſtorí,
Kakor kak’ſhna sibelka.
Nótri ſe siblje Jesuſ ſvét,
Ki je vſtvaril semljo, nebó,
Zhloveku dal duſho, teló —
Vſelej pomágaj Jesuſ nam!

Tó vam je peſem ſpojena,
Vam, hiſhnim’ goſpodarju,
Ino hiſhni materi!
Na vaſhe lépo poſhtênje,
Daj vam Bog sdravje in veſelje.
Mi vaſ prelepo proſímo
En’ga dara boshjiga.

Șvétim’ krishu boshjimu
Șvet’ga Briza dar’vati,
Bogú zhmo vaſ priporozhit’,
Bogú devízi Marii,
Pri vaſ oſtani ſvéti duh,
S nam’ pa pojdi vézhni Buh!

———

2.[uredi]

Bog daj dober vezher, deklizh mlád!
O deklizh mlád, o shlahten ſád!
Mi ſmo priſhli ſem k têbi,
Mi zhmo eno ſvéto péſem péti,
Od Jesuſa, od Marije,
Od rojſtva boshjiga,
In tud’ od léta noviga,
Ki ga je danaſ zheterti dan.

Tam ſtojí polje ravnó,
Na pólju ſtesíza vglajena.
Kdo jo je vgladil tako?
Marija, ki je po nji potvala
S ſvojim ſinam Jesuſam.
Na pôlju raſte jáblanza,
Sdolej je shlahtna ſénzhiza; —
Sdolej ſta pozhivala.
Od prevelíziga veſêlja
Prezvétati je sazhéla. —
Vſelej Marija pomagaj nam!

To t’ je péſim ſpojena,
Teb’, deklizhu mladimu!
Na tvoje lepo poſhtenje,
Daj ti Bog sdravje, veſêlje,
Mi te prelepo proſimo
En’ga daru boshjiga.
Mi ſe zhmo od têbe potozhit’,
Bogú te hozhmo priporôzhit’,
Bogú in devízi Marii.
Pri têb’ oſtani ſvéti duh,
S nami pojdi vézhni Buh!

———

3.[uredi]

Bog daj dober dan, goſpodinja!
Mi ſmo priſhli le ſem k vam,
Mi zhmo eno ſvéto péſem pét’
Od Jésufa in Marije,
In od rôjſtva boshjiga,
In od léta noviga,
Ki ga je danaſ oſmi dan.
 
Șe je rodil en nov králj,
En kralj zhes kralje vſe,
In tud’ zhes tebe, Herodesha!

Șe mu Herodesh je naménil
Șvojo vojſko mu je v kup sbral,
Dalezh mi je s njo ſhel
Noter v meſto Betlehem,

In tam je dal osnanit’
Od dvéh lét do tréh
Vſe fantizhe pomorit’;
Șhe Jesuſa ni mógel dobit’,
Jesuſ je ſhe urno mu vſhel,
Vſelej pomagaj Jesuf nam!

To vam je péſem ſpojena
Vam hiſhni goſpodinji,
Tud’ vam hiſhnimu ozhetu!
Na vaſhe lépo poſhtenje,
Daj vam Bog sdravje, vefêlje.
Mi vaſ prav lepo proſimo
Enga dara boshjiga.

Șvéti materi boshji
Șvétiga Martina darovati,
Mi ſe hózhmo od vaſ potozhit’,
Bogu zhmo vaſ priporozhit’,
Bogu, devízi Marii.
Pri vaſ oſtani ſvéti duh,
S nam’ pa pojdi vezhni Buh!

———

4.[uredi]

Bog daj dobro jutro, deklizh mlád!
Mi ſmo priſhli k têbi ſem,
Mi zhmo ſvéto péſem péti
Od Jesuſa in Marije,
Od rojſtva boshjiga,
In od léta noviga.

Tam ſtojí poljé ravno,
Na pólji je pa vertiz ograjen,
Polno je róshiz naſajen,
Plave, rudézhe, viſhnjeve.
Nobêne rosh’ze lepſhi ni,
Kakor je lépa Aniza.

Aniza mi je vénez ſplétala,
Jesuſu na glavo dévala. —
Vſelej pamagaj nam Aniza
De pridemo, kjér je Marija,
Gor’ v ſvét nebéſhki raj. —
Bog ga nam vſim daj!

To t’ je péſem ſpojena,
Têb’ deklizhu mladimu!
Na tvoje lépo poſhtenje,
Bóg ti daj sdravje in veſelje!
Mi te prelepo proſimo
Eniga daru boshjiga.
Mi ſe hozhmo od têbe potozhit’,
Bogú te hozhmo priporozhit’,
Bogú in devízi Marii. —
Pri têb’ oſtani ſveti duh,
S nam’ pa pojdi vezhni Buh!

———

5.[uredi]

Novo je léto, veſelímo ſe!
Mladimu kralju poklonimo ſe!
V ſtréhi ſo góſte prékljize,
V hiſhi ſo lépe dékljize,
Oj, viole! vſe ſo róshe rumene!

Novo je léto, veſelímo ſe!
Mladimu kralju poklonímo ſe!
Poſésite, kompare, na polizo,
Dajte nam klobaſízo!
Oj, viole! vſe ſo róshe rumene!

Novo je léto, veſelímo ſe!
Mladimu kralju poklonímo ſe!
Primite sa moſhnízo,
Versite nam petízo!
Oj, viole! vſe ſo roshe rumene.

Novo je léto, veſelímo ſe!
Mladimu kralju poklonímo ſe!
Ako ne boſte kaj dali,
Ne bomo saigrali –
Oj, viole! vſe ſo roshe rumene!

Novo je léto, veſelímo ſe!
Mladimu kralju poklonímo ſe!
Na ſtréhi raſte majaron,
V hiſhi je hlapez busaron —
Oj, viole! vſe ſo roshe rumene!

———

6.[uredi]

Mi ſmo nozoj k vam priſhli,
Nóvo léto vam delít.
Al je ſvéto léto novó!

Kaj zhmo pa môsham delíti?
Jim bélo hozhmo lílijo.
Al je ſvéto léto novó!
To ni nobêna lílija,
To je rósha ſvétiga Joshefa.

Kaj zhmo pa shênam delíti?
Jim rudézho hozhmo róshizo.
Al je ſvéto léto novó!
To’ ni nobêna róshiza,
To je devíza Marija.

Kaj zhmo pa fántam delíti?
Lép duſhézhi roshmarín.
Al je ſvéto léto novó!
To ni nobên dúſhezhi roshmarín,
To je Jesuſ, Maríin ſin.

Kaj zhmo pa deklizham delíti?
Prav lép vénez róshnati,
Al je ſvéto léto novó!
Șama Marija ga je ſpletala,
Fantam, déklizham darovala; —
Al je ſvéto léto novó!

Kaj zhmo pa duhóvnim dáti?
Jim béliga zhmo golobízha.
Al je ſvéto léto novó!
To ni nobên golóbizh bél;
To je ſam toláshnik ſvéti duh!

———

Kreſnize.[uredi]

Fantizhi, deklizhi kreſujejo,
Shitniga polja varujejo,
Varuj ga Bog in fvéti duh!

Fantje lepo piſkajo,
Deklizhi ſhe lepſhi pojejo.
Priſhel je k njim mladenizh mlad,
Mladenizh mlad, Jesuſ ſam. —
On jim tako govorí:
»Priſhli bodo Judje hudi,
Judje hudi in nevſmiljeni« —
Shupanje hzhi v béli kiklizi fedí,
Jesuſ ji tako govorí:
»Al b’ me ſkrila v kril’ze ti?« 
»»Șkrila bi te v krilize,
Pa b’ ſe prevezh vmasala;
Mat’ b’ me doma krégali.««
Șirótni hzhérki Jesuſ govorí:
»Al b’ me hotla ſkriti ti?«
Șirótna hzhérka tako govorí:
»Jes bi hotla tebe ſkrit’,
Pa ſim zunjeva, rastergana,
Pa bi ne hotel ti
K meni ſe ſkriti iti.« —

Judje ſo priſhli hudi,
Jesuſa ſo vjét’ hotli:
»Ștojte, ſtojte vi!
Ștojte Judje vi hudi!
Deklize bom jes plazhval.« 
Șhupanje hzhérki je tako djal:
»Têbi bodem jes to dal,
Doſt’ blaga in mal’ otrok,
Duſhi pa pogubljenje,
Têb' in tvoji shlahti vſi,
In ozhet’ in materi.« —
Șirótni hzhérki je tako djal:
»Têbi bodem to jes dal:
Mal’ blaga, pa doſt’ otrók,
Duſhi tvoji svelizhanje,
Têb’ in tvoji shlahti vſi,
In ozhét’ in materi.« —

Judje ſo ga hotli s ſabo
Vseti, svésati preterdó,
Njim pa tako govorí:
»Poſluſhajte, Judje vi!
Vaſ bom v pogubljenje djal,
Șe po ſvét' potikat’ dal —
Jes ne bódem terpel vezh,« —
Sginil je s tim od njih prezh.

———

Tako Ribniſhki otrôzi vreme proſijo.[uredi]

Bóg daj vedró!
Bog potôzhi ſvoje koló,
Na té vel’ke jaſli
De ſe lépo vjaſni!
Peteljinzhek, bélzhek,
Șkózhi na hlévzhek,
Jarzhiza na gredi,
De ſe lépo svedri!

———

Ptízhja ſvátovſhina.[uredi]

1. Ptízhi ſo ſe sheníli
Próti béli Ljubljáni —
Al je zhúdo, al ni zhúdo?
Zhúdo móre biti!

2. Șhinkov’z ſe je shênil,
Kér je vsél ſvôjo shêno
Șhinkovko.
Al je zhúdo i. t. d.

3. Orel, njih ſtaraſhína
Sa míso s glavo kíma;
Al je zhúdo i. t. d.

4. Șôva je bila têta,
Se je sa miso vtêpla;
Al je zhúdo i. t. d.

6. Volk pa je meſáril
Gôri na hríbu,
Șónze ga pripêzhe,
V gráben ga ulézhe,
Al je zhúdo i. t. d.

6. Sájz je bil poſtréshnik,
Kér je vínze tôzhil,
Na míse ga je nôſil;
Al je zhúdo i. t. d.

7. Mázhka je bíla dékla,
Je dôli is míse vlékla,
Al je zhúdo i. t. d.

8. Pſi ſo bíli pa gódzi,
S tiſtmi vélk’mi góbzi;
Al je zhúdo i. t. d.

9. Komár je s múho pléſal,
De ſe je sêmlja tréſla;
Al je zhúdo i. t. d.

10. Múha ſe je ſtegníla,
Și je nôgo slomíla;
Al je zhúdo i. t. d.

11. Poſhljíte ji po sdravníka,
Po tíſt’ga Júrja Shnabljarja;
Al je zhúdo i. t. d.

12. Préden sdravník pritêzhe
Múhi kri odtêzhe;
Al je zhúdo, al ni zhúdo?
Zhúdo móre bíti!

———

Kratke péſmize.[uredi]

Șhtírji jo godejo,
Eden jo tróbi;
Miz’ka pa joka ſe
Șama na pódi.

———

En zhaſ ſim jokala.
En zhaſ pa péla,
Sdaj ſe pomíſlila,
De bi ga vséla.

———

Și lép ino zhéden,
Și priden fantizh;
Pa nezheſh prevséten,
Pogledat’ me nizh!

———

Bom zhakal pod oknam!
Raj’ pojdem drugam,
Kjér górſhi dekléta
Odpérajo nam.

———

Po nozhi vaſvala,
Ni marala nizh;
Jo mati laſala,
Je vpila ko ptizh.
———

Șim ljubizo ljubil,
Mi daje ſlovó,
De niſim nizh sgubil,
Șo druge sa tó.

———

Okóli ſe vlazhi
Vſe ljube nozhí,
Pri drusih ſe pazhi,
Le k mêni ga ni!

