Mina (Albin Prepeluh)

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search
Mina
Roman

Albin Prepeluh
Najbolje kar pretipkati, ker je OCR preslab.
Izdano: Slovenski narod 43/297, 299, 301, 303, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 345, 347, 349, 351, 353, 355 (1910)
Viri: dLib 297, dLib 299, dLib 301, dLib 303, dLib 306, dLib 308, dLib 310, dLib 312, dLib 314, dLib 316, dLib 319, dLib 321, dLib 323, dLib 325, dLib 327, dLib 329, dLib 332, dLib 334, dLib 336, dLib 338, dLib 340, dLib 342, dLib 345, dLib 347, dLib 349, dLib 351, dLib 353, dLib 355
Dovoljenje: PD-icon.svg To delo je v  javni lasti, ker so avtorske pravice potekle.
Po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).
Stopnja obdelave: 25%.svg V tem besedilu je še veliko napak in ga je potrebno pregledati ali pa še ni v celoti prepisano.
Izvozi v formatu: EPUB silk icon.svg epub      Mobi icon.svg mobi      Pdf by mimooh.svg pdf      Farm-Fresh file extension rtf.png rtf      Text-txt.svg txt

K . / idil v ćloveku notra dvom. j e poatal omahljiv iaj ajaajaj. - e n Tisti bip je zapravil avojo va> ,»repii*tii t u j i m, ni. življenje Je poplav i!« • - .: ••••* :<jean>va flejanjn —»'išla biti nainonikla. S e d a j .«e m e .al zjrolj *rret» a l i pa ne*»ree«# L j ml bili vsakdanji •it«»pljen«-i a>-

 • zne v«Mikfianj>Mti. **» >s- k r u t o mrn*

Tedaj a» umirajoči v «orijalni in 'mzabni bedi pontali I l u d j e aNoanni. • r d n em » i bib» v o r . eenar b i ae .jemali, na k a r bi p«i<*earali Nek n K arotovoati ao b i l e |*4«dobi»e b i l na valovih in I j n d j e d u n e v n i in i * ! / i K f o i . k i *e oprijemaj«* obup dan.matih b i l k. It o j e n i dvom je u s t v a r i l m«*e no anje. duševne r e f o r m e . Kmaneiana l a *e je polatgronia n o t r a n j o s t zananih o v i r in form. Življenje j e neiz prnano l a l n e n i o dane t e o r i j e ob t l a . ^zkrajalo jih j e i n «e i z k a z a l o kot nejae. i n v tej draaevni a o ar t j i in amedenoati ae Je u t r d i b i v.anje .lobreara in «labeara Dobra ne ločini od alabeara. Ko > M i t « za p a d l a arrehn. je bila k a z m o auia Nje t.o h r e p e n e n j e po d o b r e m j o j e »il i lo L a a j k nekdanjemu kebanju m pas kor* Živij*-nja ajreh >• v e n o a r ni i* il. Toda ajreb. r o j e n iz eaate I j u i , iz •odjiihja. je r o d i l še \ee>» preajreho izviraj>*/-o iz *or»jalnjaanjj nanalja — bed Ko pa j e b i lo I re-ntaaraam t a d i to nntailje. Me j e znova rodila Ijnhezen prenušfjena i n itdnam. Srdaj na v i s i n i je »5e|e zasrbdala ovir*-, ki s#- j? « t a v l j n jo T.« i***t j r biba T » p r t a. Ali a« ali p.« " - ' a l i - r e di Tet Iaj je v r n i t •. . i o - i a> m a n i k le # n e i arije je t r e b a , da ae M i t em duševnem r;./p».tpi prile*r>-n<» življenje, da ne m , • n • • « , - n h •• M. t* i k o r a k . K a k o o p r a v i t i v «klad i n d n ' o n a l n o dusevnont i iti n i p k i i i> i n aa- « i j n l n o zanovefijf»! Povnnd la-janajoni, tem«r4a. dvoan. K a j »e j e /a?«*liH» z Mana t I KfVev p l i n o v i h luči j e objem a l v zas|Mmn4» jeaeaaako pol jut r** zav i l o M. . - . • .-m. t««varn«< \*-lik»h o k e n *e j e l e s k e t a l o x m m e n i «veilav b i ; b» t u p a t a a n ae j r n a j a v i l a ob »kmi m m e n a e n « , zvertnem* eb>ve**ka f i - r u r a \ o z a d j u t o v a r n e M I » (i\ ttn\ |H-oti nebu v i t k i i n v i a o k i i l m i m k i . i/ k a t e r i h *e j r b*no kadila: dim « e je rotaaroaaa i z a n i b l j n l v i.blaerm U « I N » in k aenapnvtje ae j e v z m k u zaleakeiala n e z n a t a a i s k ra < . - ' . i p r e d Ui a r n o ie bila blat n a m n a fronto p>»krita i lužami. I mazana \oda je pljuskala izp MI težk i h k o n j a k i h k<*f»ii. /telesne of/r. k i je i b - o H t - o a r i m in o <*tn. se j e v U m .-asu kree\ i ' , , n p r i » i i i « b » ^t-» kbkl arih /k»ii Aennkilt r««ie Kok.< s.» b i l e IN! mra/a • p<< \i^ujev»* n na o e k a t « r i h •*•» ne p r a v m«tčno i z b o t i le i i»la> /ib SniiM* »enake. Veein. n t t a s«* z e lo l o b o l « ib-koa. i i /dravo rdeeieo n a l i - « i l . MUH M i h in |M»lnib l e l e - S t M o p a t j '* .•r bib» <»paaiti ineO MMOM tudi 7.- s ta rejao aenoko z I N i . k i *•» -e že x i«leie arube na njih. Tau?« /•<**;*» rta d o l n j em k o n e u *-e je vanaanialri |H>k<>n< i m met k • i a -tala i* i ; i |»r*t I . . . . l m r ; j : .i t i f l e b - . M I n a «-irkkk«» in -*e skušala p r e r i t i ibi pr> e > n-t. \*s»' te ženske ni»»«le l a ; r e n o - ' h samo eno /eljo: P r i l i \ t«»\ a r m t t bl?0 /n \»*nknoi \ i i i r a e t u ».vet bdo se t n | » r i i n i »kni \Mnjae p*tnie •

 • >o p« s t r a n i . /*\ »«ln«i ar' * i - • >*»«rejš.-

/••fi^k*- m s«» *4e t n d i in»reevale iz n j ih T e m K* p i i »em <*tor*k» n in a i H i k a t e r a ^* ,K» f a /abmtm ;ren«k x M I M l i l a p i l i t a nebi. T o d a a/a m na i*»no*., ki a memla n r i r o j e n \ * a k» /»n-kt. u m ni d o p i i N i - l d * bi na i / z i v a n j a u i o l r a b * . |w «*<lafovartale t o r e j n a imnmeli s p i k r i m i bene«lami \ . *te mlade pa l a h k o ne b i l e na |Ndjn!« j e p r i p o m n d a noMe«H /en

  • ka, k i p je m l a i l a "»o^edsi nas\* t i k a le

»ti ik»mov. T a k o ! M l m b h ljml iMkirebujejo t u n o t r i , ž i l a v ih m m«»enih?« je o d v r nil «, k o m a j |»elnajKtletno *|ek !••*<•«> i ti | o k a / a b i proton? prikti \ I H H I U . St«»- j e e a n*a k a m n i t i plotV-i t i k v m t . « e je pMHH^no o z r l a no inmižici Kakšen o t r o k ! Komaj je nsel a i a t e r i in ze h l e p i po l e n a r j e n j u .u / n i l s k a x t i r u i e * * e t ih Vet. ki je s t a la jHilea; n.ie. j e i z f i r e a r o v o r i l a te l»*-sed*~ r e z k i m . pojoeMo >rlas4un Jezno je / a m a h n d a / r o k o in p o t c a r n i i a \ s«> -.ib» ulobnn k r a ^ k o k T i h» p|oše»> m .e \ trt"n»Mkii t o d i /.«» '-ama >topila na n a*m * me«*t« S m e h in v p i t j e sledil« temu r a j j i e i o o p<M-etjTi Posamezne |ainee. k i so z a v n n i l e štiridesetleini'-v> /a Uw. sik krW*nle zelo j H a s n o: rvate j«> <ioli R i j nesrnuniiM-o! K.K' -e j e p o t e p a l a do*iej!« Zaa-elo *e j e živahno p r e r i v a n je i n *mvanje ». komob- i . Irruča se j e zaz i b a l a Poanmeznim ženskam ^o p r i t em močnem jribanju in p r e r i v a n ju n«le m t e 7 jrlav*«. l^a-^je ^ ^ v - u l i p«> l . e i h m r*»ln. H<»te«'- i z r a b i t i uarodni t r e n o t e k , mo se n e k a t e r e ženske, k i s,» -»tale z a t l a j , prinoarnde i n s i l i l e z ^ l a v o naprej. I V e p i r oa se j e r a z v n e m a l bolj i n b o l j . Sedaj so n a d a l e /e hujše bc- -ede. časih n a m v n o s t sirove i n prešerne PontotMlčke! Ne ljubi se v a m u e l a t i i n m i s l i t e , da boste v t o v a r ni lenarile!« »l"s«>jeno \ a m j e , da postanet«* eeatne v1aeiiae?<< Kmalu u m r j e t e . m a t i . M o l i m o !' se je oarlas4b» vee nev.nib ženskih »rle sov in pimiee so se vra;le na starejš,. žensko. Kmalu MI bili obrazi opraskani do krvi. »Domov p o j d i t e : t am e v i l i j o c r v i . Vaši «~-rvi!< >*Tiho. s t a r u h a : molči i n m i s li na smrt.<^ Za|w>ve«lan«» j> t a k o! Štirideset let u m a . trdno stoječa va plošči, se n i k a k o r <e ni m i s l i la v d a t i . Roki v p r t i ob bok. .ie k r e p ko v praševala: > K a j p a va^i l j u b e k i * Zapuste vas. ee boste s m r d e l e po tobaku.« B e ^ t i j aV T r i d e s e t l e t n a Imlehna ženska, r u m e n i h la.- i n z e l o v e l i k i h ori .ie, ciržeča se z eno r o k o železne ocrraje, /aT-ela besno p l j u v a t i okoli sele*. H r u p s*' j e začel z n o v a ; l>e*e<le s<» p a d a l e n a gosto, i n t u d i p s o v k n i m a n j k a l o . M i m o ^o p r i h a j a l i težki t o v o r ni v o z o v i s p i j a n i m i v o z n i k i . Sed»č v l - >oko na z a b o j i h so se škodoželjna k r o b o t a l i prepirajoči n; se ženskam. K e r .je e n e m u teh voznikov noseča . e n s k a o t l v r n i l a zelo p i k r o i n g a imen o v a l a siroveža in p i j a m a . s»^ j e t a ^elo r a z b u r i l , p o n o v i l svoje trde Ws «de j »o duši t e r j o močim opla/il z bičem. Vsletl tega se je p r e f n r meti / e n s k a m i i»oo»stril. Del /etiek se ie z a v z e l /a tepeno. i l r u g i i»n z a p i j a n e ga v o z n i k a , ^e se j e gn*z**če d v i g n i lo k u p pesti. Mu-.»ge žemik•» M> to i z r a b i le i n s o skušale k a r )to vseh štirih so p r e r i t i v p r v o v r s t o . T a m so se n e n a doma v zdiamile s t a l , k a k o r b i z r a s le i z zemlje. T o pa je dajalo nov po veni prepirom in jezi. M#si '.-ni »o h NaetaJ jr a s a izmed xem - • > peat. Krik ^. •»t ^-arb po t o v a r n i a e po ia. Sedaj ae je bojevala kar na i»rri.ehal niti za -m>ke v lase. p ra po l i e i k . arrizle. evrilile . . . Mimmrkm!« Vlar-uara!« \ V ^ r a m i K - * i ! In m o r * aVnak** arrmee so prihaja \ f f K H n r r . Mnozaem *e je m pnajam zibala, v^aernjala ae k r i a k n im atv I^t t*a*lala. Xav?i -a. l n j i b j e p i ^ t a l • d a j naravnost srdit. V e l i k a rnjajfim a - t a l a Vae u p e h a n«* bik venske, za-op U in |kt»rnVle v hr-a l^msje r a z m r s e n i . oei s v e t l e , mstm a i -oko o d p r t a . Drmam se je drman* opri .••mala za roke a l i p a k r i l o . Zdrlo «e j e . «la n a s t a n e m?r. T o d a k m a l o « e >- vnelo pri z a p r t i h vrmtih zopet »ilmo I re rt v a n j e . aarvanje. evilemje . . . \ rata s o škripala. mekd%» j e v p i l n a« . k a m i . Ž i v i n a ste. me l j u d j e P n « ' N a p r a v i t e p r o a t o rV Piikmzml ae j e » l a r uradnik • ia faro ma a*la\ i . Male«- j e o«|prl \ r a * a n j i h t a k o j ar »pet z a p r l K a k i h pet deaet araaak je o s t a l o na »IvnrisV-nr a e po»valkane. a a m a k r i m i Imami, les k e t a > r r i m i oHni i n težko diba>iee <«\ silo« r i «a|»"ra. f r a d n i l / r .i rr.#-nk*»«*t . bmd«» in «-#-f.or--. n a a r l a v i . j»* o a r l e d o v a l aeaaake. k i s o - e p r e r i l e n a d%aw iaee. K t n a l 'i a* pof»isal n j i h o v a i ase«. K . zapaz i l nmpneled tmdi nosW«. /rnsk<». j#» i * k a l i l o. 4 > a n «e « i ! i t e * A I • n e v e - t e . d ; i t*#> a p r ^ M i a i i H i i l ' . H I j t i d i za eneara ' K a k o «.fe s i r a j e S > » z p r r r o v o e i l. f i ^ p o H * Tpr« ifo\ or» oosei a ženska, za r d i in i»olie*; r«'-i | H I P ^ vas me m o r e n i s p r e j e l -. P r i h o d n j i č ! * mripo'*nii nark» u r ad n i k . bojee ae. d a Tm bo zet«-ka IIH'!1« r o % a l a z m i l im i pr««miiami \ m t « L rukspt^l' V a l o milo-1» aamaim. fm mmm i ljenja V d o v a s em i n iaajaj BJBJBJ » ^. \ * / o.'o-/ ka lok jo j e posilil in v t r e n u t k i • bila na kolenih V tank o j e vzdia; n i l a roki in n r - i h nam i l j e n ja T «da m r k i u r a d n i k se je ae o z i ral t«o ostalih. K r i t a l i amc ajaaj aajaaa p r i d n a V . . . » R e v n a sem m p«M|i«»r" pot i'i kma . . . Miir-na s* a ! « . . . Meaje — azeme?« »evefis) Dobro. . j e klieal nrmrlnik in i z b i r a l Kje br» ohalal njeajov m r ki (•oarleti: Vam bo ranila sreem? V e l i k o , aaatmo in Imam še aeto m l a d o dekle j * * iiMkl»-»- -n«h» o|» s t r an 1 r a d n i k j«k nairl«. p r e m e r i l od notr 0 0 ajlave. Z d e l o se j e . d a j o j e a l e k el 7 e n i m s a m i m poirleoVm K a k š n o nne j#- t\«>je. dekle?« M i n a Rodhin^k«! ime, s a k r a m e n t ' C;fsjklMitek * P o s t a v i l j o je n a s v o j o l e v o - . t r an m«-d i z b r a n e Hav» i . i njset jili je b i lo. f k k \ o l j ! I n v s em se je U r a l n jflo l^d' o duševne* /a<lo> «djst \ «» 7 o b r a z a. N e k n o t r a n i ' . čudni nemo- sr- j e | s i la s t i l >• l> Miru«* i n -aUko -« reee d«> ' t o i a r i s « - n o stofiale za urn«lnik o m 11 «ili »e v i a i i l k z d r a v n i ku \ ... e»-.|4T' -O OStfllo /r» d i m n i . \ " e | i k a . n e m i m a < r* «la. VfoUV i n m i r no so arUHlal** za s v o j i m i sre«*nimi t«v varišieami. K « i s o « e 7 a p r l a i z n o v a ve l i k a v r a t a , so n e k a t e r e m i u s n o k l e l e, a ae v e r j i h j e b i l o . k' s n imsele sol/mo e i . \ s em pa *e te t i s t i h i p r o d i l a v • r e u nesre< P H '.»V >t II. I r a d n i k j e p r i s e d e I s v o j e s k r o i r. i, , 7 » ' I I ^ M k r d e l r e ^ pr«»str*rn«i sotnano 7 d v e m a v e l i k i m a o k n o m a . k i s t a ajlrd a l a na p r o s t o r n o dvorišče. Soba je b i l a i»o!na z v e r i z e n i h s t o l o v . 7. n i z k o m majhno p i s a l n o m i z i e o i n s b r am l a m i s s t e k l e n i m i d u m t i . N e p r i j e t no »e h i š n i k i IM* m e d i k a m e n t i h . N a vse j e t o n a p r a v i l o s l a b v t i s k: težko j i m j e b i l o v p r s i h . Nekatere » o b i l e bleile kot / i d . a drufre je o b l i v a l a rdeeiea. ker j i m j e v s l e t l tiot r a n j e a r a n e m i r a s i l i l a k r t v a i a v n. K o k e -4» n e m i r n o prekl»tlal»> s e m i n - t j a . k a k o r človek, k i p r i d e nenadoma \ v e l i k o zarlrearo. S široko o d p r t i mi iN- i n i so s t r m e l e v p r a z e n strem. t e / doijro ie v s t o p i l m l a d zdrav n i k \ d o l i r em p l a t n e n em js»vršniku i n sedel na n i z k i o k r o g l i stol. K o je n e k a j časa premot r i v a l ženake. si je iM»pravil u a o e n i k i n se približal p r v i. 1'stna na s m e l i , j«- i z p r e p r o v o r i l. Pokaži ni 1 j e z i k ! A l i si z d ra \a?*r G l a s m u j e b i l s u h i n t u d i d o l - jrneasen. P o g l e d a l i«1 d e k l i c i o s t r o v i s - i . d a j e z a r d e l a d«'* ušes-. P e k l e je molčalo. K o se .ie miinoarrede z»lr^vnik «*zrl •»starih, j e Ula«ln«-» n a d a l j e v a l: t h l p r i jopič, prosim!« N e m o se j e o z r l a nanj i n p o t em \ t l a . Oči so b i l e resne. K a k o r bi v o b o t a v l j a l a s l e d i t i noveljo / d r a v n i - k o v e m u . k i j e b i l m l a d i n l e p , se je o z r l a v ^trop. N e k a j p r e z i r l j i v e g a tn e»»lei**»a«** i** b i l o > nj«mib očeh. Nato se j e o k r e n i l a i n začela naado slačiti. S v o j o o b l e k o je m e t a l a sedaj na b l iz n i i stolce, ser l a j zopet k a r n a t l a . O b r a z .te b i l sedaj b l e d . se«laj r*ler. N a v r s t o je prišla ( u d i d r n a n . t t e t j a . . . N a s l e d n j e z d r a v n i k >c n> več p r e i s k o v a l tako stroaro. H i t r o i i h je odpuščal. Vendar na j e d v e d e k l i c i s i a b o k v a l i f i c i r a l , k e r j e bila ena k r a t k o v k i n a . drnara pa j e i m e l a n a l e z l j i v o kožno bolezen. O s e m n a j s t deklie je f l o b i l o po končani v i z i t a c i j i cal u r a i l n i k a listič, n a k a t e r e m je b i l o n a p i s a n o n j i h o vo i m e i n |*a o d d e l e k , h k a t e r e m u je b i l a d o d e l j e n a. Počasi. / e n a k o m e r n i m i korak? so o d v a j a l i p a z n i k i d e k l i c e na n j i h o ve nove d e l a v n e prostore. H»lo j i h j e sedem teh p a z n i k o v , ki so đonili d v a |H> š t i r i^ n e k a t e r i pa t r i i n d v e i n eden c e l o eno s a m o delavka*. T o j « b i l a M i n p . P o c e l em životu je irepe t a l a n o t r a n j e g a r a z b u r j e n j a , k i j e n i r a p u s t i l o . o d k a r j e s t o p i l a v v e l i k o in p r a z n o z d r a v n i k o v o sobo. V e n d a r jr* s t o p a l a z \ e i i k i m i . močnimi k m a k" za p a z n i k o m , k i j e b i l že >tar i n ^ifko^rn j e n . V s t o p i l a sta v v e l i k o , n e k o l i ko z a k a j e n o <lvoran«>. Vse ]N)lno žensk, m l a d i h i n s t a r i h , j e bil«* n o t r i . I z b i r a l e so tol»ak i n jra v e z a l e v posebne z a v i t k e : p r i d n o so odnašale i n p r i n a šale nove zaboje. Nekaj sključenih moških p o s t a v se j e kretal«> me«' žens k i m i grručami. Prišedša iz m r z l e ga z r a k a v i r o r k o . s t o l i a k o v i m d u h om prenasičeno d v o r a n o , v k a t e r i s«i žens k e a*ovorile med s e l i o j i>ol^rlasno. V a k o r bučele v p a n j u , j i j e |*ostalo v p r s i h z e l o fežko: v j r l a v i se j i j e 111?- b o m a z a v r t e l o . Z a h i p se j e i i a s - o n i ta n a z i d . a t a k o j se j e zopet z a v e d l a in k r e p k o s l a z a s v o j im v o d n i k o m. Do t e g a trenotsa ni moglm pojm i t i , kakšno je d e l . , žensk po tovarr: mh. Domedmj je n a ulici prraiajmlm pec i v o i n v l e k l a ljudi za o b l e k o , če so hotHi brez k u p a mimo nje. Onm je namreč d o b r o v e d e l a , k o l i k o izkupička mora m m p r a v i t i . dm se b o mogla 71 v i t i i n da hode ujema t e t a . debela rermmtična s t a r k a , z a d o v o l j n a z njo. Krem določenega izkupička m šla do tnov in j e zmto k o d i l a po ulica!i do T : *W • • « - em [J - r potem ^,»^r,?1 \ posteljo brea večerje. \ i o V l a jV pri t e a * peivtuiijet. k i s«» nevoljno p r e k l a - oalr- t u jV «H r o k e r rok*- nm r o k o . k u k a r i e r , k i s*» hodile tiM-«.p.rj*-n«» po uli • a k za s v o j i n u a<^(**M|injami. videla j e n a p o s l e d tudi priproste deljivke. k i ao n o s i l e a p n o i n opeko nm v i a o ka stavbieća i n gospe, k i ao ae smmmo imrehajale i n voiiU- Kakšno |*a j e de l o ornih žensk, ki pomajajo dan am dnevom v tovarn«* ko t am t e n d a r ne itemtujejo. ne knkmjo. a l i se eeio izpre hajmjo in vozijo, teimec izdelujejo k pmpiroake in smo tke. lepe. enakomerne i n rmvne — n tem ni ime In nmjskirimnejmrga pojma. Tudi »edaj še ni pojmila. V j e n a še napol otroška domišljij a ni mogla dobiti trdnih tal. Kiti nm m imel ji ni prišlo, kako je tmko delo veliko im kmka družbe oz veličin* je delo. N i pojmila tudi tega. d a je delo r o d i l o ujo s a m o m JI naložilo težko n a l o g o , p o s t a t i družbena «-initeljiea ijiOflM« n**ira tn p r o s t r a n e g a s v e t a. Orna j e v i d e l a v d u h u le lepe i z d e l k e s v o j i h to\arišk\ k i s o j o z v e d a ve s p r e j e l e med se. T u d i t*>a;a se ni p o j i n i l a . z a k a j k o d i j o te žmmzkm vam k i d a n <d> do|*«"-enih urah bleo> i n iz k i j r e e n e i n M n rdeče |»o t .»baku d*»- BSOV. P r i s t o p i l a j e k p r v i mirni. V s e je L i l o m o r o ; vee pm t u d i strašna r,m#- d e n o i n r a z m e t a n o . S t o p i Im j e tn t r e - tt«-rt*»k n a p r a g n o v e g a a e p r v z n A n e a ra "V* - t a . V-^e t o j e t a k o - o l n o H#lov a l o n« njo. d a j e b o b n e l o r mladi jriavi. O d s l e j j e vioVla M J n a vamk dam / j u t r a j i n p'-Mne neprearletlne M T M * - 7 e n i n d**klt#- i n t u d i mož v r e t i v tovarniško žrelo. Vrsta se j e v l e k l a am v r s t o , • a k i M r a a n j a h na pol bdečih l j u d i . V i d e l a j e v s a k i d a n dvakrat na t »-oee t e h l j u d i , med katere se je od f l ^ j t u d s u m i prištevala: in videla j e k o n č n o kako s o vel i km vrata So l j u d s t v o na v e e e r « o © e f izpljuvaJa V s a k a aekunda j ih je dala do deaet in j i h v jutro zopet pomrla Vihče nm n i zmpazil. m tasdi ona ne. iia > zmanjkalo vsaki dan maštaj teh ljudi, ki so se neznano kami izgub i l i in Dikoii reč vrnili . . . I I I . • j . H . ... o armška dvlav V a nastanila pri stari v«iovL. kjnr on stanovale še tri druge njene t o v a r i - Ta starkn je vea avaj ćas pora la pri pletenju nogavic, sieer |ia nt ?f lajšala svo>» »taro življt-nje na ta aein, da je imel.. * * a m i - s e d« lav ke pri <<eni na stanovanju. S k r b e t i j i je

