PASSION IS VSEH SHTIRIH EVGANGELISTOV - Greſhni Zhlovik vſaki Ozhas

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search
TA HVALESHNA BOSHIZHA PEISSEN - Criſtuſa my vſi zhaſtimo TA CELI CATEHISMUS, ENI PSALMI, INU TEH VEKSHIH GODOV, STARE inu Nove Kerſzhanſke pejſni, od P. Truberja, S. Krellia, inu od drugih sloshena, inu s'doſtemi lepimi Duhovnimi Pejſini pobulſhane.
PASSION IS VSEH SHTIRIH EVGANGELISTOV - Greſhni Zhlovik vſaki Ozhas
Jurij Dalmatin
TA STARI PASSION – Criſtus naſh Odreſhenik
Izdano: 1584
Viri: https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EHYGOWPO
Dovoljenje: PD-icon.svg To delo je v  javni lasti, ker so avtorske pravice potekle.
Po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).
Izvozi v formatu: EPUB silk icon.svg epub      Mobi icon.svg mobi      Pdf by mimooh.svg pdf      Farm-Fresh file extension rtf.png rtf      Text-txt.svg txt


Greſhni Zhlovik vſaki zhas, pomiſli ti kaj je sa nas, Iesus moral tèrpeti :/: De bi nas od Pekla reſhil, Is Neba je na Svejt priſhil, Njemu je bilu vmreti: Kakòr tu Euangeliſti, Inu Apoſtolſki Lyſty, Po redu vſe prizhujo, od njega Martre piſheo, Greſhnike kʼnjemu vishajo, vʼnjega verjet vkasujo.

Na Svejti je on ſam vuzhil, veliku zhudes je ſturil, dokler je dopèrneſſel :/: Kar je od Ozheta njemu, vʼNebi bilu porozhenu pravi troſht je pèrneſſel: Potle on vʼIerusalem gre, kʼſebi vsame ſvoje Iogre, Tedaj je kʼnym govuril: Pole, Ieſt bom od Iudousdan, Ajdom, de bom od nyh krishan, nyh nyd me bode vmuril.

Kadar je vshe vʼBetani bil, vʼSimonovi Hiſhi ſedil, ena Shena pèrteſhe :/: Shlahtno vodo ga oblie, Is vere, lubesni ſvojè, Iesus njej nizh nerezhe: Obtu Iogri sazhno mèrmrat, zhudne rajtinge narejat, Ali Iesus njo hvali, Natu je Iudas vunkaj ſhil, kʼviſhim Farjom ſe pèrdrushil, ſo shnym kup narejali.

Le trideſſet Srebèrnikou, vsame Iudas od teh Farjou, sʼtem Iesuſa ferata :/: Iesus ob Velikinozhi, Iogrom Iagne jejſt porozhi, nas odreſhiti trahta. Lih pèr tej iſti Vezherji, on ſvoj Teſtament naredi, Noge vmiva vſem Iogrom, Lubesan tèrdit vka suje, Nym nyh ſlaboſt prerokuje, Svèrſhy predigo ſtroſhtom. Po Vezherji on vʼen Vèrt gre, Getſemane Olſke goré, shnym ſo Iogri hodili :/: Sazhne trepetat, zagovat, inu tim Iogrom vkasovat, de bi zhuli molili. Trykrat ſam poklekne doli, Keliha proſt biti moli, Kèrvau pur ga preliva: Sdajci en Angel troshta ga, Iesus ſe vʼBoshjo volo sda, veliko shaloſt ima. Iogre de ſo ſpali ſvary, inu kʼnym shaloſtnu pravi: Nu vshe je zhas tukaj :/: Iesus kumaj tu isrezhe: Pole, Iudas