I. brižinski spomenik

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search
I. brižinski spomenik
(Brižinski spomeniki)
neznani avtor
II. brižinski spomenik
V sodobno slovenščino prevedli Boris Paternu, France Bernik, Jože Faganel, Franc Jakopin, Janko Kos, Tine Logar, Marijan Smolik, Janez Zor.
V spodnjem besedilu je označena samo vsaka peta vrstica, ostale so označene v kodi besedila (klikni »uredi«).
Pri kritičnem prepisu pomeni znak ´ za črko ostrivec nad črko.
Izdano: Brižinski spomeniki. Monumenta frisingensia. Elektronska znanstvenokritična izdaja. Ur. M. Ogrin, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2007.
Viri: Nl.ijs.si
Dovoljenje: Green copyright.svg To delo je objavljeno s pisnim dovoljenjem avtorja.
Izvozi v formatu: EPUB silk icon.svg epub      Mobi icon.svg mobi      Pdf by mimooh.svg pdf      Farm-Fresh file extension rtf.png rtf      Text-txt.svg txt


Prevod v sodobno slovenščino[uredi]

1GOVORITE ZA NAMI TEH MALO BESED: Bog, Gospod milostljivi, Oče Bog, Tebi izpovem ves moj greh, in svetemu Križu, in sveti Mariji, in svetemu Mihaelu, in vsem krilatcem Božjim, in svetemu Pe5tru, in vsem slom Božjim, in vsem mučenikom Božjim, in vsem vernikom Božjim, in vsem devicam pravičnim, in vsem pravičnim. In tebi, Božji služabnik, hočem biti izpovedan vseh mojih grehov, in verujem, da mi je, ko sem na tem svetu bil, iti na oni svet, pa spet vstati na sodni dan. Imeti mi je življenje 10po tem, imeti mi je odpustek mojih grehov. Bog milostljivi, sprejmi mojo izpoved mojih grehov: kar sem storil zla do tega dne, potem ko sem bil na ta svet poslan in bil krščen, kar pomnim ali ne pomnim, ali hote ali ne hote, ali vede ali ne vede, ali v kri15vi prisegi ali v laži, ali v tatvini ali v zavisti, ali v skrunitvi ali v nečistovanju, ali ker se mi je hotelo to, kar se mi ne bi smelo hoteti, ali v obrekovanju, ali spe ali ne spe, ali ker nisem spoštoval nedelje, niti svetega večera, niti mojega posta in drugega mnogega, kar je proti Bogu in proti moje20mu krstu. Ti edini, Bog, veš, kako mi je v tem potreba velika. Bog, Gospod milostljivi, Tebe milosti prosim za te naštete grehe in za druge mnoge, in večje in manjše, ki sem jih storil. Za té‚ Tebe milosti prosim, in sveto Marijo, in vse svete. 25In da bi na tem svetu za tak greh kazen nase vzel, kakor mi Ti zadeneš in kakor je Tvoja milost in Tebi ljubó. Bog, Ti si prišel z nebes, in že si se dal mučiti za ves rod, da bi nas zlodeju otel. Otmi me vsem zlodejem. Milostljivi Bog, Tebi izročam moje telo, in 30mojo dušo, in moje besede, in moje delo, in mojo voljo, in mojo vero, in moje življenje. In da bi zaslišal na sodni dan Tvojo milost veliko s tistimi, ki jih pozoveš s Tvojimi usti: Pridite, Očeta mojega izvoljeni, prejmite večno veselje in večno življenje, ki vam 35je pripravljeno iz veka v vek. Amen.

Gospod, Tvojim služabnikom in služabnicam, ki se Ti izpovedujejo, odpusti grehe, da bodo oni, ki jih v notranjosti biča vest, potolaženi z milostjo Tvoje sprave. Po [Gospodu našem ...].

Kritični prepis[uredi]

GLAGOLITE PONAZ REDKA ZLOUEZA.
Bose, gozpodi miloztiuví, otze bose, tebe izpovuede
vuez moi greh, í zuetemu creztu í zuetei marii, í zue-
temu michaelu i uuizem crilatcem bosiem, i zuetemu pe-
tru, i územ zelom bosiem, i územ musenicom bosiem.,
i územ vuernicom bosiem, i územ devuám praudnim, i úzēm
praudnim. I tebe bosi rabe, chokú biti izpovueden uzeh moih
greh, í vueruiú, da mi ie, na zem zuete beusi, iti se na oń
zuet, paki se uztati na zodni den. Ímeti mi ie śivuot´
po zem, ímeti mi ie otpuztic moih grechou. Bose
miloztiuvi, primi moiv izpovued moih grechou: ese
iezem ztuoril zla po t den, pongese bih na zi zvuet
vúuraken i bih crisken, ese pomngu ili ne pomngu, ili
vúolu ili nevúol, ili vúede ili ne vúede, ili ú nepraud -
nei rote ili ú lsi, ili tatbe ili zavuizti, ili v´ uzmazi
ili v zinistue, ili ese mi ze tomu chotelo, emuse mi bi ne doz-
talo choteti, ili v poglagolani, ili zpé ili ne zpé, íli ese
iezem ne zpazal nedela, ni zúeta vuécera, ni mega
pozta í inoga mnogoga, ese protiu bogu í protiu me-
mu creztu. Tí edin, bose, vuéz, caco mi iega potre-
ba vúelica. Bose, gozpodi miloztiví, tebe ze mil
tuoriv´ od zih postenih greh í od ineh mnozeh,
i vúensih í minsih, ese iezem ztvoril. Teh ze t´ebe
mil tuoriv´, í, zuetei marii, í v´zem zvetim´.

I da bim na zem zuete tacoga grecha pocazen v´zel,
ácose ti mi zadenes i acose tuá milozt i tebe liubo.
Bose, ti pride ze nebeze, vśe ze da vmoku za vuíz
národ, da bi ni zlodeiu otél. Otmi me vzem zlo-
deiem. Miloztivui bose, tebe poronso me telo, í
mó dusú, i moia zlovueza, í me delo, í mó vuoliu,
í mo vueru, í moi sivuót. I da bim uzlissal na zodni
den tuó milozt vueliu z temi, iese v´zovues tvói-
mi vzti: Pridete, otza mega izvuolieni, pri-
mete vúecsne vúezelie í vúecsni sivuót, esev
iezt ugotoulieno iz uueka v´ uuek. a men.

Confitentibus tibi DOmine famulis ac famulabus tuis remit-
te peccata, ut qui intrinsecus conscientia flagellantur
reconciliationis tuæ gratia consolentur.

Zunanje povezave[uredi]