———

Je lépa, je mlada,
Pa nima moshá;
Je gerda, je ſtara,
Pa – ima po dva!

———

Ni lépa, ni sala,
Ni dekle sa-me:
Pod noge ſi gléda,
Pa ſhvédraſto gré.

———

Ljubljanſke dekléta
Bi vkupaj pobral,
Bi v Kamnik jih peljal,
Sa shlindro prodál!

———

Pobêr' ſe od mêne,
Șpod moje ſtené!
Te ’m hôtla iméti,
Snam piſat’ po-te.

———

Ak viſhi svoník je,
Glaſneje svoní;
Ak lepſhi je ljub’za,
Șe raji glaſí.

———

Ena bolha me pika,
Ena mravlja me jé;
En ljubzhik me ljubi,
Ki nobêden ne vé.

———

Preljubi moj ljubzhik,
Kakó ſi pazh lép!
Imáſh jérhaſte hlazhe,
Pa ſlamnik pripét.

———

Je béla, ko mléko,
Rudézha ko krí,
Saljubleno gléda.
Na ſméh ſe dershí.

———

Me ſhiplje, me bôde,
Me glav'za bolí;
Șe ljubi prikashe,
Bolesin miní.

———

V Ljubljani pred móſtam
Jes kózhizo imam;
Zhe, ljub’za! te vsamem,
Te va-njo peljam!

———

Mati! pogléjte
Ljubiga;
Nezhem nobên’ga
Drusiga.

———

Naſ pa ſo máti
Praſháli:
»Kjé ſte to déte
Najdeli?« —
»»Nótri v zelêni
Praproti.««

———

Rada bi ga iméla,
Pa ga ní;
’S tèrte bi ga svila,
Șe ne ſt’rí.

———

Zherno gléda, drobno grè.
To je moje veſeljè.

———

Pritékel pod oknize,
Utergal tri roshize
Od ljub’ze moje,
K’ ne morem do njé!

———

Nizh ne ſpím, ne leshím.
Na pragu preſtojim,
Poſluſham mojgà,
K’ na polju shvishgljà.

———

Le godzi! godíte,
Pelíze ſlushíte,
Petíza bo vaſha,
Alénka pa naſha!

———

 »Sakáj, sakáj
Pod oknam ſtojiſh?« 
Ko véſh, ko véſh,
De nótri ne ſméſh!««

———

Șo me naprávili,
Șo me vpijánili,
De ſim jo vsél —
Kaj bom sazhel?

———

Ne kupim ji vína,
Ne dam ji vodé;
Medíze ji kupim,
K’ je deklè sa-mé.

———

Pod lipo ſim ſtal,
Șim ſlovo jemal;
Șe je deklè jokála,
Jes ſim ſe ſmejal.

———

Kdor je lép,
Kdor je mlad,
Nezhe jih
Ștarih bab.

———

De b’ vétriz potegnil,
Meglíze rasgnal.
De b’ ljubzhik ſe vidil
In puſhljiz njegov!

———

Na lépi ravnízi
Meglíza ſtojí,
Pod njo pa otav’zo
Moj ljubzhik koſí.

———

Ljubiza jokala,
Șolse je takala,
Șliſhala je tó,
De vezh moja ne bó.

———

Na pragu je ſtala
Je vila s glavó,
Je puſhljiz vesála
S seleno travó.

———

Pa una, pa tá
Sa mano zapljá,
Pa una, pa tiſta,
Sa mano pritiſka.

———

Pogazho bom jédel
In vinze bom pil,
Pa Miz’ko bom ljubil,
Dokler bódem shiv.

———

Moja ljubiza je sala,
In dobrih ljudí;
Ima lize rudézhe,
Na ſmeh ſe dershí.

———

Vſe róshize bom populila
Bom puſhljiz naredíla,
Sa lêpiga ſvojga ljubzhika,
Ki ga bom sapuſtíla.

———

Bres béliga popirja,
Bres tinte zherné,
Sapiſal bom ljubizo
U ſvoje ſerzé.

———

Bom ſpóno ſi kupil
Sa ſvojo shenó,
De gerlo savéshem,
De kléla ne bó.

———

Imam kratke rokalze,
Imam béle roké,
Imam kodraſte láſze,
Șe ſplétat’ ne té.

———

Kak bom te ljubila,
K’ me ſerze bolí!
Moj ljubizhik pervi,
Posabljen ſhe ní.

———

Ne maram sa shláhto,
Sa druge ljudí —
Le tiſt’ga mi dajte,
Ki pri ſerzu leshí!

———

Preljubi ſvét Lenard,
Kakó ſi ti ſvét?
Imaſh majhino ſaro,
Pa doſti deklét.

———

Kopáti ne morem,
Oráti ne snam;
Dekléta bi ljubil,
Me téga je ſram.

———

Șim ljubizo ljubil,
Pa ljuba nizh ní;
Mi puſhljiz je dala,
Pa nizh ne duſhí!

———

Tri pure, tri raze,
Tri béle goſí,
Șo vkupaj zhebljale
Tri zéle nozhí.

———

Lép ptizhek je v’ gojsdu,
Ga vabim na dom;
Zhe ſkoraj ne pride,
Mu péla ne bom!

———

Zhe niſim sa-té,
Șim ſama sa-ſé;
Le ſtopi napréj,
Pa druge pogléj!

———

Șim rékel, ſim djal,
De bóm te jemal;
Și rekla: »Koj, koj,
De pridem k pokoj’!«

———

Mi ljub’zo dajó,
Ki ne maram sa njó;
Sa drugo shé vém —
Ki jo ljubit’ ne ſmém!

———

Le prôſi Bogá,
De b’ moja ne blà —
Vſe léta bi ſama,
Leshala domà.

———

Gredozh pod goró
Șim vidil ſvojó:
U ſénzi leshí,
Șe rada hladí.

———

Kolk’ lépih nozhí
Ne ſtiſnem ozhí!
Tri léta ſim hôdil sa-njó,
She prav’jo, de moja ne bó.

———

Iméla ſim ljubzhika dva;
Pa miſhka mi je ſnédla obá!

———

 »Poj, poj, ptizhek mój! –« 
»»Kak bom pél? ſim ſe – vjél!««

———

Na ojſtro rozhízo,
Poſhtêno ſerzé,
Na biſtro glavízo,
Bom gledal vſelé.

———

Oj, ti ſerborita,
Oſtudna poſhaſt!
Shé drusih ſi ſita,
Zheſh meni dopaſt’.

———

Jes nezhem bogate,
De ſ’ shlahta me ſíl',
De b’ ſhtéla mi slate,
Pri vſakim koſíl'!

———

Bi gódza ſi vséla,
Bom ſméraj veſéla:
Ko kruha ne bó,
Sagódil mi bó.

———

Ko b’ drusiga ne iméla,
Ko lépiga moshá,
Sa míso bi ſedéla,
Pa gledala b’ ga.

———

Le majh’no ſim rékel:
»Zhimu mi boſh tí?« 
Je hitro iméla,
Vſe ſolsne ozhí.

———

Le majhno ſim rékel:
»Ti ſ’ lub’za moja.« —
Je hitro poſtala
Veſél’ga ſerzá.

———

Kaj je ljubésin?[uredi]

Kdor zhe pa védit’,
Kaj je ljubésin,
Mene naj vpraſha,
Jes mu povém!

Dolga ljubésin,
Gotova bolésin.
Gotovo je ranjeno
Moje ſerzé.

Ljubi fantizhi,
Kak ſte goljfívi!
Vunder ſe vam
Goljfati ne dam.

Șerze bom sbodla,
Vunkaj bom vséla,
Lépe tri kapljize
Vrozhe kerví.

Piſmo piſala,
Ljub’mu poſlala,
De bo on svedil,
Kako ſe m’ godí!

Al de ſim sdrava,
Al pa bolana,
Al de she v zherni
Sêmlji leshim!

Niſim ne sdrava,
Niſim bolana;
Vunder je ránjeno
Moje ſerzé!

Padar in dohtar
K men’ ſta hodíla —
Nizh ne pomagajo,
Sdravila le té!

Ljubi pa pride,
Kuſhne, objame,
Prèz’ je osdravljeno
Moje ſerzé!

———

Vaſvávez.[uredi]

 »Déklizo jes imám,
Nímam nikdár je ſam,
Drúgi k nji hódijo,
Mêne prezh gónijo;
Șúknjo mi slézhejo
V mlaḱo me vlézhejo,
Klôbuk mi jêmljejo,
Mláko sajémljejo,
Zhévlje mi isuvajo,
V mláko me ſuvajo.« 

»Dékliza tam ſtojí,
In ſe na ſméh dershí;
Zhe b' ti bila sakàj
Bi me braníla sdaj,
Bi me reſhíla sdaj.
Șram bom pa jes preſtál,
Têbi ſe bom ſmejál,
Kádar jezhála boſh,
Kádar síbala boſh.
Pójdem zhes' tri goré
V sgórne jes Șhtajerje,
Kjer od veſêlja ſe
Jóka moje deklè,
Kádar sagléda me.«

———

Vaſvavka.[uredi]

Kukoviza lépo kuka,
Tam v selênim bukovju,
Prepelíza prepeljuje
Tam v selênim travniku,
Ljubzhik moj koſízo bruſi,
Tam v selênim travniku.
Mersla roſa, dobra koſa
Rada trav’zo poloshí,
Șuha burja, gorko ſonze,
Rado ſe ſenó ſuſhí,
Mehka poſtlja, lépa ljub’za,
Bog ji ſladke daj nozhí!

———

Ștergane hlázhe.[uredi]

Fantízhi, deklízhi
V tabèrno gredó,
Jes vbóga ſiróta
Pa grédem domú!

Ak védil bi ljubi,
De dnársz imam,
Bi pêljal me pleſat,
Plazhála bi sa-nj.

De dnar’ze ti imaſh,
She dávno jes vém;
Imam ſtergane hlazhe,
Med fánte ne ſmém!

———

Brêſhno.[uredi]

 »Plêti, plêti, Jerza! vénzhike,
Brêſhno póti shaloſtni! —« 
»»Kak bi vénze v brêſhno ſpletala?
Me ozhí salivajo.

Moja mehka, ſvilna rútiza
Polna bélih je ſolsá,
Șhopek lóſha bom naredila
Șvojga ſhaplja ſvítliga.

Sa klobúk bom ga pripenjala
S poſrebreno buziko,
Koder, drag’! boſh popotval,
Povſod me boſh pomnoval.

Zhe te ptuje shenke vpráſhajo:«« 
»»»Kdo t’ je taki vénez dal?
Al predrago imaſh saljubljeno,
Drusho al sarozheno?««« 

»»Hód’ po Nemſhkim, al po Ogerſkim,
Al po gornim Șhtajerſkim,
Rêzi:«« »»»Nimam ne sarozhene!
Jérzo imam obljubljeno!«««

———

Vosník.[uredi]

 »Zhes goro ne magam,
Po ravnim ne vém,
Mudí ſe mi s blagam,
Nozhíti ne ſmém.« 

»Konjízhi ſo ſlabi,
Vos jéma mi ſtat’;
Le urno, Podgórka!
Priprége mi dat’.« —

»»Priprége mar hozheſh?
Ti ſama jo dam;
Konjízhe, volízhe
Napaſene imam.««

»»Vosník moj bit’ hozheſh?
Vezhérjo ti dam;
Góſ, razo pezhêno,
Pripravljene ímam.««

»»Vosník moj bit’ hozheſh,
Pit’ rada ti dam;
U hramu sa sglavjam,
Glej! zhútaro imam.«« —

Góſ, razo pojédel,
Pa zhútaro ſpíl,
Konjízhe saſédel, —
Ji oſle molíl. —

———

Șhínkovka.[uredi]

Oj ſtojí, ſtojí lípiza,
Pod líp’zo hládna ſénzhiza,
Sdôlej mi ſtojí misa kámnata,
Na ſhtiri vógle résana.
Okóli ſtojí ſtolóv dvanajſt,
Okóli ſedé fantje mladí,
Ino vſe lépe dékllze,
Tam' ſladko vínze píjejo,
V sláto poſódo nalivajo.

