Krst pri Savici (1836)

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Pojdi na navigacijo Pojdi na iskanje
Kerſt per ˛Savizi. Povéſt v versih.
Dr. Preſherin.
Izdano: V Ljubljani, natiſnil Joshef Blasnik. 1836.
Viri: Spletišče Štefana Rutarja
Dovoljenje: To delo je v Sloveniji v javni domeni, ker so avtorske pravice na njem potekle.
Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).

Delo ni nujno v javni domeni tudi v ZDA. Za dela, objavljena pred letom 1978, se v ZDA upošteva rok preteka avtorskih pravic 31. december 95. leta od datuma stvaritve dela, za dela, objavljena leta 1978 ali pozneje, pa 31. december 70. leta po smrti zadnjega živečega avtorja.

Stopnja obdelave: To besedilo je pregledalo več urejevalcev in je brez tipkarskih in slogovnih napak.
Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txt
Logotip Wikipedije
Logotip Wikipedije
Glej tudi članek v Wikipediji:
Krst pri Savici

Matíju Zhópu.[uredi]

Vam isrozhím prijátla drági máni!
Ki ſpí v presgódnim gróbi, péſem mílo;
Lozhítvi od njegà je blà hladílo,
Hladílo blà ljubésni ſtári ráni.

Minlívoſt ſladkih sves na ſvét’ osnáni:
Kak krátko je veſélih dní ſhtevílo,
De ſrézhin je le tá, kdor s Bogomílo
Up ſrézhe únſtran grôba v pèrſih hráni.

Pokôpal míſli viſokoletézhe,
Sheljá neſpólnjenih ſim bolezhíne,
Ko Zhertomír veſ úp na sêmlji ſrézhe;

Dan jáſni, dan oblázhni v nôzhi míne,
˛Serzé veſélo, in bolnó, terpézhe
Vpokój’le bódo grôba globozhíne.

Vvod.[uredi]

