Zgodovina slovenskega slovstva 2 (Glaser)/Priloga II. (Knjige nabožne vsebine brez imena pisateljevega in drug drobiž.)

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search
Zgodovina slovenskega slovstva, II. zvezek
Priloga II. (Knjige nabožne vsebine brez imena pisateljevega in drug drobiž.)
Karol Glaser
ureja Ilona Jerič
Spisano: 1896
Viri: Spisal dr. Karol Glaser, profesor pri C. kr. gimnaziji v Trstu. Založila Slovenska Matica. (COBISS) Popraviti po http://ia311027.us.archive.org//load_djvu_applet.php?file=0/items/zgodovinasloven00glazgoog/zgodovinasloven00glazgoog.djvu ali http://www.archive.org/details/zgodovinasloven00glazgoog
Dovoljenje: Edit-delete-not encyclopedic.svg Dovoljenje, pod katerim je delo objavljeno, ni navedeno. Prosimo, da izmed obstoječih dovoljenj izberete ustrezno.
Stopnja obdelave: 25%.svg V tem besedilu je še veliko napak in ga je potrebno pregledati ali pa še ni v celoti prepisano.
Izvozi v formatu: EPUB silk icon.svg epub      Mobi icon.svg mobi      Pdf by mimooh.svg pdf      Farm-Fresh file extension rtf.png rtf      Text-txt.svg txt


Rituale romanum / usibus dioeceseos Labacensis / accomodatum / auctoritate et jussu reverendis / simi, ac illustrissimi domini domini Antonii episcopi labacensis. / (Vigneta) Labaci. / Typi8 Joannis Retzer 1808. Majhna 8^ 318.

Compendium /Ritualis Romani/ usibus dioeceseos Labacensis / accomodatum / Auctoritate et opera / Celsissimi ac Reverendissimi / Domini Domini / Antonii Aloisii WoIf / principis / et / Ecclesiae Cathedralis Labacensis / Episcopi etc. etc. / Labaci / typis Josephi Rlasnik / 1841. / 4^ 298.

2,, 6., 8., 12., 13., 15. vrsta so tiskane z rudečimi črkami.

V latinskem predgovoru omenja škof Anton Alojzij Wolf^ da je kranjska Škofija spadala nekdaj pod oglejski patrijarbat, da je cesar Friderik' IIL radi pomnoženega prebivalstva 1461. leta ustanovil ljubljansko škofijo; potem navaja obrednike iz 1706., 1767. in 1808. 1.

Slovensko besedilo se nahaja na straneh 16, 19—23, 27—29, 32—33, 36 do 40, 52, 55-62, 66, 71—73, 77-84, 87—88; 102-110, 114, 117-119, 124 do 126, 137—139, 192—193 pomešano z nemščino in latinščino ; 201— 206 samo slovensko; 207—210 nemško in slovensko; 216 — 220 nemško in slovensko; od str. 221. do konca je vse latinski. Slovenščina je za ono ddbo lepa in pravilna.

Compendium / Ritualis / romano salisburgensis / cum /appendice / germanica et vindica / pro / assistentia/ moribundorum / in / commo- diorem usum / R. R. D. D. curatorum / emendatum / Glagenfurti 1830. / Typis Joannis Leon. /

Slovensko besedilo je na str. 1—2, 10—13, 21—22, 37-39, 41-46, 52 do 61, 63—64, 72-73, 76—79, 96—102.


Ofem / inu fhestdefet / Sveteh / PES M / , katire fo na profhnje, in poshelenje vezh brumneh / dufh skerbnu skup sbrane / pobulfhane, inu pogmirane, k* / vezhe zhaile boshie, temu blish / nemu pak k^ duhov- nemu trofh- / tu, inu podvuzhenju na / sivitlobo dane. / Is perpufhenjem vikfhe Gosposke / Na novizh vun-dane. / V LUBLANI. / 8e najdejo per Marii Anni Raab / 1800. Majhna 8^ 241.

Na drugi strani zadnjega lista je natisneno:

Imprimatur / d^illad fRubolf / f^re^l^err t}on diaab / . Ex Commiffione Rev. Lib. / Soibo^ ben 27tcn Senner / 1775.

Temu nasledujejo trije listi; na prvi strani je NB z vsebino, >da se daljši pesni naj pojejo, kdaj je več časa, ali pa doma, da se sveti čas ne trati z lenobo« ; štiri druge strani obsegajo »Samerkovanje«. Ta pesmarica nima sekiric, kakor prva.