Je priletéla ptizhiza,
Predrôbna ptiza ſhínkovka:
»Deklízhi! ſte norizhize,
Ker fántam vſe verjámete, —
Svezhér obéta béli grad,
Sjutráj ſhe zherne kájshe ni!« 

»»O tího, tího ptízhiza!
Ti drôbna ptíza ſhínkovka!
Zhe têbe, ptíza! vjámemo,
Ti pérje vſe usámemo.«« 

»Zhe túdi pérje mi usámete,
De mi le shivlênje púſtite:
Șhe bom sletéla v sêlen gojsd,
Támkej bom prepévala,
In v sêlen trávnik glédala,
Șe bóte déklize jokale,
In ſínke bóte tam sibale,

Ino bóte ſe plakale
Po ſvojim devíſhtvu jokale;
Kaj pomaga, ki ga vezh nasaj ne bó,
Ker ga fántje prezh vsemó!
Fántam drúsiga ni nizh verjét’,
Ko: »Obvari te Bog, pomágaj Bog!«

———

Șoldaſhko ſlovó.[uredi]

Naſh zêſar, naſh kralj
Șe hózhe vojſkvát’,
Pét regimentov fantízhov
Je vkásal nabrát’.

Vſe górſhi, vſe mlájſhi
In vſe nam nar drájſhi,
S kuſhtranmi laſmí
Pa s ſvitlim’ ozhmí.

»Zhe ljubzhek ſi mój,
Naj grém jes s teboj!« —
»»Zhe ſi ljubiza mojà,
Oſtáni domà!«« 

Pet krájzerjov imám,
Lahkó jih vun dam:
Koj sjutraj enigá,
O poldne pa tri,
Zhe sádnjiga smánjka,
Vezherje nizh ní.

———

Șoldáſhka.[uredi]

Môja ſvitla ſábljiza,
Bo sdaj môja ljúbiza,
Ki me bo objémala,
De bo kri ſe ulivala.

Môja ſvitla púſhiza
Bo pa môja shêniza;
Kógar ôna poloshí,
Ga nobêdin ne sbudí.

Piſmo hôtil bi piſát’,
Ljúbizi domú poſlát’;
Pa me posabíla je,
Șe shé omoshíla je.

Piſmo môje brála bo,
Șínzhika sibála bo,
Mosh pri nji bo ſládko ſpal,
Jes pa bom na ſtrashi ſtal. —

———

Svéſta Míniza.[uredi]

Ștojí vèrtez ograjèn,
Pólno róshiz nasajèn,
Míniza v njim ſe ſprehája,
S róshzami ſe pogovárja.

»Rósh’ze, ráſite al ne,
Pláve, r’dézhe, rúmene!
Je minílo ſédem lét,
Kar ſim plḙdla vénez lép,
S zhèrno ſvílo ovijala,
Kér ſim môzhno shalovála,
S rudézho ga prepénjala,
Kér ſim ſámſka dékliza.« 

Sád ſtojí en póbizh mlad,
S njo ſe jél je pogovarját:
»Daj mi rosh’zo s véniza,
Kér ſi lépa dékliza!« 
»»Je minílo ſédem lét,
Kar ſim plêdla vénez lép,
Ljub’ je bil na vójſko vsét.««

»Sábi ſvôj’ga ljúbiga,
Sbêr’ ſi ênga drúsiga;
Jes ſim támkej srávin ſtal,
K’ ljúbi tvoj je glávzo dal;
Șim njegóv klobúk pobrál,
Șêbi ga na glávo djal.« 

»»Șédem lét ſim zhákala,
Șédem ga bom shálvala;
Lépe ljúb’ga ſúknjize,
Hózhem prodajáti vſe;
Lépe ſrájze zhem prodát’,
Máſhne plájſhe kupovát’,
Pêrle zérkvi napravlját’. —
Șédem lét ſim zhákala,
Șédem ga bom shálvala.«« —
»Bélo daj mi ti rokó,
Hvála bódi is ſerzá,
Ker ſi tàko svéſta bla!« —

———

Sdihleji ſoldata.[uredi]

Reſ pijanoſt je nemárnoſt,
Oh, nikoli prav ne ſt’ri!
Ta je mêne sapeljála.
In ſhe drúsih vezh ljudí.

Bil ſe ſiromak vpijánil
Bil sapíſal ſim ſe v shold –
Ljubi to ſim v kljub’ napravil,
Șebi, de bom shaloval.

Treba b’ ne bilo shal’vati,
Ak bi bil na léta dan,
Pa ſim dal ſe sapiſati
Vezhno jes v vojſhaſki ſtan!

Niſim hotil pobizh bogat’
Mater’, ozha ſvojiga,
Sdaj pa moram pobizh bogat
Bobna kralja ſhpanſkiga.

Doma niſim ’tel leshati
V ſvoji beli poſtelji,
Sdaj na ſtrashi moram ſtati,
Na pokrajni vogerſki.

Niſim hotel kruha jéſti
Is pſhenize rumene,
Sdaj pa moram pobizh jéſti
Ga is turſhke ſorshize.

Le ſem, le ſem ozha, mati!
De vaſ bom lepó objél —
K vam ne morem ſe podati,
De ſlovó od vaſ bi vsel.

Glejte, tù ſoldaſhke ſholne
K nogam primersujejo,
In déklizhi shaloſt’ polne
Me doma sabljujejo.

Oh, leta opiſan boben,
Bode meni velki svon —
Bodo mi svonili ob-nj
Kadar jes uméral bom.

Meni ſvézhe poſvetíle
Bodo ſvitle ſablize,
Puſhe riſane kadile
Bodo mi kadilnize.

Ino zherni pa vranovi
Bodo pogrebzi moji,
S mojmi paſli ſe koſovi
Na pokrajni ogerſki.

Vſaj tovarſhov, Bog, ſe vſmili!
Varuj védno jih sveſtó!
Bodo sa mene proſili,
Ko bom vzherno ſhel semló.

———

Odhòd nad Prájsa.[uredi]

Joh, joh, joh, prejoh!
Kaj révesh bom sazhél!
Șerzé mi sháloſt sdaj topí,
Nikdár ne bom veſél!
Priſhèl ſim jes v vojáſhki ſtan,
Proſtóſt sdaj móram djat’ na ſtran,
Tudi v ſtráhu shivéti,
Umréti!

Joh, joh, joh, prejoh!
Șim nápak jo savíl!
Jej, jej, de bi tegà
Nikdár ſtoril ne bíl!
Șim míſlil na vojſháſki ſtan,
Sapíſal ſim ſe póbizh ſam;
Sdaj shalújem grôsno,
Propôsno!

Dáli ſo na róko blí
Mi króne prelepé,
Șim veſélo jih vsél
Saprávii tudi shé!
Ko póbizh jes ſim dnàrje fhtèl,
Șim dôbre fhe továrfhe imèl —
Ni na ſtráshi bilo ſtáti,
Zhuvati.

Sdaj, sdaj, sdaj in sdaj
Je zhúti nozh in dan!
Ak niſim pa na ſtráshi svéſt,
U jézho bom pelján;
Pravízhno to sa vſáko dél’,
Plazhílo ſlédin bo prejél;
Nizh naj ſe ne sanáſha;
Neupráſha.

Ștótnik’ vezhkrat
Poſtáve nam beró,
De vémo prav ſukáti ſe,
Șpolníti vſe ſveſtó,
Púſhke v boju prav dershát’
Povêlja hitro ſpolnovát’,
Na vôjſki urni bíti,
Prar ſtoríti.

Dána je sapoved
Naj ſtotníki ſkup gredó,
De naj dershé pri naſ oglèd,
Vſe ſkúpaj naſ sberó,
Pred nami bóbnar bije marſh.
O joj, o joj, kaj bo, tovarſh!
Mi mór’mo sa zeſárja
Nad Prájsa.

Adio, adio, adio, adio!
Oh krájnſka ti deshéla!
U ptúje kráje bom jes ſhèl,
Od tódi ſlóvo vsél
Od vſih ſvojih prijáteljov,
Od dekliz in od hlapzhizhov
Bom preſtál bôje
Sa ſvôje.

Zhe ſe to sgodí,
De bom na vôjſki vbit,
Savôlj vaſ v húdim bóju
Jes bom mógel kri prelit’!
Novízo bote svedli tó,
Șhe próſim sádnizh vaſ lepó:
Sa me vſaj proſíte,
Molíte!

———

Lavdon.[uredi]

Lánſko léto náſha armáda
Dôli na Ogerſkim leshí,
Al nobêdeen Béliga gráda
Șe litíti úpal ní.

Lávdon ſam je ſérzhin, môshki,
Tèrdno ſklépat’ je sazhél,
De bo Túrkam v ſvôji vôjſki
Méſto Béligrad odvsél.

Dôsti pólka, vſo priprávo
Hítro ſkúpaj ſprávil je,
Tjè zhes Dónavo in Șavo
V Túrſhko bersh prepêljal ſe.

Tam ſhotôrje je poſtávil
In ukôpat’ ſe puſtí,
Kádar je she vſe priprávil, —
Glejte kaj na-sádnje ſtorí?

K páſhetu in poglavárju
Lávdon póſhlje v Béligrad,
Práſhal ga in ogovárjal
Ș lépo njêmu méſto dat’.

»Zhe ga s ſílo — pravi — vsámem,
Vam gorjé bo vſim takrat,
Kar li kol’ shíviga nájdem
Vſe bom vkásal pokonzhát’.«

Lávdon sdaj odgóvor prêjme,
De ſe Túrk podál ne bó —
Sdaj pa v Bélgrad ſtrélat’ jáme,
De je ſliſhat’ blo ſtraſhnó.

Túrke sdaj ſo posdravljáli
Le s gorézhmi bómbami,
Dôsti hiſh ſo tam poshgáli,
De jih mozh prezénit’ ni.

Túrki pa bandéro kervávo
’ſ méſta káshejo na tó,
Káshejo mertváſhko glávo,
Snámnje Lávdonu dajó.

Tak’ ſo med ſabó ſklenili,
Vſi zhmo bíti raj mertví; —
Sméraj bomo ſe braníli,
Dôkler bo kaj v naſ kerví.

Lávdon v sádni krat sdaj méſto
Túdi s ſílo vsét’ velí,
Náſhi jéli va-nj ſo vréti,
Nizh nasáj jih ne dershi.

Túrki pa ſo ſe poſkrili,
Gré v terdnjávo jih nar vezh, —
Tíſte, ki ſo ſe braníli,
Lávdon déne vſe pod mèzh.

Od preſtráſhniga ſtreljánja
Vſe po tábrih slo gori,
Pádla je na kup boſhtájna,
Túrki ſo obúpali.

Șo pokórni ſe ſtoríli,
S Lávdanam ſe pogodé,
De próſtoſt ſo sadobíli
Vſi mosháki in shené.

Kar njih blága je in dnárjov
Șméjo vséti vſe s ſabó,
Kar pa túrſhkiga je Zarja,
To pa naſhiga sdaj bó.

V tim ſo Túrk’ odpèrli vráta,
Náſha vôjſka nótri gré,
Túrke ſpremi náſha ſtrásha
Dôli do Orſhove.

Șrézhin je naſh Lávdon, právim,
Njêmu Bog vſo ſrézho da,
Șrézhin je naſh Zeſar srávin,
De njegá vojſháka ’má.

S njíma ſe mi veſelímo,
Sdaj in túdi sa napréj;
Na nju sdrávje víno pímo,
Șrézhna bóta naj vſeléj!

———

Juri s púſho.[uredi]

Priſhla je neka huda svír;
Priſhla je miſhka s miſheti,
Șnédla je miſhka pſhenízo rumeno,
Kdaj, bógi kmetizh! ti bogat boſh?

