Akt združitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevino Srbijo

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search
Akt združitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Kraljevino Srbijo z dne 1. decembra 1918.
Objavilo: Predsedstvo Narodnega veča v Zagrebu, 4. decembra 1918.

Izvirnik hrani: Arhiv Republike Slovenije, AS 1194, Zbirka plakatov, letakov in koledarjev, 1/5.

Dovoljenje: PD-icon.svg To delo je v  javni lasti, ker so avtorske pravice potekle.
Po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).
Izvozi v formatu: EPUB silk icon.svg epub      Mobi icon.svg mobi      Pdf by mimooh.svg pdf      Farm-Fresh file extension rtf.png rtf      Text-txt.svg txt


Narodu države SHS!

Pred malo dnevi si vrgel raz sebe tuji jarem. Da pa boš gospodar v svoji hiši, da boš tudi nezlomljiv v boju zoper vse poizkuse, da bi zopet prišel pod tuji jarem, je bilo potrebno, da združiš vso svojo moč, vse svoje sile, da se združiš z brati iste krvi in istega jezika ter tako ujedinjen, velik in močen kljubuješ vsem svojim sovražnikom.

To je storilo tudi tvoje Narodno veče, na katero si doslej gledal z največjo zaupnostjo. Narodno veče je izpolnilo sanje tvojih velikih sinov, izvršilo delo narodnega ujedinjenja, za katerim si stremil. Dne 24. novembra t.l. je sklenilo Narodno veče v Zagrebu, da se vse krajine, v katerih živi naš troimenski narod in ki so do zdaj ječale pod tujim jarmom, združijo v eno državo s slavnima kraljevinama Srbijo in Črno goro, in dne 1. decembra t.l. so ta sklep izvršili odposlanci Narodnega veča, ko so v Belgradu Njega Visokosti prestolonasledniku Aleksandru izročili nastopno adreso:

Vaša kraljevska visokost!

Čutimo se srečne, da moremo v imenu Narodnega veča Slovencev, Hrvatov in Srbov pozdraviti Vašo kraljevsko Visokost v prestolnici osvobojene Srbije kot vrhovnega poveljnika zmagovite narodne vojske, ki je v skupni borbi z vojskami močnih zaveznikov ustvarila pogoje za izvršitev velikega dela našega narodnega ujedinjenja. Slovenci, Hrvatje in Srbi, ki so na ozemlju bivše avstro-ogrske monarhije izvedli preobrat in začasno konstituirali nezavisno narodno državo, prožeti z idejo narodnega edinstva in oprti na veliko načelo demokracije, ki stremi za tem, da vsak narod sam odločuj o svoji usodi, so izrekli že v izjavi Narodnega veča z dne 19. oktobra, da žele in hočejo, naj se združijo s Srbijo in Črno goro v edinstveno narodno državo Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki bi obsezala vse sklopljeno ozemlje južnih Slovanov. Da se ta misel udejstvi, je sklenilo Narodno veče v svoji seji z dne 24. novembra, da proglaša ujedinjenje države Slovencev, Hrvatov in Srbov s Srbijo in Črno goro v edinstveno državo, in je izbralo svoje odposlanstvo, ki stopa pred Vašo kraljevsko Visokost, da vam ta sklep Narodnega veča sporoči uradno in v svečani obliki.

Sklep Narodnega veča je, da vladarsko oblast na vsem ozemlju zdaj edinstvene države Srbov, Hrvatov in Slovencev izvršuj Njega Veličanstvo kralj Peter, oziroma v njega imenu kot regent Vaša kraljevska Visokost in obenem da se sporazumno z vlado Vaše kraljevske Visokosti in predstavniki vseh narodnih strank v Srbiji in Črni gori osnuj edinstvena parlamentarna vlada v območju Jugoslovanske države ob edinstvenem narodnem predstavništvu.

Vaša kraljevska visokost!

Želja Narodnega veča bi bila, da se z ozirom na provizorno stanje to začasno narodno predstavništvo osnuj sporazumno z Narodnim večem in s predstavniki naroda kraljevine Srbije ter da se po modernih parlamentarnih načelih določi odgovornost državne vlade temu narodnemu predstavništvu, ki naj ostane zbrano do konstituante, da se tako popolnoma izrazi načelo ustavnosti in parlamentarne odgovornosti vlade. Iz istega razloga bi ostali v moči pod kontrolo državne vlade dosedanji avtonomni administrativni organi, ki naj bodo za svoje uradovanje odgovorni tudi avtonomnim predstavništvom.