268 Zgodovina slov. slovstva. II. del.

L i ft i / inu / Evangelji / na vfTe / nedele, inu prasnike / zeliga Lejta / s' perpurheajam / Gnadliviga, vifoku vredniga / Firfhta, ina Gofpoda / Gofpoda / Mihaela / , edendvajfetiga fhkofa / Perviga vifhi fhkofa / Lublanfkiga / na fvetlobo dani / Po fvetim Piimi v* kranjfki jesik / pre- ftavljenim / V Lublani. / Per Joan. Rezerju / . 1806. / 8. / 359.

Liili / inu / Evangelji / v^ / nedele, inu prasnike / zeliga Lejta / pod / milostvim, visoko vrednim / gospodom gospodom / Antonom A 1 o i s o m / shtir in dvajsetim shkofom / Lublanskim / pregledani in med ludi dani, / po dovoljenju vishih. / V* Lublani, / Natisneni, jih ima na prodaj Maria Skarbina / 1825. / 8^ 342. (Naz.)')

Lifli / in / Evangelji / v* / nedelje in prasnike zeliga / leta / in vfe dni fvetiga pofta / Natifnjeni po povelji / milofliviga, prezhelliga Knšsa / Gofpoda Gofpoda / Antonja Alojsja, / Ljubljanf kiga Shkofa / . V Lubljani / Jih je natifnil in saloshil Joshef Blasnik. / Jih prodaja Janes Klemenz, bukvovez / . 1833. / 456.

Privezano je tej knjigi:

Obzhina svetnikov / , to je / Molitve, Berila, / in / Evangelji / v^ prasnike svetnikov, kteri nimajo laftnih. / 8. CLXX. (Naz.)

»Listi in evangelijic so se tudi izdali v Celju 1822. 1.*)

Mali kateki8em')v' prafhaojih ino odgovorih sa manjfhe otroke po z. kr. deshelah. V Ljubljani 1818. — ®er f(ctnc Sfated^tiJmuž mit grogcn unb ^nttootten fitr bie neinften l^inbet. 2aihač). 8*. 55.

V Gradcu se je natisnil: Veliki Katehismussa zef. kr. flovenfke fhole na desheli. 12^ 150. (Letnice ni.)

Kershanski katolshki / Nauk / od / nar potrebnif hib refniz fvete v6re. / V natif teh bukev fo miloftljivi Firfbt / Gofpod Gofpod / Anton Alojs, / Ljubljanf ki fhkof, 8 ga velizega travna 1830, dovolili / Vigneta / . Drusiga natifa. / V^ Ljubljani 1830. / Natifnil Joshef Blasnik. / Na prodaj per / Adam Henr. Hobni^ / bukvovesu in kupzhevavzu C popirjem. 8. 418.

(Naz.)

Kerfhanfki katolifhki / Nauk /od nar potrebnif hib refniz fvete vere. / V natif teh bukev fo miloftljivi Firfht / Gofpod, Gofpod / Anton Alojs / Ljubljanfki fhkof 8 dan velikiga travna 1830. / dovolili. / Vigneta / Tretjiga natifa. / T Lubljani 1839 / Natifnil Joshef Blasnik / Na prodaj per Adamu Henr. Honu, / kupzhevavzu f popirjem in poglavarfkim bukvovesam. / 8®. 392. (Naz.)

Katekisem / fvete /Katolifhke včre. / Vset is evangelf kih bukev / , v katerih natif / fo / nar zhaftitifhi ino milostlivifhi / Firfht / Gofpod, Gofpod / Franz Ksaveri / lavantinf ki Shkof 18. dan grudna 1844. / dovolili. / V Zeli. / per Joshefu Gajgerju, bukvarju. 1847. 8. 126. (Naz.)


1) Kratica „Naz'.* pomeni Nazarje t Savinjski dolini, Iger je samostanska knjižnica.

2) A. Fekonja, „Io. Zv." 1884. S) daf. 11».


Priloga II. 269

Krishov pot ali premifhlovanje Kriftufoviga terplenja. V Ljubljani 1818. 12<>. 33.

Sveti Krishovi pot, to je premirhluvanje terplenja Jesufa Kriihifa, is ^vetiga Pifma napraulenu (fkusi Antona Klementini). V Lublani per J. Retzerju 1808. 8®. 95 str. — 3. izdanje v Ljubljani pri Hohnu 1812. 4. izdanje pomnožil in popravil Janez BedenČič. V Lublani 1826. pri Josh. Saffenberg 8^ 184.»)

^veti krishev pot. Nov is f. pifma uset s fheftnajftimi obrasi, v ktermu fe tudi krajfhi in daljfhi molitve f. mafhe, tri boshje zhednofti snajdejo in f. roshenkranz. Velja terdo svesan 12 kr.; v ufnju in s slatim obreskam in nosbnizami pa 50 kr. Prodaja J. Klemenz.^)

Masserano J. M., Kratko popifanje shivlenja Leonarda od Porto Mauritio. Is lashkiga v^ Krainsko prestauleno v* leti 1798. V Lublani 8.')