Șhe je priſhla néka hujſhi svír,
Priſhla je mazhka s mazheti,
Șnédla je mazhka miſhko s miſheti —
Mazhko miſhko, miſhka pſhenizo ru-meno.
Kdaj, bogi kmetizh! ti bogat boſh?

Șhe je priſhla néka hujſhi svír,
Priſhel je saj’z s sajzheti,
Șnedel je saj'z mazhko s miſheti —
Șaj’z mazhko, mazhka miſhko, miſ hka pſhenizo rumeno.
Kdaj, bogi kmetizh! ti bogat boſh?

Șhe je priſhla néka hujſhi svír,
Priſhla leſíza je s leſízhéti,
Șnedla je leſíza saj’za s sa'jzheti —
Leſíza saj’za, saj’z mazhko, mazhka miſhko,
miſhka pſhenizo rumeno.
Kdaj, bogi kmelizh! ti bogat boſh?

Șhe je priſhla néka hujſhi svír,
Priſhel volk je s volzhetí,
Șnedel je volk leſízo s leſízheti —
Volk leſízo, leſíza sajza, saj’z mazhko,
mazhka miſhko, miſhka pſhenizo rumeno,
Kdaj, bogi kmetizh! ti bogat boſh?

Șhe je priſhla néka hujſhi svír,
Priſhel je medved s medvédzheti,
Șnedel je medved volka s volzheti —
Medved volka, volk leſízo, leſíza saj’za,
saj’z mazhko, mazhka miſhko,
miſhka pſhenizo rumeno.
Kdaj, bogi kmetizh! ti bogat boſh?

Șhe je priſhla néka hujſhi svír,
Priſhel lèv je s levzhet’,
Șnedel je lèv medvéda s medvédcheti, —
Lèv medvéda, medved volka, volk le-ſízo,
leſíza saj′za, saj′z mazhko,
mazhka miſhko, miſhka pſhenizo rumeno.
Kdaj, bogi kmetizh! ti bogat boſh?

Șhe je priſhla néka hujſhi svír,
Priſhel je komár s komárzheti,
Șnedel je komár leva s levzheti, –
Komár leva, lèv medvéda, medved volka,
volk leſízo, leſíza saj'za, saj'z mazhko,
mazhka miſhko, miſhka pſhenizo rumeno,
Kdaj, bogi kmetizh! ti bogat boſh?

Șhe je priſhla néka hujſhi svír,
Priſhel je Juri s puſhízo,
Ștrelíl komárja je u luknjizo –
Juri komárja, komár leva, lèv medve-da,
medved volka, volk leſízo,
leſíza saj'za, saj'z mazhko,
mazhka miſhko, miſhka pſhenizo rumeno.
Kdaj, bogi kmetizh! ti bogat boſh?

———

Pét ſtebróv.[uredi]

Leshí, leshí ravnó poljé,
Na njêmu tam ſtebri ſtojé,
Petéro môzhnih je ſtebróv,
Podpóre ſrézhe vſih ſtanóv;
Zhe bódo te podſlómbe prèzh,
Ne bo nobêne ſrézhe vèzh.

Nar pèrvi, oh, je nágnjen shé,
Nagníli ſte ga vi moshjé!
Vſak ſvôjo shêno imate,
Pa ſhe po drúsih glédate, —
Sa tó ni zháſne ſrézhe vèzh,
In vézhne vam ne bo doſezh’.

Je drúgi túdi nágnjen shé,
Nagníle ſte ga vé shené,
Ki vſaka ſvôj’ga imate,
Pa ſhe po drúsih glédate;
Sató ni zháſne ſrézhe vèzh,
In vézhne vam ne bo doſezh’.

Po ſtráni trétji she ſtojí,
Nagníli ſte ga fántje vi!
Vi práv’te, grémo ſpát ob zhaſ’,
Pa gréſte le k deklétam v vaſ;
Sató ni zháſne ſrézhe vèzh,
In vézhne vam ne bó doſezh’.

Zhetèrtiga nagníle ſte,
Nagníle ſte, dekléta vé!
Vé prav’te, grémo sgódaj ſpát,
Pa gréſte le na líne ſtát;
Sató ni zháſne ſrézhe vèzh,
In vézhne vam ne bo doſezh’.

Obvarúj, Bog! duhóvni ſtan,
De péti ſaj ne bo po ſtran’!
Ak on bo jénjal gréh ſvarit’,
Pobóshnim pa podpóra bit’,
Bo zháſna ſrézha zhíſto prèzh,
In vézhne nam ne bó doſezh’.

———

Jogri raſpoſlani.[uredi]

Jésuſ vzhènze je poſtávil
Na vſe ſhtíri ſtraní;
Șvét’ga Pétra je poſtávil
V lépo ravno poljé;
Șvétiga Andréja je poſtávil
Bil na viſoke goré;
Șvétiga Tomásha je poſtávil
U deshêlo Indio;
Șvétiga Mikláva je poſtávil
Bil na globôke vôde,
Kjér ſe bódo zhes vosíli
Ino ga lepó zhaſtíli:
Șvétiga Șhentjansha je poſtávil
Bil kje na vinſke goré,
Bodejo zhes tovoríli,
Pili ſhentjanshovzo
U iménu ſvétiga Șhentjansha,
Uzhénza boshjiga. —
Șvét Tomash ſe tako véri
Proti ſvojmu Jesuſu:
»Kaj ſi mêne ſem poſtávil?
Ne vidim noben'ga romarja,
Șliſhat’ tudi ni svonova,« —
»»Tiho, tiho, vzhéniz ljubi!
Uzhéniz ljubi, ſvét’ Tomash!
Na ſvét’ lépſhi ni deshêle,
Ko deshêla India;
Nikol’ semlje ne kopajo
In tudi ne orjejo,
Pa vùnder ſlednje léto
Po trikrat shanjejo.«« 
Șvét’ Tomash ſe dalje véri
Proti ſvojimu Jesuſu:
»Kaj ſi mêne ſim poſtavil?
Men’ deshêla snana ni.« —
»»Tiho, tiho, vzhénez ljubi!
Vzhénez ljubi, ſvét’ Tomash!
Na ſvét’ lépſhi ni deshêle,
Ko deshêla India.
Nikol’ tózha ne pobíje,
In nikoli dèsh ne gré,
Pa li vùnder vſako jutro,
Doſti hladne je roſe,« —
Șvét Tomash ſe sméraj véri
Proti ſvojimu Jesuſu:
»Kaj ſi mêne ſim poſtavil,
Kjér noben’ga snan’gna ni?« —
»»Ako notri lih ne najdeſh
Noben’ga snaniga,
Pa tudi notri ne najdeſh
Nikjér hudobniga ſerzá;
K ſe duh od teléſa lózhi,
Gré koj v ſvéto nebó.« —
Jesuſ ino Marija
Ga vſim dodelí takó!

———

Romar ſvétiga Jakoba Kampoſteljſkiga.[uredi]

Kdór mi hózhe rómar bíti’,
Rómar ſvét’ga Jákoba,
Móre sjútraj sgódaj vſtájat’
Svézher pôsno ſpat iti,
Kákor vſtájal je králjizh,
Lépi ſhpanſki kralj —
Ko kraljíza je miſlila,
De je hôdil k mójſhkram v vaſ.
Eno jútro sáred vſtála
Șhla poglédat’ je sa njim,
Kjér ga je b’la ona najdla,
V lépi ſvitli kámrizi,
Kjer je on sveſtó preklezhal
Rri podób’ Șhent-Jákoba.
Túkaj je Bogá on prôſil,
De bi dal mu ſrézhin pót,
K’ ſe na bóshjo pot vsdigúje.
On imá srávin ſêbe
Pálizo rómarſko,
Ino dêbel róshnikranz,
Srávin túdi ſo leshále,
Sa njegóv popótni ronz,
Tri moſhné vſe polne dnárjov,
Ker on gré na bóshjo pót. —
Pêrve dnárje je naprávil,
De jih v Boga-imé bo dajál
Vſim ſirótam in berázham;
Drúge dnárje je naprávil,
V Boga-imé jih bo dajál,
Vſim zerkvàm, ki ſo ubóshne.
Trétje dnárje ſam bo vshival,
Kjér pojde po bôshjih pótih.
Tak je rêkla mu kraljíza:
»Kaj presgódaj vſtajáte?
Al bom ſama sdaj, ſiróta?
Kam, goſpód! vi pójdete?
Na pót vi ſe naprávljate,
Nam pa nizh ne povéſte!« —
Tak je rékel mlàdi kralj:
»Grém v lépo Galízio,
Nótri k ſvétim Jákobu.« 
Tako rêkla je kraljíza:
»Dálezh ni sa vaſ hodíti,
Zhe vaſ Túrki vglédajo,
Vaſ u jézho vèrshejo.« 
She ſe ’s dóma on usdigne,
Kámor dálezh je priſhèl,
Notri v globôko Turzhíjo.
Gor’ in dol’ po Túrſhkim hódi,
Móli ſvéti róshnikranz,
Gor’ in doli ſpremiſhljúje.
Kjè bi priſhel k ſvétiim grób’?« 
Dobíli ſo ga Zárjovi hlápzi,
Vergli v jézho ga támno.

To je svédila kraljíza,
Șe napráv’ po rómarſko,
Șe dershála, k’ ſirotíza,
S ſábo vséla zitrize,
Míle zitre píſane,
Șhla v Turzhíjo je globôko.
Gor’ in dol’ po Túrſhkim gré,
In je zitrala lepó,
Túrſhki Zar jo je saglédal,
Tak’ ji právi, govorí:
»Kaj pa zheſh plazhíla iméti,
K’ nam takó snaſh zitráti?«
»»Drús’ga nêzhem nizh plazhila,
Ko jetníka váſhiga!«« –
Zar dovol’, kar ôna hózhe,
Da ji ’s jézhe rómarja.

———

Șvéti Ureh.[uredi]

Șvét’ Ureh je sjútraj sgódaj vſtàl,
Je poklízal máter ſvojó:
»Le gôr’, le gôr’, mámiza mojá!
Mi bóte ſánje raskládali,
Mên’ ſe je ſánjalo úre pol,
De ſe je moj brat oshênil,
Ta, k’ je u Rímu sa pápesha.«
 
Táko ſtára máti govorí:
»Le hítro, hítro, Ureh ti!
Și poklízhi hlápza ſvoj’gá,
De bo ſêdlal konjízha dva,
Têbi êniga, ſêbi êniga,
De u Rím pojésdita,
Zhe ſvátovſh’no samúdita,
Na ſvétu vezh ne bóde ſvétih maſh,
Tud ne ſvétih odpúſtikov,
Ne túdi ſvétih prásnikov!« 

Oſedlá hlápez konja dva,
Șêbi êniga, Urhu êniga,
Șhe ſe sdvígneta ino greſtà,
Kámor predálezh prídeta,
Dálezh, dálezh pod ſvéti Rim.
Brátez pa sdaj v línah ſtojí,
Șhe táko právi in govorí:
»K’ meni pa moj brat v gôſtje gré.« 
Șhe mu hítro na próti gré. —

Takó mu shénin govorí:
»Al ſi k’ mêni v gôſtje priſhèl?« 
Tak’ ſvéti Ureh govorí:
»Jes k têbi v gôſtje sdaj ne grém,
Jes pa sdaj k têbi v ſváte grém.« 
Takó mu brátez govorí:
»Al zheſh bíti ſtararhína?« 
Tak’ ſvéti Ureh govorí:
»Le hítro ſprávi ſváte vkup!« 
Takó nevéſta govorí:
»Vi v zérkev préd ne pójdete,
De vgánete mi vgánke tri.« 
Nar pervo je saſtávila:
»Kjé je sêmlja nar debeliſhi?« 
Drúgi ſvátje mi vſi molzhé,
Șam ſvéti Ureh gororí:
»Tam je sêmlja nar debeliſhi,
Kjér je ſam Jésuſ pokopán;
Na njêga grôb je kámen djan.« 
In drúgo je saſtávila:
»Kak je ſvét dolg, kak je ſhirók?« 
Drúgi ſvátje ſpét vſi molzhé,
Șam ſvéti Ureh govorí:
»Șvét tak, kákor dolg, je ſhirók.« 
In trétjo je saſtávila:
»Kolk’ je od nebéſ na dno peklà?« 
Drúgi ſvátje ſpét vſi molzhé,
Șam ſvéti Ureh govorí:
»Sakaj boſh mêne vpráſhala,
Kér ſi jo ſáma premérila,
Ko te je Bog pahnil na dno peklà.« 
Șvét’ Ur’h jél je Evangelji bràt’,
Nevéſti ſo jéli roshizhki ràſt’;
Sêmlja ſhirôko ſe odprè,
Ino nevéſto v-ſé poshrè.