Valjhún[1], ſin Kajtimára, bòj kervávi
She dólgo bíje sa kerſhánſko véro,
S Avreljam Droh[2] ſe vèzh mu v brán ne ſtávi;
Konzháno níjno je in marſiktéro
Shivlênje, krí po Kránji, Koratáni
Prelíta napolníla bi jeséro.
Gnijó po pólji v bójih pokonzháni
Trum ſèrzhni vájvodi, in njih vojſháki,
˛Sam Zhertomír ſe s májhnim trôpam bráni.
Bojúje ſe nar mlájſhi med junáki
Sa véro ſtárſhov, lépo Bóg’njo Shívo[3],
Sa Zhèrte, sa Bogóve nad obláki.
On s njími, ki ſhe terd’jo véro krívo
Beshi tjé v Bôhinj, v Biſterſhko dolíno,
V terdnjávo sídano na ſkálo ſivo.
˛She dán danáſhni vídiſh rasvalíno,
Ki Ajdovſki ſe grádez imenúje,
V nji glédaſh Zhertomírovo laſtníno.
Devétkrat vézhi mnósh’za jih obſúje,
In svéſte ſtrashe króg in króg poſtávi,
Odvsáme úp jim vſe pomózhi ptúje;
Viſôke ódre támkej ſi naprávi,
Sidôvje podkopúje, vráta ſéka;
Ne polaſtí ſe njìh, ki ſo v terdnjávi.
˛Sheſt méſzov mózhi tlá kerváva réka,
˛Slovénez shé morí ˛Slovenza, bráta —
Kakó ſtraſhnà ſlepôta je zhlovéka!
Ki níſo mèzh, ſekíra in lopáta
Jih môgle, lákota nepremaglíva
Pertí odpréti gráda tèrdne vráta.
Dalj Zhertomír jim réve ne sakríva,
Beſéde té továrſham rêzhe sbránim:
„Ne mèzh, pregnála bo naſ ſrézha kríva.
Le málo vam jedíla, brátje! hranim,
Braníli ſmo ſe dólgo bres podpóre,
Kdor hózhe ſe podáti, mu ne bránim;
Kdor hózhe vaſ dozhákat’ tèmne sóre,
Nepróſte dní shivét’ nozhém enáke,
Ne bránim mu, al jútra zhákat’ móre.
S ſebój povabim drúge vaſ junáke,
Vaſ, ktérih ráma ſe vkloníti nózhe.
Temnà je nózh, in ſtréſa gróm obláke;
˛Sovráshnik ſe podál bo v ſvôje kózhe,
Le májhin prôſtor je tje do goſháve,
To nózh nam jo doſézhi je mogózhe.
Nar vèzh ſvetá otrôkam ſlíſhi ˛Slave,
Tje bómo nájdli pót, kjer njé ſinóvi
˛Si próſti vól’jo véro in poſtáve.
Ak pa naklónijo nam ſmèrt Bogóvi,
Manj ſtráſhna nózh je v zhèrne sêmlje kríli,
Ko ſo pod ſetlim ſónzam ſushni dnóvi!“
Ne sapuſtí nobèden ga v ti ſili,
Molzhé orôshje ſvôje vſák bersh vsame,
˛Strahlívza v zélim ní imèl ſhtevíli;
Al kómej vrata ſo odpèrte, vnáme
˛Se ſtráſhni bòj, ne bòj, meſárſko klánje,
Valjhún tam s zélo jih mozhjó objáme.
Tud’ òn ſe je sanéſil na njih ſpánje,
Preléſti míſlil je osídje gráda,
In ponevédama planíti nánje,
Ko ſvôjo mózh nar bòlj vihár raskláda,
Okróg vrat ſtrásha na pomózh savpíje,
In vſtáne ſhúm, de mósh sa mósham páda.
Ko ſe neúrnik o povódnji vlíje,
Is hríba ſtèrmiga v dolíne pláne,
S derézhimi valóvami ovíje,
Kar ſe mu soper ſtavi, ſe ne vgáne,
In ne pozhíje pred, de jés omága;
Tak vèrshe ſe Valjhún na nekriſtjáne.
Ne jénja pred, doklêr ni sádnja ſrága
Kerví prelíta, doklér njih kdo ſôpe,
Ki jím je ſtárſhov véra bla tak drága.
Ko sór saſíje na merlízhov trôpe,
Leshé, k’ ob ájde shétvi, al pſheníze
Po njivah tam leshé ſnopôvja kôpe.
Leshí kriſtjánov vezh od polovíze,
Med njími, ki ſo pádli sa malíke,
Valjhún saſtónj tam íſhe mládo líze
Njegá, ki krív morítve je velíke. —

Kerſt.[uredi]

Mosh in oblákov vôjſko je obójno
Konzhála tèmna nózh, kar ſvètla sárja
Slatí s rumên’mi shárki glávo trójno
˛Sneshníkov kránjſkih ſiv’ga poglavárja,
Bohínjſko jésero ſtoji pokójno,
˛Sledú ni vèzh vunájniga vihárja;
Al ſômov vôjſka pod vodo ne míne,
In drúgih róparjov v dnu globozhíne.

________

Al jésero, ki na njegà pokrájni
˛Stojíſh, ni, Zhertomír! podóba tvôja? —
To nózh je jénjal vôjſke ſhúm vunájni,
Potíhnil ti vihár ni v pèrſih bôja;
Le hújſhi ſe je sbúdil zhèrv nekdájni,
Ak pràv uzhí me v révah ſkuſhnja môja,
Bolj gríse, bòlj po nôvi kèrvi vpíje,
Poshréſhniſhi obúpa ſo Harpíje.

________

Na tlèh leshé ˛Slovénſtva ſtèbri ſtári,
V domázhih ſhêgah vtèrjene poſtáve.
V deshéli párſki Têſel[4] goſpodári,
Jezhé pod tèshkim jármam ſíni ˛Sláve,
Le ptújzam ſrézhe ſvít ſe v Kránji shári,
Oſhábno nóſ’jo ti po kônzi gláve.
Al, de te jénja tá ſkeléti rána,
Ne bóſh poſnél Katóna Utikána!