^veti krishev pot od svelizhaniga patra Leonardo is Porta Maurizio is oftrejfhiga ordna fv. Franzifbka sloshen v lafhkim jesiku, in fv. mafba s drugimi molitvami. Zheterti poprauleni natif. V I^ubljani. 1853.

Eno izdajo je 1810. 1. oskrbel Jan. Rezer, ŠafaHk 136 navaja tudi izdajo v Celovcu brez letniceTvCelju pri J. pl. Bachu 1822. 1.*)

Molitve per ozhitni flushbi b o s h j i. '^) V Ljubljani 1833. Na prodaj per vdovi ranjziga bukvovesa Janesa Kiemenza.

Venz nedolshnofli,*) ali molitve in nauki krifljanam potrebni, da bi fvojo nedolshnofl ohranili. Jih je vezhjidel is Franzofkiga fpifal J. H. V Ljubljani 1838. Velja s ufhjatim herbtam svesan 1 goid. ; vef uihjat s nosbnizami 1 gold. 20 kr.

Duhovni tovarfh poboshniga krifljana,^) ali napeljevanje h kerf hanf kimu shivljenju : mohtve s kterimi samorčmo Boga po dolshnofti zhaititi, fe mu sa prijete dobrote sahvaliti in ga vfih potrebnih rezhi profiti. S obrasi, ki so mu perdjani. velja s ufojatim hrbtam svesan 50 kr.; v^f ufnjat s nosbnizami 1 gold. 10 kr.; s slatim obreskam 2 gold. 30 kr. K tem bukvam pridejani katekisem se tudi po fameznim po 8 kr. prodaja.

Litanije od vfih fvetnikou ino matere boshje s* navadnim molitvam predpoldanje ino popoldanje flushbe boshje. V Ljubljani per Nazetu Kremsharju. 1820. 12^«)

Kriflianfko p od vuzhenj e^) v* pridigah na vffako nedelo zhes zelo leto.

To je rokopis neznanega pisate^a v licejalni knjižnici v Ljubljani.


1) Šaf. 186. — „Lj. Zy.'* 1886, 436.

2) „Perlogni list" št. 3. k „Novicam" 1844.

3) V. Gaj, Knjiž., Zagreb 1875, 53.

4) A. Fekonja, „Tj. Zv." 1884, 698.

5) „Perlogni list'* št. 4. k „Novicam" 1844.

6) „Perlogni list" št. 3. k „Novicam" 1844.

7) „Perlogni list-' št. 3. k „Noyicam" 1844.

8) Šaf. 146.

9) Saf. 125.


270 Zgodovina slov. slovstva. II. del.

Sadna pridiga/) s katero fo miloftivi knes velki Shkoj Auguilin Gruber 4. profenza 1824 v Ljubljani per fv. Miklausbu flovo jemali. V Ljubljani 8. 16. Prevel je ta govor Metelko.

Pridiga,*) ktero fo miloft. prezhaft. Firfbtin Gofp. . 6d. Anton AJois, LjubUanfki ^hkof imeli per ^v. Jakopu v^ Ljubljani 30. mal. tr. 1826 per pervi prozeiji fvetiga leta, is nemfhkiga prebavljena (G. Dolenz). V Ljubljani natifnil J. SafTenberg. 8^ 28 str.

Islaganje/ S. Euangelia inu/ Pridige /savfe Prasnike fkus lejtu. 1820. 4. 720. »Kazavecc obsega šest listov. (Rokopis v samo- stanu v Nazarju v Savinjski dolini.)

Za vzgled bodi uvod govora na praznik spočetja Marije Device:

Akulih fveta zerku nj fbe rasfodila od zhiftiga fpozhetja Marie Divize, vender ona fvojim vernim sapove s^ vefelam obhajati sazhetek Marie pre- zhifle Divize. Spodobi fe inu je tudi dolshnoft bogu hvaleshni biti savolo sazbetiga shjvlenja Marie, ker sazhetek nje shjvlenja osnanuje blishni pnhod vfih Odrefhenika Jesufa. Od katere je rojen Jesuf, imenovan K r i ft u s.

