Praemium sa male otrozhizhke

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
Praemium sa male otrozhizhke Perviga Kla∫sa Wreshke Shule
Fecit Franciscus Alvian
Spisano: 1810
Viri: NUK sign. 7541. http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/sign7541/index.html. Priskrbela Irena Orel, postavil M. Hladnik.
Dovoljenje: To delo je v Sloveniji v javni domeni, ker so avtorske pravice na njem potekle.
Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).

Delo ni nujno v javni domeni tudi v ZDA. Za dela, objavljena pred letom 1978, se v ZDA upošteva rok preteka avtorskih pravic 31. december 95. leta od datuma stvaritve dela, za dela, objavljena leta 1978 ali pozneje, pa 31. december 70. leta po smrti zadnjega živečega avtorja.

Stopnja obdelave: To besedilo je pregledalo več urejevalcev in je brez tipkarskih in slogovnih napak.
Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txt


Pridi ∫veti Duh na∫s re∫vetliti,
Is gnado tojo na∫s napouniti.
De mi bomo le gorjemáli,
Jenu od na∫hih doushno∫t nikoli preneháli.
Dej nam ve∫sele, ∫e proú uzhiti,
U' na∫him Serzi glabokú uterditi.
Viro, jenu Nauke,
Na∫hih dobrih dell lete brumne ∫htuke.

Predgovor[uredi]

Ozhe na∫h, kir ∫i v' Nebe∫sih.

Pr. Kdú takú moli?

Od. Mi virni katholski Kri∫tiani:

Pr. Kogá imenujemo na∫higa Ozheta?

Od. Bogá Ozheta nebe∫hkiga.

Pr. Sakaj?

Od. Kir je na∫s u∫tvaru, jen dau po ∫oy podobi.

Pr. Sakaj ∫he?

Od. Kir na∫s ∫he ∫dej preshivy.

Pr. Koku?

Od. Koker ta narbul∫hi Ozhe?

Pr. Vender ∫u∫sebnu ∫he sakaj?

Od. Kir je na∫s sa ∫oje Otroke goruseu.

Pr. Kje pa taku?

Od. Per ∫vetim ker∫ti.

Pr. Skus zhegavu ∫a∫lu∫henje?

Od. Jesu∫a Kri∫tu∫a.

Pr. Ne ∫kus na∫he?

Od. Ne.

Pr. Sakaj ne?

Od. Kir ∫mo na ∫ebi imeli ta poerbani greh.

Pr. Jen zhe mi bomo nega koker na∫higa narbul∫higa

Ozheta ∫posnali, lubili, jenu bogali:

kogá bo on nam dau?

Od. Koker on je sdej v' Nebe∫sih is ∫ojo zha∫tjó,

ja! nebe∫sa bo nam dau.

Pr. Kaj je pá u' Nebe∫sih?

Od. Vezhnú Ve∫sele.

Pr. Sakaj?

Od. Ke bómo Boga gledali.

Pr. Koku?

Od. Koker je on ∫am na ∫ebi.

1. Proshna.[uredi]

Po∫vezhenu bodi toye Ime.

Pr. Zhe mi smo otrozi Ozheta Nebe∫hkiga, kaj

moremo tedej ∫turiti?

Od. Negovu Pre∫vetú imé po∫vezhuvati.

Pr. Koku?

Od. Is enim brumnim, jenu pravizhnim shjulenjam.

2. Proshna.[uredi]

Pridi k' nam toje krale∫tvu.

Pr. Kdo Kraluje noter u' na∫him Serzi?

Od. Buh, na∫h Ozhe nebe∫hki.

Pr. Koku?

Od. Skus sojó po∫vezheozho gnado.

Pr. Jenu ∫kus leto kogá on nam noter uliva, da,

jenu ∫henka?

Od. Eno popolnemo, gorezho lubesen.

3. Proshna.[uredi]

Sgodi ∫e toja vola kokor na Nebi, taku na Semli.

Pr. Kaj je pa vola Ozheta Nebe∫hkiga?

Od. Negove ∫veté sapovedi.

Pr. Kaj ∫e ima tedej sgoditi?

Od. De bi mi boshje sapovedi ∫pounili.

Pr. Kokú?

Od. Sve∫tu.

Pr. Kokú pa sve∫tu?

Od. Koku ∫vetniki u' Nebe∫sih.

Pr. Tai∫ti reshalejo kadaj Bogá?

Od. Nigdar.

Pr. Tudi mi takú na Semli?

Od. Ja! kir je on na∫h narbul∫hi Ozhe.

4. Proshna.[uredi]

Dej nam dons na∫h v∫ak dani Kruh.

Pr. Is kolku thalou je ta zhlovek?

Od. Is du∫he, jenu is tele∫sa.

Pr. Katir je ta nar bel imenitn?

Od. Du∫ha.

Pr. Sakaj?

Od. Kir je ona ∫amá po podobi boshi u∫tvarjena.

Pr. Sakaj tedej sa en Kruh pro∫simo?

Od. Du∫he, jenu tega tele∫sa.

Pr. Kaj sa en je ta v∫akdani Kruh tega tele∫sa?

Od. Ta v∫akdani shivesh jenu oblazhilu.

Pr. Kdo tedej nam da v∫se letú?

Od. Sama dobruta Ozhetá Nebe∫hkiga.

Pr. Pre∫s na∫higa truda, jenu Fli∫sa?

Od. Ne. Buh ∫he lenim odterga.

Pr. Kaj sa en je ta Kruh te Du∫he?

Od. Boshja be∫seda, jenu ∫vetu Reshnu Tellu.

Pr. Sakaj boshja be∫seda je Kruh na∫he Du∫he?