 • iUf namre«- tudi za n«-zako:*skeara ^ i.

aa tvoje rl*- ^ t r e . Štirinajstletni •lavolasi d«*<Vk se j e tačas nahajal v t."kem m mik m peazijonatu. kjer je al vao o s k r h o skoro zastonj. Nje- « mati > končala s tem. d a M j«v . je njen zapelji v e r zapustil, z hritvijo p r e r e z a l a žile na rokah. Ko se j e M i n a p r v i k r a t oarlasila . pritličnem «4am»vanju gos|ie I>-ne, o je t a zelo p r i j a z n o s p r e j e l a Od k a 7sla j i >• s t e l j o , k i j e s t a l a v tem • ni. vlažnem kotu. m k a t em je mo- . j u t r o msaa nreehti Tako je zahteval hišni red goope t>ne. N ad posteljo je v i s e l a mala. ozka poliea. neoknooo p r i t r j e n a na z i d z žiro. Začetkoma oe je M i n a zelo dolgočasila. Vse njena se naivne misli v> k i * • " * - • . m - -ir!a privaditi. Bila je vsak večer in vsako aoč zelo r»»*e- J m a . oa*pr«-*t;«iio živ*« <-a v - t r a h u , da j e deb». k i ara j o i r \ ršala «Vz dan. i z k a i e n o . m P r i fr-»spe L e n i j e atonn' 11 i 'MOJ v e l i k a . v*«dno v e a e l a i n zelo i»dh*ena • - ' 1 ' ;o.«.'. :t ! »rnir.! zennka. I i jo «tan«»vala v !-ti -*»»bi. j*« b.la Nevaka. zeb» \m- u trpeče deklo. K«*»nerio -e j** vodno nervozno sukala med mračnimi meblji temiH' sobe mata rdečelaska KatniKa. K a t i n k a je h i - la na olaaosn giaam; rada se je opi I a n tudi običajna morala j i n i b i l a p r i ljubljena. V nedeljo t« i n. ve* le m lo • iritžlan. Mina, da ne h o ; vedno tako Imt las kr»t pef»eli«'ua ^retla!«« je dejala neki veeer Puča nova, *edo p r: rnali |»etrolejki in kn^joča svoje k r i k i . A h ! fo»spie;- Mina. ne a i stava la bi vam i e oeamj l i o d i t i r»*» g<*f«tilniških veaelieali! e je vmešala , i»ogy »vor gos|io l>ena t*-r *e preato v e l i k i h očal rrzrln f«» M i n i . k i je tiho ie 1 r*-7 d*»la slonela «»*» svoji pootelji. K a k o vendar Vidite «» meni 1« Piičanova ae je fdtlfvrnla prek*« miz*' in njen debeli gla^ >• b i l j^zen. skor o toaroten. R * * s n i ' - o i« izo\ o r i l a ajmpji na je ^ fw»nižnim ^laoom priprtmnila Nežika, klečeča na kobmih pred s v o j im k o v e e k o i n m uravnajo-a |w»- rilo. » K d o te j e i M-ipnil * K a i blelietaš? « je siknila vznevoljeria Piičanova z osupnim glnsr»m Odložila je nenadoma svoje delo. V w« J« l .« molčala Kat i n k a |»;i ela saneja* i 0 ! e j . M i n s ! Kako zelo tc \ o ljubim«-' je rekla / v i s o k im glasom I i 1 k In svojinu suhimi, nenavad d o l g i m i rokami p•• kolenih •O n! Kak<> s«* i» \ n« la naša mrvičica.* Ampak lepa jV* poljo/jio**1 nas*' Neži k« ' • T.» • i z p r e i r o v o r i la • > - a l ' i v em tonu ur<^pn T^ena. Ve/.ika je . » 1 • o-.t.Mi «»braz in o čelo. Njen reofii aria~«4 • 1 a r rHJnii'\ ;jl po t e m o t n i s«d»i. i HM vre in I M I I O Č I I O ^ S«' o*lr«-kamo zapeljiv«»stim i'-r a ir«djul'iv *ira sv »'ta, t« m večji bo vr*"tii blaaror Bo i-.m-- ria-*ira kratkeijra /i\lj»-nja ni P i n ' a n o v a **e .k* zaničljivo namuznila. /•» To»|iet pri«-*'nja . . . K o l i ka b i na \ ina ' N» z i k a *e tienaihmia razburi la R. če: firda brrzverka si i n tudi drnir»* za|»eljuješ.«x Tiho« l e b i ne!« \< /ika je bila zelo ra/1 »ur j e n a Z;ikrn-ala je **ilno in se zgrudila na svoj kovčetr Nato je /aditela Ta stara i h t a ' je prifiomnila K a t i n k a . Ni le|M». da prepirate za malenkosti >» is »mi rje vabi gospa Lena. Odložila > očala iti se prešerno na>lomla na mi/o. I>»|MI a l i grdN'! Zakaj sitnari tercijalka?" se je razvnemala rdaoelaoka. In udarila je s roko po mizi. - >Take brezmejne hinavšcine še ni^etn do/.ivela!- t i l o b o k o poemak a l a z u s t i n i. Zakaj -t* vmešava ta geda ženska? O p i l a ^e je menda zopet!« je p o - rižno, a |>ikn> «xlvrnila Nežika, b r i - - M a / n»lH*em o k o l i oči. Z a p r l a je svoj kovčejr in s«ulla nanj. T i bmoba . . . miš cerkvena! • K a k o ardo!« Reči še kaj!« je togotno z a k r i -

 • a l a K a t i n k a in skočila k Nežiki.

K;*k«* >rrdo« . . . dalje Nežika ni moarla, kajti razdražina rdetVlaska je skočila v nj«». Ta hip je priskočila M i n a , prij*da sopihajočo K a t i n k o čei ra** ITI jo v l e k l a proč. Tudi trospa Lena ^c je razsrdil a : »Tu se ne lioste preteimle!« Meti tem ste se onidve psovali hl si dajal i razne priimke. Naposled se je K a l in k i posrečilo, oprostiti s*4 Mine in v trenotku je iztrgala Pnčanovi šivanko iz rok. Huda borba se je pričela. Katinka je udarila Nežiko po glavi, a Nežika nič manj urna jo je prasnila |s> obrazu. Naposled ste se zleknili po kovčeku. Katinka. krčevito držeča šivanko v roki, je ubadala njeno ostrim* v suho Nežikino telo in v njen slučajni obraz. Ta se končno tudi ni nič branila, le kričala je in lovila z rokama udarce. Kmalu je bil Nežiki« mučet- iški obraz poln krvi. Ko ste končno Mina in Pnčanovn ukrotili Katinko, jo je hotela ta še oso vat i, a ker ni mogla, je pljuvala prod njo na tla. ( i o s p a L e n a se j e tako prestrašil a , da j e ušla v kub i n j o , in ko so trenotek vse štiri močno p e h a l e in se v a l j a l e po t l e h . da so se videla moča l»orečih se ž«^n^k. j e t a k o zakričala, d a S S ženske z a h i p prestrašene o b s t a l e . S«^ dolgo j e jKdem K a t i n k a psov a l a Nežiko. ki je v kotu stisnjena polglasno ihtela. Pozno so se ta večer že uske podalo k i »očitku. M i n a je v postelji tiho in prisrčno m o l i l a . P r o s i l a je Boga. da bi j i n a k l o n i l svojo mogočno varstvo in j o v a r o v a l zlega. Z nasprotnega konca sobo se je čulo pritajeno i h ten je. Nežika je i h t e l a žalosti in bol i . Tudi ona je m o l i l a k Bogu. Rdečelaska se je nekaj časa premetavala po postelji, naposled pa reče: »Drugikrat t i raz p r a s k am obraz do dobra, da me boš pomnila!« Nežika je začela na to še glasneje v z d i h o v a t i , dokler se n i o g l a s i la gospa L e n a na s v o j i postelji. » P r a v se t i godi Nežika! P r i h o d nje brzdaj svoj jezik!« Njen glas je b i l zamolkel, kakor bi p r i h a j a l iz g l o - boeine in se je tresel po vlažnem vzduhu. N e z i k i pa j e b i l o hudo. V njenem srcu je bila smrtna žalost. Spomnila se je nehote svoje prve in edine ljubezni, čiste kakor kristal. B i l je mlad krojač, ki jo je neprestano mučil, zasmehoval, navsezadnje tudi tepel. A ona ga je ljubila kljub vsemu tako zelo. Ia sedaj, ko se je spomnila na \ ojo r»-v n«» inlailot^t. je zasmili In -.ona sebi. Zato pti j i je raoZlo upnr u \ fnlre-eo ie |n> IH./ milosti. In molila je strastno. M m i -«e je Ne-.', k.* /••!•• - m i l i l a , a nek notranji *rla- ji j»* rekel, da je l ' i i i n n o v a /eb» pam«-'ua. Katinka pa r*n*st;ia in nrzk.i zeti-ka. rV>lav» je r:tznti-ljevala «» svojih tovaa ifiatom ter je zaopala \^a trudna šele prtiti .•titra. IV. Kmalu za M H H I ie pri«*d stinlent dan ko Trebar z iNinajo na poset k svoji teti L#eni. ali l akor je vam «b-- ja! na foieitniee Bil je prijazne in - I tup« t s-ne znnanjnati. f mleka mn jr bila vetrno lopo urejena tnaft lane je imel vsikdar «ki sane. Njegovo |»o»r!a\ itno naeeia Je bilo. da je dober kroja«- več > retlen. kot vsi drtiari fia/ori skupaj Majhne. « rne hrkiee at» izziva joee štrlele k vito Ohe» mu jr bil mehak, akoraj •keajaki. Študiral je ie \ee let j a - z r oznanim usfieh«tui Takrat je imela Miua nne- r » opravka v PurtUinvo. T a je imela nioerW* en vpliv na <oroj riM«» r>b T Nezika »e j i je upirala i usnobota. \ »infar Piaranma ni bila raavitejaa

in raohrazenejaa • y |s»vzdajro-

>o nad drtnzc > njena »earai- 4 in nagria »ajlormavi T.* ^ o - t v a na nplivala tudi na Mino tako zelo. »ia je storila le to, kar ji je tačko rekoč zapovcdala T*nčamnwa. Imela pa jc Pu MANJKA .Mina \ - v o j e n i IM»\>-»M -lauiu o«»* »je -«*delavke. Njej j e bil -vet. k i ao jt je ravnokar o d p i r a l , pred orJami. e i n i o uo\ : |se treltf»vaia je torej e l o v e k a . ki hi j o varfK» vodi' i*o razkib ateaieoii T e T r k e j r a življenja. < m nedelja i. in r*r »- ih v ili je šm M i u a z pim ljubi ti »eejB na jam je i»ndniTjla *4idi K a t i n i t a , a ta i e je navadno ar nekaj o t u l a ter ae ponosi \ > ^i*ot»*am«. 11 tla / v-akt. v r a t n i m i > t » o - k i m i . k a r t a t n J im -eveda a i ii|faial<. iiedelnt je v a p o r a b i l a tami Treiaarjn a fili m / aaooio. S a m e je farijotno - i ^alo nebo i.- bi J«, ei-ttt in /aamežene planine M* nad eelo ok«di< o razlivale -v< - .n c a r . C e s t a > btln slaba, neroamn iabojena i a J t l — topnea Raz aoi<» drevje je padal aae+r. »e|»eti otl sotiu'a Po tadjih ae je iekril j o z n i vnea. da • U»hde i '»d preve »4 ethdie »» beline. Na bližnjih vina i n le tiipatan ao btatre o i l M e M i l i i M - i l i» n i d t - -ajoe alt smreko rlettale v višini satnujnrn }s»«iosfto bojo. Na telearaJakih zamb olt ceati je • • • • p e l f h l a i . K prettrrt p t i c . a vran« MANJKA j . •» mearlah v a l i l ^ i \ . a r d <lim. k i ^e je |H»*- i i s i izgubljal \ / r a k u Na d a l j nem arrieu j f l»il<» \ i d e t i Wb» e e r k e v . >^akopano \ -m*a: i n p r a z e n jrov,d. f . ., L i l a u t r t i t l l j i v a . K o r a k je d r - e l in b i l n e t d i i u r e n T r e b a r ie o k l e n i l M i n e i ti j i iMiinairal i»ri težavni boji P a r k o r a k o v pred n j i ma sta stopala r e k o v roki P m a u o v a ia njen žeaia Kari a, aezaatea suh človek. » A H ote V e d n o t a k o molčeča, po- - p u a Miua. a l i po j e vaša današnja molčečnont zifolj -lučajT je vprašal T r e b a r - arT^il>mo p r i j a z n im obra Kim. Ko j e i z g o v o r i l , s*' jo tono za vil \ svoj«» |ad» n n o . nretna*ljujoi-.kaj naj jroon, - t e m v e l i k im deteiom. Nt . m Zabavna nisem b i la nikdar? > o d v r n i l a Miua. Njen jrlas je bil suh in nairla^ l»eMc*li ; talo- \ azen »Miolil nem. da \ ^ zenira moja ravz/a-noal. Sb-er |ta sem že opazil, da niste nrearlaani. To mi zelo tiara jm. n . ' \ - a k a vaša l»e»aMla j « premisi je i a.< r « v na b» Trebar in laTarh^ta Mini narav m »s' v ohraa. Njeav>vr oči so hib- \ prami>aV. Ona je laila pri tem v /ml rep-i. zato se je sklonila na pre i

n - i btleb* ]M»|travljoti 1o*e.

