Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/74: razlika med redakcijama

Jump to navigation Jump to search
(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
 
vredin, kakor zel meſez truda in dela. Kar
71
 
  +
pa molitev sadene, premiſlimo to: Kaj je boljſhi, na krishi biti s’ Jesuſam, ali pa pod njegovim krishem ſtati, in njegovo terpljenje na krishi premiſhljevati? — Sravin tega, zhe Bogu darujemo ſvojo bolesin, zhe premiſlimo, de po njegovi volji in sa-nj terpimo, in ſe njegovi ſveti volji radovoljno podvershemo, to je gotovo nar boljſhi molitev.« — Tako uzhi ſ.
 
 
 
,,vredin, kakor zel meſez truda in dela. Kar
 
,,pa molitev sadene, premiſlimo to: Kaj je bolj-
 
,,ſhi, na krishi biti s' Jesuſam, ali pa pod
 
,,njegovim krishem ſtati, in njegovo terpljenje
 
,,na krishi premiſhljevati ? — Sravin tega, zhe
 
,,Bogu darujemo ſvojo bolesin, zhe premiſlimo,
 
,,de po njegovi volji in sa-nj terpimo, in ſe
 
,,njegovi ſveti volji radovoljno podvershemo, to
 
je gotovo nar boljſhi molitev." — Tako uzhi ſ.
 
 
Franziſhk Salesi.
 
Franziſhk Salesi.
   
 
Sveti Aldegundi je bil Bog na snanje dal,
 
Sveti Aldegundi je bil Bog na snanje dal,
de bo ſkoraj umerla; tedaj je Goſpoda proſila,
+
de bo ſkoraj umerla; tedaj je Goſpoda proſila, de naj ji kako teshko in hudo bolesin poſhlje predinj jo is tega ſvetá poklizhe. Bog jo je uſliſhal in ji je veliko bolesin poſlal, v’ kteri je
  +
neisrezheno hude bolezhine terpela; ali vezh ko je terpela, bolj je bila Bogu sa to hvaleshna, in je rekla, de bolj ko ſe bo njena duſha v’ ognji terpljenja ozhiſtila, loshej ſe bo proti nebeſam
de naj ji kako teshko in hudo bolesin poſhlje
 
predinj jo is tega ſveta poklizhe. Bog jo je
 
uſliſhal in ji je veliko bolesin poſlal, v' kteri }e
 
neisrezheno hude bolezhine terpela; ali vezh ko
 
je terpela, bolj je bila Bogu sa to hvaleshna, in
 
je rekla, de bolj ko ſe bo njena duſha v'ognji
 
terpljenja ozhiſtila, loshej ſe bo proti nebeſam
 
 
povsdigaila.
 
povsdigaila.
   
  +
S. Franziſhk Seraſinſki je sravin drugih bolesin in bolezhin tudi grosno velike bolezhine v’ ozheh terpel; pa je smiram Boga zhaſtil in hvalil, in ga je le proſil, de naj mu poterpeshljivoſt da, in naj ga v’ ſvoji ſveti ſlushbi ohrani. Na to mu je Goſpod odgovoril: Bodi veſél, Franziſhk! veſelje vezhniga shivljenja te
S. Franziſhk Seraſinſki je sravin drugih bo-
 
 
v’ nebeiſih zhaka, in to tvoje terpljenje naj ti bo sa aro.
lesin in bolezhin tudi grosno velike bolezbine
 
v' ozheh terpel; pa je smiram Boga zhaſtil in
 
hvalil, in ga je le proſil, de naj rnn poter-
 
peshljivoſt da, in. naj ga v' ſvoji ſveti ſlushbi
 
obrani. Na to mu je Goſpod odgovoril : Bodi
 
yeſel , Franziſhk ! veſelje vezhniga shivljenja te
 
T' nebeiſih zhaka, in to tvoje terpljenje naj ti
 
bo sa aro.
 
   
8. Vinzenz, kadar je bil mozhno bolan, ni
+
S. Vinzenz, kadar je bil mozhno bolan, ni
mogel ſvojih vſakdanjih duhovſkih molitev oprav-
+
mogel ſvojih vſakdanjih duhovſkih molitev opravljati, pa je vender smiram môlil, to je, je ſvoje miſli smiram k’ Bogu povsdigoval, je ſvojo voljo smiram v’ boshjo voljo vdajal, in ſe je vedno
ljati, pa je vender smiram molil, to je, je ſmje
 
miſii smiram k' Bogu povsdigoval, je ſvojo voljo
 
smiram v' boshjo voljo vda)al, in ſe je vedno
 
3.093

urejanj

Navigacijski meni