Ker Maria je od Boga isvolena, de bi mati vflh Odrefhenika Jesufa poilala, je bila od njega s^ veliko gnado napolnena, s katere pomozhjo je nar fvetifhi flvar poftala. Ja! le gnada boshja povifha zhloveka. Samo Maria je to spoznala in djala proti Elisabeti: Mogozhni Gofpod je meni velike rezhj ftuiril inu fe je oserel na niskoft fvoje dekle s fvojo gnado. Luk. I. 48, 49. — Leta verna in ponishna Diviza ni mogla dergazhi mif liti inu govoriti in tudi mi ne fmemo. — Savolo tiga po isgledu Marie

1. Moremo slu obrajtati

2. Moremo sveftu ohraniti \ gnado boshjo.

3. Moremo fkerbnu gmirati

Molitoune Bukve u katirih se sneidejo Juterne inu vezherne pred spoudio inu po spoudi pred Obhailam po Obhailam (sic) per S. Mashi inu veliku drusih Lephi (I Lepih) Molitvi sa a seperloshno sti (!) inu po- trebe ukup sbrane U^ Terstu Jannes Marenigh natiskavez 1827. 18. (!) 308. Primeri Marka Pohlin.')

Kratki sapopadek is popifovanja shivlenja inu zhudeshov tiga brumniga sdej v f htivilu teh isvelizhanih postauleniga Bernarda od Of&da, is Ordna f Franziska teh Gapuzinarjov fraterja per obhajanju letega prasno- vanja vunkej dani. V Lublani per ign. Al. Kleinmayerju 1796. 8. 2 poli.^)


1) gaf. 125. — Mittheil. des Ust. Ver. far Krain 1862, 114.

2) d»f. 125.

8) Dr. de Bosetti, L^Archeografo Triestino 1829. I. vol. 208. — L. Žrab, „Lj. Zt.'* 1883, 141. 4) Saf. lao.


Priloga IL 271

Jožef Geiger, knjigotižec v Celju* je izdal in nazaanil v »Perlogaem lisiuc

št. 7 k »Novicam« 1844. L te-le molitvenike:

« 

^veti krishovi pot sa dvojno obhojo. Vfaki shtazjoh s prav lizhno podobshno polepf han . . Po 15 krajzarjev.

Dufhni raj s mnogimi pildami« Pol5kr.

Kluzhek slat nebefhkih vrat. ^pifane is neprezenljivih bukev ' iVoUstfindiges christ-katholisches Gebetbuch von Michael Hauberc, katere . fo vfakimu poboshnimu krif^anu snane in fofebno vfbezh de le nemfhko umi. Po 12 krajzerjev.

Vertnar fveti s mnogimi molitvami pefmi (?) ino podobami; in kar te bukve fofebno dobriga imajo, fo premifblovanja sa vfaki dan dveh tednoV) katerih fe nobeno bres duf hniga dobizhka ne prebere. Po 24 kraj- zerjev. Per Joshefu Gajgerju, bukvarji v Želji.


^veti / Veliki teden / ali / molitve in zeremonije, ki fe po / sapovedi katolfhke zerkve / veliki teden opravljajo. / V natif teh bukev fo miloft- Ijivi Firf ht Gofpod Gofpod Anton Alois / Ljubljanf ki Shkof / devetiga profenza 1829 dovolili. / V Ljubljani 1829. / Natifnil Eger. 8. 304.

Kratka pov6st/od/ boshie poti na fveti gori / nad Solkanom blisu Gorice. / od / issidanja, posnejfhiga podrenja in supet ponovlenja zerkve. / Is lafhkiga preda vle na. / V Vidmi / 1843. / Natifnil Do- minik Biasutti. 8. 29.

Na zadnji strani pravi »Opomine, da je izvirnik spisal Gaspar Pasconi in dal 1746. 1. natisniti v Benetkah. (Naz.)

D5ber natik^) ali kratko poduzhenje sa zhafne in vezhne nefrezhe. Velja svesan. V Ljubljani J. Giontini.

Pogled v vezhnoft*) ali premifhljevanje f hturih poflednih rezhi zhlovekovih. Spifal G. S h v a b. Velja terdo svesan 45 kr. s ufnjatim herbtam 1 gold., s slatim obreskam 2 gold.

Pefme') od farnih pomozhnikov ali pa tronov v Ljub- ljanf ki f hkofiji. Sloshil L. D o 1 i n a r. Veljajo svesane s ufnjatim herbtam 40 kr. — V i s h e sa te pesmi veljajo mehko svesane. v>'

Perflavik. Pefme od fvetnikov in od fvetniz v Ljubljanfki fhkofiji famo v podrushnizah zhefhenih. Sloshil L. Dolinar. Per Joshefii Blasniku v Ljubljanu

Podvuzhenja polno premifhlovanje sa prave Kriftjane od fhtirih poflednih rezhi zhloveka. V Ljubljani per Waiman 1827. 12. 5 listov.*)

Mefingafti krish,^) temu je perdjano popifovanje Palestine ali fvete deshele in hoje Jesufove po fveti desheli. V Gorizi; mehko vezane 8 kr.