Neko j neznameara. pri vlač maja j T je bil Trobor. Zato ae na j e v reeniei /enirala in premaaijevnla > skrito o njem. \ tem ao kramili na stransko MANJKA .' ma i n pr.r. j navrlo. T a m prv^d i m i >e je z a s v e t i l o ob |»oto par hi-, pob p katerih je kak»»r za stražo stal-t nekaj \ i - o k i i i -mrek. K o približali, so začuli melanholičen, o t o - v e n jrla- harmonik i n k m a l u so vstop i l i v zroHtilno. V g o n i l n i je b i l o precej ljudi in nt Lati i svet jt« kar v veži p l e s a l ; sn- \ a joči se p a r i so žareli r a z v n e l i veselja in dk>bre volje. V hiši -e je k a d i lo od tobaka i n z r ak je bil težak, pok v a r j e n . K o -t» - i naročili vina in s*' o d počili, je znova za v r i s k a l a harmoni ka. Trebar i n M i n a sta šla plesat in pri tem se je n j i zazdelo vse lepo in udobno. Trebar je b i l zelo uren in spreten, a k l j u b temu ara je še težka M i n a uitehala, <la tnn je stopil znoj na čelo. Za\ l a d a l a je \ akajenem prostoru omotica, v kateri s<v >z*»stj» irlasno a o v o r i l i . Vmes pa je <*vilil jrlas iiokvarjerie harmonike. G ost j * so naposled drua dmprofra s u v a l i s k o - molei in p o l i v a l i vino po mizah. K o se je družba napotila proti domu. je bilo hladno. Noč je jasno žarela in snen; se je zopet utrdil v mrazu. Pot je polzela i n temno so stali samotni bolmi ob strani. Trebar se je krepko oprijel Min? in roavoet od zavžitefra vina. j i je govoril izmišljene pravljice iz svojega študentovskeaa življenja. Za njima lih korakov stopala Pučain. Tiho sta ajovorila in le čanib ao bile njuno besede ginanej- » je amk>, kama je r m tišč-al v njo i n k a k o >e ga j< cdloč-no b r a n i l a . Šh< sta vedno poeasneje i n zaostajala. M i n a je b i l a nek*>liko orna': na oil v i n a in plesa. N a s l a n j a l a s* na Tr»d>arja. k i j o j e držal z de.-ci«. r ko okrog v i t k e g a pasu. Četudi 1 voljena, je vendar m i r n o prepostila. «i;i jo j , - Trebar \t\ l n o ~ ; l ! V . ; e ^r\':- kal k >ebi. \ in* -tn so električne luči mračno brlele i n izvoščki so tesno zaviti ' s v o j ih kožuhih sedeli na k o z l i h svojih kočij. K o n j i so s t a l i kakor okanin o l i . glave povešene globoko k ilom. T lice so b i l e prazne. Tupatam a l c^dprla v r a t a in z m r z e l človek se zapodil po t l a k u . P r e d d oniačo hišo je T r e b a r štitili 1 M i n o k sebi in jo nenadoma IMl j u b i l . O n a se m n j e b r a n i l a , toda bila ie brez moči i n volje. Dolgo jo X d r i a l pa s v o j ih prsih. K o .ie poznejf i e ležala v postelji i n se je T r e b a r v svoji sosedni sobici s p r a v l j a l k počitk u , se je s p o m n i l a Pnčanove i n čutila je nehote, da se je ta večer odda M i l a od oje. Premišljevala je dolgo o T r e b a r j u i n s v o j i naklonjenosti na p r a n i njemu, a do jasnega rezultata ni prišla. Z j n t r a j je v s t a l a trudna in zmučena. s težko »rlavo. P u r a n o v a j*1 o r i ši a dornov šele proti jutru ter je lef a l a n a s v o j i postelji n*»razpravijena, oprta z nogama na bližnji kovčeg;. V . N a s l e d n j e j u t r o je b i l a M i na t r u d n a . G l a v a j i j e b i l a težka, oči m e d l e i n spominjčUa se j e prejšnjega d n e z n e k a k i m g n u s o m . S p o m i n na p l e s i n n a o m o t e n o s t v s l e d pijače in d i m a j o j e l e težil. Začutila j e bolečine v n o g a h , n a p o s l e d po v s em teles u . K a k o r m e g l a se j e v l e k l a po obl j u d e n i c e s t i . C e s t a j e p o s t a l a živa in p e s t r a . D e l a v c i r a z n i h s t r o k so h i t e l i n a delo. T u p a t a m je s t o p i c a l med i . i i i u i človek v o b l e k i boljšega k r o j* i n s k r v j o p o d p l u t i m i očmi. Ozrl se j e r a d o v e d e n z a M i n o . k i se j e z i b a la o d u t r u j e n o s t i po račje. M l a d človek, še n e p r e s p a n i n s šopkom ovenelih rož n a p r s i h , j o j e n e n a d o m a p r i j e l za r o k o . » A h — k a k o v a s l j u b i m ! « l a s m e j a l se j e p o s a t a n s k o . RazžaloM j o j e p i j a n e c i n p a h n i l a g a j e o d sebe. P o s p e š i l a j e k o r a k i n rdeča v l i c e in n e k o l i k o p o t n a j e prišla v tovarno. N a p o s l e d j o j e o m a m i l s p o m i n na T r e b a r j a . S p o m n i l a se j e , k a k o gork o j o j e sinoči p r i v i jal k sobi i n j o pol j u bo v a l . Čutila je še njegovo vročo, g o r k o r o k o , s k a t e r o jo je pobotal po licih. Pričakovala je, d a bo se odločni niti pniitesilg na i n m a ^ a l a ni o j o j e s r e d: l i h tovarišic s Ječa. da j i v s a k d o bere s čela i n v s o n j e n o ve**rujjsnjo pretek- N a p o s l e d j o j e p r e m a g a l g l a v o - tn d a n s e j i j e v l e k e l v v e e n o t d. K o ae j e p o d n o e v r n i l a d o m o v, p o m i n j a l a so j e T r e K a r j a kakor r a a j a h . •-eprav j e b i In n e h o t e v m i l i h v e s l j u b i d a n p r i n j e m . G o s p a L e n a j e p o r a n i h o d i l o po »nhinjt i n j e f »m v noara l i k a l a nerv ,zm» s c m in j e r ev O b a t a r v e l i ke p o d l a l i en m s t o l a p o l eg • n o n a K a t i n k a je n b a r v e S e d e m je . g l a v o r i s a lo j e m o l i n r b - d a la K o j e p r i s a I d o m o v s i z h o d a t u d i T r e b o r . je b i l npegov a z p r a v I n k k o t prejšnji d a n . le aru b s - i l e v p o s m e h 1 j i v K a k o j e » Usmstfa je vprašal tsseje M i n o . s o s k l o n i l n a p r e j i n j« r l e d a l v h m i u e e n i . a l e p i o b r a z . N jo p r e t r e s a l m r a z po v n em te l e - u i n e le z m i s m i l a z r a m e n i . O n p n m je k h r r z m a s e l n o - m e h l j a l . t o l k e l s im ' i e o no m i z i i s se kom? n o v s e d el p r o t i P u r a n o v i , j s p r i e ei p r i p o v e d o v s t i . k a j « o m n j s ponoći. S a n j a l o se m u j e . d a j s t r p e l g r o s n e b o l e s t i i n končno je t a d i u m r l . K o j e t a k o ležal mrtev, polnszl m n j e n e k d o roko n a č e l o ks o d p r l j e s o p e t o e i . r V l e g n j e g a j e stav ! a v i s o k a , k r k i j e t o r ej v ž i v a j ! b u j n a n lenkc. I m r s i . t o t o s i v e l a . Živi in n p a j e poslušal i b r e z b r i n n o , M i n i n o j e poštah, v r««*-e. k o se j e p r i z a d n j i h besedah T r e b or r z r | p o n j i i n asaočil s v o j e o s t r e oč. n a r a v n o s t v njene. K e r p a nihče n i r.iče*ar p r i p ^ r m n i l . j e b i l a M i n a v s a - d r e g i i n n e v e d e se j e i g r a l a z n a m is K o je prišla še Nežika z m o l it v e n i k o m p o d p a z d u h o , s o s i m i z o i n molče večerjale P • večerji je p o k l i e al M i r n i v s v o j a sssosmo S*J»M-O. C m a a r j e e f t d i l a . a n a p o * l e d J a sna v e n d a r na i j i m T r e b o r JI j e r • o r i l šepeta j e in s r p r i ^ i l j e t i o »mejal. P n f m s o v s j e b i l a z n e p a n a i u s e n i b r i r a l a z a n j i j n. Nežika s r j e v a v o j em k o t u o b r n i la z i d . p o k l e k n i l a i n aneela o p r a v l j a t, s s m r t a j e s v o j o d o l g o večerno molit e v , s H e e r l a s k a j e sode In n a s s s s j i p o - d r l j i i n z r l a • s t r o p . K o j e odšla M i n a s T r e b a r j e m , s « j e pričela g i b a t i s s v o j i m o v u m •.•le**«,m 7«iaj na U vo. zdaj a a d e s n o . N e k a j Ijnhoonmr . e r a je b i l o v n j L čemu i u z a k a j , s a n i v e d e l s . S T r e l w i r > -m n i obče ve«- k a k o r l j u d j e , k i - » p r i - ' l j e n i n a občevanje n t a j i m elov*skom Skoč i la j e s p o a t e l j e i n lw»sa. kakršna je r a v n o b i l a , s e j e s p l a z i l a k v r s t o m in o č i v i d n o poslušala t a j e beeiedV »Dsmes ste b i l i r o t o v o nel<diko b o l e b n i ! « se j e pošalil T r e b a r. O. ne. nič n i s e m b i l a zmačkan a ! « se j e l a g a l a M i n a . \ o n o ! j e m v e r j e t n o o d k i - Včeraj -te b i t i nadl T r e b o r j u se j e z a z d e l o , da m n je n e k d o ner ,ulor ( z l i l * ar.-k m r z l e vo d e za v r a t . T .da svoj«i TM/AT^^^ je z a k r i l s s p r e t n i m i g e s t a m i . Tišje reče: Z a r a d i r»o|jtiba: v e n d a r j a z s am i . t - e n i z a k r i v i l M t n a je A l i to j . - b i l o d b r o i n ne ^lah« Z a k a j l j a -- bi m v a s . M i n a ! - j i reče napet on s j tat o s n a * , k i j e b i l p r e p r i Ne|M»boljšljiv i ^te' »H|\rne M i - l . a v še v »V* j i zadri g i in z a r d i še h a l j . Te*|aj j e p r i |M>lzaprtih v r a t i li ms i /arojtsdssn n > ajganilo CMm s t a u m o l k n i l a T r u b a r j a se je i n d o t i l a -trast P o t i s n i l je M i n o na s t o l m se t m l i n a m v - ^ s s * l t a k o . da • s»> g l e d a la r a r a v n o * - * \ * -bra/ S»slij šele. se m u j e z d e l o , K- V ob*' s., kr«-«»tM njenean b u j n e g a telesa, njene razv it» p r s i i n o k r o g l e , močne roke. N a s l o n i l ie n o n " '•• • o,, , irlav «• n 7 r o k a m i o k l e . i . e pasu H r a n i l a fce gn - , r- ? n 1 " i 1» r e t n i n i m . tinla - t em .s 1 bolj |M>džigala njegovo s* rast T r e b . i r -e je ta t r e n o t e k zde: . n * b i otr»MU >n s l n l v o t en naprant tej n e z n a t n i /»»tiski. O n a \m j e m e d t " ?n ai»adla s l a d k i o m o t i c i , ki j o je p o v s e m z a d o v o l j e v a l a . Ona. še n e - dav no p o v s em zavrženo bitje, čutila s* je t a t r e n o t e k e n a k o p r a v n a * t e m g l a d k o i N i č e -m i m . s k r b n o oblečenim možem. T o j i j e p r i j a l o i n b u d i l o anv es.t hunj hnae. jionosne na čast in tiio«-. ki .je z v e z a n a s t e m . In v tej - l a d k i o m o t i c i jo b i l a brezbrižna t er j e d o v o l j e v a l a , da j«» j e p o l j n b o v al n e p r e s t a n o . T e d a j pa j e p r i v r a t i h z a r o p o t a l e zelo močno. Prestrašena se j e M i - t a i z t r g a l a iz T r e b a r j e v hjemov n si > n a g l i c |svpravi?a zmeden1 las4^. O n jv b i l v e s rdeč i n sjx>dnja u s t n i c a se m u j e p-d*evi!n. Z e n o ri>ko. k' s«« j e n e k o l i k o t n v - l a . j o j e še v e d no o b j e m a l o k r o g pasu Tedaj se jo z a v e d l a i n s t o p i l a v d r u g o sobo. G o s p a Lee,a j> p r i s l a b i s v e t i l ki č i t a l a i z s t a r e k n j i g e z v e l i k i m i črk a m i , rdečelaska -e je p r i p o g i b a la j»ri s v o j i p o s l e l j i i n j e oči v i d n o b i l a v z a d r e g i Ne : k a .«•• -e v .-dno klečala » - v o j em k o t u i n m o l i l a . M i n i se j e z a z d e l o t a h i p . d a j i j e \ c / i k a sovražnica. T e g a čustva si n i na In r a 7 l a g a t i . N i r a z u m e l a , da n j e - i o odh>čno s t r e m l j e n j e jv> življenju i n l j u l t e z n i ne m o r e prenašati v e l i k e g a sa možata j * 1 v a n j a . k t g a j e g o j i la t a k o v z t r a j n o Nežika. K o j e šla m i mo Pnčanove. k i j e g l o b o k o smrčeča l e žala v z n a k na p o s t e l j i , s t a se s t a r ka i n K a t i n k a začudeni o z r l i za n j o . M i n a se j e d e l a l a , k a k o r d a t e g a ne v i d i i n z g l a v o p o k o n c i , s fanatičnim p o n o s om lepe žene, se je pričela s p r a v l j a t i k počitku. S t r a s t n a , plamteča l j u b e z e n do T r e b o r j a je g o r e l a v n j e n i mladi d u s i . V I . T r e b a r j e v a -larurnoea do Mine -arOla i n *ovoril je o nji kot o s\ ki wčmgu. Smatral j o je za »vojo tetra je b i l njegov nasU,,* ram nji o d l o i V i i in -ljruren. Sedeč V a v o j i majhni >obiei. j** nnogokrat premišljeval o nji- tka je ljubi, to j e vedel. Tod« čemu nj**- p m vefifcn l » * ? T o J** l > , , n v p r a Ž a " je, ki ni v e d e l odarovora nanj. Ce-

 • NVki n o t r a n j i naaron ^ a j e Hrlil

tej laži. ljubezni, to mu j e b i lo amo. Dalje ni ved-!. Zavedel pa se <fa mu je imponirala njena zuna- <~U žervska lefiota. mlado ne nedo- I njeno telo. P r i t em se n i d o i n i a l il j ^ n i h duaevnih v r l i n in -laboMi po >nal p a j e j a k o dobro svojo strast, in da more zadoatiti svoji anranlt, - - i M m - , prepričan, da am njearo- ^ k r i t a m me I ne u k a n i , ^ato -e ni al nobenih ovir. V r a t a njearove sobe so b i l a le i . r i p r t n . V sosednji aoni no ženake ie -pale. C u l je razločno v z d i h Puča nove. Njena inoaka postava se mu je i z j a v i l a pred očmi, prav takšna, k a - 1 up i n a je b i l a t i s t o nedeljo, ko se je tzjrubila k s v o j im l>ib«nH-eiu v megli. Obžaloval j e aedaj, da takrat ni b i l p r e z i r a n j u napram M i n i i a bodoval «a je r~T naai behoj. Bos in v sami -l>odnji obleki je pričel hodit JK» - » V n i jroriiiflo!. Ve* ^ mrzli- no treaaj ,n >re< mu je močno bilo Skozi edino okno je s v e t i l a ziraak;i noč - o mrtvo, nečisto svetlol»>. V tej • •ie»t»i -e » Mf. / J . ^ - i . i v Trubarjeva liela rddekn in črni praannr pri vratih. P r i \ a * i h je bilo \ -<\\>•» ruti z.t^fian«* \ / « h ! i . P i i e r : r K » v e . ki >• r č i ' rrbi'» • /ala z o i i e t v/,nak. S #-est • -o prih. t j a i l V -<»Kn nrrazln/ n) ..»-u^ \ l«*ci<Konjakov, ar <«ldaljevali. izirinili in ar»|»et prihaiali. S>e*laj j e p4»shiHal

 • * * T . KI •« Bove. - i - i i - z o pet

priplazil k vratom iu |ar*lllsal . . . I: lavo Bavdonjeno n; l mr/el zid. |e < nt i L kako mn Hi jejo žilK*e v sencih. Z* > p r e s t o p i l tiho pratr. ko zaeiije / tiho. pretrjrano ječanje, ki Si prcancniln v M-r^-t 74lru/>*u z ro-- lanjem n«nejra veuea Naglo MI ..krni i " hii je v**, jezen. />a Nežik o se ni n i k d a r brigal zakaj mu tor e j luMli dane- na l w , t • Prantn M je koneno neumna mrael, kako bi ae r a - do-.ti > t!, če bi t a h i p zampal prr^- M»od *«>iz in ne bi - l - a l hreznii-*elii"aTa • \ »kanja I ^ J K « / \**žrke.