V tej prehodni dobi bi bilo treba po našem mnenju ustvariti pogoje za končno organizacijo naše edinstvene države. Naša vlada bi morala v to svrho zlasti pripraviti konstituanto, ki bi bila po stavljenem predlogu Narodnega veča izbrana na podstavi splošne, enake, direktne, tajne in proporcijonalne volilne pravice ter bi se sestala najkasneje čez šest mesecev po sklenjenem miru.

V tem zgodovinskem času, ko stopamo pred Vašo kraljevsko Visokost kot predstavniki naroda z vsega ozemlja južnih Slovanov v bivši avstro-ogrski monarhiji, smo globoko užaloščeni, ker moramo konstatirati, da so velike in dragocene dele našega narodnega območja zasedle čete kraljevine Italije, ki je sicer zaveznica s silami Sporazuma in s katero želimo živeti v dobrih prijateljskih odnošajih, toda nismo voljni priznati upravičenosti kakršnihkoli dogovorov, niti ne londonskega, po katerem bi bili na kvar nacijonalnemu načelu in principu samoodločbe prisiljeni, da bi del našega naroda odstopili v sestav tuje države. Posebno opozarjamo Vašo kraljevsko Visokost na to, da italijanska okupacijska uprava prestopa meje in pooblastila, ki so jih določili tudi sami pogoji za premirje, sklenjeni z glavnim poveljništvom bivše avstro-ogrske vojske kesneje, nego se je to ozemlje proglasilo za nezavisen in integralen del države SHS, o čemer hočemo vladi Vaše kraljeve Visokosti predložiti potrebne dokaze. A s popolnim prepričanjem dajemo izraza svoji nadi, da se Vaša kraljevska Visokost zavzame skupno z vsem našim narodom, da se definitivne meje naše države označijo tako, da bodo v skladu z našimi etnografskimi mejami in z uporabo načela narodne samoodločbe, proklamiranem po predsedniku Združenih ameriških držav Wilsonu in po vseh silah Sporazuma.

Naj živi Njega kraljevsko Visočanstvo kralj Peter!

Naj živi Vaša kraljevska Visokost!

Naj živi ves naš ujedinjeni srbsko-hrvaško-slovenski narod!

Naj živi svobodna ujedinjena Jugoslavija!

Nato je odgovoril Njega Visokost regent Aleksander:

Gospodje odposlanci!

Vaš prihod v imenu Narodnega veča Slovencev, Hrvatov in Srbov, pristojnega predstavnika široke naše narodne misli, in Vaše izporočilo njegovega historičnega sklepa z dne 24. novembra, s katerim se proglaša državno ujedinjenje vsega naroda in vse naše mile, izmučene, ali slavne domovine, me je napolnilo z globoko radostjo.

Sprejemajoč to izporočilo, sem uverjen, da s tem činom izpolnjujem svojo vladarsko dolžnost, zakaj edino z njim končno udejstvujem ono, kar so najboljši sinovi naše krvi, vse troje vere, vseh trojih imen, na obeh straneh Dunava, Save in Drine, začeli pripravljati že za vlade blagopokojnega mojega deda kneza Aleksandra I. in kneza Mihajla, ono, kar odgovarja željam in stremljenjem mojega naroda, ter v imenu Njega Veličanstva kralja Petra I. proglašam ujedinjenje Srbije z zemljami nezavisne države Slovencev, Hrvatov in Srbov v edinstveno kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Ta veliki historični čin bodi najboljša nagrada tako odločnosti Vaši in Vaših častnih tovarišev v Narodnem veču in vseh Vaših sotrudnikov, ki ste s smelim prevratom otresli raz sebe tuji jarem, kakor tudi visoko razviti zavesti in prinesenim velikim žrtvam vseh delov naroda, ki jih predstavlja Veče. Takisto bodi današnji veliki čin najlepši venec na slavnih grobovih mojih častnikov in vojakov, padlih za svobodo, in najdivnejša kita na prsih njih srečnejših vojnih tovarišev, ki so doživeli z menoj, da so izvojevali zmago nad silnim sovražnikom z veliko in plemenito pomočjo naših močnih zaveznikov.

