Josip Juraj Strossmayer in »Slovenska Matica«

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search
Samsonov genij Josip Juraj Strossmayer in »Slovenska Matica«
Spomen-cvieće iz hrvatskih i slovenskih dubrava
Evgen Lah
Rodbinska sreča
Izdano: 1900
Viri: archive.org
Dovoljenje: PD-icon.svg To delo je v  javni lasti, ker so avtorske pravice potekle.
Po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).
Stopnja obdelave: 25%.svg V tem besedilu je še veliko napak in ga je potrebno pregledati ali pa še ni v celoti prepisano.
Izvozi v formatu: EPUB silk icon.svg epub      Mobi icon.svg mobi      Pdf by mimooh.svg pdf      Farm-Fresh file extension rtf.png rtf      Text-txt.svg txt


mm^j^o 80 slovenski rodoljubi pod vodstvom dra. L. To mana ^^fl^ 1. 1863. snovali »Slovensko Matico*, so na svoje početje opo-

  • ^ ^"^ zorili poleg slovenskih veljakov tuđi slovanske, zlasti jugoslo-

vanske, med njimi v prvi vrsti dičnega Strossmav erj a. Prav ra- dostno je pozdravjl on njihovo rodoljubno misel in med prvjmi je priskočil mladi »Matici«, Še predno je stopila javno na pozorišče, z zares bogatim darom. Postal je njen utemeljitelj, postal je njen velik dobrotnik.

Odtlej nahajamo med njima ves čas prav tesno svezo. Skoro da ni minulo nobeno leto, v katerem bi se ne bila ta zveza manj ali bolj vidno pokazala, Vedno je bila pa znak globokega spošto- vanja in odkritosrčne hvaleinosti na eni, prisrčnega prijateljstva in blagohotnega zanimanja na drugi strani. Spominski dnovi bisku- povi: 4. tebruvarij, 19. marcij in 8, september so bili tuđi za naše društvo vedno praznični dnovi.

Predaleč bi segalp, da bi se podrobno dotikal vseh prilik, ob katerih seje omenjgna zveza pojavljala. To ni moj namen in zgrešil bi tuđi stavljeni cilj.

Pač se mi pa zdi sedaj, ko slavi jugoslovanstvo svojega naj- večjega sina, opozoriti na one trenutke, v katerih se njegove vrline prav vidno razodevajo tuđi napram naši »Matici«.

Ko je društvo biskupu septembra 1875 1. častitalo k škofovski petindvajsetletnici, mu je poklonilo lično adreso s primemim bese- dilom. Slavljenec se je društvenemu odboru zahvalil s pismom sle- deČe vsebine:


152

»Slavnomu odboru »Matice Slovenske« u Ljubljani. Sa ra- došću i uprav uzhićenjem pročitah list Vaš od dana 2. rujna t. g., ter evo hitim izraziti Vam najsrdačniju zahvalnost na pri- jateljskoj uspomeni i iskrenoj čestitci prigodom moje biskupske dvadeset i pet godišnjice. Želeć braći Slovencem u svih ple- menitih nastojanjih obilni božji blagoslov, ostajem sa odličnim štovanjem toga si. odbora ponizni sluga Strossmayer l/r. biskup. U Djakovu dne lo. rujna 1875.« 

Ko mu je Matica dnć 4. februvarija 1. 1885. častitala brzojavno k njegovi sedemdesetletnici, je prejela od biskupa sledeči odgovor:

»Slavnoj »Matici Slovenskoj« na čestitci, povodom moga 70-godišnjega rodjen dana, budi vječita hvala. Bog dao, da luč i snaga, koju »Matica Slovenska« tako dičnim i uztrajnim na- činom goji i širi, Vaš narod slovenski na višju prosvetu, na novi rad, na novu snagu i život probudi i privede. »Matica Slo- venska« i ?> Matica Hrvatska« dvie su sestre, koje za jednim ter istim cieljem teže i krasne plodove svoga djelovanja po svemu narodu hvalevriednim uspjehom razprostiru. Ja sam član i jedne i druge, i tiem se upravo ponosim, te i jednoj i drugoj na slavnom uspjehu čestitam i želim iz svega srca, da jim i u buduće uviek rad bude plodovit, uspješan i slavan. Ovim čuvstvom nadahnut pišem se sa ponosom članom slavne »Matice vSlovenske.« Strossmaver 1 r. biskup. 13. veljače 1885.« 

Novembra 1882. 1. seje >^Matica« spomnila slavljenca s pismeno čestitko povodom zgradbe nove prestolnice in je prejela za to čes- titko sledečo prisrčno zahvalo :

»Velecienjeni gospodine predsjedniče! Prigodom minule svetčanosti. posvete nove stolne crkve moje, izvoljeste me na ime > Matice Slovenske« počastiti srdačnom čestitkom. Na toj bratinskoj ljubavi iz dna Vam srca moga zahvaljujem. Bog dragi blagoslovio i Vas i > Maticu <^ Vašu na korist i slavu naroda slovenskoga, a na radost bratimskoga Vam naroda hrvatskoga! Sa odličnim štovanjem zahvalni Josip Juraj. U Djakovu dne 8. listopada 1882.« 

Novembra lani je >Matica<'. biskupu čestitala k biskupski pedeset- letnici pismeno in prejela v odgovor sledečo pismeno zahvalnico te le vsebine na adreso predsednikovo :SVEČAN! DAN. ROBERT AUER ZAGREB.


153

»Veleštovani prijatelju! Čestitka »Matice Slovenske« u velike me razveselila. Na toj ljubavi i uspomeni najtoplije se zahvaljujem, želeći slavnoj »Matici« u njenom prosvjetnom radu svaki napredak, svaku milost i svaki blagoslov Božji. Ja se i u buduće svim članovima njenim, t. j. prijateljstvu, a ponajpače pobožnim molitvam, njihovoj ljubavi najtoplije preporučujem, ter ostajem vazda privrženi prijatelj J. J. Stross- mayer 1 r. biskup.« 

Iz vseh tu navedenih pišem veje isti pleme- niti duh, isto toplo, čustvovanje, katera tako krasno dićita velikega Jugoslovana, kojega nam Bog ohrani se mnogo, mnogo let v veselje i ponos!