Od. Kir ∫kus boshjo be∫sedo Du∫ha u' Bogu

brumnú shivy.

Pr. Jenu sa Otrozhizhke kaj sa ena jeta

nar bol∫hi boshja be∫seda?

Od. Svet ker∫han∫ki Naúk is u∫t boshih

Name∫tnikou.

Pr. De tedej va∫ha Du∫ha bo u' Bogú brumnu

shivela, bote vi sve∫tú po∫hlu∫halí ∫vet

Ker∫han∫ki Nauk?

Od. Ja! u∫selej sve∫tú, radi, jenu is ve∫selam.

Pr. Sakaj ∫he tu ∫vetu Reshnu Tellu je Kruh

te Du∫he?

Od. Kir taj∫tu ∫e imenuje ∫hpisha, rejá, jenu

shjulenje na∫he Du∫he, jenu je blú gorpo∫taulenu —

Pr. Sakaj?

Od. Raunu sa ∫hpisho, rejo, jenú shjulenje

na∫he Du∫he.

Pr. Je pa re∫s takú pod ∫htautio Kruha, jenú vina?

Od. Ja! kir mi shiviga Boga virjemo, katir u∫sem

ludem shjulenje da.

Pr. Komu ∫u∫sebnu?

Od. Nam virnim katholshkim kri∫tianam.

Pr. Je tudi na∫h u∫sakdan Kruh ∫vetu Reshnu Tellu?

Od. Ja! O ja!

Pr. Sakaj pa?

Od. Kir mi bi imeli takú brumnu shiveti, de bi

tudi uredni blí, taj∫tu v∫sakdan prejeti,

koker ∫e tudi v∫sakdan ofruje.

Pr. Bomo pa v∫sakdan pruti pro∫sili sa Kruh

Du∫he, jenu telle∫sa?

Od. Ja; v∫sakdan pruti is veliko ponishno∫tjo.

Pr. Sakaj?

Od. Kir sa ta jutershn dan she ∫kerby sa na∫s

dobruta, jenu previdno∫t Ozheta Nebe∫hkiga.

Pr. Je na∫ha Dou∫hno∫t na tai∫to ∫e sana∫hat?

Od. Ja! tu je na∫ha Dou∫hno∫t.

Pr. Sakaj?

Od. Kir Buh je v∫segamogozhn, dobrutlou jenu

sve∫t v' ∫ojih oblubah.

5. Proshna[uredi]

Odpu∫ti nam na∫he Dougé, koker mi odpu∫hamo na∫him

doushnikam.

Pr. Imamo pa mi dugove pred Bogam?

Od. Ja!

Pr. Kadaj pa?

Od. Kir mi grehe dellamo, negovo dobruto reshalemo.

Pr. Bo on nam taj∫te odpu∫tu?

Od. Is serza rad.

Pr. Zhe mi?

Od. Ja! zhe tudi mi bomo odpu∫tli.

Pr. Komu?

Od. Taj∫tim, katiri zhes na∫s grehe dellajo, jenu

na∫s reshalejo.


6. Proshna.[uredi]

Na∫s na upeli v' ∫kushniavo.

Pr. Koga, mi vender takú pro∫simo?

Od. De smote na bi pervolili.

Pr. Skus zhegavo Pomuzh?

Od. Boshije gnade.

Pr. Ne od ∫amni ∫ebe?

Od. Ja! ne.

Pr. Sakaj pa ne?

Od. Kir mi od ∫ami ∫ebe ∫mo pre ∫labi, jenu ∫he

virjemo.

Pr. Kogá ∫he virjemo?

Od. De mi pres pomuzhi gnade boshije na

moremo ne dobru ∫turiti, ne hudiga ∫e varvat,

ne pravizhnu shiveti.

Pr. Kaj sa ene ∫o pa te nar hui∫hi smote, jenu

∫kushniave?

Od. Katire ∫e vunkej svirajo is te hudobe

na∫higa la∫tniga Serza?

Pr. Kaj na moti na∫s ta ∫vet?

Od. Tudi.

Pr. Kokú?

Od. Skus shleht Tovar∫he.

Pr. Kogá ∫e morejo tedej otrozhizhki nar bel

varvati, jenu bati?

Od. Porednih Tovar∫hou.

7. Proshna.[uredi]

Temuzh na∫s re∫hi od hudiga.

Pr. Od kaj sa enga hudiga?

Od. Du∫he, jenu tega tele∫sa.

Pr. Kaj sa enu je tu hudu te Du∫he?

Od. Ta naglaun greh.

Pr. Kaj sa enu je tu hudu tega tele∫sa?

Od. Nadloge.

Pr. Kdo bo na∫s greha varvu?

Od. Buh Ozhe nebe∫hki.

Pr. Kdo nadlog?

Od. Tudi Buh Ozhe nebe∫hki.

Pr. V∫sega hudiga?

Od. Tu bo ∫he le tamkej v' nebe∫hkim krale∫tvi.

Pr. Amen?

Od. De bi ∫e nam takú godilu, kokor ∫mo pro∫sili.

Pr. Kje?

Od. U' tem ∫vetim Ozhena∫hi.

Fecit Franciscus Alvian,

Parochus Runnensis.

Ozhe Nebe∫hki! ti nam poshegnej
Lete Naúke, katire ∫mo ∫e uzhili.
Koker ta Ma∫hnik ∫o yh osnanili
K' toj Zha∫ti sdej, jenu u∫selej;
Skus tojga ∫vetigá Duha,
Nej ∫e der∫hé na∫higa Serza,
De bomo shiveli jenu ∫e sadershali,
Po tojih sápovedih vednú ∫e porounali.