———

Povodnji mósh.[uredi]

Fantje pléſ napravljajo,
Miziko proſijo na pléſ;
Mizika mi takó govorí:
»Mati jes pojdem drévi na pléſ.« —
Mati ji ni puſtila it’:
»Mizika odani mi domà,
Ne hôdi drévi mi na pléſ!« —
Mizika ni nizh marala;
»Mat’ jes pojdem vùnder drévi na pléſ.« 
»»Ker ti ne maraſh sa-me nizh,
Pojd’, de le vsame povôdnji mósh,«« —
Mizika pléſhe s ſantmi tam,
Pride k njim ſhe kje mlad goſpód:
»Mizika! al gréſh pléſat s menoj?«
Mizika ſhe gré pléſat s njim, —
On ji ſtiſka roké mozhnó.
Mizika tako pravi, govorí:
»Ne ſtiſkaj mi rok tak mozhnó.« 
On jo ſtiſka zhe dalje bolj,
De ji ’s sa nohtov kri kapljá.
Mizika savpije premozhnó:
»Po-mé je priſhel povôdnji mósh« 
Mizika téga ne ’sgovorí,
Povôdnji mósh s njo vùn sleti,
Vunkaj sleti na ſréd vodé.
V glashovnato hiſho prideta,
In ſe lepo tam ménita:
»Kadaj boſh puſtil me domú?« 
»»Ti pred ne pojdeſh mi domú.
De boſh iméla ſinka maliga.
Ti pa po hiſhi pometaj,
De boſh bab’zi dala plazhíl’. —
K’ boſh po hiſhi pométala,
Boſh tiſte ſmetí ſpravila.«« —

Ona je dala bab’zi plazhíl’.
Babiza pa pride domu,
Prineſe polno moſhno tolarjov. —
»Kaj te proſim, ljubi moj mósh!
Puſti me, de grem k materi domú!« 
»»Jes te pa bom puſtil domú,
Pa ne hôdi koder ogenj delajo;
Ne hôdi na dételjo ſpat;
Ti ſe ne kad’ s ſhmarnizami,
O ſvétim teléſi shegnanim;
Șzer ne morem do têbe vezh.«« —

Ta je ſhla veſéla domú,
Șhe pride klizat jo povôdnji mósh:
»Mizika! jes ſim vshe po té priſhel,
Tvoj ſin ſe jóka premozhno.« —
»»Do sdaj ſim ga sibala jes,
Sdaj ga ne bodem nikdar vezh.«« —
»Mizika! zhe nezheſh ſinka zéliga,
Ga bova imela vſaki pol.«
Șhe v drugo klizhe: »Mizika pojdi domú« 
On ga pretergal je zhes pol:
»Ga bova iméla vſaki pol!«

———

Deſétniza.[uredi]

Ștoji, ſtoji béli grad,
V bélim grádu mlád goſpod, mláda goſpá,
Imata devét grádov, devét hzhéri.
Po bélim grádu hódita,
Sá béle roké ſe vódita,
In lepó Boga proſila,
De bi jima Bog pôrod dal,
Dal pôrod, ſinka májhniga.
Bog jima je porod dal,
Dal hzhérko njima májhino.
Oj uſmíli ſe ſtokrát Bogú
Bo môgla v deſetíno it’,
Ta mlájſhi hzhérka Néshiza. —
»Kaj jih próſim shlahtna goſpá,
Naj nam dájo od vèrta kljuzh!
Grémo nótri ſe ſprehájati,
In lépe róshize tergati.« 
Șhe je priſhel angelj ’s nebéſ,
Prinéſel hzhérki pèrſtan slát,
Mlajſhi hzhérki Néshizi:
»To daj ti ſvoji máteri,
De ti ſpezhêjo povánzhizo,
Eno láhko popótnizo.« 

Máti ji ſpêzhe povánzhizo,
Nótri je djála pèrſtan slat,
Șhe vrésala deſét koſóv,
Vſáki hzhérki dala kóſez je.
Deſetnízi je perſtan priſhèl,
Mlájſhi hzhérki Néshizi,
Ona zúlizo navésala,
Od gráda ſe pobérala,
Șlezhe ſi obléko ſvileno,
Oblézhe ſi rastèrgano:
»Bog vaſ obvári, ôzha, mát’ môja!
Bog vé, ak ſe bomo vídli ſhe!
Zhes ſédem lét prídem nasáj,
Ko bóte dáli ſtárſhi hzhér moshu,
Ștárſhi hzhérko Lénzhizo.« 

Vſi ſo jo nasáj klízali:
»Pójdi nasáj deſétniza,
Bódemo dáli ſtárſhi hzhérko,
Ki je she pri vſi pameti!« –
Deſétniza gre smérej naprêj.
Ona priſhla je v sêlen gôjsd;
Șe je ſtóril térden mrak, in térdna noz
Tam na tlà k búkvi ſédla je.
Kádar odbíje polnozhi,
Tazhaſ ſvéto dervo govorí:
»Pobêri ſe ſpod mêne deſetníza!« —
Zhes ſédem lét je ſhla nasáj,
Je priſhla ſpét u béli grad,
Goſpoda próſ’, jo imét’ zhes nozh:
»Kaj vaſ próſim shlahtni poſpód,
Iméjte me danàſ zhes nozh!« 
»»Pójdi ſiróta rastérgana,
Rastergana, rasmerſhena!
Pójdi dôl’ v zhèrno kúhinjo,
Goſpé proſít, de imajo te zhes nozh.« 
Dôl’ je ſhla v zhèrno kúhinjo,
Próſi goſpó, iméti jo zhes nozh. —
Goſpá ji tako govorí:
»Imaſh ubóshiza béle uſhí!
Mi te nímamo kjé iméti.
Bódo priſhli dáljni ljudjé,
Imámo danſ’ veſéli dan;
Șmo dáli ſtárſhi hshér moshú,
Ștárſhi hzhérko Alénzhizo.« 

Deſétniza ſe okóli saberni,
Kervávo ſólso potozhí.
»Bog vaſ obvári, shlahtna goſpá!
Shlahtna goſpá, máti mojá!« —
Máti na tlà pade, omedlí,
Pri ti prízhi dúſho púſti. —

Vſi ſo jo nasaj klizali:
»Pójdi nasáj deſétniza,
Tvoji materi she ſvézho dershé!« 
»Naj jo le dershé v imenu Bogá!
Șaj ſim jim préd povédala:
Zhes ſédem lét de bom priſhlá nasáj,
K’ bódo dáli ſtárſhi hzhér moshú,
Ștárſhi hzhérko Alénzhizo.
Koderkóli hodíla bom,
Sa njih dúſho molíla bom!«« —
  

Máti bres pámeti.[uredi]

O krish, o krish, o krisli bôshji,
Na têb’ vſa bôshja mozh leshí! –
Máti síbjle dete premladó,
Șédem lét je sbe ſtáro blo.

Zhe ga bolj síblje, hújſhi je,
Zhe ga bolj dojí, mánji je.
Takó mi máti govorí,
Ubóga mat’ bres pámeti:
»Ko bi ſe snájdel pazh kupèz,
Déte hôtla bi mu prodát!« —

Máti ſhe ne isgovori,
Zhèrni kúpez shé v hiſh’ ſtojí.
Zbèrni kúpez tak govorí:
»Kaj vam jes právim, máti vi!
Al ſte ſhe tíſtih beſedí.
Kákor ſte jih ví dósdaj blí?« —

»»Jes ſim ſhe tíſtih beſedí,
Kákor ſim jih dósdaj jes bla;
Pólno síbko mí dnárjov naſúj,
Do kápljize tèrdih tolarjov,
Pa mi vsêmi déte mladó.«« –

Pólno síbko je dnárjov naſul,
Do kápljiz tèrdih tolárjov,
Pa ji je vsél déte mladó. –
Tako zhèrni kupèz govorí:
»Kaj vam právim, máti vi!
Ktéri kúpez kúpi kônja,
Túdi kúpi újsdizo;
Jes ſim kúpil déte mládo,
Șim kúpil tudi povójzhek,
Oj povójzhek in peljnízhize!« –

Pèrvizh povójzhek potózhi,
Je détize zherno bílo;
V drúgo povójzhek potózhi,
Is sa nôhtov zhèrna kaplja krí;
V trétje povójzhek satózhi,
Is gláve moshgáni kápljajo! —

Máti ſe je preſtráſhila,
De je vſa zhèrna poſtajála,
Kómaj ſe je smíſlila,
Na ſvéti krish, poklízala:
»O krish, o krish, o krish bôshji,
Na têb’ vſa bôshja mozh leshí!« —
Mat’ ſhe tegà ne sgovorí,
Șvéti krish shé v híſhi ſtojí,
Zhèrni kupez vúnkaj sletí,
Șvéti krish takó gororí:

»Kaj vam právim mátere!
Ko bóte otrôke lézh’ dévale,
Al is síbeli usdvígale,
Zhés-nje ſvét krish mi délajte!«

Sórmanova Mízika.[uredi]

Pri mísi goſpód Sórman ſedí,
In gléda ſvôjih dvéh hzherí:
»Alénzhiko bom dal moshú,
In Míziko srózhil Bogú.« 

Okól’ ſe Mízika saberní,
Ozhéta môzhno sarotí;
Ko Mízika le tó ſtorí,
Jo hítro gláv’za sabolí.

Poſlála je po máſhnika,
Po máſhnika, po ſájmoſhtra;
De jo ſpov’dó, obhájajo,
Odprávijo véſtno bútaro.

Șhe dáljej Mizika govorí,
De ſvôje zháſno isrozhí:
»Komú hózKem jes ſvôje dat’?
Kakó ſi s tim kaj pomagát’?« 

»Jes imam ſtó sloshênih kron —
Komú jih sapuſtíla bom?
Oh! máteri Bôshji na Goré;
Naj ôna próſi sdaj sa mé!« 

»Jes imam ſúknjo víſhnjevo;
Komú bom sapuſtíla jo?
Maríi is krishne Goré,
Naj ôna próſi sdaj sa mé!« 

»Marija, Jésuſ grédeta
Po mêne ubogo sdaj obá!« —
Rasglèd nad Míziko naſ uzhí:
Kdor zhíſla ſtárſhe dólgo shiví.

———

Roſhlín in Verjánko.[uredi]

 »Kaj hozh’va, kak hózh’va moj lju-bi ſin?
Ti ſi premlád ſe oshenít’,
Jes ſim preſtára ſe moshít’!«

»»Vsamíte, máti! kógar zh’te,
Le húdiga Roſhlína ne;
Roſhlín, on je ſovrashnik moj
Ker mí je ozhéta, bráta vbil,
Șhe ſim mu jes komaj uſhel.«« 

Máti pa ni nizh marála,
Vsela je Roſhlína húdiga;
Svezhér ſta bila ſhla v kamro ſpat,
Verjańko je ſhel pod ôkno ſtat.
Máti právi: »Oj, oj, lepó blagó!
Al kaj pomága, ſhlo bo na rasdélj!
Kaj právim ti, moj ljúbi mósh!