sdaj pèrtezhe, Vojſko je pelal vunkaj: Iesuſa je sʼkuſhom fratal, kakòr je snaminje bil dal, Sveti Peter je branil, naglu odſekal Malhuſu, sʼMezhom njega deſnu uhu, Iesus ga je osdravil. Inu je Petru sdaj rekèl, de bi Mezh vʼnoshnice vteknèl. Iudje ſo poleg ſtali :/: Iesus le eno beſſedo, kʼnym rezhe, de nasaj gredó, vſi ſo od ſtraha padli. Potle ſe puſty vloviti, volnu ſe svesan voditi: Iogri pak ſo vbeshali, Iesuſa vſi sapuſtili, kir ſo ſe proprej vuſtili, de bi shnym red obſtali. Iudje hitru pred Annaſa, potle tudi pred Kajfasa, Iesuſa perpelajo :/: Sa nym je Peter vʼta Dvor ſhil, Iesuſa trykrat satayl, Sdaj ga Grehi grevajo. Mej tém ſo ty viſhi Farji, inu tudi vſi Piſſarji, Iesuſa ſspraſhovali, Falſh prizheſo ga toshile, de bi ga vʼſmert pèrpravile, ſaj ſe néſo ſkladali. Ker pak nej nizh odgovoril, ga je viſhi Far slu rotil, inu je kʼnjemu rekàl :/: Ieſt te saklinam viſſokou, Pèr tim pravim shivim Bogu, De nam sdaj boſh povedal. Si li ti Criſtus Syn Boshji : Sposnaj sdaj pred temi Moshmy, Iesus je odgovuril : Ti ſi je rekàl, Ia jeſt ſem : Ali vſaj jeſt povém vam vſem, kaj bo moj Ozha ſturil. Naprej bote me vidili, ker ſte mene ſovrashili, vʼeni veliki zhſti :/: Na deſni te mozhy ſidezh, vʼOblakih Nebeſkih pridezh, vʼnesrezheni oblaſti. Viſhi Far ſvoj gvant reſtèrga, Rezhe: On preklina Boga, So ga kʼſmérti ſodili, gèrdu shnjega ſhpot delali, Vʼnjega obras ſo pluvali, Inu ga sʼpeſtmy byli. Eni ſo ga sakrivali, inu ſhpotlivu vpraſhali : Povej gdu te je vdaril :/: Sjutra viſhi Far Piſſarje, Stariſhe, Fariseerje, je on vſe v kupe ſpravil. Svit ſo zhes njega dèrshali, De bi mu vʼſmèrt pomagali : So ga ſpet vſi vpraſhali : Aku bi on rejs Criſtus bil? Iesus je ſposnal, nej tayl, Natu ſo gori vſtali. Slu ſo Iesuſa svesali, hʼPilatuſu ga pelali, timu ſo ga isdali :/: Kadar je Iudesh tu vidil, de je Iesus obſojen, de bi ga le krishali. Sdaj ga je njega Greh sgreval, de je ſvojga Boga predal, vʼTempel vèrgèl Denarje, inu ſe je ſam obeſil, po ſrédi ſe je reſpozhil, Tu nej grevalu Farje. Pred Pilatom ſo Iesuſa, tiga praviga Criſtuſa, Iudje mozhnu toshili :/: De bi Ludy odvrazhoval, ſam ſebe hʼKrajlu poſtaulal, Tiga ſo ga dolshili. Pilatus ga je sdaj vpraſhal : Si li ti rejs téh ludou Krajl? Iesus je odgovuril : Ia, ali moje Krajleſtuv, Riſnizhnu nej posemelſku, ſice bi drugu ſturil. Moji Hlapci bi branili, Martrat bi me nepuſtili, Ieſt ſim pak satu priſhal :/: De od Riſnice prizhujem, Gdur je sʼriſnice, vam povem, ta bode mene ſliſhal. Pilatus ſe je naſmyal: Kaj je Riſniza? kʼnjemn