________

Ne blà bi prizhujózhe úre téshe
Prenêſla v pôsnih létih gláva ſíva;
V mladóſti vùnder tèrdniſhi ſo mréshe,
Ki v njih dershí naſ úpa mózh goljfiva,
Kar, Zhertomír! te na shivlênje véshe,
˛Se mi is tvôjih préjſhnjih dní odkríva,
Ki te vodíla ní le ſtára véra
Tjè na oſrédik Bléſkiga jeséra.

________

Tjè na otòk s valóvami obdáni,
V donáſhnih dnévih bóshjo pót Maríje;
V dnu sad ſtojé ſneshníkov velikáni,
Poljá, ki ſpred ſe ſpróſti lepotíje,
Ti káshe Bléſki grad na lévi ſtráni,
Na déſni grízhik ſe sa grízham ſkríje.
Deshéla kránjſka níma lépſh’ga krája,
Ko je s okólſhnjo tá, podóba rája.

________

Tam v zháſih Zhertomíra na otóki
Podóba Bóginje je ſtála Shíve,
Ki ſo srozhêni ji mladénzhov ſtóki,
Ki ſo ji, vé devíze ljubesníve!
Srozhêni váſhi ſméhi, váſhi jóki,
Orôshja, ki ſo nam nepremaglíve. —
Tam Bóg’nje vêsho ˛Staroſlàv in lépa
Njegóva hzhí odpéra in saklépa.

________

Hzhi Bogomíla, lépa ko devíza,
˛Slovézha Hero blà je tam v Abídi,
Nedólshnoſt vnéma ji ozhí in líza,
Lepôte ſvôje ſáma le ne vídi,
Perlísnjena mladénzhov govoríza
Je ne napíhne, ki ſerzá ne ſprídi.
˛Spolníla kómej je ſheſtnájſto léto;
˛Serzé mladó ni sa nobên’ga vnéto.

________

Darí oprávit Bóg’nji po navádi
Pernêſe Zhertomíra làhka ládja,
Od téga, kar raſè per njêga grádi,
Od zhéde, shíta in novíne ſádja,
Ko blísha s njími ſe devízi mládi,
Sadéne ga, ko ſe je nar manj nádja,
Is njé ozhí v ſerzé ljubésni ſtréla,
Plamén neogaſlív je v njêmu vnéla.

________

O blagor Zhertomír! o blagor têbi!
Ker vnéta je od tvôjiga pogléda,
Prevséta dékliza je ſáma ſêbi,
Kak gléda v tlà, kak tréſe ſe beſéda!
Ko sárja, ki pót sjútraj déla Fêbi,
˛Spremínja ſe sdaj njé podóba bléda,
In v tvôji rôki, rôka njé oſtáne
Sadèrshana ji od mozhí nesnáne.

________

Naj péviz drúg vam ſrézho popiſúje,
Ke zélo léto je zvedlà obéma:
Kak Zhertomír oſrédik obiſkúje,
Kak ôzha omladí med njíma dvéma,
Ki ní, ko mêni mu veſêlje ptuje,
Ki ſrézhna ga ljubésen v pèrſih vnéma,
Pijánoſt njíno, ki tak hítro míne,
Pregnána od lozhítve bolezhíne.

________

She Zhertomír je tréba ſe lozhíti,
Ne ſlíſhiſh kak gláſno trobénta pôje!
Perpódil s ſábo je Valjhún ſerdíti
Poshígat bôshje vêshe divje rôje;
Povſòd vsdigújejo ſe vére ſzhíti,
Ki ſi prejél od mátere jo ſvôje,
Te vére, ki ji dékliza ta ſlúshi,
Ki sdaj te s njó ljubésen zhíſta drúshi.

________

Kak tèshka, brítka ura je ſlovéſa!
Stojé po lizah jima káplje vrózhe,
Objéta ſta, ko ki bi blá ’s teléſa
En’gà, ſpuſtíti shnábel shnábla nózhe,
˛Si ’s lév’ga ôzha, déſniga ozhéſa
Jok bríſhe, ki ga ſkríti ní mogózhe,
Ko vídi v táko sháloſt nji vtopljêne,
In de toláshbe sánje ní nobêne.

