Nouvi Zákon/Evangyeliom pouleg piſzma Szvétoga Mátaja

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search
Originalno besedilo Slovenski prevod

Evangyeliom Szvétoga Mátaja 10,16-32

Ovo jaſz váſz posílam, liki ovczé na ſzrejdo med vuké. Bojdite záto ſzpametni, liki kacse, i prouſzti liki goloubje. Varte ſze pa od lüdi, Ár váſz dájo vu ſzoudnice i vu ſzpráviscsaj ſzvoji bodo váſz bicsüvali. I pred poglavníke escse i krále pelani bodete za mojo volo na ſzvedouſztvo nyim ino poganom. Gda pa váſz tá dájo: ne ſzkrbte ſze, kakda, i ka bodte gúcsali. Ár ſze vám dá vu onoj vöri: ka bodte gúcsali. Ár nebodete ví gucsali: nego düjh Ocsé vaſega bode gucsao vu vami. Dá pa brat brata na ſzmrt, i ocza ſziná: i prouti ſztáno ſzinovje roditelom ſzvojim, i vmoríjo je. I bodete odürni vſzeim za mojega iména volo. Ki pa do koncza oſztáne: téſze zvelicsa. Gda bodo pa váſz preganyali vu meſzti etom: beiſte vdrügo. Ár zaíſztino velim vám, ne ſzkoncsate mejſzta Izraelſzka; dokecs príde Szin colovecsi. Nej je vucseník viſe vucsitela, niti ſzluga viſe goſzpouda ſzvojega. Zadoſzta je vucseníki: naj je, liki vucsiteo nyegov: i ſzlüga, liki goſzpoud nyegov. Csi ſzo goſzpodára Beelzebula zváli: od koga bole dománye nyegove? Nebojteſze záto nyíh. Ár je nikaj nej tak ſzkritoga; ſtero bi ſze vö ne nazvejſztilo: i ſzkrovnoga; ſtero bi ſze vö ne zvedilo. Ka vám velim vu kmici, tou ví pravte vu ſzvetloſzti: i ka vu vühou csüjete; prejdgajte na hí'znom pokrívi. I ne bojte ſze od tiſzti; ſteri morejo vmoriti tejlo, düſe pa nemorejo vmoriti: bojte ſze pa bole toga, ſteri more i düſo i tejlo pogibiti vu ognyi peklénſzkom. Nejli dvá vrábcza za eden 'zukavecz odávajo: i eden 'znyih ne ſzpádne na zemlo brezi voule Ocsé vaſega? Vaſi pa i vlaſzké na glávi vſzi zracsunani. Záto ſze ne bojte: od vnougi vrábczov ſzte dragſi ví. vSzáki záto, ſterikoli bode me vadlüvao pred lidmi, vadlüvao bom ga i jaſz pred Ocsom mojim, ki je vu nebéſzaj.

Evangelij po Mateju 10,16-32

»Glejte, pošiljam vas kakor ovce med volkove. Bodite torej preudarni Ali premeteni.kakor kače in nepokvarjeni Ali preprosti.kakor golobje. Varujte pa se ljudi, ker vas bodo izdajali sodiščem in bičali po svojih shodnicah. Pred oblastnike in kralje vas bodo vlačili zaradi mene, v pričevanje njim in poganom. Kadar pa vas izročijo, ne skrbite, kako in kaj bi govorili, kajti tisto uro vam bo dano, kaj naj bi govorili. Ne boste namreč govorili vi, temveč Duh vašega Očeta bo govoril v vas. Izdajal pa bo v smrt brat brata in oče sina. Otroci bodo vstajali zoper starše in jih izročali v smrt. Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena; toda kdor bo vztrajal do konca, bo rešen. Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo. Resnično, povem vam: Ne boste obhodili Izraelovih mest, dokler ne pride Sin človekov. Učenec ni nad učiteljem in služabnik ne nad svojim gospodarjem. Učencu zadošča, da postane kakor njegov učitelj, in služabniku, da postane kakor njegov gospodar. Če so hišnega gospodarja imenovali Bélcebub, koliko bolj bodo njegove domače. Ne bojte se jih torej! Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte na svetlobi; in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini! Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki bo priznal mene pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih.«