1) „PerlogDi list*' št. 2. k „NoT!cam 1844. 8) ^rerUgni list'* št. 8. k ,,NoTicam" 1844. S) „Perlogni liat*' št. 4. k „NoTicam*' 1844.

4) daf. 188.

5) ,,Perlogni list** št. 7. k ..Novicun'* 1844.


272 Zgodovina slov. slovstva. II. del.

D u h o v n a / v o j s k a. / Spifal v* lafhkim jesiku bogabojezhi ozhe / l^avrenz Scopuli / nekdaj minih reda fvetiga Kajetana / . PreHavil vnovizh / J. M. /V Ljubljani 1847. / Natifnjen in naprodaj per shlahtnimu ' Kleinmayrju. 8. 214.

P. Karla. / Rasgovor / od / kerf hanfkiga upanja / soper / duha maloferzhnofti, nesaupa / in preveliziga flrahu / . Poflovenil is Nemfhkiga / J. M. / V natif teh bukev fo miloftljivi Firfht, / (jofpod, Gofpod /Anton A 1 o j s / Ljubljanf ki ^hkof dovolili 14. dan Velikiga ^rpana 1846. / V Ljubljani / natifnil in saloshil Joshef Blasnik / 1847. 8. 264.

Ludovika Blozja/ napeljevanje / h keršanskimu življenju. / Na svetlo dala / dva mlada duhovna. / V* Ljubljani / natisnil in založil Jožef Blaznik. / 1847. 12. 126.

Shivljenje svetnikov ^) in prestavni godovi. Perve bukve.

V Ljubljani natiihil Josh. SafTenberg. 1828. 8. VL in 662 str. — Druge bukve 624 str. — Tretje bukve 1829. 640 str. — Zheterte bukve 1829. 671 str. — Drugo izdajo 1. 1831. oskrbel J. Blaznik. Sodelovali so korar Miha HofmanU) Franc Viriti in Andrej Albrecht.

Napeljevanje vefolno ali veliko fpoved opravljati.')

V Ljubljani 1844, mehko vesane 12, terdo 15 kr.

Napeljevanje k poboshnimu shivljenju') in lepimu sadershanju. Is nemfhkiga preftavljeno in natiinjeno po povelji milofti- viga in prezhaftiga Firfhta gofpoda Antona Alojsa, Ljubljanfkiga fhkofa. Velja terdo svesano 20 kr.^ lepfhi svesano 27 kr. Pri Joshefu Blasniku v, Ljubljani.

Filoteja f. Franzifhka Salesija/) prijasne bukve, vfakimu poboshnimu ljube, kakor Kempzhanova hoja sa Kriftufom. Saloshil Leon v Zelovzu.

^veta / Deviza in dekla / Žita. / Pofebno vfim / poflom in kerf han- fkimu ^udftvu / fploh sgled / v pofnemanje pollavljen. / Is nemfhkiga rsgnkiga / gofpoda / Korbiniana Antona Riedhoferja. / S dovo- ljenjem vifokozhaflitljiviga Ljubljanfkiga ^hkofijftva. / V Ljubljani 1846. / Na prodaj in v saloshbi per Janesn Giontini bukvarji. 8. 43. (Naz.)

Evstahija. / dobra hzhi. / Isgled vflm poboshnim deklizhem. / Is nemfhkiga preflavil / J. Sh. bogoflovez / v Ljubljanfki duhovfhnizi. / V Ljubljani / Natifnil, saloshil in na prodaj jih ima Joshef Blasnik na bregu 1840. 8. 64.

Kratek opif shivljSnja zhaftitih fve tniko v / Janesa Joshefa od Krisha / ino / Pazifika od fv. ^verina / is reda fv. ozheta / Franzifhka ^rafifhkiga / s devetdnevnim duhovfkim opravilom / krat- kimi / vfakdanjimi molitvami / litanijami in eno pefmijo. / Na fvitlobo


1) daf. 130.

8) „Perlogni list" št. 5. k ^Novicam'* 1844.

8) „Perlogni list'* st. 12.]c „Kovicam 1844.

4) „Perlogni list*' št. 7. k , .Novicam'* 1844.


Priloga II. 273

dan / o perloshnofti oja perviga zerkveniga / proflavljtoja / pri farni zerkvi Devize Marije pred moftom v Ljubljani 25., 26. in 27. Kosoperfka. / 1840. Natifnil Joshef Blasnik. 12^ 59. (Naz.)

Sveti / Poftni / Evangelji / sa vfak dan v' poftu, kakor fo v* Rimfkih mafhnih bukvah / sapopadeni. / Tudi kasanje, kje fe najde v^ fvetimu / Pifmu Branje pred Evangeljom. / Vigneta / V Lublani, / Natif- neni inu na prodaj per Marii Skarbini / 1826. / 8. 98. (Naz.)