V » j j » . -t?.I m i m o sre

 • '»arlirail p o - l o k n o m »rlobok l»a^ in n^kdf* j e g r d o z a k l e l . P o stal je radoveden. S l i - ? - . - a m o d v e - o b l a m i s** o a j ! ' je j»rosil «lebel f f l « « - T r e l u i r je i.alahko. t r u d e č w . d a m- v z b u d i šuma, o d p r l ok»M' P r i *«osc«liii hiši, kjer j * bila m a j h n a k r č m a , je »tal v »nego p i j a n č l o v e l naibr/>' delavec nižje v r s i ' . - -ra>*'» n a d hlačami. Blizu njeara j e K l a l a zeruvka. zavita v m to in trepetajoča od mraza. Trebar ae je atreamil. . j e p r o e i l a z e n - k a p i . i a n c a . T o - fia ta u• g n g n l h k r e m i , o d p r l vrata, — /»•jH-t r m l . •Sem fM»Hli!< H' h i i d t i v a l p i j a - e««- />»n-ka se j e m n l t e m o b r n i l a in s l a dalje. K> j*> p i j a n c i - v i d e l , da ne o p r a v i ničesar, je še! t u d i on za njo. s# s f K M l t i k a l . drže«* nekaj d e n a r j a v -Irsrijeni jM'sti in s«> h u d o v a I K i » je z e f i ^ k o iM-ivulno - V O H ' zono do sel. M* je z a v a l i l na njo i n oba sta «e z v a l i l a \ - n c u F r i t e m s#> je č i r l o . ka ko jo j i ' l e p e i (»o hrbtu iu |>*» g l a v i. K i » M ona v s t a l a in i h t e c a na g l a s s la f l a l j e . je tudi pijane« te/.ko |»<»bral in zopet gla-e<« p™ i S | i - j - . s a i i H * »Iva -i»bla mi še daj! T r e b a r .Ve z a p r l o k n o . \ s o b i je VMfcstalo h b o l n o i n «>n s e j e i r e . ^ d m r a z a . VU» g c l s e j e v | x j * > i n | * o k r i l. N a s t u l a je t i l n d a i n vsak še tako l e v e n \ Zilih s*» j * ' c u l ! « *•'/ n e k a i e;w zo|>#'t vstal i,I s e p r i b l i ž a ! vratom t e r poslušal Vs#» j e b i l o t i h o . z a k a j tudi Pnčanova |e i . e b a l a -mrčati. T r e b n r j u je sedaj src e b i l o še huje kot prej. vse žile in ž i l i c e njegovega telesa so razburjen o s t i in razdraženoali trepetale. S t r a s t je vzbudila vse njegovo Živčevje i n ga n a p r a v i l a besnega. Njegov izraz je b i l grozovit. \"apra\ i l je korak v sosednjo solio. Skozi okna sobe se je zlivala medla in nerazločna svetloba, zakaj okna !*n b i l a preprežehn z nlečimi zavesami. Le težko je razločeval posamezne tPtnne prevtniete v sobi. Stopil je oprezno še za korak dalje. Vštric Neiikine postelje je razločil nejasne konture njenega koščenega ohraza. napol obrnjenega proti bližnjemu oknu. Počasi in oprezno se je prem a k n i l dalje, lovci' se z rokama |to raku. T u ni b i l o okna in zato je b»l naenkrat v po|>olni temi. P r i t em je v roko zadel na t r d predmet. Posta! j * ' in numual. kje bi se sedaj nahajal, dokler se ni spomnil, da mora b i t i v
  • bltžjn Pučanove. Zoi>et se je prem
  a k n i l in naposled dosege! kmičnico njene i*\stelje. Postal je zopet, nato s«- e k r e t i i l na ilesiu* in n a p r a v i l «lva koraka. Za« le I ,fc z nogo oh stol. k i je n e k o l i k o zaropotal v nočni tišini. H i i j e pri mizi -r*>i}i sob**. T r e l i a r j n s*.i ,-id»»c 7iašk le pet a li. njegova razdražet i o s t s*' ,ie v sled nena«inega strahu )M>mnrržiia in <ia bi ne b i l o čuti njegove močne sape. je široko lafprl usta. K o je s t o l zaropotal, se je s k l o n i l in ae o b r n i l , p r i p r a v l j e n z b r z i n i ht^oui r e s i t i M» iz situacije. Tako je mirno preče pel dve. t r i minute. Ostalo pa je van ni imao; v s i so b i l i i^greznjeni v globok spanee. Zi>pet .ie vstal in h i tel naprej, ko je začni od one s t r a n i, k j e r je ležala gospa T^ena globok vzdih, za p r v im drugega, tretjega, dok l e r niso prišli na površje nerazuml j i v e besede. S k l o n i l se je še enkrat, opirajoč se z rokama na t l a . Spoznal je, da g o v o r i gospodinja le v sanjah in zato je lezel po vseh štirih dalje. B i l .ie že blizu svojega c i l j a . Srce ma je bilo naravnost glasno, sapa mu je postala težka, r o k ' ste se m u nervozno tresli in za dovoljujoč občutek je objel njegovo telo. Bil je pri Mini. Stegnil je roko po njeni postelji in prijel jo je in laae. B iH ao vlaini in ležali raziuršeni po laz in i. Takoj j e vstala tudi oua in sedla. Oba s la g l e d a l a v t e i i K i , o b a s l u t i v a z različnimi občutki isto. M i n a ! .Moja Mina!« je zašeuetal nežno T r e l i a r. » K a j hočeš f Kaj hočete?« je vprašala ona prav tako tiho. V njenem glasu je bilo polno groze. On ni rekel ničesar. C r r t i ! Je, da ca njene mehke ročke >uvajo od *e he, a moči niso imele nobene. Nato je t i bo z a i b t e l a i n ujen obraz j e b i l ver polit od « d z. K o je zope4 v s t a l , j e b i l povscci miren. Nek dobrodušen čut se ga j e p o l a s t i l i n v temi se j e emebijal hre* 1 .ovoda. Naglo i n odločno j e atopal v svojo sobico in brez prejšne bojaalji- Viisti. V svoji solne i se ie vsedel na posteljo. Svetloba se j e naad tam no. večala, loda ou še ni u i t s l i l n a ^pa. nje. M|ioninil se j e on p r v o Ijirbifvi. neko }«ctnaj<tletno dekle, k i je umrlo na j e t i k i . V s e t o j e brlo žalostno, 7ato g a je j e z i l o , da n i mogel pregnati iz spomina pijanca, k i g a je videl prej v snegu. T a pijanec je v enomer tiščal vanj in mu kazat denar v s t i s njeni pesti. Njegova dnša je b i l a ta hip polna ttojrazuovrstuejših občutkov. Njegov čin se <nu sedaj n i dozdeval tako enostaven in priprost, kot malo prej. Razmišljal j e o t em i n t u di o tem. d a g a vae to n i zadovoljilo, ker je izvršil hudodelstvo brez vaake notranje vsebine. Naposled je brezskrbno zaspal in se je z b u d i l šele opoldne. VIL M i n a je ljubila Treba r j a a ono veliko močjo in naivnostjo, k i j o prem o r e le v e l i k a , p r v a l j u b e z e n rnjnrrež^ ne. P r e p r i č a n a je b i l a atloboko. «ia ta ljubezen !••- m i n e n i k o l i , k e r j * . a j večen. N j ^ M v e r a j e b i l a t rd na in p o » r o j i moči jeklena. R a v n a la
  • e je no njem. p o s n e m a l a ara v v s eh
  r.etajlih i n i i v e l a t a k o , k a k o r je že|e| e n . _ t V l o č e si j e k u p i l a o b l e k o a l i k l o buk je m o r a l on odločiti o b a r v i , m o d i , šivilji. V o d i l a g a j e s s e b o j k a i v i - ki j e v m a l i podstrešni i z b i p ri o*nu. s k o z i k a t e r o se j e v i d e l o le ažurno nebo. š i v a l a v s e s v o j e ž i v l j e nje, d a j e t a m i z r e k e l s v o j e m i s l i a v s e h niofročih s t v a r e h , k i j i h p r e j e »»i o p a z i l n i k d a r . N j e m u y b i l o t o mučno m n j e n a l j u b e z e n d o n j e g a aa B I j e v i d e l a b f ^ a o b a i r n a , t i r a n s k a , to t e m b o l j , k e r > T r e b a r j e v o s r c e o s t a l o h l a d n o . P o a a a l pa j e t n d i d o b r e in s l a b e s t r a n i n j e n e g a značaja, *vo>. l a s t n o noči m e m o s t i n laž i n t a k o je p r i š l a v njegovo s r c e če ne l j u b e z e n, pe v^aj neinmljenost. V takih trenotk trenotk i h si j e h<»tel o s i l i t i l j u b e z e n no nje in -*e je s t e a i z e l o mučil, t o d a končno je b i l reanltat v e d n o e n a k : P o z n a l je SVOJO v e l i k o laž. t e m e p « < "<>/mn teleaae atanati. I n i » n - l je do odločitv e , d a ji p o v e n a r a v n o s t v v, . d a j e ne Ijnbi t a k o . kakršna naj b i b i l a p r a v a, c i s t a ljubezen in d a > njeprova laž p r a v z a p r a v le sanja . nepremišljen ashnev sebičnega K k a n j a po z u n a n j ih užitkih. K o je p r i - H k n j i . j e sedala a a s t o l u in se u k v a r j a l a z v e z e n j e m . N a s m e h n i l a se m u j e t a k o b l a t e n o , da n i nsogel i z u s t i t i besede, k i mn ie t i - « a l a v frrla. I z n j e n i h oči se > r i t a la b r e z m e j n a z a u p n o s t n a i v a c i a l j a b e - d ^ k l i ^ »n v s p r i č o tega je pos*al t a k o preplašen, d a se l e z i n e d e l i n n i k a k o i n k a j n a j začne. Izpoz n a l j e j a s n o , d a j e t a n a i v n a z a u p l j i vost n j e n i h oči s a n j t i r a n i j a k a t e ri « e je prirme; i h a l a ajesrovs laž i n h i - navščina. I n r o d i l o *e je b a n a l no vprašanje, a l i sme b i t i o n g a l a n t e n, o z i r e o človek tak - u m v . Ha z e n o s a mo k r u t o besedo, z e n i n - s a m i m brezo b z i r n i m mah I i a j e m uniči njeno krasno k r a l j e s t v o s a n j 9 P a to so b i l i le m o m e n t i , ki s o se s v e t i l i k a k o r zarja n njesroveea sieer t a k o m r z l e g i n a v i r a n j s o življenju. T i težki in javrv trenotki so n a s t o p i li vedno tedaj, kadar je g l o b o k e je r s a mi šl j a l o ^ o > m življenju in n j e ga n a m e n i h . R a z m i š l j e v a n j e pa n i vodilo nikamor, zakaj manjkalo mu je n iš»-vne p o f r l o b l j c n o s t i in enotnosti i n z a r a d i t e g a n i m o g e l p n t » n a čisto. S k a k a l je torej iz » n e g a k a m e n a na o r m r e g " * i n v s a k h i p .ie plju«-knil v Inž B i l j e t o r e j l a h k o m i s e l n i n n e - < Uočen i n t a k o se j e počet ?1 še najb o l j e r c e n e g n in z a d o v o l j n e s r a. T«»da f»? ,i-i«» < huje. v • • - i a l n o s t. v k a t e r i je : i v e l , g a je d o s t i k r a t r a z - c r a ž i l a i n pr^besniln M i n a mu je h i - ' n.ira\nošt ttadle/na i n - i t nje ne fra Jepesrn l e l e s a . j o j e s u v a l o«l sel»e. N.ieur duše n i ooz.nal in n i k o l i mu ni prišle* na n m . b a v i t i M» T. n j e n i m i d u - fcrvnimi v r l i n a m i in n j e n i m i duše vr i m i z m o t n o s t m i . Z e l o j o ie mučil t er n h i val m. ' M /» n - . k i svetost na drzov i t in o s t u d e n ua<-in. Thaa je m i r no p r e t r p e l a vse in rra ••elo v svoji -kromnošti i n ponižnosti, k i j i j e b i l a p r i v z g o j e n a , p r o f i l a odpuščanja. V s e to j e v i d e l i n s p o z n a l , k o j i j e sedel n a s p r o t i . I n n s m e s t o . da bi j i r a z k r i l s v o j o n a t u r o , j i j e začel go. v f »r i t i o s v o j em življenju i n s v o j ih na« • t i h za hocloče. Rekel je, da n a m e r a v a o p u s t i t i svoje .turistične štud i j e , k e r m u m a n j k a sredstev. Štip e n d i j o , k i j o je Še užival d o s l e j , je z g u b i l , ker n i napravil pravočasno i z p i t o v S k l e n i l je tor«j . da si poišče k j e r k o l i kaJro alnžbo. da si najde prim e r n o eksistenco. O n a ara je pašno poslušala in zel o se j i j e srni lil Naario se ja odločila i n r e k l a: P r a a i , vam, d a si v stiskah. A l i d o k l e r se ne i z p r e m e n i vse t o n a k a k kakršenkoli način, je t v o j e, k a r je m o j e ! S a j živim t u d i za te. ne le zase.« T r e b a r j a so njene besede močno p o p a r i l e . S r a m ga je b i l o i n čudil se j c n j e n i v e l i k i i n močni l j u b e z n i . » A li j e t a m l a d e n k a res t a k o v e l i k a i n neskončna v s v o j i l j u b e z n i , d a j e p r i p r a v l j e n a vse ž r t v o v a t i m e n i , m r k e m u e g o i s t u s e je vpraševal. -Res j e ! R. , ! « j e p o n a v l j a l s am s e b i i n bil vzradosčen. O n a pa se j e s k l o n i l a do n j p g a in n a i v n o vprašala! J a n k o , a l i te s m e m p o l j u b i t i *« I n ga j e p o l j u b i l a močno t e r i s k r e n o. Nama dobrota j o je b i l o . N i čutila v t em v e s e l j u , ki j o n a v d a j a l o iz l j u b e z n i , k a k o m r z e l p r i v e s e k je T r e b a r . Z v o n o v i so z v o n i l i po c e r k v ah i n močni g l a s o v i b r o n a so se družili M i n i n i duši z n j e n i m i g o r k t r a i čut i l i . T r e b a r pa j e ostal sam. zaprt v s em u s v e t u . N e j a s n o s t g a j e p o k r i la bolj kot k e d a j . O n . e g o i s t i č e o , m r z el človek, živeč le n a z u n a j i n p r e z i r a joč gorka, čutila d o b r i h l j u d i , je postal ugantka vsem. S e d e l je v svoji s o b i c i in gledal r a z m e j e n o skozi o k n o . Z u n a j je cel d a n snežilo, sneg se je trgal v d e b e l i h c u n j a h i z neba Mračnemu dnevu je sledila jasna noč. Mraz ar je širil, ivjr je pokrilo ven kraj i n Čez vode se je razgrnil l e d . . . V I I I . G o s p a L e n a se j e p r i p r a v i l a , ds p r a z n u j e s v o j letošnji g o d o v n i dar k a k o r v s a k o leto v ožjem domačen; k r o g u i n s l o v e s n o. \ ta n a m e n j e n a p r e d v e č e r na p o v e t l a i a s k u p n o večerjo že ob šest u r i zvečer. K a r j i j e p r i m a n j k o v a lo s i je i z p o s o d i l a p r i hišnem p e k u i i g o s p o d u D r a l k i . manjše v s o t i o e p a tu di p r i Pučanovi. K a t i u k i in M i ni NV/.ika ae j e i z g o v a r j a l a , da ničesai n i m a . v e n d a r j e s t r e s l a končno neka drobiž«? n a m i z o . C e l i l j u b i d a n ^o sw p r i p r a v l j a l a v k u h i n j i j e d i l a , p e c i vo i n n a štedilniku j e v e n o m e r v r e l o . P oi večer se j e g o s p a L e n a d o m i s l i l a t ud v e l i k e g a šopka, k i n a j b i s t a l sred m i z e . P o s l a l a j e Pučanovo k v r t n ar j n z naročilom, d a plača šopek pozne j e . Pučanova p a se j e n e v o l j n a v r ni l a brez šopka. V r t n a r je h o t e l imet t a k o j plačilu. T u d i g o s p a L e u a se j b o d o v a l a nad v r t n a r j e v o nesram n ost j o , p r e i s k a l a j e vse žepe, t o d a pe t r e b n e g a d e n a r j a ni m o g l a s p r a v it s k u p a j . Pučanova je n a k r a t k o odbi l a zopet n o prošnjo z a n a d a 1 j u o pose j i l o . — S t v a r se j i j e d o z d e v a l a sme* n a . G o s p a L e n a j e p o d o b r em premi? l . i e v o n j u n a p r a v i l a n o v s k l e p , n a p rt a h i še e n k r a t Nešiko. T a p a se d o lg n i p r i k a z a l a i u ko j e končno p riši d o m o v , se j e g o s p a L e n a prestrašil n j e n e g a s h n j s a n e g a o b r a z a. Gospa L e n a se ni mogia notob žiti. N a njenem aren j e obležal teza MANJKA g 11 mam i jal in časih brez i iz Z a t » Pa -o prinesli od hišnega peka dobro miso ter jo postavili sredi sobe. Katinka je naposled oblekla mizo v beli prt ter nastavila stole. Povabljenih je bilo nekaj tajib » u d i . Ze zgodaj se je oglasila gospa Dežmanova. ki je stanovala a svojim -e.lemletnim sinkom v tretjem nadstropju hiše. B i l a je ee že ne lepa, p a vsaj zelo čedna ženska, polnega, moč. nega telesa, komaj v tridesetih hitili Oče njenega bledega ia holenaveera t r o k a je b i l star, preniožen trgovec v T r s t u , s k a t e r im je imela ljubavno razmerje in kateri jo je tudi pošteno b n M a v a l . K m a l u za njo je prišel gospod D r a l k a , k i je p r i a e a e l a seboj v e l i k šopek b e l i h rož. k a t e r i h se i#» g o s p a L e n a r a z v e s e l i l a n a j b o l j B il ta to hišni gos^rnoar. s t a r vdovec, f m e l je v e l f k . močno naprej viseč t r e b u h . N j e g o v a l i e a so b i l a t e m u o - rdeča i n n a p e t a , t a k o d a ao mu skor a j z a k r i v a l a m a l e , l o k a v e oči. G l a va s e mu j e s v e t l i k a l a o d p r o s t o r n e pleše i n l e r e d e k , tanek kolonor s i v ih las m u je b U š 11 p* IVOja k a r n a svojo roko povabila malega K a r i n a , človeka. k*t**r<nr» obraz se j r svetil jovijalne odlnritosrčaosti. Oni je pri vedel s seboj še nekega p r i j a t e - katereara kratko telo se j e zibalo na s i l n o visokih, tankih n o g ah so sedeli z a mizo v šivali! r u V s t o «*o jedli ju bo. ki j r b i l a z e lo asaaana. K o a o i a končali, je vstopil v sobo s t a r p*»do--idnik is \ a b i l a ga je K a t i n k a k a r asi de. da se mn p r i k u p i . Tooa ona ni i m a o m i s l i l a nanj i n se j e sedaj pre stiašila. N o s i l je s t a r . a v r l o dobro osa* že n f r a k . V i s d n g i je pričel m i gati z b r k i . n e r o d n o se je klanjal n a vae s t r a n i ter ne končno useknil. B il j e v z a d r e g i , kajti njesrovo bistro oko j s s p o z n a l " , da g a ni nihče pričakov a l . K a t i n k a je vstala, s a b o predstav i l a gospoda Suhadolnika in pristav i l a , da g a je ona povabila, kar bode g o t o v o vse navzoče neto r a z v e s e l i lo Nato so v s i ostali ras svoje sedeže i n r -pod D r a l k a mu je p r v i p o d al roko Prinesli «o se e n s t o l . po k a te r* g a so hiteli a »s t »a L e n a Pučanova r r«*pa I V z m s n o v i in M i r o s l a v V r ni li so aa s s t o l o m k a k o r v p r o e e s i ji (,f**l*r*1 S u b s d ^ d n i k je dr»btl prostoi med gospr* Dežmanovo in D r s i k o. T r e b a r se j e v s e d e l med K a t i a k o in M i n o ; polesf je «*oW»^ral Miroslav, n a t o K s r i n . pol^sr njeara pa dolgi nežna nee N a k o n e n te mize se je v sedi a do P u r a n o v a je stregla in bila ta %ečer silno vljudna. Juho je gospod r e a l k a hitro pojedel ter ar poten* • ržen oziral po ostalih, ki ao močno h a l i v žliee. Pučanova. ki je to^opa- ':1a, je snova napolnila njegov k r ni \ se je slo lepo po programa. Vsaka jed j r bila inhorno priprav I je a i n okusna. Ko je prišel na mizo pečen pu an. > dobil gospod l*valka od gospe f^ne nalog, da ga razkosa. Izvrštl y to vkljnb svoji navidezni neokretme prav dobro. Vsnkemn poneliej r -hvalil njegov koa a atrokovnjaški
  beseckmmi. I*ueanova m i je aptat*
  mm pomagala, ponavljajoč eet večer > bičnjno fraan: »Prosim, poaluaate ne. rospoda* Zadnje bsaenV ji ja vedno r-ol ostalo v grla. Caospa Lena je za »voljno kimala z glavo in ponavljala aaaan nekatere bsaenV Najbolj veneta je bila gnapn Ih-i MANJAK i v . i ' a s i h se je o b r n i la U r a n mize in 1 »onovil. »'? . h . l in V š-vli > p r v i . n %-este . . . 13 ne. da. Veliko njim.« i , . S r . M j S n h a d o l a i l K* leno t»n kiasovnl tar ae rt r a j n o Itoril « svn»- • i n kroaaiihoaa. Tndi o s t a l i so čebljati, ponajs-eč o v r e m e n u in d r a r i n ji Snano go^p#*d fH-alka ne n i ptsntil mo •iti njegova l i e a so ar ar a o l j paraV
  [» tit -«e ma je fsvmnatil. K o »e
  1 s e r v i r a l a tolsto prašičjo , aa se njegove male oči za a. Večina gostov n i nanv , : reha< -F I( I ; I - - « » » M - rato rezali
   • like kose od »vojih oVIenev tn j i h z
  d o v o l j e n j em p o k l a d a l i na krožnik go
  • |»o»ia fh-al. ^e muzali njee
