Nouvi Zákon/Evangyeliom pouleg piſzma Szvétoga Marka

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search
Originalno besedilo Slovenski prevod

Evangyeliom Szvétoga Marka 9,2-8

I po séſztom dnévi k-ſzebi je vzéo Jezus Petra i Jakuba i Ivana: i vzéo je je na brejg veliki odſzebe ſzame; i preobrzo ſze je pred nyimi. I gvant nyegov ſze je blíszkao i grátao je bejli jáko, liki ſzneig; kâksega fárbar na zemli nemre obejliti. I ſzkázao ſze je nyim Eliás z-Moj'zeſom: i zgucsávali ſzo ſzi z-Jezusom. I odgovorécsi Peter velí Jezuſi: Meſter, dobro je nám eti biti. Napravmo tak trí ſatore, tebi ednoga, i Moj'zeſi ednoga, i Eliáſi ednoga. Ár je nej znao; ka bi gúcsao: ár ſzo bilí preſztraſeni. I zvrgao ſze je eden oblák, ſteri je je obſzenczao. I priſao je gláſz zobláka govorécsi: ete je moj Szin te lübeznivi; toga poſzlüſajte. I na nágli ſze okouli zglednovſi nej ſzo vecs nikoga vidli; nego Jezuſa ſzamoga ſzebom.

Evangelij po Marku 9,2-8

Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter in rekel Jezusu: »Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« 6 Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. 7 Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, Ali moj Sin, njega poslušajte!« Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več, razen Jezusa samega, ki je bil z njimi.