Premifhlovanje / sa zhaf/ ^v e ti ga— leta / Jakoba Benigna Bofsueta nekdajniga fhkofa / v' Meaux na Franzofkim. / V* krajnfko pre- flavleno, / s^ sraven / perflavlenimi molitvami per obifkovanju / fhtirih k^ sadoblenju odpuilika fvetiga — leta, / odlozhenih zerkva. / T Lublani 1826. / Natifnil Leopold Eger. 8. 112.

Kratko / popifvanje / zhefprizheozhno / ^veto leto / 1826. / V* Zelli / per Josephu od Bacho, / zefarfke krajleve Krafije §tifkauzu / . 12^ 7 listov. (Naz.)

Premifhlu van j e / inu / Molitev / en i ga Krifljana / . Drugi natif. / pomnoshen s* molitvami, pefmi, litanijam / s^- krishem potom ino pildami / . V Zeli / per Josefu Geigerju / Bukvovesarju / . 1838. 12. 305.

(Naz.)

Perpomozhek fveti roshnikranz^) Bogu in Marii dopad- Jjivo moliti, spisal M. Hofman (?) V Ljubljani. 1837. Velja terd6 svesan 12 kr.) s ufnjatim herbtom pa 15 kr.

Molitne bukvice za gmenj folk slovenskigajezika; v Gelli 1818. 12. 144.

Molitne bukvize^) sa gmein volk Slauenfkigajesika. Se neide per Anton Ferlinz, bukvarju v Marburki. Brez letnice in kraja, kjer so se tiskale (Gradec ?). Mala 12. 144. Okolo 1830.

Molitu eniga virnu aodohtliviga Kristiana. v Gelli 1820. 8. 128.

Molitne bukvize sa gmein volk ^lovenfkigajesika. Se neide per Anton Ferlinz, bukvarju v Marburki. Mala 8°. 144. — Brez letuice in kraja, kjer se je natisnila.')

Drushba*) verniga zhloveka s^bogam,toje navuki ino molitve. (Od Andreja Bohinza). V Lublani per A. H. Hobn, natifnil L. Eger. 1827. 12°. 240.

Tomasha Kempensarja zhvetire bukve ^), pot k* ne- befam, katiro je pokasal Jesuf Kriftuf. Petiga natifa. (Skusi Janesa Be- denzhizha). V Lublani natifnene per Josh. Sasenberg. 1825. 8. 315.

^hkrina nebefhkih Saklad') sa fpokorne dufbe. V Vidmu.


1) „Perlogni list" št. 3. k ,;Novicain'» 1844.

2) daf. 145.

S) Šaf. 145 misli, da je natisnena okolo 1830. L 1) Šaf. 138.

5) Saf. 138.

6) „Perlogni list*' št. 6. k „Novicam" 1844.

18


274 Zgodovina slov. slovstva. II. del.

Voditelji) proti obljubljeni desheli. Bukve sa bolnike; polne kratkih molituv, premif hlovanj io podukov s mnogimi perpovedi is shivIjeDJa fvetnikov. Kdor jih fhe ima, fo mu slo vf hezb. Lepa podobf hina predej, v Nirenbergu natifnena kerfhanfkimu Serzu dobro de. Mehko sve- sane s pifanim ovitkom fe po 42 krajzerjev prodajejo.

Molitve*) per ozhitni flushbi boshji. V Ljubljani 1833* Na prodaj pri vdovi rajnega bukvovesa Janesa Klemenza.

Sgodna daniz a.') Molitne bukve v zhaft Marii Devizi. V Zelouzu.

Molitvine bukvize,^) v kterih fe najdejo juterne in vezherne molitvize tudi molitve per fv. mafhi, per fpovedi id. V Zelouzu.

Kratki i|fapopadik / lepih zhudeshou relkiga / patri- arha in rednika / Kri^tu^oviga/ifvetega Joshefa/k* [^ jih popii^ali / goi|fpod fajmai^hter s^ DoUine / de fo ip godile / v zirkvi i^v. Jurja v^ Rizmanih / per altarju / ^v. Joshefa / v* leto 1749 / v' Terftu / jannes Marenigh natiskavez. 1827. 16^. 24.

Tu omenjeni župnik je bil : Johann Freiherr von R a u n a c h , Dr. Theo- logiae, Herr von Šillertabor und Momians, Beneficiat der Kirche B. V. M. in Au (Loka.) »)

Kristjanski vrt / ali / sbrane molitve / jutranje — vezherne — in od fv. mafhe / sa fpoved in s. obhajilo; / tudi drugo / podvuzhenje, lita- nije / Tobiova hiftoria / ioo / fvete katoHfhke pefmi. / V Vidmi 1837 / Natifnil L. Vendrami / Natis preskerbel Janes Jasbitz / In on jih ima na prodaj v' Gorici. 12^ 251.«)

Brumna drushba / Duf ham u Vizah / vedno pomagati / Is lafh- kiga / preflauljena. / Vigneta / V Vidmi / 1847 / . Natif Dominika Biasutti. / 12^ 33. (Naz.)