________

Bi ſpómnil njíma smáge vézhno ſlávo,
Ak bi, de jo doſézhi mózh je, ſódil;
Al prevelíko trúmo je zhes Dravo
Po Kókri dôli v Kranj Valjhún perpódil.
˛Se móshu sdí, de grè le v ſmert kervávo,
Bres de bi véro, bráte oſvobódil.
Liſt príde, kak vaſí in vêshe bôshje
Goré; — zhaſ, Zhertomír! je vset’ orôshje.

________

In ſhèl je bój bójvat bres úpa smáge,
In ſkásal ſe je koreníne práve,
Kjer ſúzhe mèzh, na zhêli ſmertne ſráge
Leshé ſovráshnikov trupla kerváve
Mertvih, al isdihjózhih dúſhe dráge;
Vundèr ne mèzh, ne mózh gradú terdnjáve
Bogóv ne móre réſhit’ ſlávnih ſtárſhov,
In ne pred ſmèrtjo ohranít’ továrſhov.

________

Premágan per Bohinjſkim ſam jeséri
˛Stojí naſlónjen na ſvoj mèzh kervávi,
S ozhmí valóv globôki brêsin méri,
˛Straſhnè mu míſli rójijo po glávi,
Shivlênje miſli vsét’ ſi v ſlépi véri;
Al nékaj mu predèrsno rôko vſtávi, —
Bla Bogomíla je podóba tvôja,
Ki vzhéraj ga ſpeljála je is bôja.

________

Enkràt vidit’ shelí podóbo mílo,
Posdrávit’ préjſhnjiga veſêlja méſto.
Al ſrézhno je preſtála zháſov ſílo,
Al njéno mu ſerzé ſhe bíje svéſto,
Al morebít’ pod hládno ſpí gomílo,
Al premagavez mu je vsél nevéſto,
Al shíva, al mèrtva je, svédit’ móre,
Lozhíti pred ſe is ſvetá ne móre.

________

Snan ríbizh perveſlà od úne ſtráni,
Opómni ga, kak ſam ſebè posábi,
Kakó povſòd ga íſhejo kriſtjáni,
Kak s vjétimi Valjhún ſerdíti rábi,
Prijásno dàlj mu tam oſtáti bráni,
˛Stopíti k ſêbi ga v zholnìzh povábi,
De ga perpélje v várniſhi savétje;
Vda Zhertomír ſe v tó, kar ríbizh ſvétje.

________

In bèrsh veſláta v konez tá jeséra,
Kjer bíſtra vanjga perbobní ˛Savíza.
Ker ſrézhen véter nji roké podpéra,
Zholnìzh letí, ko v sráki úrna tiza.
˛Se ríbizh po ſovráshnikih oséra,
Zholn vſtávi, kjer góſta ſénz temníza. —
Ker ſe mu sdí, de lákota ga grúdi,
Junáku, kar je v tórbizi, ponúdi.

________

Shelí dat’ Zhertomír mu povrazhílo,
Al v vojſki blí ſo dnárji vſi rasdáni,
De ˛Staroſlav, ſe ſpómni, s Bogomílo
Mu v ſkrívnim kráji tôvor sláta hráni,
Nji poiſkati da mu narozhílo,
In dá mu pèrſtan ſamo njíma snáni,
De bó per njíma ſtúril mu reſnízo; —
Pernêſti sláta rêzhe zhetertnízo.

________

Po Bogomíli mu praſhát’ ukáshe,
Al gléda ſvètlo ſónze, je ſhe shíva,
Al ſo obvárvale jo môkre ſtráshe,
Al pred ſovráshniki drugej ſe ſkríva,
In kod nar várniſhi ſe pót pokáshe,
Tje, kjer sdaj drága dékliza prebíva?
Per ſlapi zhákal jútro bo ˛Savíze,
Veſéle ali sháloſtne novíze.

________

˛Slap drúgo jútro mu germí v uſhéſa,
Junák premíſhlja, kàk bolj ſpódaj léna
Vodà rasgrája, kak bregôve ſtréſa,
In kak pred njó ſe gôre síblje ſténa,
Kak ſkále podkopúje in drevéſa,
Kak do nebéſ letí nje jése péna! —
Tak ſe sashêne, ſe posnéje vſtávi
Mladénizh, Zhertomír per ſêbi právi.