  r i v e m n apetitu na dolei neanmnee je sarkastično, dn > ta f*ojav n a r a v n i ianVŽ.« Med tem se je rnalenel po sobi težak vadnh i n k o - priznali sveiilke. je postalo v zaprtem prostoru malee v-roče. ZaahnvvnJ ne je vnank po svoje. Qnv -pod Inralka je •loaismn p o h v a l i l k i i l»ar»*s» Karin je t i h o govoril s sv o n r M g i m isrijateljem. kateremu > pravil zelo žive anekdote o Pueano .. /-a k a t e r n je bil navdu^m. Mina -. o- i i 111 h t ii|iatam /pre govorila l*esaa1lna s T r i i m r n »n \ l 1 . r»,, r im "p;t/MV ;i I VI1 I H I iti ie L i l očiviamn ^aljublieii v n in do . ^ I ti h 1 ,» prav / rpt ;t\ i|olgof*asuo I D r a l k a -e po g o l t i h ni o/.iral. N - i f . » \ » - mah «•*•! * |s»pi»lnoma 1/ ^ i i n ., bei 111 v i d e t i je b i l o samo I 1 » » v i . j stol je «'«ednlje b«»ij od m i k a l od mine. d n j r mogel videti na kro/nik Puča nova pa j e d o g a j a l a na mizo venam nova j e d i l a in točila go s i om 10«» no vini Z.oh-alo j*> jv. ti ranit . . . 1, HM.I1 S n h a d n l u i k je v i n o nas h v a l i l I mračni je ko/aree proti luči, •».•k , ; i l t.-krs-inn in glasno emokal / jeaikon \a« i i l r ; . « os ie to opustil »ti g o v o r i l o a n t i a l k o h o l n em g i l i a n ju O n r m i l .»•' /ebi na dolgo p o i i d a r i a l / M i / u m i gta*>'»m nekatere besede in • ;(|»i»sl«-d nenarbmia u m o l k n i l , kakor bi ^* <«re«li nota u t r g a l a nit K a r i n ov . w * . | mu ie i s l g o v a r j a l s o h o . zaspa 110. d o k l e r ni «rdit v / k l i k n i l : «Dn. tako s * Nisem prijatelj pijančevanja. P »pasmam da sem slabič Drugi so hinavei? Vrag«, da . v gostilni nam h v a l i j o vino in p i v o . . . v kavare i liker! Ihi? K a j bomo s teorijam i ? Nič!* N e k a t e r i so glasno p r i t r j e v a l i. Celo ginanod Dralka se je o i r l i n rekel 1 0*111*1 itn glasom: H m te !»i šel \ gostilno in iliteval pregreto mleko . . . potem bi H smejali! Kaj? Smeh sledil tem liesedam. S m e j a l i bi s#» in d e l a l i norea.- M * kričali vsi v prek. Družba je postala živahnejša. G o v o r i l i s,» sedaj glasno. Le M i n i je b i l o dolg »časno Miroslav ^e je v splošni Neselosti in zmedenosti oju T a i 1 m pričel ogovarjali Mino. P r i - I »o vedo v a l j i j * - razne naivne doživljaje iz penzijmiata ter je ves g o r e l oj n a s o i lovanja profesorjem. Mina - mu H' s m e h l j a l a , četudi ni v«*ega r az o mela t i ost d i ni *«e je začel p l a z i ti i»od stropom, zakaj skoro \ si so ka d i l i K a t i n k a je odprla oknu: sedaj pa je vstala gospa l>ena i n začela tož i t i o mrazu. Dolgi ne/n-mev s*> je ^ = eer za v zel za K a t i n k o , t*>da končno s,* v s i r e k l i , naj s«« okno zopet zapre. T r e bor j> b i l že n e k o l i k o pijan, gledal je mrko in se n a s l a n j a l s k<»- molei na mtzo. D a b i ug.shl vsem. je v s t a l ter o d p r l v r a t a na lunini k S tem je bito vsem ustreženo. M i n a j * med tem. k o je T r e b a r vstal, začut i l a , d a se p l a z i neka r o k a okrog njenega pasu R i l je M i r o s l a v. S m e j a l a se je i n se s k l o n i l a do njegovega otroškega obraza, misleca, da ji hoče nekaj povedati. No. o u je molčal, bil j i ja hvaležen. Toda ie vedno se je o k l e p a l Mine i u j i tnocpij l a l na uho: L j u b im vas zelo. gospodična ! T Njen obraz se je zelo izprem e n i l . Neumnež!« je s i k n i l a in nato zapadla p r o t i svoji v o l j i smehu, k i .ie prišel prav od s i v a . On p a j e globoko an r d e l . V tem h i p u je T r e b a r r a z l i l prt m i z i poln kozarec vina M i n a je n a g l o v s t a l a in h i t e l a brisat. V<*i so j i p r i tem p o m a g a l i . T r e b a r j e b i l nekol i k o moker, a >e je kmahi p o m i r i l. K a r i i m v p r i j a t e l j , tudi ž> wek»&* ko vinjen, je začel sedaj pripovedov a t i svojo povest. R i l je učitelj neki • ua deželi, kjer je poučeval kasetah - ljudstvo, mimogrede tudi o k r i v i n a h* k i se mu gode v^ak dan. Vzel si ja dopust, da je mogel s t u d i r a t i novi svet človeka« . k a k o r je imenoval svoj sistem, po k a t e r em uaj bi z a v l a d a la nemotena sreča n a z e m l j i . K o bo št s v o j i m i tozadevnimi študijami gotov, hoče s t o p i t i pred l j u d i , p r e p r i - ean, da bo žel h v a l o i u priznanje. G o v o r i l je navdušeno in s patosom. k i je lasten nedolžnim idealistom. Poslušali so njegov govor brez zanimanja i n brez veselja. Med njegov i m pripovedovanjem je gospa Lena zaspala i n g l a s n o smrčala n a s v o j em s t o l u . IX. Z a v r t e l o se j e M i n i v nlavi od . i m a in s l a b e g a z r a k a tfctela je na ? l o rz sobe i n s t o p i l a na dvorišče H l a d n o j e b i l o z u n a j i n a > j > ^ v « , rak dobro d e l . K m a l u je čuta. da -kdo zapira vrata i n se težko prek o p a po kamnitem tlaka. » K d o je T ' . m i s l i l a i n srledala v temo T e m na ' • o s t a v a je oči vidno nekoga M a l a ia M i n a je. ko je opazila močan trebuh n plešo, spoznala ajo»poda Dralko. i\ ^ n a . M.na he .
  »e . . Ona j e molčala.
  » T i l i ste n a m . . • he h* . . . z a k a j v e n d a r .* »ftla sem na z r a k . r o s p o d Ih-alkav> J* o d v r n i l a jezno. f,«...;indičiia M i n a . he . . . b r . . .* je p o n o v i l stare*- s n g o v o r il priliznjeno. »Nebeško lep j e vaš o b r a z . . . . ' . a d a r s t e j e z n i . . . he . . he . . .* Starše se j e n a s l o n i l n a z i d . arle dal l o k a v o • s v e t l e zvezde na i u čebljal vas je in vaše lepote to . . sodrjrn' I h i ' O j . lalik«. atate sreema. aaaa«> •»••••rniti je r o k o |»r» / l a t u . s^ M ,te| r e c i , fm sreći Hoeeai reei, sreči p a aseai n a k l o n j e n i da' < e t . u i ! i m a m plešo •n s i v e lase . . . h m t.»da moje ^r ee j e m l a d o , parka ljubim \ a s . o j e t*»^!iis. H d , n a s i ju ca. ki j e j r o v o r i l l o k a v o i n v z n o s i l o . T e h , ji je pr. !# t a v a l neopra\ieen s t r a h , i n če j e v nn-s«iiii p »a: 1» d a I a ^ . m - e , /abi I i obra/. t II b i l o sr
  1. e |»olrio s t u d a T a m . i n o s t r a n d v o ri
  ae* *r j e z a b l e s - a l o l»e|o žensko k it • ni ! do i - / a m o l k l o i/pre*ro\ o r il P ' * i a s i je IMI n e k j e p r i t a v a l n a v d u se ni d o l i r i neznanec i n šel počasi n a / ai v soko S t a r * i pa s#- \* približal M i da čutila n j e g o v o v r o e i n o . p le dal jo z m r t v i m i H i r l e d o m i n vprašal c a i i p f i -Hr^-ete . . . sreče t « M i n a »e j e i a t r a a l a is ajearovr i-roči roki in r»kI « r»*• da jšem m o l k u . K a k o r tudi vas s|»oštujem. a° s|»od. l j u b i t i x a s n* umrem Pristit*- ase t o r e j , p r n a im v mirti.« S t a r e * * je zmrijml začudenja, m a h n i l z r o k a m a po z r a k a i n se aop e t n a s l o n i l n a z i d . » N o č e t e ! « n-če p o p a r j e n JVe kro! T o - l a l a h k o s e š*. p r e m i s l i t e . . t a t pridite k meni . . . S a j veste, k.ie u o v i j e stanovanje. Moje «tano- \ a n j e >' t u g o i i v p r v e m n a d s t r o p j u, na .!»-!»«« In br< n, d a l j i i ' b I K * S ^ C I je p o i a si • ' i r a c a l |M » s t o p u i e a h . Sred; -topni« \*- obr • n i I «n / a k l u a l ( s p r o s t i t e me l a m -|MMlaj. ods*i i n s|o\ e s a # M i n a se j e \ r i u l a k m a l u \ sobo. T r e h a r je b i l s k l o n j e n na mizo in je • lin< sp;il s,, , , i Iti < i i-.! . • « : n s* o", »deeelaska je b r s k a l a / rok«, p o njepovih oljnatth laseh. K i b - l a s k a je g l e d a l a bmloUno v M i n o . m M i n a je piiarledala » M , t;ik«» ostro in trdo. hotii". da i z m a k n e pi j a n a Katinka svoj hudobni i»o««-led. To« la ni se ji p<»sričilo in zato je - - t l a k P u c a n o \ i. ki je d r / a l a ko/a n*-- \ r o k a l i in |wa-a-i. j z a l a n t n o p i la i ino. katajreara je aataia na mizi še 1 - i l r i M ^fekleiliea. i K t a h a o ^ l j e so se poizarubili I »roti j n t r u . Puča n o v a j e b i l a zelo t r u d n a "» /.aspala n a s t o l u . T r e h ar M k o s e j e / b u d i l , \ s t a l in s e p o š lo v i l , rekoč, d a g r e še v k a v a r n o . V r a i l ae j e d o m o v s e l e t u i s b d n j e o|addne. ves z a s | i a n m / rdečimi očmi K a r i n je i*kal svojega p r i j a t e l j a, d o l a e g a neznane«; a k o r » n i v e č a a - w4 |. ,e t i h o o i l š e l . ne d a bi i z p r e g o vn r i l bese«lM*o v slovo. I h d g i neznanec j e namreč že prej t i h o zlezel v T re barjevo sobico, kjer se je vletrel na posteljo Tam |TB je našel šele drnfji daa opoldne Trehar trdo spečefra. Tudi M i n a je n a s l e d n j e do|xddne s j M i a Ko -e \ s i i t i a . j e irospa L e n a toii. i o budi m i g r e n i in r e v m a t i z m u. M i n a s e ni b r i g a l a zato. k a j t i i m e la t |H>1I IO g l a v o vprašan., k a t e r i h dob i ni p o z n a l a . (Jos-pod l>ralka s w n - M» l j u l i e z u i j o j i je b i l u g a n j k a in o n a . ! i j e b i l a prv i h i p preseius- e i i a . je - • d a j premišljevala o tem. hi Ii b i la .možna postati ljubeea in s k r b n a ,• na s t a n u . Postala bi l a h k o go- - p a . m o r d a eelo m a t i . M a t i ! T a l»e«eila. ki j i j e b i l a doslej v s a k d a n j a , jo je s e d a j t>ovseni o b v la r t a l a . S l u t i l a je. d a vsebuje ta i i e s i ^ da > o \ m n o g o xtH-. k o t j e to m i s l i l a do s . e j . S| M » z n a b i j e . d a ta l i e s e d i c a v s. b n j e ž r t v o v a n j i , ki ne s m e i m e t i nr !• e s a uja. ne o b u p a , temveč l j u b e z en in s a m o / a t a j e \ a n j e P r i š l a .ie d o z a k l j u č k a , da o n a n i zmožna v * e g a teg a z a r a d i . s t a r c a , k i j i n i l j u b i n k a t e r e g a bi m o g o č e t u d i s o v r a ž i l a. P r i t e m s«« j e s - p o m n i l a n a T r e - l ; a r j a in j e \ i d e i a . k a k o n i č e v o j e b i I o vse t o n j e n o p r e m i š l j e v a n j e v s p r i - r o l j u b e z n i , k a t e r o j e g o j i l a tlo n j e g a In s|Mi7nala je. «'a j e t a l j u b e z e n n e - n r i m e r n o m i r n e j š a i n mo.goenejša k o t vse d r u g o b o g a s t v o , k a t e r e g a b: j i m o g e l n u d i t i del>eli hišni gos p o d a r . Vendar je v s t a l a v n j e n i duši neka neodločnost, ki j i j e pregnala prejšni dnševni mir. X M a l i M i r o s l a v ie nenadoma o l m l e l i n s*« n i v r n i l v p e n z i j o n a t . l^ezal je marveč v p o s t e l j i ; n j e g o v o telesec je i i i l o v e d n o potno i n mučila g a je t u d i m r z i i e a . T e t a . g o s p a L e u a. mu je s k r b u o s t r e g l a , r a s i b M - mu je na predvečer začelo b l e s t i iji tedaj je g o v o r i l neznan j e z i k ter v p l e t a l med t u j a imena p r o f e s o r j e v in raz.nili n j e g o v i h m l a d i h p r i j a t e l j e v tudi i me M i u a < . T e t a ni o p a z i l a na t em uič s l a l i e g a . toda M i n a j e n a g i o u g a n i l a, da je m l a d i učenec z a l j u b l j e n v njo. \ p r v e m h i p u j i j e to s i l n o l a s k a l o in b i l a je ponosna na vse to. K a d a r je M i r o s l a v i z g o v a r j a l v zmedenosti n j e u o ime, se j e blaženo s m e h l j a l a in b i l a z a d o v o l j n a . Toda k m a l u se j i je mladenič g l b o k o z«ismi1il i n p r i h a j a l a je k n j e g o v i i m s t e l j i kot s a m a r i - t a n k a . V j e g o v m l a d i obraz se je ob t a k i h p r i l i k a h r a z l e z e l same n o t r a n ja •Vaša i n kaki inah* ročice ^te se mu t r e s l i v z n e m i r j e n j a . Navadno jo je p r i j e l za r o k o . jo g l a d i l i n hvaležne oči o b r n j e n e v njo. t i h o šepetal: >jfros — po - dična . . . M i — na . . .« K o s t a b i l a s a m a . m u j e o na r e k l a ljubeče: » O z d r a v i . Miroslav!« N j e g o v o žarko o k o se j e z a s v e t i l o v e s e l j a i n l j u b e z n i . V z d i g n i l j e g l a vo in j i poljubil roko. Ona pa mu je po v r a c a l a njegovo močno ljubezen in naklonjenost z MANJKA smatrala za «vojega b r a t c a. N a večer s o a r z b i r a l i o b njegov i postelji M i n a . P u e a n o v n i n T r n - t a r i n » e šalili. S m e h . r a z p o s a j e n in prešeren, je n a p o l n i l sobano i u p r i - • o v e d u v a l i so r a z n e dogodbe drog l ' . r u g e m n d o l g o v noč. T a k o j e m i n e r a l čas. vrtičina je p o n e h a v a l a in t m a l n je M i r o s l a v z a p u s t i l bolniško ' . o s t r i j o . B i l j e slaboten, u p a d l i h. i e d i h l i e i n k o l e n a no se m u šjbila. oda M i n i je b i l v e d n o z a p i t a m i in . g j f t t u la s t a r e s dobr;« p r i j a t e l j a . M n o g o k r a t je b i l a ona r z a d r e g i , k a ki naj m u o d g o v a r j a in t a k r a t g a j r pol j u b i l a n a čelo. p r i t em trudeča se. d a • z g l e d a kakor s k r b n a m a t i n a p r am •mu n i n i i. V t em času an j e t u d i v r* u * / p r e m e n i l o . P o s t a l o je n e n a v a d n o gork o , dasi še n i pri-od p o m n i m dan. S o l n e e je i z t e ^ v a b . . n e g neiiMislIjej . . . in * ^trak {• k a n • r mm v e u r k i li Večeri so b i l i čudovito lepi i n ja»ni. d a s i n e k o l i k o m r z l i M i n a j e n a večer p o a e d n l n p r i o k n u . g l e d a l a v ne- IfO i n preštevaln z l a t e zvezde. M i r o s l a v j e n a s l o n i l g l a v o na n j e n a r a - r n r n n ter zvest«, m o k a l Njej se je z d e l o to z e l o sznešno. a l e p o ; s p o m i n j a l a se j e l a s t n i h otročjih d n i i n t i s p o m i n i so j i b i l i »veži i D r a d o s t n i. P o s t a l a j e s r n U m e n t a l n a . i g r a l a se j> ».!>• » m i s e l n o a n j e g o v i m i d o l g i m i črn i m i k o d r i i n se t o p i l a v blanmaosti. » T a o t r o k ! « je p o n a v l j a l a večk r a t i n s t i s k a l a n j e g o v o g l a v o k ee- I i . poljubljajoča g a a a lase. In p r i ie n a i v n a m i s e l o n i e g o v i dalj _ - ,. • *: r» #»t t»-» »- i'V e*opoo k l a n j a l o se mu no ijnuntvo in t u d i ona med p i s a n o množi ». »ftednj s v a s a m a ! ' j r v z k l i k n il nekoe M i r o s l a v i n s e približal s » v o jarni u s t m i n j e n i m s a n j a v i m očem. » K a k o Jej« je no**oj n o č ! « j e p r i p o m n i l a ona.« T e m a je b i l a v srdu Zunaj so s v e t l i k a l e v j a s n o noč u r a n e i n poima l u n a se j e sarkastično trne j u l u sr#*di nelia. T e s n o m se o k l e n i l e njegove dfnbne ročice n j e n e g a v r a t u i n n i s«, i • i i i m o g l a i z t r g a t i . Vedno s r d . • s« je . k i e p a l i n m l a d i obraz mu j» I T I v r o č . ! « . . . • . / /p'i>t i me ven i\mr*.~ Njen o b r a z je postal nstotako rdeč. H o t e l a se j e o d t r g a t i od njega, t o d a ni se m o g l a p r e m a k n i t i a s t o l a. O n pa je [ K K a s i z l e z e l na njena širok a k o l e n a i n s e z i b a l . » N e u m n e ž ! « . . . Počasi ar j e n a g n i l a n a z a j , hote« i - u h r a n i t i nje g o v e g a rdeceličnega obraza, a je izg u b i l a ravnotežje Stol «*e j e prevrn i l i n padla sta oka. V a l j a l a s t a se po t l e h med starim pohištvom vaa z a s o p l a i n r a z vneta. In t a k o s t a ae i g r a l a v nedolžnem vnesel j u po rdeč kaotem tepihu, močno *r»pla i n mm v r i skajoče smejala. Ko »ta v s t a l a , s ta l - t srl^laU v jaano noč. s t i s k a la drug drugega m-- n o za r o k e i n v r a t, d o k l e r se niso o s t a l i v r n i l i domov. N a a l e d n j i dan se j e moral M i r o slav v r n i t i v p e n z i j o n u t . Zjutraj sta mm p o s l o v i l a z M i n o . Ona m u j r g o r ko s t i s n i l a roko. »mejala m ja glasno m* v i e * r » f t č » e > m in gn m m i r a d a On ji je hladno se|re| v roko držal se j e na j o k in Hil«» ga j«* * r am N i s« j i upal |x»gledati naravnost \ f" •/ ika.) /del,, s*- t m i da Š » - »•na le šalila / njim. Vak<»r delajji to o d r a s l i /. ljubkimi otročički. K o je se I o|» »t ran i s t a r e tete po • » st i n a kolod\<.r. Me je nenadom** smnmti • I dn morda gr«*šil in da s e I«, m o r a l s v o j i h g r e - m h miali v pen 7 i j o n a t u izjMivedati l'.»da k a k o ? K a j naj izpove, k,, pravzaprav v e n d a r ni i a p r a v i l g r e h a Zamislil Me j e globo k o . Posamezni »ništav k i njegov«»g:i v e e u k a g u «*uta. ki se ga je naučil v s« d i. s«» m u |M»-*tali povsem nejasni, • l a s i je znal l»e*iedilo n a i z u s t Močno ga je zaskrbelo i n n a j r a j e bi *e vrn i l . I m bi pri ^ftovedi l a g a l a l i z a m ol čal karkoli, to i«e m u je z d e l o nemog « M - . prav t a k o , k a k o r <»e m u j e z d e lo nemogoee. da j e grešil, k e r j e l j u b il i n še l j u b i M i n o. N a k o l o d v o r u se j e M i r o o d a v ter ko p r e r i l <lo v r a t in se p o l ^ m poslov i l od tete ftospn I,ena m u j e d a j a la le|M nauke na |»ot; pokrižala ga je na celo. da j e z a r d e l v pri«V» t u j ih mu l j u d i , k a t e r e je s m a t r a l z a h u d ob ne i n grešne, in je končno n a g lo v s t o p i l v že p r i p r a v l j e n i v l ak M i n a j * * ° d tedaj d o b i v a l a o d n je g a p o l n o r a l m hI j em h p i s e m . K i j ih b r a l a do k o n e a . samo eudila se j e . Mi no je č»*ih močno zaskrbelo, k a j n a j r o a t a n e iz v a e g a tega in mu vsled te g a a i odgovarjala, zatrjujoč si. dn j o »otrok« i e pozabi. Trma vesela je le kila njegovih lepo pisanih pisma in oaaik ja katero čitala s pravo slastjo X I . M i n i je. o d k a r je p o m a g a l a der . a m o t u d i T r e b a r j u , v e d n o p r i m a n j - f. o v a l o f l e n a r j a . Časih jo j e p v * « l le /a kak drr>hr«. da -»1 kuj»i eiprareie. i>na ai rekla, rta n i m a ; temvee je šla cro^podinji ali k a m o r i i o l i iskat si • na rja n a posodo. N j e n zaslužek je hi I skromen, toda k e r j e sama živela "•V> »kromno in n i imela nohtnih večjih potreb, je i z h a j a l a . N j * * i za - i n i ek pa j e p o s t a l k m a l u niče v . k er > r a d a d a j a l a T r e b a r j u . t u d i če > ai o r o s i 1. O B se j e začet k o m a b r a n i l, z a r d e v a l toda sčasoma se j e M i n i - aoj d o b r e n»ke t a k o p r i v a d i l . «la se B M H j e z d e l o vse v s a k d a n j e , poseaasa k er n i vedel, d a p a d a M i n a v » l ed T* ara * d o l g o v e V e l i k i h d o l g o v M i n a pač a i m e l a . t o d a vse p o l n o m a l i h ; začet k o ma j e t o lahk«« prenesla, toda ko je b i l o t r e b a v r n i t i storjene dobrote, je S'rznala. da je kakor maha. k i zaide v pajkovo mrežo. Tako je bila MANJKA o o l g . katero je obenem i / r o e i l a zas t a v n i n . N a p o - l e d jo j« ta gmotna
  • • ~.i" l »a u b i j a l a brez usmiljenja n