Ti pójdeſh v zhèrno góro sa búkev ſta
Boſh vbil mládiga Verjánkota.
Oh, kaj ti právim, ljúbi moj mósh
Jes ſe bom terdno bolno ſturíla,
Bom rêkla, de sdráva ne bom,
De bom píla ’s zhèrne goré vodó,
Moj ſin me nikdar ſhe prebógal ni.« 

»»Kaj vam právim, máti mojá!
Sakáj vi tak dólgo lêshite?«« 
»Bólna ſim, sdráva préd ne bom,
De bom píla is shèrne goré vodó!«« 

Bersh v róke vsél je kángljizo,
Pripáſal k ſêbi ſábljizo,
Na rámo djal je púſhizo. —
»Kaj, ſin! orôshje boſh jemál,
Șaj mírne ſo goré?« 

»»Nobêna ptíza bres perótja ní,
Bres orôshja túdi jeſt ne bom,«« —
Príde v zhèrno goró sa búkvizo,
K ſebi pritíſne púſhizo,
Vbil je Roſhlína húdiga,
Natôzhil je vrózhe kerví. —

»Nate, mati! pite vodo is zhèrne goré,
Ște sheléli píti mojo krí,
Sdaj pite krí Roſhlínovo!« —

———

Kraljéva vmorjena.[uredi]

Kraljizh konjzha napaja,
De ſe jesero maja,
Kraljizh tako preshvishguje,
De ſe jesero ſtreſuje.
Kraljeva je v lini ſtala,
Hitro je nasaj sbeshala,
Kér ſe je kraljizha sbala.
Gori klizhe mojſhkro mlado:
»Gori, gori mojſhkra mlada!
Gredem v kamro, bom saſpala
Tebi v roke kljuzhizh dala.
Ko bo priſhel pervi kraljizh,
K’ je moj pervi ljubi bil,
Ki bo têbe mojſhkro vpraſhal;
»»Kam ſo ſhli mlada kraljéva?«« 
Odgovori mojſhkra mláda:
Priſhle ſhéme, maſhkarade,
Vséle ſo kraljévo v bále. —
Ko bo priſhel drugi kraljizh,
Ovbe! moj mósh sarozhêni,
Ko bo têbe mojſhkro vpraſhal:
»Kam ſo ſhli mlada kraljéva?«« 
Șhli ſo v kamro, ſo saſpali,
Mêni v roke kljuzhe dali.« —
Priſhel je sdaj pervi kraljizh,
Njeni pervi ljubi,
In je mojſhkro tako vpraſhal:
»Kam ſo ſhli mlada kraljéva?« —
»»Priſhle ſhéme, maſhkarade
Vséle ſo kraljévo v bále!«« –
»Șhli ſo v kamro, ſo saſpali,
Têbi v roke kljuzhizh dali,
Daj ti mêni v roke kljuzhizh,
Șaj t’ bom dal zekine sa-njga,
Nizh ne bom kraljévi ſtoril;
Mal’ ſe bova pomeníla,
Kak ſva ſe popred ljubíla.« —

Kraljizh pride v ſvitlo kamro,
Kraljéva v poſtelji leshala,
Ravno je ſladko saſpala.
Kraljizh ſe po kamri ſhéta,
Șvoje miſli vkupaj sbéra:
»Réſ je lépo shénſko truplo!
Tebe ſhkoda umoriti.
Drugim’ nozhem te puſtiti!« —
Șegel v ſvileni je árshet?
Vùn prineſel ſvitlo britev,
Ji jo je v ſerzé saſádil.
Kadar je kraljévo vmoríl,
Je sa miso jo poſadil,
Zherne bukve pred njo djal je,
Ter je ſhel is ſvitle kamre.
Dal nasaj je mojſhkri kljuzhizh:
»Nizh kraljevi niſim ſtoril;
Malo ſva ſe pomeníla,
Kak' ſva ſe popred ljubíla.« –
 
Priſhel je ſhe drugi kraljizh,
Pravi njé mósh sarozhêni:
»Vſtani, vſtani, mojſhkra mlada!
Kam ſo ſhli mlada kraljeva?« 
»Șhli ſo v kamro, ſo sáſpali,
Mêni kljuzhizh v roke dali.« —
Kraljizh íde v ſvitlo kamro,
Kraljeve zhe nékaj vpraſhat':
Kraljeva mu nizh ni odgovorila,
Kér je ona mertva bíla.
Șhe je v drugizh je popraſhal,
Kraljeva mu nizh ni odgovoríla.
Kér je ona mertva bíla.
Kralj ſe mozhno je rasjesil,
Kraljevo je sa uho vdaril,
Șe na tlà je prebernila,
Kér je ona mertva bíl.« 
Sdaj kraljizh mozhno savpíje:
»Kdo je bil li pri kraljevi?
Kdo kraljevo je umoril?« —
Mojſhkra mozhno savpíje:
»Oh de b’ slódi vsel zekine,
K’ môgla bom dat’ glavo sa nje!«

———

Zhúreshev Jáka.[uredi]

Jáka ſo lovíle ſôdníze trí,
Kríſhka, Goríſhka, Șmlédniſlika. —
»Goríſhki, kríshki ne beshím;
Șmlédniſhke ſe slo bojim,
Berízha jmájo húdiga,
Piſárja gerdoglédiga.
Berízh me bo vésal prelerdó,
Píſar bo glédal me gerdó.« —
Jáka kómaj sgovorí,
She kríshka rihta tù ſtojí.
Jáka hitro vjámejo,
Preterdó ga svéshejo. —
Na krish ga k ſôdbi péljejo,
In ôjſtro ispraſhújejo:
»Kdo je têbi dal ta ſvèt,
De zérkev ſhel ſi ti odprét?« 

»»Dala je méshnarjova dékla,
ko zérkev je pométala.«« —
»Kakó ſi Jákez jo plázhal?« 
»»S shégnanim trém óblatmi,
Is lépiga tabernákelna.«« 

»Oh, Jáka! Jáka, Zhúreshov!
Sa tó boſh ti glavízo dal,
Kér ſi Júdam Bogá prodál.« 
V lin’ kríshka grôſinja ſtojí,
She takó právi, govorí:
»Oh, Jáka je lepó teló,
Sa-nj ſhkóda bóde premozhnó!
Peljile njêga nótri v Rim,
De tam pokóro on ſtorí,
Pôtlej bóde Jakez naſh,
Pri naſ grôsna lép kozhjásh.« 
Takó je rékel kríshki gròſ:
»Kdor’ sa Jákza proſil bó,
Ta bó s njim vred dal glavó. —
Ko bi Jákez ne bil Bogá prodál,
Gotovo glávze bi ne dal.«

———

Od Rimſke groſinje.[uredi]

 »Dobro jutro, knes Mihel!
Dobro konjizha napaſi,
Me bóſh peljal is deshèle.
Mi je piſal moj Goſpód,
De ga zhakat’ ninam doma.
Dala t’ bom obléko ſlato.
Zhe ti tiſta doſti ne bó,
Dála t’ bom vervizo sláto,
K’ óſem tiſuzhov veljá.« 

Groſinja téga ne ’sgovorí
Rimſki groſ domú drizhí.
Groſinja dol’ poklekníla,
Roke gori je vsdignila:
»Miloſt, miloſt, moj Goſpód!« —
Prijél jo je sa bélo roko,
Peljal jo je v kamro ſeboj.
Po kamri hodita,
In ſe mozhno krégata:
»Povej, povej, goſpa moja,
Șej tebi nizh ne ſtorim!
Kar njêga shiv’ga ne puſtim!« 
Groſinja tako govori:
»Bog ga védi! Bog ga snaj!
Po nôzh’ priſhel, po nôzh odſhel —
Gori, gori, dojniza moja!
Prineſi mi ſinka mladiga,
Pol drugo léto ſtariga;
De ga bom ſhe enkrat vidila!« —
Șinka prineſe mladiga,
Groſinja ga k’ ſebi ſtiſnila,
In ’s ſerza ga je kuſhnila;
Șegla je v shep ſvileni,
Prineſla vervízo slato.
»Na tó, dojniza moja!
Verviza oſem tiſuzhov veljá.
Lépo ſinka mi podoji,
Zhe t’ ne bode plazhal goſpód,
Plazhal ti bode vézhni Bog.« –

Po kamri hodita,
In ſe jako krégata.
Prijel jo je níſko zheſ paſ,
Vergel jo zhes okno v biſtro vodo.
Préden doli priletí,
Té beſéde govorí:
»Kaj te proſim dojniza moja!
Lépo ſinka varvaj mi.
Ak’ ti ne bode plazhal moj goſpód,
Plazhal t’ bode vézhni Bog!« 
Goſpod gléda zhes okno sa njo:
»Lépe moje béle roke!
K’ délale ſo sméraj rade,
Lépi moj béli shivot!
Sdaj te bodo ribe jédle;
Lépe moje zherne ozhi!
Po biſtri vôdi plávajo,
Pa sa-me nizh ne marajo!«

———

Májerza.[uredi]

Ștóji, ſtóji béli grad,
Nótri ſta shláhten goſpód,
Shláhtna goſpá.
Mlada ſta obedvá.
Imáta bélo priſtávizo,
Nótri je mláda májerza,
Ona síblje ſinka mládiga.

Májerza je ſhla pleníze prat,
Puſtila ſínzhika v béli priſtávizi.
Goſpá je svédila letó,
Goſpá imá mójſhker devét,
Poſlála je mójſhkro mladó:
»Pôjdi ti v bélo priſtávizo,
Prineſi mi ſínzhika majérzhniga!« 

Mójſhkra gré v bélo priſtávizo,
Goſpéj prineſe ſínzhika mládiga.
Șhe vsame ojſtro brítvizo,
Na obá krája réshezho,
Potakníla mu jo v ſérzhize.

Mójſhkra ga nêſe nasáj,
Ga v sibko poloshí.
Májerza príde s vodé:
»Moj Bog! kak de ſínek tak dól ſpí!« —
Ona gre v síbko glédat,
Pólno síbko nájde kerví!
Nótri ſínek mèrtev leshí. — —
Májerza savpíje premozhnó:
»Oj goſpá je môja ſóvrashniza,
Je umoríla ſínka môj’ga mládiga!« 

Goſpód jo ſlíſhal je jokáti,
K ſêbl klizhe hlápza ſvôj’ga:
»Pojdi glédat kaj je náſhi májerzi
Al je lázhna, al je shêjna,
Kér ſe jóka tak na glaſ?« 

»»Niſim lázhna, niſim shêjna,
Goſpá mi je umoríla ſínka mládiga!«« 
Hlápez gre nasaj:
»Ona ni lázhna, in ne shêjna —
Goſpá ſo ji umoríli ſínka mládiga.« 

Goſpód gré glédat k shláhtni goſpé:
»Kaj je têbi, môja goſpá,
Kér imaſh ti predpaſ kerváv?« 
»»Jes ſim saklala golóbza dva,
Bóva iméla pri koſilu obedvá.«« 
Șhe gréſta v bélo priſtávizo,
Príme jo niſko zhes paſ,
Vergel jo je zhes okno:
»Ti ſi umoríla ſínka májerzhniga,
Ti boſh umèrla túdi danàſ!« —
Goſpá savpíje, préden na tla priletí:
»Sdaj bo májerza — tvoja goſpá!«

———

Voljar in Șidonia.[uredi]

 »Oj Voljar, Voljar!
Prelépi Voljar mlad!« —
Tako je rekla Șidonia;
Oj mlada Șidonika. —
»Pred shlahto ſi obljubil,
De boſh novo maſho pél;
Pred mano ſi obljubil,
De boſh mene, Șidonio, vsél!« 

Takó je rekel Voljar,
Prelépi Voljar mlad:
»Kaj ti pravim, Șidonia,
Premlada Șidonika!
Sjutraj mi sgodaj vſtani,
Kakor nevéſtam gré,
Prelepo ſe mi napravi,
Kakor nevéſtam gré,
Ino pojdi v zerkev,
V zerkev kapuzinarſko.
Sa vrata mi poklékni,
Sa vrate kapuzinarſke,
Ondúkaj tako dolgo klezhi,
De bom jes v zerkev priſhel,
Kadar jes v zerkev pridem,
Șe bova porozhila.« 

Șidonia sgodaj vſtala,
Kakor neveſtam gré,
Prelepo ſe je oprav-la ,
Kakor neveſtam gré,
Ino je ſhla v zerkev,
V zerkev kapuzinarſko, —
Sa vrata pokleknila,
Sa vrata kapuzinarſke;
Ondi tako dolgo klezhala,
De je on v zerkev priſhel.