________

Sbudí ga ’s míſel tìh mosh govoríza,
Ki blíshajo ſe s blágam obloshêni,
˛Sposná koj ríbizha poſhtêne líza;
Nesnan mosh príde po ſtesì selêni,
Talár, in ſhtóla, snáminja poklíza,
Povéſta mu, de ſlúshi Nazarêni.
Po mèzh bi blà deſníza ſe ſtegníla,
V ti prízhi ſe perkáshe Bogomíla.

________

„O, ſem na ſèrze môje Bogomíla!
˛Skerbí je kônez, sháloſti, neſrézhe,
˛Se tréſe od veſêlja vſáka shíla,
Kar glédam ſpét v oblízhje ti zvetézhe,
Naj bríje sdàj okróg vihárjov ſíla,
Naj ſe nebó s obláki preoblézhe,
Ni mêni mar, kar ſe godí na ſvéti,
Ak ſméjo ſrézhne te roké objéti.“

________

Is njéga rók ismákne ſe pozháſi,
In blíso ſe na pèrvi kámen vſéde,
In v tèrdnim, ali vùnder mílim gláſi
Mladénzhu vnét’mu rêzhe te beſéde:
„Ne sdrúshenja, lozhítve sdàj ſo zháſi,
˛Shel náj vſak ſam bo ſkos shivlênja sméde;
Deb’ enkrat ſe ſklenile póti náji,
Me túkaj vídiſh sdaj v ſamôtnim kráji.“

________

„Povédat’ mórem ti, de ſim kriſtjána,
Malíkov sapuſtíla véro krívo,
De je beshála tá, k’ ob ſónzi ſlána,
De dál kerſtít’ je ôzha glávo ſívo,
˛Soſeſka je Marije ſlushbi vdána
V dnu jésera vtopíla Bóg’njo Shívo.
Kakó perſhlà k reſníze ſim poglédi,
Moj Zhertomír! v beſédah kratkih svédi:“

________

„Vezhkràt v otóka ſim ſamôtnim kráji,
Ko te je ládja nêſla prezh od mêne,
˛Si míſlila al bó ljubésen náji
Preſhlà, ko vál, ki véter ga sashêne,
Al hrepenézhih ſèrz sheljé nar ſláji
Ogáſil vſe bo sêmlje hlád selêne,
Al méſta ni nikjèr, ni svésde mile,
Kjér bi ljubjózhe ſèrza ſe ſkleníle.“

________

„Te míſli, ko odſhèl ſi v hude bôje,
Mirú mi níſo dale vezh ſiróti.
V nevárnoſti je bló shivlênje tvôje,
Sapèrte ſo blé vſe do têbe póti,
Ni védlo kam ſe djáti ſèrze môje,
Toláshbe níſim nájdla v táki smóti,
Obúpala ſim ſkôrej tákrat réva;
Kak ſim sheléla v nôzhi ti ſvit dnéva!“

________

„En dán ſim práſhat ſhlà po vôjſke ſrézhi,
Al ſkósi ſe ſhe ní ſkleníla s vámi.
Uzhíl ljudí je mosh bogabojézhi,
Duhóvni mósh, ki sdàj ga vídiſh s nami:
Kakó naſ vſtváril vſe je Bóg nar vézhi,
Kak gréh perſhèl na ſvét je po Adámi,
Kak ſe je bôshji ſín sató vzhlovézhil,
De bi otél naróde in oſrézhil.“

________

„De právi Bog ſe klízhe Bog ljubésni,
De ljúbi vſe ljudí, ſvoje otrôke,
De sêmlja, kjer vijó vihárji jésni,
Je ſkúſhnje kraj, de ſo naſh dóm viſôke
Nebéſa, de terplênje in bolésni
S veſêljam vrèd ſo dár njegóve rôke,
De zhúdno k ſêbi vod’ otrôke ljúbe,
De ne shelí nobêniga pogúbe.“

