V burji

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search

V burji. Spisala Zofija.

Pazno je gledal krog sebe ... vse tiho, vse prazno ... nikogar ni! ...

Vsedel se je pod kozolec na star polomljen koš, ki je zahreščal pod njegovo težo, par vrabcev je vzletelo pred njim kvišku, a on jih ni opazil.

Zeblo ga je. Počasi je naletaval sneg in burja je brila sem od vasi in nanašala snežinke pod kozolec, njemu v obraz.

Stresni! se je .. . K o bi ga kdo videl t .. . A nikogar ni bilo. Oprl je komolec ob koleno in naslonil glavo ob dlan. Mislil je, mislil . .. Lani je sedel vsak večer doma za pečjo, žena je predla, on pa je pripovedoval otrokom pravljice. Prijetno je bilo .. . in gorko. . a tu je mraz. Ob, lani I Otroci so bili tako lepi in zdravi I Šest jih je bilo in kako rad je imel svoje tri sinčke! Kako so mu plezali po kolenih in ga s tistimi mehkim1 , majčkenimi ročicami gladili po licih I Pa kaj! Umrli so . . . drug * a drugim . . . Ženo je imel rad, vse bi bil storil za njo. In absolutizmom, z revizijo ustave, z odprav o direktni h državnozborskih volitev, s federalizmom, a vse t o n i ničesar izdalo. Obstrukcij a bo še nadalje cvetela, Nemc i ne odnehajo, dokle r se brepogojno ne prekli ¬ čejo jezikovne naredbe. D a se popolnoma spozna blaznost te nemške zahteve, je treba pomisliti, d a 80 Gautschev e jezikovn e naredbe razveljavile vse prej izdane naredbe in d a b i češčina postala c a Češkem popolnoma brezpravna, da bi bilo mahom a konec ravnopravnosti in sploh vsem u češkemu ura - dovaniu, ako bi vlad a ugodila nemški zahtev i i n brezpogojno preklical a Gautschev e jezikovne naredbe ne da bi jih nadomestil a bodis i z drugim i nared - bami al i s posebnim zakonom . Ministersk i predsednik v e sedaj, pr i čem d a je z nemškimi strankami . Jutr i dobi formalno obvestilo, d a Nemc i z jezikovni m zakonom , o katerem so se posvetovali, nis o zadovoljni i n d a ne odnehajo od obstrukcije . Bol i grof Thu n poskusil nova poganjanja z Nemci ? Ker ji h je jedenkrat pregovoril, da so za ¬ pustili avoje stališče i n se meritorno posvetovali o jezikovnem zakonu , dasi so poprej neštevilnokrat prisegali, d a tega ne store, dokle r so v veljav i jezikovne naredbe, je lahko mogoče, da ga t a neuspeh, doseči spravo , ne uplaši, da se loti druzeg a poskusa, saj nekaj je vender dosegel, da s o se Nemc i sploh začeli ž njim pogajati, česar niso storili niti Badeniju, niti Gautschu. V listih kroži vest, da hoče vlad a še konce m meseca julij a al i začetkom meseca avgusta sklicati državni zbor i n ta m .definitivno zadnjikrat" poskusiti spravo , in sicer ne podlagi tega istega načrta jezikovneg a zakona , kater i so Nemc i pr i ravnoka r minotih pogajanjih odklonili . Thu n hoče s tem Še jedenkra t Nemcem dati priliko , da se porazumejo s Cehi , ozirom a hoče dokazati nesposobnost sedanjega parlamenta za vsako delo, potem p a hoče gordiški voze l presekati. Čas bi pač že bil, da se nekaj zgodi, saj je vladna omahljivos t i n neodločnost postala že npra v smešna. Kaj se zgodi, o tem pač >je ni možno nič določnega povedati, to je odvisno od najrazličnejših faktorjev in od najraznovrstnejših obzirov in uplivov . ona j e bil a tak o tih a . . . Misli l je, d a je bol* lina in de bolj je skrbe l z a njo. Tepec ! kak o je bi l bedast! Lep a je bil a i n ni ugajala samo njemu. H a ba ! Kak o je bi l neumen I . . . Tisti mladi grajsk i oskrbni k se je vedno mudi l kro g hiše .. . In o n je bil še prijazen ž njim ! . . . Tepec ! Tepec ! . . . Za ¬ kaj j i je verjel, zakaj I ? . . . Pe t let sta živela skupa j i n ra d jo je ime l zmirom. Nikda r n i slišala trde besede od njega. Delal je za njo, trpel, mučil se i n j i da l vse, vse . . . In zdaj .. . in zdaj I ? . . . H u , kak o g a zebe ! . . . Kak o bol i glava, kak o skele OČi I . . . A l i naj gre domov , doma je toplo , n i mraz ! H a , ha ! Domov ! . . . domov .. . k njej ! . . . N e ne, kaj hoče doma ! . . . H a , kak o brije burja ! i n ta snrg , kak o skel i v lic e . . . ! Mra z je mraz ! Počasi vzdihne , skrije rok e v žep. P a kaj je to ? . . . Vr v . . . vrv ! . . . H a , ravno prav , jedino zanjk a je še zanj 1 P a ne, ne ! J e l i brezumen, se m u l i meša!?!.. . T a vrv , kak o peče v prste . . . J o l i naj vrže proč? . . . odločilnega pomena p:i bo nagodba z Ogerako, glede katere zahteva krona ,