Slavo pridobljenih zmag dele z mojimi starimi bojniki dični boritelji jugoslovanskih oddelkov v moji vojski. Vsi ti so pohiteli k Vam, a Vi ste jih sprejeli tako, kakor se sprejemajo samo bratje. Hvala za tak sprejem v imenu moje vojske, hvala Vam za polet, s katerim izkazujete zaupanje kraljevini Srbiji in njenemu narodu, mojemu vzvišenemu očetu Njega Veličanstvu kralju Petru I. in meni. Zagotavljati morem Vas in Narodno veče, čigar pooblaščenci ste, zagotavljati morem vse Vaše, vse svoje brate, slovenske, hrvaške in srbske, katerih voljo in misli predstavljate, da se bomo jaz in moja vlada z vsemi onimi, ki predstavljajo Srbijo in njen narod, vedno in povsod dali voditi samo po globoki, neskaljeni ljubezni bratovskega srca do vsakega interesa, do vseh svetinj, dragih dušam tistih, v katerih imenu ste prišli k meni. V zmislu želja in načrtov, ki ste mi jih izvolili predložiti in katere jaz in moja vlada osvojujemo popolnoma, ukrene vlada takoj, da se čim prej uresniči vse tisto, kar ste predlagali, tako glede prehodne in začasne dobe, dokler se ne sestane in ne konča svojega dela velika ustavotvorna skupščina, kakor za volitev in sestavo te skupščine. Zvest zgledu in naročilu, ki ga imam od svojega vzvišenega očeta, bom kralj samo svobodnim meščanom države Srbov, Hrvatov in Slovencev ter ostanem vedno zvest velikim ustavnim, parlamentarnim in širokodemokratskim načelom, zasnovanim na splošni volilni pravici. Zategadelj bom iskal Vašega sodelovanja pri sestavi vlade, ki bo predstavljala vso ujedinjeno domovino, in ta vlada bo v stalni zvezi - najprej z Vami, potem z narodnim predstavništvom ter bo delala z njim in bo njemu odgovorna.

Z njim in vsem narodom bo imela ta vlada za prvo nalogo poskrbeti za to, da se bodo meje naše države strinjale z etnografskimi mejami celokupnega našega naroda. Skupno z Vami se smem upravičeno nadejati in se tudi nadejam, da naši veliki prijatelji in zavezniki pravično ocenijo naše stališče, zakaj to stališče se strinja z načeli, ki so jih proglasili sami in za katerih zmago so prelili toliko dragocene svoje krvi, po mojem prepričanju se delo osvoboditve sveta ne okrne s tem, da bi se izročilo pod tujo oblast toliko naših vrlih, naprednih in prosvetljenih bratov. Istotako upam, da se bo naše stališče vpoštevalo tudi v ukrepih same vlade kraljevine Italije, zakaj ta se ima za postanek svojega bitja zahvaliti istim načelom, ki so jih tako sijajno tolmačili s peresom in delom njeni veliki sinovi minulega stoletja. Lahko rečemo, da najde italijanski narod v spoštovanju teh načel in izročil, v uvaževanju našega prijateljstva in dobrega sosedstva več prave blaginje in varnosti, nego če uresniči londonski dogovor, ki je bil podpisan brez nas in ki ni bil nikoli priznan po nas ter sklenjen v razmerah, ko se še ni računalo s propastjo Avstro-Ogrske ter je od takrat mnogo nekdanjih obzirov postalo brezpredmetnih.

V tem in vsem drugem delovanju se nadejam, da ostane naš narod do konca složen in močan, da stopi v novo življenje vedrega in ponosnega čela, vreden dosežene veličine in sreče, ki ga čaka. Spoštovani gospodje odposlanci, prosim Vas, da mojo vladarsko besedo in moj pozdrav sporočite vsem mojim milim bratom širom naše svobodne in ujedinjene Jugoslavije.

Živel ves narod srbski-hrvaški-slovenski!

Bodi nam vsekdar srečno in slavno naše kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev!


Narod! Ta iskreni odgovor junaškega sina tvoje krvi in tvojega jezika, ki mu je poverjena vladarska oblast v tvoji državi, ti dajo zanesljivo poroštvo, da bo država Srbov, Hrvatov in Slovencev država najširše svobode, največje pravice in popolne enakopravnosti.

Narod! Pod močnim žezlom slavnega rodu Karagjorgjevićev upravičeno z največjim zaupanjem gledaš v lepšo svojo bodočnost. Zato se z dnem proglasitve narodnega ujedinjenja začenja zate nova doba, doba sreče in svobode, doba, ko narod Srbov, Hrvatov in Slovencev s ponosom lahko stopi v kolo drugih velikih prosvetljenih narodov.

Narod! Uverjeni, da iz globine srca pozdraviš ta veliki sklep svojega Narodnega veča, ti kličemo: Bodi srečna in slavna velika naša država Srbov, Hrvatov in Slovencev! Živel novi kralj Peter, živel novi prestolonaslednik Aleksander! Živela lepa naša ujedinjena Jugoslavija!

Predsedništvo Narodnega veča:

Pavelić s. r.

Pribičević s. r.

Katoliška Tiskarna v Ljubljani 1819 18