________

„De vſtváril je ljudí vſe sa nebéſa,
Kjer glôr’ja njéga ſíje bres obláka,
Okó ni víd’lo, ſliſhále uſhéſa
Veſêlja, ki isvóljene tam zháka,
De ſpróſtenim bo vſih tesháv teléſa
˛Se ſrézhnim ispolníla vólja vſaka,
De bódo támkej bôshjo ſklêpi míli
Te, ki ſe tukaj ljúbijo, ſkleníli.“

________

„Ko ſhlà domú ſim sdrúshbo nájno v glávi,
Me mósh, ki je ta úk uzhíl, saíde,
Prijásno v ſvôji ſhêgi me posdrávi,
Pové, de préd je ſhtét bil med Druíde,
De preobèrnil ſe je k véri právi,
De v náſhe kráje osnanvàt jo príde;
Ker ſo vaſí okróg mu blé nesnáne,
S menój itì shelí, ker nózh poſtáne.“

________

„Domá ozhétu, mêni rasodéva,
Kar prerokváli nékdaj ſo preróki,
Kak, kar greſhíla ſta Adam in Eva,
Na kríshi operó kerví potóki,
Popíſhe nama ſtráh ſódniga dnéva;
Vſe zhúdeshe, ki vére ſo poróki,
Kar védit’ tréba je, sloshí po verſti,
Ker ſvà mu vſe verjéla, náju kèrſti.“

________

„Al êna ſkèrb me je moríla védno,
De tí med njími ſi, ki Bóg jih zhèrti.
Vezhkràt ſim v ſánjah víd’la glávo zhédno
Bledó leshati na mertváſhkim pèrti;
˛Sim trepetála sáte úro ſlédno,
De bi nebéſ ne sgréſhil v britki ſmèrti.
Mosh bóshji mi bolnó ſerzé osdrávi,
Ker, de samóre vſe molítev, právi.“

________

„Kolkkràt od tód klezhála ſim v ſamôti,
Kolkkràt ſim klízala pomózh Maríje:
„Savrézhi v jési ga, moj Bóg! ne hôti,
Ker v smóti sháli te, ne ’s hudobíje,
Ne dàj v obláſt ſovráshni ga togôti,
Pred njó naj míloſt tvôja ga sakríje!“
In zhúdno te je tíſto nózh ohránil,
Ko ní nobèn továrſh ſe ſmèrti vbránil.“

________

„Is ſpánja ſvôj’ga, Zhertomír! ſe sbúdi,
˛Slovó daj ſvôji ſtràſhni, dolgi smóti,
Po pótah ſe nozhí temne ne trúdi,
Ne ſtávi v brán dalj bôshji ſe dobróti,
In njéne míloſti dní ne samúdi,
De ſklénete ſe enkrat nájni póti,
Ljubésen bres lozhítve de sasóri
Po ſmerti náma tàm v nebéſhkim dvóri.“

Zhertomír.

„Kak bom povèrnil, Bogomíla drága!
Ljubésen, ſkerb, kar ſi terpéla sáme?
V veſêlji ſkôrej mi ſerzé omága,
Ki v njemu tvôja ga ljubésen vnáme,
Doklèr kerví bo shíva sádnja ſrága,
In grôba temna nózh me ne objáme,
Tí ſúshno môje bó shivlênje zélo,
Ti goſpodúj zhes véro, míſli, délo.“

________

„Kakó bi mógel têbi kaj odrêzhi,
˛Sturíti téga ne, kar bóſh sheléla!
Al smíſli ran, ki jih Valjhúna mêzhi
˛So ſtúrili, in pſhíz njegóvih ſtréla,
Kaj vídili kerví ſmo v Kranji têzhi,
Kriſtjánov tvôjih vſe prevdári déla,
In mi povéj, al ní Zhert nar bolj jésni
Njih Bóg, ki klízheſh ga Bogá ljubésni?“

Duhovni.