  t n a r s i k a k o no«- j e ohuj»ovala. S k r b /a d e n a r jo je koaseajo t a k o p r e v z e l a , da . za«ela hujšati; l i r a -«. j i u p a d l a, zdrava rdečica je i z g i n j a t a m-opa/«*- 1 : 0 z n j e n i h li«- . . N a p o s l e d se j e mor a l a na c e s t i s k r i v a t i svoj i tn opni k o n . k i so j o vprasujo« |M»gledovali ?n n a m i g o v a l i . Da je t M »ravnala m al «iolg. b i l a primorana n a p r a v i ti oruajr večjega, i n k m a l u j e b i l njen . t u j i l a z i t i / ' k |»odoben V a p i j i v na - j u . B i l je l e p M M r . i i l a d a i i s k i večer. Svež i r a k j e | K « m l MI1H» . m r a k na nej «- |S"ve«'-al 1» / a t l n j a s%»-n • «i j e u m i r a l a na o k n i h v o b j e m u temine « M e M j i —> s t i i l i «|.»l«;«'<a^n'» i n po- \ et-a v a I i 1 0 r a k v sr»b i. - • a r e n i divailtl in N1in» je s»-d«da s t r m e l a inolee p r r s l s ^ S e n « s t e n « - j e parlala na njo. da je s k o r a j n i b i l o o p a z i t i . Le t a n ek rob d> - m - t r a m njene hlu/« . btl 1 «1/s v e t I j e n od zadnje svetlobe, k i je r e u h a j a l a s k o z i o kao. Tesane mi-d. }y r«»nle po glavi. Imela je zelo b a r e « dan, K a ae je vrn i l a iz tovarne assanesr. .* našla tam aj*to K a ne«x. manufakturne trgi> viae. Hotel j e imeti denar, a I M I « as ni imela, fagovorila aa ja. da pride n a s l e d n j i dan * a u i a v t r g o v i n o , in jdara. !*o v»«*erji j o je pokh« a l a gosp «Nlinja v kuhin.i«> 111 j o o p o m n i l a na ti<»;« k r a j e a r j e . , . I n ko j e prišla iz e e r k v e \ežika. je t u d i « n a z m i l o b - 111 m g l a s om z a u p n o jH» \ e d a l a . tiaj ji v r i l e 1 »oso j i l o , k e r r a b i «1« n a r . \ «»e to X n a l i l o temne m i s l i . N i j i h /a a p a l a n i k o m u r V s a k o v r s t ni n a e r t i M » j i šumeli po g l a \ : . toda 1 1 1 0 - - i l n e s k r b i so o s t a l e t»rt n j i . N i se j i h odkrižats. P r i v l e k l a se lepa maael. kak«, hi b i l o vse d r u g a r e , če b i nm-L, denar. \e! i k o d e n e r j a . Pus t i l a bi t o v a r ; i o . le|s», v e l i k o i n zra«-- 1 1 0 stan- ' o-ije h i n a j e l a i n tako bi ela ^ T t e l a r j em l^|»i» in sreeno. Vo/ ia hi i^e v k r a s n i k«»« i n . na kozlu bi •»••del l i v r i r a n k<Mijaz M«»rda bi kU| i l a t u d i a v t o m o b i l ! Z a p u s t i l a i" j e zopet lepa. p r i j e t n a .nisel in za- I a«Ha je še v« e j i temi. premišljevanju iii obupu. V sobo J> »topil Trebar in jo v i - b u d i l iz gb>»H»keara premišljevanja. Irziral se je pm temni sobi in ko je k0 1 1 eno zagledal Mino. se«lečo na divann. jr rekel: Sedi* v temi * Sama?« Iht! CVtali so n e k a m odšli — memla na izprehod. Trebar s«* je ležerno naslonil na rob divaua. Z e l o ib>lgo<"asiio je moje življen j « ' ! - je p r i p o m n i l . - K e r c e l i d a n postavaš!« Pa kaj naj |Hičnein. l j u b a M i n a ! Ne m o r e m se p r i p r a v i t i do študi- , . n j a Lenoba s*-1 me j e iH>lastila.» T r e b a r s«' je porast n a g n i l do Min«' in j o |x>ljn'oil. Ona se ni ger . i l a . Daj mi za «-«-ho \ k a v a r n i ! je i z p r c g o v o r i l on. Z i i e m l c t i a se j « ' o z r l a po n j em ir. se b r i t k o n a s m e h n i l a . V z e l a je denarn i c o iz žepa in m u j o inolt-e p o m o l i l a. O n je o d p r l , g l e d a l od b l i z u v temi i n rek« 1: » T o je vse?« V-«.!« l>al j i je nazaj in ni hotel n i r e - ar O n a m u j e j M i n u j a l a drobiž, t i n la c a s e > t r d o v r a t n o b r a n i l . T o jo je b o b l o . Z a p a d l a je /»>p«T prejšnim mi s l i m . D e n a r , d e n a r , d e n a r ! « j c vsklikt i i l a nehote i n s i z a k r i l a obraz z rokama. Nenadoma je vstala n o v a misel o s t u d n a in grešna. Z a v r g l a jo je t a k o j in j e z n o z a e e p t a l a z nogo. Naglo je h o d i l a po s«>bi gori n d o l . T r e b ar •o j e z a e m l e n o|>azoval. n i t i od daleč nt s l u t i l , kaj se godi v njenem s r c u. T o d a grešna misel jo nt z a j m s t i l a . m s«, j«, m o g l a o t r e s t i . Ona je d o m i s l i l a ponudbe go>po«1a D«-alke i n «lasi t e je sdela ta misel nad vse o s t u d na i u g r d a — o t r e s t i se je n i mogla. O s t a l je s p o m i n — madež b l a ' a h u d o b n i h l j u d i . P a če t u d i se j e b r a n i la t« hudobne m i s l i , p r e h a j a l a j i j e bolj} inm bolj v meso . . . T e d a j j o j e vzel T r e b a r pod pa-zd n h o i n šla sta n a eesto. S p o t o m a s ta molčala. N o r .je b i l a temna, na obz o r j u so se k o m a j o p a z i l i okolteans-ki g r i č i in h r i b o v j e . S v e t i l k e ob centi M» zaspano, brezbrižno b r l e l e . V l a d a l a je t i h o t a. K o sta se čez pol u r e v r n i l a , je M i n a zopet sedla n a d i v a n , b i l a je nem i r n a i n duša j i j e b i l a težka. T o da , l i t r i m o r a imeti denar . . . d e n a r . . . d e n a r . . . K j e ga vzeti? [a grtta, ostudna misel j i je b i l a neprestano z a p e t a m i , g o v o r i l a j i m*do!žne. o p r a v i č l j i v e hese«le . . . S r c e j i j e močno b i l o . k o j e počasi, o p r e z n o s t o p a l a po - s t o p n i c a h v p r vo n a d s t r o p j e . O b r u i l a se j e n a «lesno in - tresočo r o k o i n utripajočim sreeni .H p o t r k a l a n a v r a t a. B o g . u s m i l j e n mi h o d i ! Samo e n k r a t grešim . . . n i k o l i več ne b o m ! * N a p r e j ! . K o in j e u g l e d a l stari O r a l k a . se ie h i n a v s k o z a r e z a l , a o n a je t r e p e t a l a k a k o r b i l k a v v i h a r j u . . X I I , K«. je M i n a v r n i l a , je i m e la «»bjokane oci i n sramežljiv i»ogle«l. H o d l a j e n a s t o l poJeaj a v o j e p o s t e l j 0, o b r a z s) i # . / , a k r i l a z r o k a m a i n t i ho j e i b t e l a . Solze so j i l e z l e počasi |k> r o k a h a a v z d o l . t a k a l e ao p o t a v s t i s - t i K ' i i o jh^t. \ k a l * n j»> k r č » v i i o stis k a l a nekaj d u k a t a r . Začetkoma jc b i l a r a z m i a l j e n a . ničesar n i v e d e l a in i h t e l a j e instmktivn« S l u t i l a je t e m - n: t r i . Ii in \ »-»lela J»'. d a se n e k a j /lom i l o , r a z t r g a l o . !*oca,*i s** j e za4~*ela oglašati ve>t i u lu«li r a z u m je priš«-i »opet ilo \«|jave. S p o z n a l a je. d a je / l om I j«-ti a n j e n a od \ »orna m o r a l na nun- m v i d e l a je. k a k o v e l i k j e gr«»h, k a t e r e g a je s t o r i l a za p a r — dukat «»v. Z i i s p a l . i j c izmučena na s t o l u. K o se j c p r e b u d i l a , j e b i l a v »sobi tem a , v s i so s p a l i i n t n d i s a m a se je
  • l e g l a v Ta»*tel j o .
  S t r a s n i »asi ^o prišli nad njo L j u d i s, je h a l a ; o g i b a l a se j e jasne g a . ves« l e g a p o g l e d a . M r a k se j e n a s t a n i l v n j i m m l a d i duši. I n g l o b o ko \ n o t r a n j o s t i j o j e g r i z e 1 Črv. J e d j i n i t e k n i l a i n hujšala j e b o l j i a b o l j. I z p r a n e v a l a j a aanio sebe, t o l a ž i l a se a t e m , d a j a b i l g r e h p o t r e b e n , z a r a di - i i e . v kat«n*i se j e n a h a j a l a : toda zopet m vTh^ ^ t,» n e u s m i l j e n o žrli z l a * i »In k a t i . Z e b i prav - 1 j i prišli - t. je \ e d e l a : t«»d:i z a m e n j a l a j« mal o t n e v s a k d a n j e s k r b i z n o t r a n j im n e m i r o m , o b u p o m i n /alontjOt. T e d a j j e p r i h a j a l a p o m l a d s svoj i m s\«»zitn. k r a s n i m z i v H c n j e n i . G o r - k o t a j«' p r e p l a v i l a vsak kotn-ek. izv a b l j a l a j e l j u d i n a p r o - t o . l j u d j e so h o d i l i bosi po t r a v i , zgodaj v s t a j a ii i n na ve«-er o p a z o v a l i zahod b l a g e ga s o l n e a i n k r v a v e nebesne pege n ad g o r o v j e m . Za«luhtelo je po rožmarin u , d r e v j e je b u j n o v z c v e t e l o i n o ko j c prij«^tn»v o«ipočivalo v z e l e n j u. T u d i T i e h a r ^e j e p o m l a d i l -Njeg o v i lasje so dišali po p a r f u m u , b r ke so p r e d r z n o i z z i v a l e i n l a h k a , l e pa o b l e k a se j e o v i j a l a n j e g o v e g a telesa. B i l je r e s m l a d . V ve«Vrih se je šetala M i n a ob r j e g o v i s t r a n i . P r i p r o s t a , e n o s t a v na j e b i l a n j e n a o b l e k a , a snažna in o k u s n a . Množina las j e k r a s i l a njeno g l a v o i n n a p o l n i h p r s i h so d u h t e le s m a r n i e e . T o d a b i l a je b o j a z l j i v a, n e m i r n a ; j e c a l a je v neprestanem s t r a h u p r e d n j i m . z a r a d i k a t e r e g a je i z l j u b e z n i i n d o b r o t e z a p a d l a g r e hu g n u s n e m u i n n«H*istemu. Njena u s t a so b i l a nema. i z g i n i l j e i n j ih prejšnih s i j a j n i otroški s m e h . L j u b i l a p a j c T r e b a r j a i e v e d n o i z v s e d u še i n l a k k o b i u m r l a z a n j , če b i on t a k o z a h t e v a l . O n j e b i l z n j o v e d no d o b e r , l e čaaih j e p o s t a j a l a r o g a n t e n, s i t e n i n očitajoč. O n a m u j e odpu:-. vse, p r o s i l a g a odpuščanja in pri p r a v i j a l a sc j e časih resno, da mu r a z k r i j e s v o j g r e h . V e d n o j o j e pr»? v z«M t a k s t r a h i n s r a m , d a se n i u] l a s t o r i t i t«'pra, d^isi j e s p o z n a l a P* t r e h o t e g a t a k o j a ^ u o . Z a t o p a j e bila v sa srtM-na. k a d a r j o j e o n nežno pobožal po l i c u i n j o n a z a d n j e i s k re p o l j u b i l . T a k o so m i n e v a l i meseci v ljub e z n i i n žalosti. N e k i večer se j e T r e b a r v r n i l do m o v z večdnevnega i z l e t a . B i l j e t r i . d e n i n u p e h a n . S o l n c e še n i zašlo i p r i j e t e n m i r j e v l a d a l v s o b i . Okn so b i l a z a g r n j e n a z z a v e s a m i i n M i na j e ležala v p o s t e l j i . T r e b a r se j e mo« n o začudil. G o s p o d i n j a je h o d i l a V] p r s t i h sem i nt j a i n r e s e n j e b i l njen s t a r i k a v i o b r a z , ko j e d e v a l a v red l a z m e t a n o obleko. S i b o l n a . Mina?« je vpras^i T r e b a r i n se s k l o n i l n a d n j o . Nekaj g r e n k e g a j c čutil v g r l u , nepotrebna m i s e l m u j e b u t n i l a v g l a v o . 2ens: k i so sedele o k r o g mize, o p r a v l j a j 0* če r a z n a ročna d e l a . so molčale i n s~ p o m e n l j i v o s p o g l e d o v a l e. M i n a se j e blaženo nasmehnil- T r e b a r j u i n s k l o n i l a n a p r e j . Treba* se j e t u d i s m e h l j a l , p a l e navidtsznf P o s t a l j c rdeč v o b r a z , t r d p o vse^ t e l e s u i n z e l o začuden. » K a j ! K a k o ?« Nečesar n i m o g e l i z r a d i , p r i a k J* z a n j n e n a d o m a . N i k o l i m i n i s i ničesar o m e n i la >m!<r f i . a ^ m u j e b i l t r d . o b r az i n b i l j e ze v e d n o z e l o začuden. • n a l a se g a j e t o g o t a . M i n a j e to P a z i l a i n o b r n i l a j e g l a v o v z i d . Puča n o v a j e začela g l a s n o p r i p o -
  • d o v a t i :
  O U . d o p o l d n e s em z v e d e l a v a r n i . d a j i j e p r i š l o s l a b o . P r e ^ t r a - a s em se z e l o i n h i t e l a k n j i . B i l j e tovarniški z d r a v n i k , tisti — loktor Rekel j» nm] - p r e p e l j e v b o l n i c o . C e m u r b o l - N i . j a z n i s em vedela, zakaj p r a v z a p r a v . P a s e m p o k l i c a l a i z - ^ e k a i n p e l j a l i s m o j o d o m o v . To nič . . . žele b o . . . « P r i z a d n j ih M a h j e P u r a n o v a bušila v ameb, o l z e ao j i p r i š l e v oči. d a te ja • o r a l a b r i a a t i a p r e d p a s n i k o m. Z a B o g a , k a k o nenadno!« j c p r i . > m n i l a . rdečelaska. J a n k o j e n e m i r n o s t a l o b posteb o l n i c e , s t a l sedaj n a e n i . aedaj n a n o g i i n s i r nenadni z a d r e gi m* I j a l b r k e. K a j bo a e d a j ! « m u j e n e l o i n ^ r r i z n i l se j e v u s t n i c o . Ženske ao z l e z l e . P r i š l o j c n e n a d o m a , n i s e m še p i t h l a n a t o ! « j e šepetala b o l n i c a. P u s t i t a j o p r i m i r u ; n i j c t r e ba K mučiti a pmnamui č e b l j a n j e m « , ic m n i l a j e z n o g o s p a L e n a , idoča m i m o p o a t e l j c i n ne Ha b i se o z r l a n a M no M r a k je n a s t a l . 2eri*k« mirno k v a č k a i e d a l > . T r e b a r ^ h o d i l ms zamišljen p a s v o j i sr»bici g o r i m k d. M i n a p a j e nepremično ležala v p^»- f t e l j i . V n j e n i g l a v i so « c p o d i l e m i - s l i . d r u g a za d r u g o . Z m j s l i l a se t u d i na s m r t . J a s e n j i j e b i l b r c neb /»mi U»j m e d n j o i n o t r o k o m , k a t e re g a pričakuje. S l u t i l a je strašne bo leči n e p o n ^ l a tMrr>k hoče živet . P , če p r a v b i u g o n o b i l n>» s a m o P-mmi ac j o j e p o l o t i l s m r t e n s t r n h . V p o l an n j a h j e b l o d i l a \ v* h k m s k i h prostre r i h Pov s o d b l a t o , p o g r e z a nje. <*l*vit 1 r\ i . B i l o j o j e t a k o s t r a h , d a j e z a k r i č a l a h o l e a t i ; vadigujoča r o k e j c t a v a l a po n e z n a n i o p o l z k i m e h k o t i vse. 7 m m e n a i n pojemajoča . . . O d p r l a je oči. n a n n z i je žalostno b r l e l a petrol e j k a i n ženske r s p o d n j i h k r i l i h so »tale- " k o l o postelje. S e d l a j e. V l e z i se i n U i d i m i r n a ! * j e p r i g o v a r j a l a Pučanova. Nežika j i j c p o p r a v l j a l a odejo p r i n o g a h i n b i l a vsm u s m i l j e n a . M i n i j e z a i g r a l tedaj nejasen s m e h o k o l i u s t e n , g l e d a l a j c t šir o k o o d p r t i m i očmi po s o b i , kot b i n e k o g a i s k a l a. T r e b a r j e t e d a j »Ione! v s v o j i sob i p r i o d p r t e m o k n u i n p a z i l cigar e t o . XIII. Naslednji dan p - * l v e e e r je pri- , > « a v huk*, aenaka štiridesetih H o d i l a j e naurk* « A r o « bohaice. ajoo vueh moanih stvareh, o \ r e - m, d r a g i n j i , porodih. Sedaj je poa l a «-eaa od avjapodinje. potem P m a i m v e in naU» «id Katinke. K> j e zapr<»sila zelo vljudno tui k o z a a i v a n k o i n nit. da * i pri-
  • irumb pot vratom.
  Porod n i bil daleč. Tre bar je tedoma na poatelji in je gledal ne- ,no pušeč v strop. Vse to ara je j e z i l o i n v - e ~e m u j«- gabilo. Iz dne sobe. kjer je letala bolnica, p r i h a j a l vroč zrak; zato je odprl K a t i n k a je prišla tiho po prstih m u . Njen obraz je bil nenavadno c—n i n spodnja ustnica se j i je gloko pobcaila. N e morem gledati vsega teara,« r * k l a polglasno. Potem se je na-
  • h u i l a zlovoljno in mu pomolila
  eT>ko. r^itamo! . . M^rda bo sin!« T « P « n o >, )»• \»* >f£\*-iZH\ \/.]****\ e*«lrt 111 p l j u n i l n a k< «u.l*e. S l i š a l o se je. kako hiti halm a i np»»v« - d o \ a t 1 4, tf-y.kih p*»ro<lih m dolaroh'tni p r a k s i . rila je rako Tiaa*lo. k a k o r bi ž v e n k e t a h noži. \ d - ^ je na i r a t k o in / \ i s o k im • r l a - - r • 1 -mejalau » K j e s t e d o b i l i t etra vraga?« j> vprašal T r c b a r K a i m ko S t a r a j«» je nekje i z t a k n i l a !' Tr. ni liabi« rajr j e !« 1 ' m o l k n i l a s t a ITI | M * s l i i s a l a dalje. Ž e n s k e ^> h « n l i l e M- m i i i t j a . t^nlo me je - t o k bolni«*«* M i n e , aabu-a je u t i h n i la m slišati ,e bilo I« nj*tn nagle drv« joc-e korake. Vs«* je b i l o tiho, d a se je čnlo sopenje žensk K a t i n k a se j e u g r i z n i la v ustnice in nščipnila T r e b a r j u roko Luč v ao«*ednji *obi .}#• p r e m i k a la T . dolg plam«*n luči je |tade| j»kozi T»',| o d p r t a vrata na K a t i n k i n idiotični obraz. K m a l u sta K a t i n k a in Trelmr začula b o l e z e n vzdih i n na T o j e č a n je frolniee Starka. if«ispa I^ena. je j r l a s n o zehala, a N«»žika j*» izp«išV-ala iz tanek. začu«ien gla- Trebar j4* tr, poslušal, a kmalu s|K»znal, da je to glas ihtenja, - žalosti ali sočutja, to ni m o g e l vedVtL Stopil je k vratom in jih zaprl. Ni«"*»J*,*ar v e č ni ČJII Ko je pot ikomu zapiral vrata, je videl, da so »»tale ^nske okrog postelje tako. da Mine ni videl N>zika je kle«*-ala koncem m iin«'la *zlavo |H*«lprto z r » kama. a l * n e a n o \ a i u j r o s p a l » n a st»» iaaeli t a k - ž a l o s t n e o b r a z e , d a g a j e t«» miMIH* p' * -4T)»'t do l^*ar«'l j e n a |s»stelj«». V s e to. k a r j«» v i d e l , ga je p « d r l o V p r a š e v a l j « . - a m e g a ^. ali s e p a č s m e i m e n o v a t i oe»*ta N e k ^ r l a s m u je o«lbiv a l . Še enkrat je s p o m n i l v s e h va±n«\jših d e t a j l o v ti' s v o j e Ijuls^zni in je p r i šel d o zakljnčka. da j e o n a s a m t k r i - v a v «*< ira Tu«li m u je prišlo na m i - e l . da j«* ona sama M zaželela t«»*ra d«»godka. misle«*a. da s tem Š4* b « d j priveze nase njega, k i ga srna-
  r a j « i v - ' i oe>-ta
  I/ tega n«*pravega nazjranja se j* n s l i l o sovraštvo do nje, k i bi jo moral l j u b i t i . A k e r je b i l v s v o j i not r a n j o s t i vendarle prepričan o svoji k r i v d i i n s e j e spominjal natanko lep i h trenotkov. t«* s v o j e ljubezni, mu j« bil«> grenko v duši. VinVl je nove do. z n ost i . k i si jih je nakopal sam ua g l a v o s tem, da je brezniiselno grenil <n -e«laj se je r e s n o hal. da teh n o v i h bremen n e bo m o j r e l no**iti. K*» je t a k o r a z m i š l j e v a l . j e naen- ! rat začni cvile«"- otroški jok. Vstal je in s t o p i l v sosednjo sobo Mina je nemi rn«» b-žala, imela oči zaprte in mok r o «V|o. Njena lica so se mu zdela močno o b l e d e l a . V i d e l o se je njeno «> k ost je in Trebar je gledal nenadoma, kako mala bo po smrti njena glavica in kako velike globine bodo nekdaj pod njenim čelom. Za hip se je n s l i h * u s m i l j e n j e v n j e j r o v i duši. G a n i l o s e j e iia*rh> i n t a k o j z o p e t o t r p l o. S p o m n i l se j e svojih sklepov in v z t r a j a l pri n j i h . trudeč* se. «la p r e m a g a trenutno dobroto. P o v e d a l i so m u . <la i m a s i n a . Močmi ga j e zapeklo v p r s i h . N i g a zapeklo to, da je dobil sina, temveč t i s t a gotovost, s k a t e r o s o v s i gov o r i l i , da j e dobil s i n a . ga je mučila. M i n a je počasi, n eo pa že no o«lprl a oči i n blažen nasmeh j e preletel upadla liea. »Zelo dobro se je izvršik><*, je rekla babica. »Torej vse v redu?« V redu.« so odvrnile žensko h k ratu. Otrok je jokal. Omahljiv nad vsem tem, prevzet mešanih čuvstev. je Trebar naglo odšel na ulico. xrv. Sramežljiva rdečica se je zopet pojavila na Mininih licih. Njene velike oči so bile sicer še vedno globoko ud rte. a to jo je napra vijak) čarobno. Njen mali nos in brezmadežni zobje ter rdeče ustnice — vse to se je družilo v lepoto. Tudi otrok je bil krepak in zdrav in vsi so mu obetali moč. Sleherni dan je prišla babica, kopala oiroka in dajala Mini navodila. Močno veselje je prevzelo Mino. ko je gleHala vsa srečna svojega sinčka.Bila je lepa mati, polna dobrote in ljubezni. Zunaj je nastopilo deževno vreme. Z r a k se j e o h l a d i l i n temperatur a je b i l a p r i j e t n a . M i n a je sedela v p o s t e l j i , moč j e zopet ra^tla v njej; p r i h a j a l o je zdravje. N a s t o lu poleg postelje je sedel Trebar. podpiral si g l a v o z r o k a m a i n zamišljeno gledal predse. B i l a je nedelja i n l j u d j e so s^ p o d a l i v «?erkev. Otrok je spal. Celo noč j e kričal tako. da s i je K a t i n ka zamašila ušesa z v o l n o i n j e Pučanov a neprestano v t i k a l a kazalca v uho. » K o j e danes ponoči grmelo, me j e obšel tak s t r a h , da sem t r e p e t a l a . : reče Mina. »Neuinnica!... A l i misliš, d a bo strela udarila ravno v to hišo i n n a ravnost v tebe t « odvrne prepričevalno Trebar in zamahne z roko. »Ne mislim tega!« de malomarno Mina. Popravljala s i je blazino, k i j i je ušla pod hrbet. ti^Mieča se. d a jo spravi zopet na prejšne mesto, da zamore komodno naslonjena s hrbtom na nji sedeti v postelji; Trebar j i je pomagal. Skloni se naprej . . . tako, sedaj se nasloni!« Zopet je sedel na stol. prekrižal nogi in izpregovoril: » P a zakaj strah? Nenmevno mi je.« »Zbala sem se — mislila sem naj smrt.« »Tarkot« cndil se je oa. » A l i sej poentai alabajaof« ajuohla Tn\m na t«» Trelmr se je s p o m n i l , da je turk «»n v inla«lostiiih letih opravljal mo I it ve. katere r a je učila na fkamet njegova •lobra rajna mati. In 7az«k»- to »e m u je easiao, zakaj je opu-t.i A^e to. Priznal si je. da je ta ver-ki l.redsodek iz mladostnih let |ireniagai h i t r o i n lahko, ko j e prišel na univer 7»». Imel je neko - znanstveno- pre|»ri
  1. »t«je. katerega «*e >• naučit rsl «lm-