P a s i o n tu ie popisvanje od terplienia Jesusa Kristusa inu niegove shalostne matere Marie Deviza . . . u druk dane v* tem lete od Andreja Shuesfterja Drabosnika, eniga poredniga paura u Korotane 1811.')

P a s s i o n , to je popisuvanje terplenja Jesusa Kristusa gospoda na- shiga koker je taistega Sveti Mateush evangelist popisan. Katiri fe poje na Zvetno Nedello. VTerstu 1805. V* Ceffarfki Kralevfki Prefrajani Stifkar- nizi Poglavarfki 12°. 12 str.«)

Pravopis je jako nedosleden posebno gledč šumevcev; v nekaterih besedah piSe y nam. t, n. pr. Ony, Poslovenjen je za take župnije, kjer so duhovniki idi drugi v cerkvi peli pasijon v slovenskem jeziku.

Nauka polne povefti^) sa flovenf ko mladino. V Ljubljani.


1) „Perlogni list" i\ 7. Ir ,,NoTicam" 1844. t) ^Perlogni list'* št. 5. k „Novicun 1844. 8) „Perlogni list" št. 5. k „Novicam" 1844.

4) ^Perlogni list** št. 5. k ^NoTicam** 1844.

5) Dr. Pet. Tomasin, Geschichte von Triest.

6) Molitrenik seže do str. 96 ; Mstoria Tobiora do 136 ; pesmi do 846.

7) „Kr.»* 1886, 426.

8) —i, „Io. Zv." 1883, 480.

9) „Perlogiii list«* št. 6. k ^Noricam** 1844.


Priloga II. 276

Grofp. Krifhtofa Schmida, Koraija Avguftinfkiga, Sgodbe fvetiga pifma sa mlade ljudi, okrajfbane is Nemfhkiga^ prebavljene (od Gafhpeija Shvaba). V l4Jub1jani natifnil Josh. Blasnik. 1830. 8^ 190.')

Nemfhka / Pifmenoft / sa flov6nfko-n6mfhke / fhole / v* zefar. kralj, dershavah / . Velja nesvesana ... 10 Kr. C. M., svesana 13 Kr. C. M. S^ zefarfkiga kraljeviga apoftoljfkiga Velizhail?a / pravizo in dovoljenjem / Na Dunaj i. / V salogi zef. kralj, bukvarnize sa fholfke bukve / per fv. Ani v* Janesovih ulizah. / 1838. Gedruckt bel Carl Ueber- reiter. 8. 115. (Naz.)

Bukvize Branja / sa / ^holarje / na Desheli / v' ederajh- fkimu zefariHvu. / Pervi del / . Kerfbanfki navuk. / Veljajo nesvesane (18 Kr. ^ D.), svesane v ledernat rob (24 Kr. ^. D.) S^ pregnadlivim perpu- fhenjam kralovf ke-zefarf ke apoftolf ke ^vetloili. / V Gradcu / fe najdejo per vf6h bukvovčsih. natifnjene s* K. Tanzerovimi pifmenzami. 1843. 8. 221. str. Na levi strani je nemški naslov. Drugi list ima ta-le naslov:

Naj fplohnejfhi in o imenitnejfhi / Navuki / kerfhanfko katolfhke všre. Pervi rasdčlik perviga dela Bukviz Branja sa fhole na desheli. Sa vshitek v' nemf hko-Hovenfkih f holah efterajhfkiga zefarftva. (Naz.)

Navod v branje sa mladofl nedelfkih fhol. Tretji natif. V Zeli 1846. Na prodaj per Josbefu Gajgerju. 8. 78. (Naz.)


Gosp. dr. Oblak me je opozoril na to-le knjigo, ki pa spada Se v prejSnjo ddbo: / Kristianske Bukvize, v* katereh sa hishne gospodarje inu gospodinje^ tudi la druge stanove stareh inu mladeb ludi, tudi molitve se najdejo is psalmov vkup sbrane skus perpufheoje Zefarfke Oblafli. V^ Zelouzi, per Ignaziu Kleinmayrju 1784. Mala 8^. 220 in 4 str. registra.