„Po zéli sémlji vſim ljudém mir bódi!
Takó ſo péli ángeljzov glaſóvi
V viſhávah per Meſíjeſa prihódi;
De ſmo ozhéta êniga ſinóvi,
Ljudjé vſi brátje, bratje vſi naródi,
De ljúbit’ mór’mo ſe, prav’ uk njegóvi.
Valjhún ravná po ſvôji ſlépi glávi,
Po bôshji vólji ne, duhóvni právi.“

Zhertomír.

„Ljubésni vére, in mirú in ſpráve,
Ne bránim ſe je vére Bogomíle,
Vem, de malíke, in njih ſlushbo gláve
˛Slushábnikov njih ſo na ſvét rodíle,
V njih le ſpoſhtvál ozhétov ſim poſtáve,
Al sdaj ovèrgle ſo jih vôjſke ſíle.
Ak ſkléne me s tebój kerſt, Bogomíla!
Kdaj bo sakóna svésa me ſkleníla?“

Bogomíla.

„Odlózheni ſo róshi kratki dnóvi,
Ki príde nánjo pomladánſka ſlána,
Al v zvetji jo sapádejo ſnegóvi;
Tak mlàdi déklizi, ki sgódna rána
˛Serzé ji glóda, vſmèrti mír njegóvi,
Le kratka pót je ſkos shivlênje dána;
Al je sa májhin zhaſ ſe sdrúshit’ vrédno,
De bi lozhítve ſpét ſe bála védno?“

________

„De bi od ſmerti réſhil te neſrézhne,
In tamkej míli Bog v nebéſhkim ráji
S menój te, drági! ſklênil zháſe vézhne,
Puſtíla v némar ſim sheljé nar ſláji,
Puſtíla v némar dní na ſvéti ſrézhne,
˛Sim odpovédala ſe svési náji; —
In vſlíſhana je blà molítev môja. —
Ne ſmém poſtáti jeſt nevéſta tvôja.“

________

Duhóvni rêzhe med beſéde táke:
„Sakóna ſrézhe tá vshivát’ ne móre,
Kdor déla môjim, tvôjim je enáke
Predèrsnil v zhaſa ſe ſijat’ rosóre,
Druíd ſim s smóto jeſt ſlepíl rojáke,
Ak bi ne bíl dajál rvoj mèzh podpóre,
Kdaj bi blà vgáſnila v malíke véra,
In vdóva bi ne blà shen marſiktéra!“

________

„Tvoj pot je v Aglar, de polóshil náte
Roké bo patriarh, ak duh te shêne,
Ko ſi pogúbljal jih, otéti bráte,
Duhóvniga te ſtúril bó, ko mêne.
V deshélah jútra zhákajo bogáte
Te shétve, ne samúdi je nobêne,
Le hítro v Aglar, tje do patriarha,
De poſvetí te maſhnika, duſh varha.“

Zhertomír.

„Prav práviſh, de ne ſmém jeſt úpat’ ſrézhe,
Ki védno blà je, bó ſovráshna mêni:
Doſégel ôzha smáge ní ſlovézhe,
Konzhál shivlênje v vôjſki je sgubljêni,
Odſhlà je máti kómej ſpónam jézhe,
She dávno jo pokríva gròb selêni.
Oſrézhit hózhe me ljubésen ſladka,
Al, oh kak je ſladkóſt blà njéna krátka!“

________

„V deshéli koj trobente glaſ sapôje,
Od Bogomíle dráge mêne lôzhi,
Junáſhko bíli ſmo s Valjhúnam bôje,
Veſéle smáge dán nam ne napôzhi,
Pomóril mèzh je vſe továrſhe môje,
Beg je moj up, gojsd je moj dom prizhjózhi.
Neſpamétna bi réſ bla s máno svésa,
Ki me preganja védno ſrézhe jésa.“ —

Bogomíla.