  ^ i h . Iz k«niio*lu«jst i. Tn«li jaz ne molim!« Ali veruješ v B o r a ' je \ u m i vala «lalje Mina i n ga gledala z velik i m i •srmi. Trebar j e molčal, zakaj v prašanje mu je prišlo prenaglo Končno se je premagal i n «idkrit«mr#- i.o o«lgovoril: Ne verujem S Mina je umolknila. Bila je relig i o a n a ženska i n verovala je v Boga. N j e n a priprosta iiefilozofična duša ni mogla razumeti. «la bt ne bil* nad f , j o neke abeolutne n«s"-i Sp*»/navala j e ničrvcMo:, i n zato je Bog za njo rotreben i n «-asib je eelo gorko molila k njemu. «lasi zadnje ča-*- teh molitev • - .i »-•" ofnai 1 jami V-eeii«i >, ali B o g b i v a ah rte. Kaj nam bore! m»i bočenv* M i , * Odpirati usta in zJubodrati t javen dan. kakor to dela NVzika to ni nič. Mislim, da je boljr. da ne drafln a Boga a takimi ne potrebam: Kar vem jaz, m i zadostuje. Po mojem t r d - uem pr« prhanju hViga • ne ek*e** ra. t > pa je — potem m i moje ne ve« In- b«i zameril.« Motel je g o v o r i t i še dalje, toda začutil je. da temelji to njegovo prepričanje na ^trahopetnoati, r a k m V» « i na nsmiljenost. M i n a ae je z a m i s l i l a in njeno čelo je pričalo, da misli ntenzivn««. G l e d a l a je v str«»p i n njen obraz je b i l sedaj naravnost k r a ^ n. T r e b a r je nepremično z r l v njo Sn bil pola aamovoljsmoti nad to k r a - kersk napotilo Min«, k tej m i s l i . Vprašal je: •Zakaj pa pravzaprav prem isljujes o tam?« <Hia je sramežljivo zardela. P a - i e »jla j e oci i n p l e n i l a r o k i n a p r s ih Zakaj? Po-tals ««em mati. V»r »*• bilo. je prudo is greha V e m «ia n i b i l o prav — aato bi ae rama tzo e b i l a leske vesti. Rsd-i bi šla k hvpavpdt? » . . . V »ene «vči «e 7a* . - » l z i l e in z a krila j i h j e r. rfJkmmm. Onemogla je «*edela t u . - r » o r n n i v s a s e «wtndne p«»tt. katero je naprav J a nek«W* v prv r, nadstropje k bogatem n starcu. Ta M t" jo i« 7elo težil, n i s« m n g l .t «nlk r i z a 11 n j e g o v e neznosn«^ t«'z« Trel»ar vsega tega ni razum«'I in j e z i l se je nad njeno pol«oznoK! »Neumniea . . . ? Kakšni trjni «te to' s r . . p ' . U o k n u ni gledal na cesto, po kateri «*o h o d i h ljudje z b r z i m i . k r a t k i m i k o r a k i Pri tem se jc zibal na petah. »niajo«" ro k? v ž e p i h ta |w>|oiaj. v katerem se je nahajal ž«* nekaj d n i , m u je b i l zoprn i n vedel je. da - e m o r a i z n e h i ti vseh s p o n , če hoče postati /op t pr-.s? ^ .d»o«|« t, člov «'k O t r o k v / i b e l i se je začel krem žiti. Prišla j e v soko s t a r k a s asjf• i n u n i . «lrsaj«s'iini koraki S k ! o n ; i a ^e i« nad o t r o k o m i n mu (»opravljala / a g r m j a l o n a d »Kini. K e r pM j « «nr«»k k r i č a l dalje, se je ujezila in mu za- •»gala z roko. Mina je napol ležali*, n a p - . i s« * j«* i a 7 zaprtimi očmi in trudaost se ji j « hmlu a okrasa. Njane nstniee ao M- premikale. se|*»tn|o sn m o l i t e v , k i j e b i l a k e s /,a pretekl«»*t Tr«*bar je or istopi I k nji in ji za k r i l ramena z odejo. Pri vratih j e n« b o t« l*e» i a l . »nI M* nerazhsrm nep« tanj«* molitve. Ts /milost ga ie mo«-no težila, i«*g!a mu na ramena, da j e t e ž k o di hal in zrak mu je postal gnusu > v r n e . Ko je st«mul po ulici, mu je v u * e ^ d i ae v e d n o «ume! šepet nerazločne molitve X V Ravno prav. da >m te dobil.« -tef mlad ataideaU opravljen neadno io z velikana, krivina aaoaotn. Tre barju, ki je aedel T kavanu pn okna in arledaJ leno na ulieo. Poziiravljen bradi tiornik!« reče Trebor in m i otioant roko. Gornik je p n ^ b - l Suh, dolar na- Ukar jo postavil predemj skodelico ' m e kave, nametal na miao nekaj Bo> npaooi in o poaiedoua polnim pvoair- - s * , rviišel. Kdaj i^i prišel U je rpnmml Tre- • foan Prihajam s Datnaja v važni zadevi. Tudi Beven je tn. Ali ara se ni tukaj T Glej. soj voa\ dn anao i obeni zbor na^ro akademicneara d ros t v a. Spoznali ion, aaa nam eno zahteva od inteliarenee. od m>d-»eih roditeljev naroda, da arre med narod. Tema je padla na domovino in treba je. da i n a i n ljatdocvo aaaaanzaWan\» MANJKA dan . Tako sem bil jaz izvoljen preskrbi m vse potrebi predava nja, ki j i h nameravamo v prid k ti'
  ure in proarajof prirejati po domov i
  ni o v e l i k ih počitnicah.« tiornik je arovoril na*rlo. navil«- šen je postal njearov 1 »a t o*, in a*f>bokonmno «0 izprledale njearove ori. Važne so bile njearove are^o in njearova kravata J* živo -^»'iiinjala na romantiko. »Pametna misel!« je pritrdil malomarno Tre bar. »Ze davao bi potre bovaJi predavanj za l j u d s t v o , pod uka za narod, da n e p r o p a d e v nazad »Dn. Kavno zaradi teara anan ne m i s l i l na tebe. Tudi ti mora* prevzet i kakšno delo.Olavaao še pride.Izdajal i bomo svoje atlasi lo. ki nnj tatati aaaal nas. Slovenee, av -de popularne vede. k i j i b robi napredek " »Zdrava, prijatelja! Reven j ^ nenadoma ata 1 pri mizi. -e poroarljivo aanejal. Kroar njearovih taooon 00 jo lovil aoamrorlr ki je izdajal človeka z ironij*« in s samoniklo zavednostjo. »Serva* Revan!« Poakmli 00 si roke in Reven je nranaoVL »Ali oe navdnonjetat Lepo je ra\duševanje nadebudne inteliarenčne mladine, brata Pijmo t4»rej čmiao in bodimo navdušeni!« Trebar *e je smehlja! in Gornik > črno aiedal. N o b e n i h sal n i v na^ib idejah.« je priiKirnriil. S« \ • d a ne. Najlepši d o k a / za to je najina navzočnost \ metropol, si«i\»n^ki zbrali smo bili navdi; •»••ni in m i d v a sva se o d p e l j a l a s eeanmrskeflra m e s t a . f{H zaneaeaa ideio tudi m e d narod.«' Naj se j e R e v e n smejal ali pa -hi držal, oni nasmešek krop- usten j e ostal veanao enak. In b a š to je s i l no motil«. Ctornika. • V e d e l nem. d a niso i z b r a l i p r a - • k*:i flelearata na D u n a j u . Imaš premah* r e s n o a t i !« R « ' v e n je po strani iHt^ledal fiorr. ika; s t r u p e n o s t hvala v njearovih očeh. »Riiantanti T Vadia, na Dunaju sem bil proti temu. No pa «-» ravno mene poslali delat te priprave. H u - liohuezi! Se«laj se IH.tikam že dva dni po kavarnah in »am ne vem, kako in Vaj naj začnem. Zanašal sem se na tehe. bratec Kaj si storil doslej? Jaz ••m \saj leno4s» pasel in lenoba je t u di kos 11/1 \ arija. (iornik se je ob teh ar resnih lieseoah z e l o razbudi!. Njearova poarlav it na misel j«* b i l a . da je treba za to dele iiiealnosti. zakaj idealnost naj bo vzor mladini. Reven pa je personificirana vsakdanjost, je breme sanj. da niti on sam ne more storiti sar v prid dobri stvori. Reven se je smejal neprestano, si vihal brke in končno p r i p o m n i l: Oj. lep si Cromik! Brez dvoma, tudi tvoje l>ese«le so lepe!« Prepirali so se. vmes čitali časopise in p i l i vodo. dilej, voda. ki jo pijemo, je zlata vredna. Ampak malce vina bi nas e m u zdravju tmli ne škodilo. A l i arremo na kozarcVk?« Reven, ki je to arovoril, je vprašujoč poarledal tovariša in se ozrl na uro v bližnjem zvoniku. Tudi jaz bi b i l te misli,« je p r i t r d i l Tre bar. Plačali s o in odšli. Gornik se je p o s l o v i l , rekoč, da mora napraviti o b i s k e raznim arosi>odom. ki i m a jo važno besedo pri narodovi omiki, ostala dva p a sta zavila v krčmo. »Kaj nameravaš ti sedaj?« je vprašal Reven tovariša, ko sta sedela za mizo. »Izarinil si z univerze kakor kafra!« »Nameravam? Nimam nobenear* proarrama. Zaželelo se m i je po domovini in sem sel.« Ne razumem te. p r i j a t e l j ! Zdi se mi. da je lenariti v velikem mestu vendar kratkoeasneje, kot p a tn v neznatni provinei slavne naše monarhije. « Treba r je na to molčal in zaraiajal % rameni. »Tretjega izpita io nimaif« > Xe!« »Jaz sem ara napravil pred tednom. Zato sem se pustil z veseljem delearirati. Ampak napravili itak nie ne bomo.« »Zakaj? P r i nas in med nami je dosti pridnih in talentiranih ljudi. Ampak misli ne najdeš nobene. Vse hoče delati z navdušenjem in idealno: ampak — kaj d e l a t i ! Predavati! K a j predavati? Komu? Zakaj?« » In kaj nameravaš?« je vprašal začuden Trebar. »Ko napravim doktorat, arrem v službo — kamorkoli. K d o r bo boljSe plačal, ta me bo imel. Potem se oženim. Boarato seveda. Če ima dekla stotisoč kron — vzamem jo za ženo, ne da bi jo poarledal. In ko bomo tako lepo se p r e r i l i do pečenke in lepeara življenja — bo dobro i zame, i za narod!« Trebarju to naziranje ni bilo novo, ampak nekoliko ara je poparilo. On je zašel na slaba pota, postal |e oče nezakonskeara otroka, opustil študije — kam vodi ta pot? Ce tudi so mn je dozdevalo tovariševo naziranje banalno in bremidejno, se vendar n i moarel ubraniti čustvu, da je Reven pameten. zelo pameten. Zavidal traje. »Jas ne morem nikamor vee. Izffabil asm štipendijo, pri izpito sem padeL Menda pojdem kam T službo." Reven ara j e dolaro p leda I in opazoval. Rekel je: Potem ae seveda idealno utopi* v vinn ali pa klavrno oženi*. Čudne misli imaš!« Oba sta molčala. »Vaš kaj. Janko, jutri zvečer ae o d p e l j em nazaj na Dunaj. Xaj Gornik opravi vse on je človek za to M e n i se ne tla k ro-*njar»ti tu okoli s to naašo stvarjo, ki je nihče ae kupnje. Pojdi z menoj! Poizkusi še enkrat S » N e morem od česa naj živim ?«- Zadnjič sem prejel od nekefra višjega uradnika v ministrstvu pis 100 z vprašanjem, ali morem prevzeti rastru kri jo slovenščine in hrvaščine Obljubil nem ran dobiti koara. ker jaz na anaaaaanl k l analni aa paMtl T a h* s r i j a bi menda rad komisijoniral no jaaru tn ae aato uči jezikov. Naprav i l izpit iatakodaljr . . a Reven mu je poti odi I roke preko n i i i e. Podprl si je arlavo a desaU-n in miahl. Ponudba > bila ngodua in bi ae rani!. >'rajala pa je Tretudi inaael. dn se na ta i.ann _ hi kar na kratko Mine in vsega dfturrgn Boril se je a tena. dn bi kal ta čut grd ia doeu-jne*** . U »veka nevreden ia pomišlja I jr dolaro Potem je stiantJ ftnaudstto roko. Naročila sta še eno steklenico, V L i A J i ima človek pravico k rat koalo a a t a j i t i storjeni g r e h ! - je vpraiasl «**inji dan popoldne Tre bar Revna - sedala v kavarni. Reven > iačn«Vn po^lcdaMovar t dan. P r a v i c o ? Kakšen greh ! « r9f*h — kakr^nkoh! Zatajiti N Da' Ali mora človek »pomiti l > revzeti na svoja ramena poaled'- ki jih je nepremišljeno zakrivil i u m n im dejanjem?« Zdi «e m i . da imaš nekaj na sr- ' je odgovoril Reven. -To mora ek izpolniti, kar predpisuje zakon, pisana postava. A l i nisi jnnat?' »To je nekaj drug-pra Tre za est n lastno umirjen je in aaJovolj> o* i je pojasnil Treimr ve* zmešan. Hudoben i n zasmebljiv j e b*I se. iaj Rev nov obraz. Poronijivo *o se -ednj »mejale t odi ojearove oet- »Tndf ti — Jankof« je reke.. Kakšen otrok pa si postali O goeka mila. tak si. kot bi prišel is dekliškega internata!« Tre bar je zardel. A l i v zadregi \ s a k d o i m a dolzn*"*»t. ne le pratajiti ^voje grebe- Kaj tajiti? jib mara. Hamo tista hreki -e uh n e n io res i znebi t i i le bi u»oge| l j u d i ogolju fati za e*l m i l i j o n , ah bi mislil pri tem na greh. na tatvina, goljafijo. nal jak in stok — osel Ta odlorna govorica > Trennrjej telo ugajala Reven mu je imponira! kakor še nikoli. Tak brezobziren človek mora* biti in dobro ti bode. je mislil Trehar ia jasno mu je bih* v«*e Mino ia njenega otroka mora zatajiti, zakaj to bo sani d o h r o n k o ristna. K a j vse ostalo, ki je samo privesek egruzma. mreža za ide«l!<.»' m tepre fn čeprav m n je bilo v * * to trimo in o z k o . kakor še nikoli In ve o>l je. d a je ta te«a»oba samo BŠad hudobne misli, k i postane dejan>. k a - Vor hitro ta inis*d ummjm in postane simpatična. »Ampak ti vendar ne boš tnjH, da ni človek zarolj gmo«iio«t. da aima vesti in da ne potrebu> etikete?* •»Prijatelj!« ae je |»r»roarljivo nasanehnil Reven, - l i si filozof Zakaj nisi šel na fimzof-ko fakulteto? Vse to, kar sedaj pripoveduješ, priča a slabi vzgoji Bil si slabo vzprojen. T a ki Ijndje, kakršen si t i . so zelo simpatični pol ir i ji.- \ a t r , ^ Trei»ar molčal. Reven pa ja nadaljeval: »Človek iaan roat — dobro. Aml* ak zase. ne ra druge Takrat ti vest očita, kadar ai anm aabt škodoval i a ne takrat, kadar ai atoril dru#im k r i - všro. K r l ^ • • m n i h«'-«* H» m o r * » o d s t r a n i t i . * e m o r a š p r e n a - -.ifi k r i v i e o . k i t i j o d r u g i n e n - n n . no nalagajo na hrbet — a l i boš ti. • udal . v o r a s a l takrat, ko s t o r i š sebi dohro. r e je b i l a s tem n a p r a v l j e na k r i v n a sos)M«iu ?- M i n o jc gledal Trehar ^ U M / I o k n o Na u l i e i so h o d i l i ljudje z raz- T* e t i m i dežniki. L i l o je k a k o r bi a r r t r r * ? nad m e s t o m o b l a k . Voda. k i je od*k a k o v a l a o d t l a k a , je močila /ennkam k r i l a ; zbirala ae je v ulie nem jnrV n »n v s n MM>'n,» m umazana li'a dalje, dokler s«^ n i i z g u b l j a l a v* k a n a l . Zamišljen je g l e d a l Trel»ar to » g r o M i s l i l »e na M i n o in k a k o obupana bo. ko izve. d a j e |»oh^amil Poliegnil? Ne, pobegnil ne bo, temveč šel p" poti. ki s*, mu 7 . d i komodnejaa in pripravnej^sa In do t e r *a ima pravico, kakor »o jo imeli drugi pred njim in za njim. Ko sta z Rev noin zvečer prišla iz rev staracije. kjer sta večerjala, je «>/ po nehal, zvezde so se tupatam
  rikazale na nočnem nebti in zrak je
  hi I čist. Sedaj pa le naglo V je rekel Reven Imaš kaj prtljage?«- »Ne zdi ««e mi vredno hoditi po tisto malenkost. Pojdiva na kolodvor! « Trehar je imel siear pri gospe I>nt nekaj obleke in perila, teda ni se mu dalo hoditi še en krni nazaj. Ral se je. da ga premaga čustvo in snio se mu je zdelo pnmotaaji. oditi, temu bi stinkal roka. anroril laa, oa v i n j e n o r » » s l a v l j a l ko \ >e t o . . i m a n o l s n e v r e d n o s t i >anj N l a s t a n a r a v n o s t n a k o l o d v o r i n k u p i l a \ o z n e listje \ a p e r o n u s t a s e d l a n a k l o p i n m o l č a l a . T r ž a š k i b r - "V l a k je k m a l u z a p i s k a 1 i n e e z t r e n o - t»»k s t a * .1 s.i - . t o p i l a v kuj>e. T r e h a r je s t o p i l k o k n u in g l e d a i m e d l j u d i , k i s ^ » s«» p r e r i v a l i i » o |*ero> ti u . Se e n k r a t se j e d o m i s l i l vsega, k a r je v ž i l i n doživel v tem mestu, spomnil s e j e na Mino. n j e n e g a o t r o k a . si» o n i n i l se na v s i l » e d o i n s k o r o s o l z e s o mu p r i š l e v m i . C e bi s«^ ta t r e n u t e k no sramoval svojega t o v a r ' - ^a. bi s<- nemudoma vrnil. Saj roko bi , » o d a ? v s l o v o , še enkrat zatrdil, d a n i h u d o b e n n brezvestni človek, temveč zgolj l»e^lnež, omahljive«*, strahoj* etnež . . . Sprevodniki m> dali znamenje, in v lak je začel voziti iz po«taje. Kmalu so izginile luči. od daleč s e j e v ide! le odsev mesta, ki se je sprav* ijaln k počitku, in kmaljt je tema zakrila vasi in sclišY*a. Brzovlak je drdral enakomerno po široki temi. Reven si je na klopi pripravil ležišče in l e g e l . ».laz bom sedaj »paI. torej prosim, pnsti me v miru. četudi bom smrčal do Dunaja,« je izpregovoril in se obrnil v steno. Zapovedovalen je bil njegov glaa in nehote se je tudi Trehar ileknil po leseni klopi. Srn stropu je ugašajoče brlela ponižna luč in v lak je enakomerno stokal v polno noč drrr-ta, drrr-ta- . . • xvir. »lird človek je bil. četudi sein njegova teta. O bog, zakaj me kaznuješ tako trdo!« je vpila gospa Lena neko jutro, kmalu potem, ko je že . s t a l a Mina iz postelje. Hodila je po mali nekdanji Tre ha rje v i sobici in brisala prah s starega po bistva. Teta. ne vpijte vendar tako, ljudje |>ostajajo na cesti!- jo je mirila Puča nova. »Da. še ti ga zagovarjaj! J^po je napravil — lopov.>>e enkrat naj mi pride hinavec* grdi pred oči!« Pučanova se je smejala od srca. kar je starko jezilo še bolj. Pogovor se je tikal Trehar ja. K i ga ni bilo domov, so začeli povpraševati |H> njem. toda nihče ni vedel ničesar povedati. Izginil je in vsi so se bali. da se je zgodila kakšna nesreča. To jutro f>a je gospa Lena slučajno srečala na trgu gospoda Gornika in ker ga je na videz poznala kot nekdanjega Treluirjevega prijatelja, je njega vprašala po svojem sorodniku. Gornik je nekje izvedel o Treharjevem odhodu in je starki povedal, da se je od i >el jal že pred tednom na Dunaj, kjer se hoče znova poprijeti študij. Njo je ta sorodnikov beg silno razsrdil, ker je takoj izpoznala Trebarjevo namero, odtegniti se Mini, katero je ljubila po materinsko. K o je prišla domov in to povedala ženskam, so bile vse osuple, četudi so to slutile ie več dni. »FaJot grdi — o Bog, aakaj ai mi poslal takega prodnika! Kaj sem i a - grešila*« je jokala stara Lena i n bila močno užaljena. Med tem je sedela Mina, vsa upadla in bleda, kakor izžeta citrona na stolu in dojila d e t e . Neprestan«. - • predpasnikom brisala solzne oči. Hlapno ji je visela obleka na životu
  • n velika ruta n a glavi j i je pokrivala
  obraz. Novica, ki jo je prinesla gos p a l>»na s trga. jo je pretresla. -Prevara!« je kriknila prvi tre notek i n p o l a s t i l se j e j e obup. V s i as mislili, d a bo zopet m o r a l a leči v posteljo. S k r b za bodočnost jo j e muči l a neznosno. Prvi tre note k j e z a m o l i l a . toda k m a l u jo je popade I srr ogoljufane i n završene devojke. Ta h i p n i več v e r o v a l a v Boga i n jasne j i j e bilo, da -ploh ne e k s i s t i ra ker če bi b i l a božja dobroti j i voat n božje n a m i l j e n j e . bi ne b i l a nesrečna t a k o zelo. K s t n a ao j i nehote štpetav Ja k l e t v e n a d v s e m i , k i so j o brezvestno v a r a l i , o g o l j u f a l i i a p a h n i l i r nesrećo. O t r o k a , k i g a j e i m e l a v naročja, je h i p n o zasovražila, s t i s n i la g a j e močno k s e b i . misleca p r i tem, d a b i g a 1***° andošila. O t r o k je z a kričal. Zopet ga je tešila, f "strašila ae ja enojih grešnih misli. » K a j oVlašf Morilka!« ja šepet a l a snasnl sebi. Orose poln je bil njen obraz. Poljubila je gorko svoje dete i n b i l a kupam napet vam srečava ari misli, da je to njen otrok, aa katereg a hoče poslej delati ia se truditi. Z« n-ke so M i n o odkritoaren*. pora l o v a le i n crelo rdečelaska ar je o* no j e z i l a . Nežika > v s v o i i srtnežijivosti rekla M i n i tolažilno besedo, pripovedujoča ji o sirovosti h P i l tem ji je prišla na rtii^-l njena nekdanja Ijnbmen, ki u je zelo zmučila. Stolae ao ji prišle č i Mina ni vedela, kaj naj to porja in razlagala * i r t« t * k o » ^ Si zika *olzi sočutja tk» nje; zato » fioslej imenovala »»Dobro, nei džno dHlšico«. Že dolgo niso obče v a i vse s l i r i ženske med seboj t a k o Ijn- .... in prisrčno, kakor se j e t.> .godilo o b t i Minini nesvre<-i -Kdo bi pričakoval to V je r e k la nek večer Paćaaova, kadeča eigavre- • in *edcča n a s t o l u . >*Mo*ki nas aani j o U je r e k l a dalje, a p r i trna ar je je nehote polauttil »smeh: zakaj »poinje na K a r i n a . ki j i o c i v i d no •.ikdar ne uide in bi njearov beg ne aiogla smatrati resn itn- »Neanačajneii ao moški. To jk i ji nova p o g l a v i t n a laatnoat.« > kri- «>ee trdila rd>čelaaa Katihka in nda rila z roko ob rob miz«. / odločnim gladom.« Mtna -e je i.a to aaanaslila. V^e dni >• ne h* pr* Ia in v &ak k i p ae je b o r i l a - Bai-
  • t. ko hi .Tariko ta tremt«k 'M«