Kadar pride Voljar v zerkev,
Pripelje ga menihov dvanajſt.
Voljar mi je priſtopil,
Șidonia omedlí:
Voljar je povsdvignil,
Șidonia duſho puſtí.
Tako je rekel Voljar,
Prelépi Voljar mlad:
»Kaj vaſ proſim, vi menihi,
Preljubi bratzi moji!
Șídonio tukaj pokopajte,
Pod vrata kapuzinarſke;
Kadar bom ſhel vun al notri,
Vſelej jo pokropil bom;
Koderkol’ bom hodil,
Na Șídonio ſpomnil bom.« 

Șidonio ſo pokopali,
Pred vrate kapuzinarſke;
Kadar je ſhel vun al notri,
Șidonio pokropil je,
Koderkoli je on hodil,
Na Șidonio ſpomnil je.

Kaj vam pravim vi fantízhi,
Vſi proſti pobizhi!
Ne motite vi deklízhov,
Kakor ſim jih mótil jes,
Kakor ſim jes motil
Mlado Șidonio!

———

Marjétiza.[uredi]

Ștóji, ſtóji béli grád,
V bélim gradu je mlad Goſpod;
K ſebi klizhe hlapza ſvojga:
»Gori, gori, hlapez moj!
Ti bom raskladal ſanje ſvoje,
Kaj ſe je ſanjalo mi:
De ſim imel golobza dva,
Pa ſta sletela obá;
Eden je sletil v Șhmarno goró,
Tiſtiga vezh nesaj ne bó;
Eden je sletil v Novo vaſ.
Oſedlaj mi konjizha dva,
Șebi en’ga, meni en’ga,
De pojdeva v Novo vaſ
K moji Marjétizi v vaſ.« —
Șhe ſe na konjizhka saluzhi,
Kakor ptiza s perot’mi,
Kamor predelezh mi sderzhí,
V Novo vaſ k Marjétizi v vaſ. —

Shupanja na pragu ſtojí,
»Oh kaj vam je, shupanja vi!
Ker ſe tak shaloſtno dershíte?
Al je doma vaſha Marjétiza,
K’ je vjéla mojga golobzhika?« 
»»Moja Marjétiza golobze loví,
Kér na ſmerlni poſtlj leshí.«« 
»A1 ſmem jes k nji poglédat it’?« 
»»Naj le gredó, naj le gredó,
Șej ſta ſe bla dobro navajena!«« 
Gori gré v ſvitlo kamrizo.
Bolna leshí, milo jezhí —
»Kaj je teb’, Marjetiza!
Bolna leshiſh, milo jezhiſh?« 
Șegel je v shep ſvilení,
Prineſil ji korénzhka shlahtniga.
»Ná to, Marjétiza!
Zhe tebi k sdravju bo;
Po tém’ ti prezej boljſhi bo,
Zhe tebi k ſmerti bo,
Po tem ti prezaj hujſhi bo.« —

She ſe mi na konjízhka saluzhí,
Kakor ptiza s perot’mi,
Kamor predalezh mi sderzhí,
Notri v ſvoj béli grad.
She je ſhel v ſkrinjo píſano.
Șpet ſe mi na konjizhka saluzhí;
Kakor ptíza s perot’mi,
Kamor predelezh mi sderzhí,
Notri v Novo vaſ.

Shupanja na pragu ſtojí,
In ſi briſhe zherne ozhí,
»O kaj vam je, shupanja vi!
Kér ſi briſhete zherne ozhi?« 
»»Kaj bi ſe ne jokala,
Kér je umerla Marjétiza.«« —
Gori gré v ſvitlo kamrizo.
Marjétiza mèrtva leshí,
V rokah dershí véniz 's rósh,
Na glavi ima vénez slát.
Is rók ji vsame vénez ’s ŕosh
In ga pred vrata saluzhí:
»To ni sa té, Marjétiza!
Ti imaſh shé ſinka dva;
V némſhkim Gradzu ſe uzhita.
Eden bo novo maſho bral,
Bo mater ſvojo ’s viz jemal.

———

Rejénka.[uredi]

Ștóji, ſtoji beli grad,
Notri je shláhtna goſpá,
Varoſhlínſka grôfinja.
Príſhla ſta ſhtudénta dva:
»Kaj vam práviva mi dva,
Varoſhlínſka grôfinja!
Ak rejénko hózhete moshít’,
Jo prídeva mi dva ſnubit’.«

Táko grôfinja govorí:
»Naj rejénka ſe moshí,
Ko b’ mi práva bíla hzhí;
Bom ji ſkrinjize nakládala,
Kàkor bi bla hzhi mojá.« 

V lini je rejénka ſtála,
Je vſe dôbro ſlíſhala,
Hítro gré po gredízah,
Po kámnitih gredícah.

»Kaj povém, shláhtna goſpá!
Varoſhlínſka grôfinja;
Dájte mêni rôjen lilſt,
Hózhem ſe iſkát ſpuſtít’,
Ozha ino mátere.
Oh, de to reſníza ni,
De bi bíla váſha hzhí!« —

Takó právi shláhtna goſpá,
Varoſhlínſka grôfinja:
»Al je tréba ti, rejénka!
Li pripáſa ſvílen'ga.« —
»»Ne pripáſa, ſuknje ne,
Mêni ſámo tréba je
Ozha ino matere! —
Dájte mêni rôjen liſt,
’Zhem ſe jih iſkát ſpuſtít,
Ozha ino mátere!«« 

»Kaj boſh ſhla po ſvét’ iſkát’,
Kje je ôzha tvój, kje mat’;
Têbe Túrki vkrádli ſo
Ino mêni dáli ſo.« —

Páde, rejénka, omedlí,
V omedlévzi dúſho púſti. —
Lépſhi rósh na ſvét’ iſkáti
Ni, ko ozha ſo in mati.

———

Lépa Vída.[uredi]

Prelépa Vída je pelníze prála
Pri kráju mórja na ſínji ſkáli,
K nji ſe je pripêljal zhern samórez,
Tákó je rékel zhern samórez:

»Kaj je têbi, lépa Vída!
Ki níſi lépa rezh tak, kakor perve lé-ta?« —
»»Kak hozhem bíti lépa, kákor pèrve leta!
Doma ímam ſtariga moshá, in bolno déte,
Ștari mosh prekaſhljúje, dete prejo-kúje.««
Tako je rèkel zhern samórez:
»Le s máno, le s máno, lepa Vída!« —
Tako je rêkla lépa Vida:
»»Komu bom sapuſtíla
Ștáriga moshá in bólno déte?«« 
Takó je rékel zhern samórez:
»Le s máno, le s máno, lépa Vída!
V ſhpánſko deshelo,
Po têbe je poſlála ſhpánſka kraljíza;
Ne boſh drúgiga iméla,
Kakor béle póſtelje poſtiljála,
Ino gôri boſh leshála,
Ino boſh dojíla ſhpánſkiga kraljízha.« —

V bárko je ſtopíla, od krája odtégnila;
Sazhela je jokáti lépa Vída:
»Komu ſim pulila ſtár’ga mósha in bólno déte!« 
Pripêljal jo je v ſhpánſko deshêlo,
V ſhpánſko deshêlo k ſhpánſki kraljí-zi. —
Sjútraj je sgódaj vſtála, je pri ôknu ſtala,
’S sa hríba pride rumêno ſónze.

Tak je rêkla lépa Vída:
»Kaj te práſham, tí rumêno ſónze!
Kaj môje bólno détize déla?« 
Șonze pravi: »»Kaj bo délalo,
Șvézho ſo mu sdaj dersháli!
Tvoj ubógi mosh ſe pa po mórju vósi,
Șe po mórju vósi, têbe iſhe,
In ſe po têbi, lépa, Vída! milo jóka. —
Tákrat ſhe bolj ſe je sajokála,
Bele ſi je róke lomíla —
Svezher je ſpet pri oknu ſtála,
Is sa gore príde ſvítla lúna:
»Kaj te práſham, ti ſvítla lúna!
Kaj môje bólno détize déla!« 
Lúna právi: »»Kaj bo délalo!
Sdaj ſo ga pokopáli —
Tvoj ſtari mósh ſe po mórju vósi,
In ſe po tébi milo jóka.«« 

Șhe bolj ſe je sajokála lépa Vída,
In k nji príde ſhpánſka kraljíza:
»Kaj ti je prelépa Vída,
De ſe takó mílo jokáſh?« —
»»Kaj bi ſe jes ne jokála!
Șim pri ôknu ſtála, sláto kúpo pomi-vála —
Pádla mi je zhes ôkno u morjé globôko.«« 

Tako je rêkla ſhpánſka kraljíza:
»Nizh ne máraj, ti lépa Vída!
Jes bom ſpét drúgo teb’ kupíla,
Ino pri králju ſvôjim te isgovoríla, —
Le lépo dôji môjiga kraljízha!«

———

Mlad hlévar.[uredi]

Mlad hlévar kônje lepó
Je ſnáshil ſédem lét in pol,
Nobênimu to snáno ni blo,
De shênſko je hlévar teló;
Le ſárno vé to kúharza,
Ki mu je kite ſplétala,

Aj danaſ je boshízhni dan,
In Șhtépanj-dan tud’ dalezh ní,
De hlévar ſlúshbo sapuſti.
She pride túdi Șhtépanj-dan,
De hlévar ſe naprávi ſtran.
She gré sdaj hlévar v béli grad,
K goſpódu gor’ ſlovó jemat.
Pokrit je hlévar bil ſvoj pot:
»Aj s Bógam shláhtni vi goſpód!« 
Takó je sdaj ſlovó jemál,
Klobúk is gláve vsét’ ſe bal.

Goſpód mu práv’jo, govoré:
»Ne véſh, de mi ſpoſhtovánje gré?
Sakaj odkríti nozhèſh glavé?« 
Mu hlévar sdaj odgovorí:
»Laſjé ſo môji pregerdí,
De bi goſpód jih vídli vi.« —

»Aj hlévar mlad, to nízh ne dé,
Le vsêmi ſvoj klobúk ’s glavé,
Pokáshi nam ſvoje laſé.« —

ln hlévar je klobúk ſi ſnél,
Șlovó takó je v grádu vsél —
Șe dvóje kit mu dôli obéſ',
In túdi lépa vósa vméſ.