djal, Iudje ſo vezh toshili. Iesus nej nizh odgovuril, Deſe je Pilatus zhudil, Iudje pak néſo rodili. Potle Iesus taku svesan, je kʼErodeshu bil pelan, tu je njemu dopadlu :/: Iesus pak nej zajhnou ſturil, na toshbe nizh odgovuril, Erodu je shal djalu : Satu ga je on saſhpotal, tèr en bél gvant na njega djal, taku ſpet nasaj poſlal : Sdaj je Erodesh Pilatu, ſovrashniku ſvojmu na tu, supet priatèl poſtal. Pilatus je pak prizhoval, inu vſim Iudom taku djal, Iesuſa ſim ſpraſhoval :/: Na nym ſhe nizh nej najdenu, kar bi ſmèrti bilu vrejdnu, Erodu nizh nej ſposnal : Ieſt zhem po vaſhi navadi, kʼVelikinozhi vun dati, Iesuſa pravizhniga, kʼſmèrti pak zhem obſoditi, inu puſtiti vmoriti, Barraba puntarſkiga. Pilatuſu Shena ſpovej, Nizh sʼpravizhnim ti neimej, Iudje? pak ſo proſſili :/: De bi Barraba iſpuſtil, Iesuſa brumniga vmuril, vſi ſo zhes njega vpili : Le krishaj ga, le krishaj ga, Barraba ſpuſti proſtiga, Pilatus je prizhoval : Iesus nej ſmèrti saſlushil, ſaj nej nizh kriviga ſturil : tu je ozhiru ſposnal. Iudje ſo ſhe vezh zhes njega, vpili : Krishaj ga, krishaj ga. Pilatus je porozhil :/: Njega vʼRithno Hiſho pelat, Is njega gardu ſhpot delat, Sholnerjem ga je srozhil, Ty so ga vʼShkèrlat oblekli, Sʼternja eno Krono ſpledli, njemu na glavo djali, Pred nym ſo poklezovali, en Tèrſt vʼroke mu davali, vʼObras ſo mu pluvali. Iesuſa vshe smartraniga, inu taku kronaniga, je Pilatus vun pelal :/: Rekozh : Pole leta Zhlovik, ne li tu vshe en Martèrnik? Kaj jeſt bom vezh shnym delal? Vſi ſo vpili : le krishaj ga : Pilatus sagovarja ga, Inu ga ispraſhuje : Iesus nizh neodgovori, ene beſſede nepravi, Satu ga on ſtrahuje. Pilatus ker je saſtopil, od Iudou, de bi vezh nebil, vʼCeſſarjovi priasni :/: Kadar bi Iesuſa ſpuſtil, Ie on na Praudni ſtol ſedil, vʼpravici, ſe on sʼblasni. Naj ſi ſvoje Roké vmiva, njega prauda je ſsa kriva, Barraba Iudom puſtil, Iesuſa pak je obſodil, De bi ſe na Krishi vmoril, tu je vſe Bug pèrpuſtil. Sdajci Shulnerji Iesuſa, tiga praviga Cri, ſtuſa, sʼMeſta ſo vun pelali :/: Iesus je ſam ſvoj Krish noſsil, Simon mu je hʼpomozhi bil, Doſti ſo ga ſpremlali. Shenam, ker ſo klagovale, sa nym ſe milu plakale, na Poti je govuril : De ſame zhes ſe jokajo, de tih ſhtrajfing nevzhakajo, Kir Bug nym bo nalushil. Eſsih, Myro, Sholzh je on pil, na Golgati je Krishan bil, inu dva Rasbojnika :/: Eden na njega deſnici, ta drugi pak na levici, ſta bila nevernika. Iesus je na Krishi proſsſil, Ozheta, de bi odpuſtil, vſem ſvoim ſovrashnikom, Rekozh : Saj famy nesnajo, kaj ony ſadaj