„Ljubésni práve ne posná, kdor méni,
De vgáſniti jo móre ſrézhe jésa;
Goréla v zhíſtim, v vézhnim bo plaméni,
Sdaj, in ki mi odpáde trúpla pésa;
V sakóni vùnder bráni ſad mi njéni
Vshiváti s Bógam tèrdniſhi savésa.
Odkríla ſe bo têbi únſtran grôba
Ljubésni môje zhiſtoſt in sveſtôba.“

________

„De bódo snáni bôshi jim obéti,
Jih osnanvàt pojdì v ſlovénſke méſta,
Kar dní odlózhenih mi bó na ſvéti,
Bogú in têbi bóm oſtála svéſta,
V nebéſih zhákala bóm per ozhéti
Zhes májhin zhaſ devíſhka te nevéſta,
Doklèr shalújejo po teb’ otéte
Kardéla, prídeſh k mêni v méſta ſvéte.“

________

Ismèd oblákov ſónze sdàj saſíje,
In mávriza na blédo Bogomílo
Lepôte ſvôje zhíſti ſvít islíje,
Nebéſhki sór obdá oblízhje mílo;
Jok, ki v ozhí mu ſíli, kómej ſkrije,
De ní nebó nad njim ſe odklenílo,
De je na ſvéti, kómej ſi verjáme,
Tak Zhertomíra tá poglèd prevsáme.

________

Ko je minúl, kar míſli, de bo v ſíli
Slatá mu tréba, ſi od mósh ga vsáme;
Dar ríbzhu dá, njim, ki ſo ga noſíli,
„Kar ˛Staroſlav slatá ſhe hráni sáme,
Daj ga ſirótam“, rêzhe Bogomíli,
˛Se blísha ji, preſèrzhno jo objáme,
Molzhé podá deſnízo ji k ſlovéſi,
˛Solsé ſtojíjo v vſákim mu ozhéſi.

________

„O zhákaj, mi dopólni prôſhnjo êno!
Pred ko ſe lózh’va“, Bogomíla pravi,
„De mi v ſkerbéh ne bó ſerzé vtopljêno,
De lóshej ſe britkóſti v bran poſtávi,
Pred, ki greſh v Aglar zhes goro selêno,
˛Se prízho mêne odpovéj smotnjávi,
Doklèr te poſvetí kerſt, ſe samúdi,
Vodà je blíso, in duhóvni túdi.“

________

Molzhé v to prôſhnjo Zhertomír dovóli,
S duhóvnim blísha ſlápu ſe ˛Savíze,
Molítve ſvéte máſhnik, on s njim móli,
V iméni kèrſti ga ſvete Trojíze.
˛So na kolénah, kar jih je okóli,
˛Se od veſêlja ſvét’ obràs devíze,
Ki blà ſlushábniza je vére kríve,
Je opravljála vêsho bóg’nje Shíve.

________

Raslágajo, ko príde v Akvilêjo,
Mu ſvéte píſma próſte smóte vſáke,
Poſtáne máſhnik, v perſih umerjêjo
Nekdánji úpi; med ſvoje rojáke
˛Slovénze gre, in dálej zhes njih mêjo,
Do ſmèrti tam pregánja smót obláke. —
Domú je Bogomíla ſhlà k ozhéti,
Nizh vèzh ſe níſta vídila na ſvéti. —

________

Opómbe.[uredi]

  1. Valjhún, od latinſkih piſárjov Valhunus in Valdungus imenvan, je bil koróſhki vájvoda in poſèbin preganjaviz nejevernikov. She njegóv ôzha Kajtimar (Chetimarus) ſi je velíko persadjál kerſhánſko véro po Koratáni in Kránji raſhiriti; al ˛Slovénzi ſo ſe ſtare vére terdó dersháli, in kriſtjane, posèbno pa miſjonárje preganjali. Poglèj Valvasorja „Ehre des Herzogthums Krain“ 7me bukve, 2go poglávje.
  2. Avreli, Droh, (Aurelius, Drohus) dva poglavarja nejevernikov. Poglej Valvasorja na méſti rezhenim.
  3. Shiva, bógnja Ljubésni, ˛Slovenſka Venera.
  4. Parſki Teſel. Teſel (Tassilo), parſki vájvoda, je Valjhuna, ki ſo ga bli ˛Slovénzi v pervih létih vajvodſtva is deshele ſpodili, s trémi trumami vojſhákov nasáj perpêljal, in jim ga sopet vſílil. Poglej Valvasorja na meſti rezhenim.