Goſpód beſédo poprijél:
»Pométal ſi lepó mi hlév,
Aj ſédem lét, óſmiga pol;
Snal niſim, de ſi shénſko teló,
In sdaj te vsámem jes goſpó —
Preſèrzhno ljúbo, oj goſpó!«

———

Poljſka kraljíza.[uredi]

O ſtrashnik, Benezhanſki ſtrashnik!
Vſtanite Benezhani in kapitani!
Po morju ſe vosi Poljſka kraljíza,
Sa ſabo vlezhe tri ſtó bark,
U vſaki barki tri ſtó vojakov,
Vſaki vojak ima ſvojga ſlugo,
Vſaki ſluga ſvojga podloshniga.
Sdaj bo vsela Beneſhki tabor,
Șvétiga Marka vſoki svonik. —

Hitro ſo vſtali Benezhani in kapitani,
Na proti ſo tekli poljſki kraljízi:
»O miloſt, miloſt, poljſka kraljíza!
Hozhemo ſe podati, ti prebivalſhe dati,
Dati vojakam jéſti in píti.« 

Kraljíza pravi: »»Jeſt ne maram sa jéſti
Ne sa piti; vojaki moji ’majo doſti;
Zhe mi ne daſte ſhpanſkiga kraljízha,
Sdaj, sdaj bom vséla Benéſhki tabor,
Șvétiga Marka viſoki svonik.«« 

Hitro ſo tekli po ſhpanſkiga kraljízha,
Ino ſo ga peljali poljſki kraljízi.
Mat’ ga ſpremljala, ſe milo jokala.
Tako je rekla poljſka kraljíza:
»Jeſt iim ga redila tri zele léta,
Pa ſi mi ga vkradla, ſhpanſka kraljíza!
S njim ſi vſkozhila ſim na Benezhijo.« 
Tako je rekla poljſka kraljíza:
»Kaj vam pravim, moji vojaki,
Ștreljajte meni ſhe na veſelje,
Gódite meni ſhe na veſelje,
De dobila nasaj ſim ſhpanſkiga kralji-zha!« —

———

Dominikova Anzhika.[uredi]

Anzhika Dominikova
Róshize je tèrgala,
Pervi púſhliz ſplétala,
S sánkami povésvala:
»Ta bo králju môjimu,
Ktéri je na Dúneju.«

Drugi puſhljiz ſpletala,
S sánkami povésvala:
»Ta bo brátu môjimu,
Ktéri je na Dúneju.« 

Trétji púſhljiz tèrgala,
Róshize prebérala,
Șe okróg sdaj saberní,
Húdi Tur’k sa njo ſtojí,
Príme bélo njé rokó,
Pélje v Turzhíjo jo s ſabó.

Anzhika tak govorí:
Kaj te próſim Túrek ti!
»Púſli k materi me v vaſ,
Ștóril boſh mi sláti zhaſ!« 
»K’ máteri ne bóſh ti ſhla,
Dôkler níſi nóſezha.« —
Anzhika komaj zhákala,
De bi bila nóſezha.
Anzhika tak govorí:
»Kaj te próſim, Túrek, ti!
Púſti k máteri me v vaſ,
Ștóril boſh mi sláti zhaſ.« 

Túrek tak ji govorí:
»Ti ne pôjdeſh k ḿateri,
De boſh nêſla ſinka s ſabó;
Șaj lepó to vídit’ bó.« 
Anzhika kómaj zhákala,
De bi ſínka péſtvala.

Anzhika tak govorí:
»Kaj te próſim, Túrek ti!
Púſti k máteri me v vaſ,
Ștóril boſh mi sláti zhaſ.« 

Túrek tak ji govorí:
»Sdaj ne pójdeſh k máteri,
Șpúſtil te ne bom nizh préd,
De bo ſín ſtar ſédem lét,
Șaj ſhe lépſhi vídit’ bó
Ko bo ſínek ſhèl s tabo!
Ș’ teſhko móra doshivét’,
De je ſín ſtar ſédem lét.

Anzhika tak govorí:
»Kaj te próſim, Túrek ti!
Púſti k máteri me v vaſ
Ștóril boſh mi sláti zhaſ.« 

Túrek tak ji govorí:
»Móram ti povédati,
Vſe toláshbe ſo sdaj prezh,
Kér ne pójdeſh níkdar vezh.« —
Anzhika pade, omedli,
Duſho pri ti prizh’ puſtí.

———

Ríbniſhka Alénzhiza.[uredi]

Ștóji, ſtóji mi Ríbniza,
Na ſrédi je dolíniza —
V nji pa je lépa kámriza,
Je v kámrizi Alénzhiza,
Katéra prelepó tezhè
Pretánke rishe ſhlároſte.

Priſhel je Túrek hud po njó,
Potèrkal ji na kámrizo:
»Odprì Alénzhiza bersnó!« 
Alénzhiza pa prav’ takó:
»Bres mátere jes ne odprèm,
Nozój k nobênimu ne grèm;
Șhli máti pa ſo v Ljubljano
Po ſúknjo mêni ſvílnato.« 

Petèrka v drúgo: »Alênzhiza!
Odprì mi vídit’ brátiza,
Șaj je minílo pétnajſt lét,
Kar bil ſim jes na vójſki vjét’.« 

Alénzhiza mu li odprè,
In v kámrizo k nji Túrek grè:
Po híſhi ſe preſhétata,
Sa róke ſe ſprijémata;
Prijél je nisko jo pod paſ,
Na kônjzha vèrshe jo ta zhaſ.

Alénka v’pije na veſ glaſ:
»Avbe! groſ, ſlíſhite li tó,
Ște hôtli iméti me goſpó,
Naj bom sa váſho kúharzo!«

Șhe v drúgo vpije premozhnó:
»Avbe! groſ, ſlíſhite li tó,
Ște hôtli me goſpó imét’,
Sa híſhno dájte mêne vsét’!« 

Șhe trétje vpíje na veſ glaſ:
»Avbe! o groſ, to próſim vaſ,
Ște hôtli me goſpó imét’,
Sa ſvinjarízo próſim vsét’!« 

Is ſpánja groſ ſe prebudí,
Takó mi právi, govori:
»Bersh hlápzi kônje obredlát!
Tak ſe hózhe sasdévat’,
De mláda vpije Alénzhiza,
De njo Turzhín sdaj prozh peljá.

Konj grôſov obredlán ſtojí,
Na njega ſe on saluzhí,
In prozh mozhno s kônjam derzhí,
De ogenj ’s podkoví letí.
Doſhél blis’ Gorizhje je vaſí
Turzhína, ki sh-njo prozh beshí.
’S sapaſa sdére ſvítli mezh,
Turzhínu vèrshe glávo prezh. —
»Și vídil Túrek ti letó,
Și hôtel vsét' Alénzhizo!«

———

Pét bandér.[uredi]

Tur’k nabêre ſílno vojſkó,
Dálezh on potégne sh-njo,
Dálezh, tjé pod Béli grad,
S vôjſko míſli vſe ugnat’.

Șe bandéro primolí
Pervo, Tur’k tak govorí:
»To bandéro dôbro vém,
De gré ógerſkim ljudém.« 

»Shivôta grosnovítníga,
Șerzá pa ſo pobítiga —
Bom! berbom! vojaki mojí!
Vſak naj le napréj hití.« 

Ko ſe drúgo primolí,
Tur’k takó le govorí:
»To bandéro, dôbro vém,
De horvaſhkim gré ljudém.« 

»Oní hudí ſo réſ ljudjé,
Pa ſe radí v ték ſpuſté –
Bom, berbom, vojáki mojí!
Vſak naj le napréj hití.«

Ko ſe trétje primolí
Túrek takó govorí:
»To bandéro, dôbro vem,
De gre ſhtájerſkim ljudém.«
 
»Ti ſo shivôta viſôziga,
Pa ſerzá gnilôbniga. –
Bom, berbom, vojáki moji!
Vſak naj le napréj hití.« 

Șe zhvetèrto primolí,
Tur’k takó le govorí:
»To bandéro, dôbro vem,
De koróſhkim gré ljudém.« 

Shivôta ſo debéliga,
Șerzá ſo grôsno léniga —
Bom, berbom, vojáki mojí!
Vſak naj le napréj hití!« 

Ko ſe péto primolí,
Tur’k ſerdít sdaj sagromí,
Sgáne turſhki ſe voják,
De je ſtráha létel snak.

»To bandéro, dobro vém,
De ljubljánſkim gré ljudém —
Bégama, vojáki mojí!
Vſak naj sdaj nasáj hití.« 

»Ti ſhtibálarſki tatjé
Hújſhi ſo kakor volzjé;
Téh ſe tréba nam je bat’,
Slódji snájo vſe konzhát’.« 

»Shivôta réſ ſo drôbniga,
Pa ſerzá hudôbniga,
Vſak naj úrno ſtran beshí,
Kdor odnêſti zhe koſtí!«

———

Pégam.[uredi]

Pégam jésdi po Dunaju,
Pred zeſarſkim dvoram obſtojí. —
Rekel je zeſarju ſvétlimu:
»A1 imaſh junaka pod ſebój,
De bi ſe ſkuſil on s menój?« 

Tako ſvetli zeſar govorí:
»Jeſt imam junaka pod ſebój,
De ſe she ſkuſi on s tebój;
Al mi je dalezh rameno
V krajnſki deshel’ na Bélim-Kamenu.« 
»»Zhe je bliso poſhljiva po-nj,
Zhe je dalezh piſhiva po-nj.
De bi ſe snaſhil pobizh mlad,
De bi na Beli-kamen snal!«« —
She ſe je snaſhil pobizh mlad,
De je na Beli-kamen snal.
Klobuk je vsel pod pasdiho,
V roké pa drobno piſmize.
Pobizh mi pa zhes polje gré,
Lambergar pa v linah ſtojí;
She tako pravi in govorí:
»K nam pa Dunajſki pobizh gré,
Novize neſe dunajſke.« 
Șhe mu hitro na proti gré.
Na ſtópnizah te ſrezhata.
S eno roko ga je objél,
Mu s drugo piſmize je vsél.
Tak materi je ſvoji djal:
»Kaj vam povém, mati moja!
Po-me je poſlal Pégam hud.« 
»»Pégam ima hudizha dva,
Ti imaſh Marijo in Bogá.
V hlevu imaſh konjízha bersiga,
K’ ni ſédem lét is hleva bil,
Tudi ne mersle vode pil;

Pil je ſladko Rebulizo,
Sobal pſhenizo rumeno.«« —

Sede na konjízha bersiga,
Kteri tako terdo sdrizhí,
Ko ptiza pod nebam letí,
V eni nozh’ in v dnev’ je tam bil.

On dol’ po Dunaju drizhí,
De ſhipe is óken leté.
Pégam pri koſilu ſedí,
In tako pravi, govorí:
»Oh, le ſim, le ſim moj lokaj!
Al je gromenje, al je treſk?«
»»Pa je goſpod Lambergar mlad.«« —
 
Pégam ga h koſilu ravna;
Tako Lambergar govorí:
»Niſim priſhel ſe k teb’ goſt’vat,
S tabo ſim priſhel ſe bojvat;
Priſhel ſim na roſo glavo,
In na tvoje bélo pero
Na konzu poslazheno lépo,
Sdaj bo pa v blat’, potlazheno.« 

Tako mu Pégam govorí:
»Men’ ſe ne ſmíli drugiga,
Ko tvoja ſrajza ſhpenatova,
Ki bo s kervjo premozhena.« 
Mu dalje Pégam govorí:
»A1 gréva na zeſarſki dvór,
Al na Dunajſke ulíze?« 

Tako je rekel Lambergar:
»Na dvor’ ſe ſvinje kolejo,
In v ulízah babe prepirajo;
Tam ſantje ſe ne bijejo.
Midva gréva v ravno polje,
De bodo vidli vſi ljudjé,
In vſa goſpôda Dunajſka.« 
Șta ſhla na ravno mi poljé,
Enkrat na proti sadírjata,
Endrujmu nizh ne ſtorita;
V drugizh na proti sadírjata,
Klobuka ’s glav ſi sbijeta,
V tretjizh na próti sadírjata,
Pégamu glava odletí.
Lambergar jo je na mezh vjel,
Neſil zeſarju ſvétlimu.

Takó mu zeſar govorí,
»Kaj hozheſh pa plazhíla ti?
Al hozheſh ſto belih gradov?«
»»Naj jih le ſvétli zeſar bo
Devétdeſet ino devét,
De pa ſhe vezh ſhtevenja bo!««

———

Opómba.[uredi]

Predgóvor ſe bó drúgimu svésiku
prilóshil. Tukàj ſe le napové, de
je péſmi prizhujózhiga svésika na-
brál ránki Emil Koritko.