delajo, odpuſti Supèrnikom. Pilatus je na Krish piſſal : Iesus Nesrenſki, Iudou Kral. Tu je Iudom shal djalu :/: Sa njega gvant ſo ygrali, mej ſabo dejle delali, Tu ga je ſteſhka ſtalu. Iesus ker je Mater vgledal, de je ſveti Iansh poleg ſtal, njemu je njo porozhal. SʼIesuſa ſo ſhpot delali, Iudje ga slu preklinali, hʼtemu je on le molzhal. Glih taku ta dva Shaharja, Ker ſta bila sla fratarja, ſta ſe njemu ſhpotala :/: Eden pak ſe preobèrnil, Iesuſa ſa miloſt proſsil, De bi ſe mu ſkasala : De bi na njega ſpomiſlili, kadar bi vʼKrajleſtvu priſhil, Iesus da je sdaj vſliſhal. Sdajci je Sonce mèrknilu, povſod se temnu ſturilu, vʼtem ſe je enſhraj ſliſhal. Iesus je na Krishi saupil : Moj Bug, kaj ſi me sapuſtil, Ludje ſo polek ſtali :/: Eſsih ſo mu davali pit, Vode mu neſo hili voſzhit. Iudje ſo ſe ſhpotali. Iesus je tudi govoril : Vshe ſim vſe cillu dopolnil, ſvoj Duh Bogu porozhil : Na ſtran je glavo naklunil, inu je sdaj Duſho puſtil, taku ſe je on lozhil. Firang vʼTempli ſe resdere, na dva koſſa, tu ſe bere : En tres ſo vſi ſhliſhali :/: Veliku Skal ſe resklalu, Doſti mèrtvih sʼgrobou vſtalu, mnogim ſo ſe skasali. Obtu je Altman govoril : Ta je pravi Boshji syn bil, najſi neſmo mejnili, Ty kir ſo pèr Krishi ſtali, ſo vſi na pèrſi klukali, tèr ſe ſpet povèrnili. Shaharje de bi vmorili, ſo nym nyh koſty lomili, vʼſtran ſo vbodli Iesuſa :/: Strane je tekla Voda, Kry, kir sa nas sadoſti ſtury, naſhe grehe vſe ſpuſſa. Ioseff od Armatie, sa njega Tellu proſsil je, De bi je ſnel is Krisha. Nicodemus tudi priſhèl, Myrro, Aloe pèrneſſel, sʼtem ſvojo Vero svisha. Vʼzhiſtu platnu ſta tu Tellu, Kir je bilu Iesuſevu, Cillu lipu obvilla :/: sʼkorenjem tu oblushila, vʼen nou grob je polushila, en Kamen pèrvalila. Iudje ſo Grob varovali, ta Kamen sapezhatili : Tu pak nizh nej branilu, Iesus je ſpet od ſmèrti vſtal, Gori kʼOzhetu vʼNebu ſhàl, Njega Tellu nej sgnilu. Obtu vshe my Kárſzheniki, Kir ſmo vſi vbosi greſhniki, Tiga ſe veſſelimo :/: De je Iesus na Svejt pèrſhèl, tèr sa nas britko ſmèrt tèrpel, sa tu ga my hvalimo. Smèrt, Greh, Pakál inu Hudizh, nam Vernim vshe nemogo nizh : Iesus nam je na ſtrani, tèr najſi ſeſhe slu grosé, kakòr bi nas htli poshrejt vſe, taku nas vſaj on brani. O Goſpud Bug ti Ozha naſh, kir tako ſkèrb sa nas imaſh, de ſi puſtil vmoriti :/: Tvojga ediniga Synu, kʼOdreſhenju Svitu vſimu, Daj nam tu hʼtroſhtu priti. Tvojo Cerkou o pravi Bug, odreſhi is vſeh nje nadlug, De boſh od nas vſeh hvalen, Daj nam vſem vʼKrishi volnim bit, po tem Lebni vʼNebeſſa prit, ſkusi Iesuſa, Amen.