V to ddbo spada tudi knjižica:

Toje / ta pravi / ino ta zieli / Colomone-Shegen / Kateri je biv vkeleranje / taprvov bart vdrvkan vtam / lete : 1321 noi v latinshzhei / shprachi vnkei dan: potam / pa na nemshko sedei pa ta / prvno bart na sovenjo no / novo kvhan inu frishno / pazhan. / D. K. 10. R. Brez letnice in kraja, kjer je tiskana knjižica. Mala 12^. 283. Na koncu

so tri slike, predstavljajoče sv. Jožefa, Ignacija, Bo3tijana. Vsebino knjižice podaje

druga stran tako-le:

Te bukve so skrivnah r«zhi sapopadk. / TE BVCVE SO POVHNE / BOSHIE MOZHI / NOI / VSAH TASVETAH INV / GVAVTOKRAFTNAH / MOLITV. / Ino shegnov: katere molitve ino shegni majo vsomuezh ino gvovt bosbjo vsobe sapopadano da samorjo zhoveka prad grieshi noi prad vso shkodo varvati na dushi noi na telesi.


Rokopisni Dictionarium Latino-Oarniolicum, brez imena pisateljevega in brez letnice, segal je do besede: »Obscuritas.« Posluževala sta se ga Cigale in Miklošič, ki sta ga dobila iz samostana Krčepoljskega. Kje se nahaja zdaj, se ne vč. Cigale sodi, da je bil star čez 100 let.*)

1) dal 199.

8) M. Cig»le, Dentfich-sIoTeniBclies W5rter1>ach V. — Fr. LeTstik, ,Ig. Zt." 1S81, 777.


Slovenske prisege.

Al. Hudovernik je med starimi listiDami zatiškega samostana našel prisego Jurja Jehana pred sodiščem iz 1785. L, »Nov.< 1881, str. 215; >Kr.« 1881, str. 475. — Prisega Matije Seiza in Matije Savierskega iz 1782. 1., »Kr.« 1881, str. 682.

Gosp. dr. Wagner, okrajni sodnik v Gornjem Gradu na Štajerskem, rodom Nemec, ki se je pa slovenščine naučil do nenavadne točnosti v besedi in pismu, opozoril je pisatelja te knjige na prisego v rokopisnem »Instrumentenbuchu«  iz minolega stoletja; druga in tre^a prisega sl6ve tak6:

2.

Katheri tschlouk se Toku nauredno persesche jeno / je jemo Samimo taku Sattraschnig, de on Karuit / schno perssego Sturj Taisti persesche, Ko bi / on et kau (!) Koker jest danes Kriuitschuo perseschem. Taku jest prosim Baga otscheta Sinu jenu Svetiga Ducha, to zello Sueto Troizo Boschio, de jest odlotscben bodera, od / gmeine jenu dobrute Suete Kar- schanske Zerkue, od gmeine vsich lubich Suetniko od Zelliga Karschanstua jenu de taista dobrota meni bode Keniq»u ¥e tsdmimo Sgubleino Moie boge Duschize tellefsa jenu kanii.

3.

Ta naprauitscbni Tschiouek parsche (= parsesche). Kobian diau (Ko bi on djal) Koker jest danes Kriuitschno perschem (perseschem) taku pomagei Menj Buch otsche, Sin jenu Suete Duch, de taisti meni nigdar htrosto na pride, usem tschsu (tschasu) jenu urj, Kader se bode Moia Duschiza lotschilla od tega Tellessa ali Sueta.

Župnijska knjižnica pri sv. Ksaverija v zgornji Savinjski dolini hrani roko- pisno »Real-Concordanco« v 4 debelih zvezkih brez letnice. V I. zv. se nahaja kratek ogovor slovenski, čijega začetek radi posebnega pravopisa tu natisnemo.

Oba rokopisna drobca objavi pisatelj te knjige v celoti drugod.

Ex omnibus floribus orbis elegi mihi lilium unum. Esdra 5. 24. Ni obeniga zhloueka na fueto, kateri bi fkusi foio prepro- f heno tako f lep biu, kateri bi nasaflopeu ia foimi ozmi navideu, ali rekoz (rokami napereu, de ie leta videozhe pretekeioz inu nastanoviten svet eden lep gartelz, vkaterim ie Gospod Bog Vsegamogozi sa nas zloveske creature bogato, ia papolnema vseh fort potrebne rezhi k nafhimo gori- dershaino, koker tudi drugih, nikar toko potrebneh, ali vender shlahtnih

rezhi k nafhimo vefselio ^) v tako visho uftvaren inu

gori poflaven, de vfakateri zlouk, toko vbog. koker bogat toko velik, kakor maihen, mlad ali star more fkusi premifhlovanie tega Sveta fkralam Prophetam praviga fuoiga Serza.')


1) Stirili besed ne morem ČitatL — Tis.

2) Psal. 79, 4. 11.