  p r i d u r i . p l a n i l a hi pr» «hnj. p«»i.m ia mu re»ki. I n zopet se je ranvatsila. S^ark : I.* nn je plo^knila z roko in p r i t r d i l a: I h*, poliaanre! B e s — paanVanaa i n binav«se!« Rdečelaska > n e i c u i r a - . , poA eda Ia »• n« kater, h ljubi ni« ih -t raii«ii*r'tno z i p u s t i l i . F»len > bil v o j a k i n ko ae j e poslovil od u j * , j i i? r»siKi pnpr»ročil, da naj bo njen pri h« »fin j i ljubimec vsled sp«imi na nanj tudi konjenik. Ona ga je zrn to nesramnost u d a r i l a ni» obrazu, na k a r jo je g r d - pretepel. »7M slovo!« K a k o r da smo ženske živina' . i.r (»f.nniiln resno Pnčanova Ta r f^n , , ^ t p« je h i l a le navidezna, zakaj k m a l u ae j c brezobzirno /a<mejala. rekoč: »Katirika. tebi «»e je godilo sla >»No, oa ' A l i lopovi #*> vendar vsi i n enaki so ai v vsem!« Mina ni več tliaala teh i*»»gov©- r«»v N»ena globoko užaljena duša je . -itila in izpotnala ponižanje: cel veier zadrževane solze ao pridrle sili ina na dan. -Ne jokaj vendar! Daj. da te potolaži m!« ji jr pngovarjnla Pncmnova. Bilo j i je leto mučno, če je ka^ ihtel \ pri« o rije Toda Mina M» IU m o g l a |H»tolažiti. Vse. kar ^* j» zida- 1« do|g#, ča»«» v I»»|N| . . m zadoščen je, !• i.«jt!»» / enatn s i m n n t»i«/.nh/n t 11 • i nrlareem. Ta udarce jo j * * v a de I f?ara \ n« e*t \ /inue»*ni «»braz. Nam «:hnp j** h i ! t o l i k , «la !•• pH»p»»lnoma •magala in z«leh» *»«• j « \ ihtela h,> ta I o «h»lgo. da oslepi. Sf»rav?li - i j o v p«»-.teljo v«-i trudno, zmimeno in slabf> do smrti. Vjen#» ^»Iz«- oa «AO k m a l u premočil » hlazim». njeno <rer >e oinagovalo. hle i'ečiea je p o k r i l a njen «>hraz. V zil»elki je kričal otrok pozno v noč in je nap.»*d«d truden zaapal. Ko «»•• je t »o no« i M i n a /a h i p prebudila. je • i»a/tla da se ^klanja preko n,e z o r a l i opremljen obraz znanega zdravnika. X V I I I Ljudje žive H časom, in ker ie «*-as nagel in nezanesljiv, žive 1 udi Ijtidje zelo h i t r o ; neradi umirafo in -o nezanesljivi. Neveneli «h»g«>dki. k i j i h užaloste. «M> navadno kmalu pozabljeni in kakor h i t r o se p o n u l i prp r i l i k a se v e s e l i t i , ipozablj*jo na vso preteklost i n so zopet otroaJk%> ves e l i . O d r a s l i ljudje ao podobni malin* i truričem. Tudi otrok še ve* solza n in objokan, ae nenadoma iskreno razveseli, ko ae spomni igrač, ki jih je pred kratkim dobil v dar. Ljudje pa se tudi v najhnjai žalosti t\pottinjajo prikrito veselili dali. 1« nnktiJBa ia tako močan udare«- ne /atlržuje v Ijudeh dolgo lire|»enenja p« \eseiju m žtvl>»njn. Nagnenje k veselju in živ l j e n ju je nit, ki vzdržuje tudi nesrečne ljudi na površju in j im daj'1 upanj«*, da se njihov položaj izpran i m i . M i n a je h i l a zelo nesrečna in v tej mereči je obii|iovala Toda naj ic l i l obup št» tako teman, nekje dah*t* j« vernlar blestela ponižna luči« a upanja. K o i«* o z d r a v e l a >n >e je uj«1- no ztlravje izholjtšido. >e je ve«lno manj spominjala pr«*teklosti. Njena li«*a so z a d o b i l a živejšo barvo, hujnejše je postalo njeno telo. ramena >o V-ila širša: postala je zdatno nntčnejša. tako. da je bila eeh» malo okretna. \ se to pa j o .ie napravilo še lenšo in dražestno. Svojega sinav katerega j«i» zač-etkoma strastno ljubila, je oddala na deželo k sorodnikom. Tovarno je zapustila, odkar jo je neka preskrbovalka seznanila z bogatim stavbni kom Carluttijem, ki jo je vzel k sebi. Ta Carlutti je večinoma prebival v Trstu in je živel sedaj ločen od svoje žene. Ko je videl prvič Mino. je bil očaran od lepote in vse! jo je za svojo >> gos pod in jo«. lme| je tudi v T^jnb- I javi i svoje bitie. kjer je bil »-asih zaposlen pri svojih podjetjih. Sit a no vala je v eni nsjobljuder. ejmh ti lic mest s. Njeno stanovanje je obstajalo i i velike, svetle kuhinje ia dveh aob. od kaiarih je rno prii dila trn •areiiaaato aobo in MANJKA P r i sebi j«» imela strežnico, grdo stark«i l o k a v i h oči. katero j i j c p r i - imročila Fhičnnova. Pnčanova se .ie oinožila s K a r i i i o m . ki je. ko je prej |M*leiloval |MI nekem strieu nekaj got o v i m ' , postal dobro plačan uradnik nekega denarnega zavoda. Ostali ste š«* vedno dobri prijateljici z \lim». Obema se je sedaj godilo prav dobro". Neko j u t r o s«' je M i n a pavkam prebudila iz glolvokega spanja in M mela oči. Okna so hila zagrnjena i rt prijeten mrak je vladal vsepovsod. P r s i so se j i visok«» dvigate, lasje so j i padali v <iolgth pramenih po mehk i , svileni b l a z i n i . Pogled j i je ob- Mal pri zagrnjenem oknu. Na obeh straneh okna je s i l i l a v sobo sojnčna. svetloba. Ali solrn-e s i l i k meni? .ie p o m i s l i l a , skočila brzo iz postelje i u pot«*gntla zastor kvišku. Močni stdnčni žarki so ji bušili v obraz, svetloba se je bliskoma razlila po pohištvu bil je zunaj krasen dan. »Solnee. krasno soluee!« je vzklikala vzradoščena. »O, lepo, ljubeznivo solnčeee!« V sami srajci je stala pri oknu in gledala na ulieo, ki je živa, polna barv ležala preti njo. Enakomeren ropot voz j e šumel s ceste in i z sosednje ulice se jc slišalo etnglanje tramvaja. Naenkrat je sagledala, da stoji trotoar ju visok. clovrk; ko ja ueponeje. je spoznala C a r l u t t i j a . P r i h a j al .» najbrže kolodvora. M i n a -se j« nehote prestrašila i a r l u t t i j a . če opazi, k a k o T * " « " " Je v - t a l a . Šla je v kuhinj.• iu od tod n i hodnik, kjer je zaklenila vrata od /notraj. Marte ni bilo nikjer, klnala j o je glasno, toda odziva ni bilo. S t a r k a je izginila neznano kam. V k u h i n j i na štedilniku, ki Is h i l popolnoma mrzel, je stal lonec do polovice poln črne kave. Mina si je n a l i l a skodelico kave in se vrnila v sobo. da .se napravi. P o l a g o m a ne je pričela o p r a v l j a t i in komodno je sedela pred ogledalom, d a si uredi f r i z u r o . Sedaj pa sc j e o g l a s i l zvonec p r i v r a t i h . M i n a je »Mala povsem ravnodušna. Spletala sj je lase i n se počasi o p r a v l j a l a . K e r pa je h i t r i a , je n a p r a v i l a vse le na pol. Zvonar p a je neprestano pel. se ilaj n a k r a t k o d r r . . . d r r . . . sedaj na itolgo drrrrr . . . «irrrrr . . . B i l a je zelo n e m i r n a i n zato j « h i t e l a s toaleto. Vmes j e p i l a kavo. katero si je prine s l a iz k u h i n j e . Že j e »1 i šala. kako t a r l u t t i po laško kolne pred zaprti n i i v r a t m i in ko j e naposled o d p r la d u r i , j e C a r l u t t i i e zopet atopieal po otopnjieah navzdol. Dobro j u t r o ! « je zaklicala za num. On se j e obrnil, debelo gledal i n *» leno obračal, kakor bi nekaj premišljeval. Debelo je p l j u n i l v kot i n se počasi vrnil. X I X . Zakaj mi niai o d p r l a ! « je v p r n - a| vstopivši C a r l u t t i in j o p r e m e ni bodečim pogledom. Nisem slišala . vedela n i s e m. I o zvoni,« ae j e l a g a l « o n a . » M o r d a nisi s a m a doma T- je prana I zandajoče dalje. Kaj misliš v e n d a r o n s e n i i « se užalostila o n a . . N i s e m se te na P j a l a in p o t em s em M morala še n a r a vit i t o a l e t o .« C a r l u t t i je n a t o molčal i a sadel. B i l j e v e l i k e . onTomne postave, z - n imi b r k i i n g l a d k o obrito b r a d o, j e g o v a boja je b i l a lahka, s k o r aj e g a n t n a . O d svoje zakonske žene lo- >n. j e b i l naamjen k l j u b o s u m n o s ti r j e ženskam le malo z a u p a l. Sooči s i šla najbrže p o z n o v poe| jo.~ j e rekel vprašujoč, ne d a bi
  • o z r l v n j o .
  M i n a je sedla polen; n j e g a i n m i - •važno o d v r n i l a: •Dn. Bila je i e polnoč! Citala C a r l u t t i najfcrie % odn^jvoroan mi b i l z a d o v o l j e n potcamil j e u r o i z žepa i n d e j a l , k a k o r bi h o t e l o č i t a t i: roindnu ko kmalu?« V - e mu j e b i l o čudno Obraz mu j e b i l čmeren. morda je bil tudi t r o d e n od vožnje. M i n a je to takoj opaz i l a , s k l o n i l a ae je k njemu in g a pol j u b i l a Nato je postala brezskrbno r a z p o s a j e n a , vlekla ga je z a brke in šahla z njim. T o ga je potolažilo i n on j e čutit, kako p o s t a j a zopet onemogel kakor vedno, kadar je bil v n j e n i družbi Nj**na ljubeznivost fra je premagala Zavedal se je te svoje slabosti prav j a s n o , t o d a pomagati si n i m o g e l Začetkoma se je upiral tei r - r o * t o \ o I j n i odvisnoati od nje. toda njena ženska l e p o t a , njen otroški smeh in p a njena ljubeznivost - vse t o ga je nehote vedno omamilo. Časih ga je to jezilo, ker bi on raje bil go ipodar situacije, toda končno je to » \ o r i navidezno |iodrejenost pripisal svoji starosti in se je uda jal njenim vplivom. Danes je postal kmalu z o p e t ves e l in prva črnem ost ga je zapustila. Mina pa se je nasprotno jasno zave dala. da mora take trenotke svoje 71 nage porabiti zase. B i l a je sedaj, kakor so vse take ženske, zelo pohlepna in realistična in nobeden nasmeh njenega o bose vatel ja je ni premotil v spoznanju situacije. Postala je realno, mrzlo računajoča ženska. K l j ub temu. da je stanovala T Oarluttijevi MANJKA n i . je b i l a v v e d n i h d e n a r n i h s t i s k a h. S r e d i meseca .te k i l a navadno že p r a z n a in p o t em je m o r a l on p r i d a t i še n e k a j . Z a r a d i d e n a r j a je i m e l a apo- «etka z C a r l u t t i j e m vernse boje. k i I*" J»h j e z n a l a l j u b e / n j i v a M i n a vedr o z a k r i t i v estet u n o o b l i k o . C a r l ut t i . čeprav d e n a r n i mogotec. je b il
  • »kop i n nekoč m u j e m o r a l a Mina z a g
  r o z i t i , d a gs zapusti, / a k a j . stradati ne m a r a Vse to j i j e t m l i sedaj šumel o po i r l a v i. »Ih-aai -JeanV je r e k l a . ->č*as bo. d a se opravim. Morava kam na k o s i l o .« » A l i ne obeduješ doma?« je vprašal začudeno. Iftanes izjemoma ne. M a n a mi j * nekam odšla. Zato morava v restavracijo! « Prav. tndi dobro!« je pripomnil C a r l u t t i . »Morda se zunaj celo razvedriš, ljubi moj. Danes si razmišljen!« Šla sta v s pa In ico. T am se je o na rričela opravljati, razmetajoen obleko iz stola na posteljo in nazaj. »Kakšen nered!« je pripomnil C a r l u t t i . sedeč na robu postelje. »Nered? Seveda je neredi Zakaj si me motil. ljnHeekf« » I n sakaj si vstala taka sarndaj. o raga % je ironično odvrnil on. Ona je stala pred njim v npndnjsnj sviltnani k r i l a , ki n a je kila tako MANJKA c b l i k o v a n e noge. k a t e r i h nežna k o s i t a se j e s v e t l i k a l a i z z a p r o z o r n i h črr t h n o g a v i c . V z e l a je n o v o k r i l o iz o m a r e i n j e v r g l a čez g l a v o . P r i t em je n e k a j z a v r i s n i l o i n k r i l o se j e pret r g a l o » A h . uesrečnica!« je v z d i h n i la i n s e d l a žalostna na stol. G l e j . no\ o k r i l o se mi raztrga. Več kot nesrečn a s e m ! ' Držala se j e na j o k , držeča raztrgano krilo v naročju. »Nerodna si. draga Mina!< je rekel on in se široko smejal. To jo je ujezilo. -Če bi t i ne sedel tu tako zijalasto, pa bi se to ne pripetilo, je rekla togotno in se o b r n i la proč. fte ko je zopet sedela pred zrcaioni in si u r a v n a v a l a lase. je še vedno g o v o r i l a o raztrganem k r i l u. Pred no je k i l a gotova, je minila cela ura. A potem je bila tako prikupna in lepa. da je bil C a r l u t t i ves očaran; objel jo je okrog pasu in močno p r i t i s n i l k sebi. O n a mu je to ljubeznivost vrnila s hvaležnim, zaročim pogledom. N a stopajicak nt j e spomnila, da je v naglici povabila eolnčnik doma. Naglo ae je v r n i l a i a ko je zopet p r i . šla aa ulico, je ponosna korakala polen; Carlut t i ja. ki g a je v visokosti celo prekašala Maori sn sa o z i r a l i aa njo. Ona js ta na kri vadsla X X C a r l u t t i j e i m e l v e l i k o premožen j e , dasi j e b i l r o d om beneški S l o v e nec*. V r a z n i h m e s t i h si j e z i d a l mogočne palače, v k a t e r i h je s t a n o v a la najvišja vojaška i n c i v i l n a gospoda. S t a n a r i n a s a m a m u j e prinašala lepe d o h o d k e , v e n d a r j o j e še v e d n o nepres t a n o zviševal. L j u d j e , k a t e r i m j e z i d a l hiše. so mu o s t a j a l i dolžni, v s l ed česar j e i m e l s v o j e terjatvevknjižene. k a r mu je zojiet douašalo lepe dobičke. Mnogo d e l a v c e v je imel uslužhenih. med n j i m i tudi nekaj t e h n i k o v, katere vse p a j e s l a b o plačeval. Delavci, v pretežni večini I t a l i j a n i , so h r a n i l i svoj zaslužek p r i njem i n od tega denarja je d o b i v a l o b r e s t i od den a r n i h zavodov, k a t e r e so o s t a l e ujemu. Imel je tudi nekaj graščin, k i j ih je pridobil na t a način popolnoma z a stonj, da je zemljišča d r a g o r a z p r o dal zemlje lačnim kmetom, tako, da so mu ostali gozdovi in graščine kot c isti dobiček. Z a svoje stavbe je imel torej les v lastnih gozdovih na razpolago in je napravil v njih dve žagi, ki so rezale neprestano ogromna debla noč in dan. Poleg vsega je bil član nekaterih akcijskih družb, pri katerih se mu je vloženi denar obrestoval dokaj visoko. Njegov oče je začetkoma hodil po svatu kot navadni stavbni i n z i darski delavne, dokler si n i priskoparil tolika, da j e stopil na lastna noge i a imiilaaak prodakeijo spraviti podse. bo3o n j e g o v o premoženj.- skromno. I m e l j e n a v a d n o k o m a j t r i d o pet d e. l a v e e v v s v o j i službi i n j e p r e v z e m a! z i d a v o m a j h n i h hiš n a d e ž e l i ; k o j - n a p o s l e d v s l e d nadelo v e š g a truda u i i u r l . j e z a p u s t i l s v o j e m u »:nn G i o r a - m i j n ki s e j e p o z n e j e « am p r e k r s t i l v J c a n a — časna m a j h n o premo- T^uje T o premoženje je o b s t o j a l o iz p r i p r o s t e kiše v laški F u r i a a i j i i n nek o l i k o z e m l j e. P o očetovi s m r t i j e s i n t o posest veee p r o d a l i a s e p o d a l a a d e l o k maki n o v i b a l k a n s k i žeb-zniei. T a m j a v s t o p i l kot a k o r d a n t . d o k l e r -*e ran n i po %reeilo p o v z p e t i se d o s n h p o d j e t n i k -i I s t v a r i 1 s i j e l a s t n o »kompanijo.«- T i l j u d j e n i s o b i l i l e v n j e g o v i službi, temveč p r e s k r b o v a l j i h j e t u d i s h r a no. o b l e k o i n pijačo. P r e d d o b r i m i 15 k t i se j e v r n i l kot b o g a t mož. O p o s t a n k a n j e g o v e g a bogastva so se m e d l j u d m i š i r i l e čudne g o v o ri ee. N a p o s l e d j e p r i š l o m a l o s v e t l o be v t o t e m n o z a d e v o . D e l a v c i , k i so se l«ozneje s e l i l i iz j u g a n a s e v e r , k j er so i s k a l i zaslužka i n k r u h a , s o p r i p o v e d o v a l i , d a j e C a r l u t t i h r a n i l s v o j im d e l a v c e m p r i h r a n k e več let i n k o je b i l a železnica g o t o v a t e r j e prišel čas izplnčevati te p r i h r a n k e , je čez noč i z g i n i l D e l a v c i so g a z a s l e d o v a l i z a naša, z a k a j C a r l u t t i j e b i l že z a mejo. O b l a s t i , d o k a t e r i h so se de l a v e i obrn i l i , se n i s o b r i g a l e za z a d e v o i n aa n e k a t e r e s i t n e i e kot n e m i r n e i e in hujskače c e l o z a p r l i . N e k t n j d e l a v ce j« po l e t i h v s e t o p r i p o v e d o v a l na d e l a v s k e m shodu; C a r l n t t i g a je tožil i n o b l a s t je delavca kot tujca napos l e d zaprla i n izgnala. K o s t a se C a r l u t t i i n M i n a v r a čala i z r e s t a v r a c i j e , k j e r s t a z a v ž i la o b e d . j e r e k l a M i n a : P r > j d i v a n a O D O s t r a n r e k e m v d r e v o r e d . O b v o d i j e t a k o l e p o ! « O n j e molčal i n mehanično se j e p r e m i k a l o b n j e n i s t r a n i - K e r j e b i l z e l o s it i n j e le t*>žko d i h a l , j e bil p o v s em b r e z m i « e l n i n n i ničesar r a z u m e l o c o n s k i h m o d n i h t o a l e t a h , k i SO SO Šop i r i l e v izložbah i n o k a t e r i h j e M i na e e l o p o t čebljala. K o s t a p a s i r a l a š i r o k o u l i c o , v k a t e r i j e s t a n o v a l a po z i m i ločena i a r l u t t i j e v a žena, se j e ^ o n nehote o z r l n a o k n a p r v e s r a n a d s t r o p j a . P r i t e m se m u j e z a z d e l o , d a se j e nekdo h i t r o o b r n i l proč i n z d e l o se m u j>, d a s o se v solnčncm b l e s k u z a s v e t i li r niki Ki r n k a j ta | pršem u r. - i d a l > i n k o j e b i l a M i n a že s k o r a j dom a , m u j e n a e n k r a t p r ^ i a i l a hudobn a m i * e l g-lavo. » K d o j e b i l t o ! « -e j e vprašal ia - o p o m n i l , d a j e b i l o t i s t o o k n o d r u g i s k o n c e m a hiše. P o s t a l o m u j e neznosno vroče i n h o t e l j e n a z a j , t o d a p o l eg sobo j o v i d e l M i n o . Šel j e t o r e j z n jo d a l j e » T o r e j . . . t a k o ! P r a v d o b r o ! E n d o k a z v e č . . . i n t a dokaz m o r am i m e t i dan**s z a s i a r u r a n . * j e m r m r a! - a m zase- M i n a sja n i r a z u m - j e b i l a v a j e n a , d a o n časih g o v o r i s o m s s e b o j , j e molčala P r i hišnih d u r i h se j e C a r l u t ti - - l o v i l , rekoč d a j o p o s e t i p o d ečer, k e r i m a s e d a j n u j n e o p r a v k e. O n a se j e n m m s e h n i l a i n n a s m e h n i l se j e t u d i o u , k a k o r se n a s m e h ne č l o v e k v s p a n j u. M a r t e zopet n i b a l o d o m a ko se j i M i n a v r n i l a od b m s l in v s o b ah j e b i l o p r a z n o ; i c m o t a je v l a d a l a v s t a n o v a n j u . M i n a je sedi« na d i v a n, s« i g r a l a s s o l n e o i k o m i u 7 > h a l a . Z a - h r e p e n H a je s i l n o po z e n - k i družbi. S p o m n i l a se j e s v o j e dobre p r i j a t e l j i c * P u r a n o v in s k l e n i l a je, ria jo rtbiš/-*5-. P o p r a v J.-* - i j o o h l e k o i n m> ra.j+r.tilst proti p r e d m e s t j u. akla j e p o r na L Iz n e k a t »-n h d e l a v n i c so p r i h a j a l i /• d e l a v c i , z a k a j e ni i n s pobešenim t e l e s o m , podeči iz k r a t k i h p i p . » K a k š n o j e t o l a V l j e n j e je m i s l i l a , opazujoča t a izžeta t e l e a a i n v*»- sedeea da se j e n a m a i z n e b i l a t e ga t r p l j e n j a . Sf»omnila se j e n a T r e b a r - j a in i T Z I O je g l e d a l a p«» l j u d e h , k i meh mokre lase i n n a n o v o >ur o v o r*oč^sa\»e. P i i e a n o v a je s t a n o v a l a v v e l i ki s t a r i n s k i hiši s starom«»dninii s l i k a r i j a m i . P o n i z k i , p l e s e j i v i veži. kjer j e b i l z i d m o k e r se j e p r i š l o n a k a m e n i t o dvorišče. \ ~r»dini dvorišča je b i l n a p r a v l j e n v e l i k l i j a k , k a m o r so > t r a n k e , stanujoče v kiši, i z l i v a l e pom i j e . M e d k a m e n j e m je |»oganjala t r a v a , k a r j e b i l o za es.tetično oko močno žaljivo. Iz t e g a dvorišč*a so v o d i l e lesene, navpične *t<-pnji«»e na d o l g h o d n i k . n a k a t e r e g a ar l e s n i o g r a j i ne j e s n a i l o p a r i m T u j e i m e la Pučanova \ n a j e m u pre< e j obsežno MANJKA P i n a t i o v a je b i l a doma. h v a l a je r a p o s t e l j i in k a d i l a c i g a r e t o . K o je a M i n a . je Pučanova v s t a l a in o d l o ž i l a c i g a r e t o na p e p e l n i k , k i j? s t a l n a nočni o m a r i c i . V sobi ,.• v l a d a l pust %zduli. Po 7itiii je b i lo o p e r n o vse |»olno ženske i.i moške oldeke in p n - d a l i r a z n ih o m a r so hi^i n a p o l o«lprti. Z i d j e l»il g r f l o zelenka-T HI \ - l e d \ l a z u o s t i j . - * • • d s t o p a l f a n i r od m e b l j e v. r i j . p r i d i sem!« j e h i t e l a vesel a P m - a n o v a . M i n a jo j e d v a k r a t za- |K>redoma p o l j u b i l a. G b - j , l j u b l j e n a M i n a . kakšno g n e z d o sem si i z b r a l a . N i č l e p e g a n i j r i m e n i , trMla j a z s em se te staromodno «^ i i n s t a r i n e t a k o p r i v a d i l a, d a j o ljubim.« M m a je p o b r a l a n»'ko c u n j o za v r a t i n i , o b r i s a l a s t o l i n s e d l a. Veš, z a h o t e l o se m i j e po t e b i !« \ /.ela j»- |M»nudeno e j g a r e t o in A 7 , i g a i i e e t«'r si z a p a l i l a . S a j d o v o l i * ? « vprašala j e ironično » T e b i s e v e d a , a m p a k s a m o •ebi!.< j e d o v o l i l a s p r a v t a k i m n a g l a s om P u e a n o v a. P r i p o v e < | o v a l i ste si vse možne d o g o d k e V s a k a j e hotela povedati v-e m t a k o sia časih g o v o r i l i (»bo h k r a t u ter končno bušili v smeh. » T o r e j p u s t i me, d a se iz k l e p e ć e m ! « j e r e k l a M i n a. >Toda t u d i t i d o v o l i meni k a k šno p a v z o !« » A h . t e b i j e t a k o lepo, s m e n i t a k o g r d o !« A l i nisi -r« e n a K a r i n o m T - Srečna.' K a j se t o p r a v i ? I m am g a r a d a . t o d a on j e p r e v e l i k o m a h l j i vi c. V e č moškega i n m a n j l j u b e z n i b i r a d a p r i n j e m . T a k o pa je vse k a k o r hočem j a z i n t o m i ne u g a j a . Mož m o r a b i t i b o l j odločen, več v o l j e in moči m o r a i m e t i . C a s i i i g a h u d o d r a žim, d a g a r a z j e z i m , t o d a do sedaj se mi ta n a k a n a še n i p »sreči 1 a . - C*udne pojme imaš. M i s l i m , da j e K a r i n d o b e r mož. Čakaj, hočem te o p r i l i k i z a t o ž i t i !« Pučanova se j e tej g r o ž n j i smej a l a od s r c a. » I n tebi?« - K o ! C a r l u t t i n i s l a b človek, tod a m o t i me to, d a n i s e m z n j i m poročena. Z e l o r a d a b i to. Časih m i s l im o t em i n p o s t a n em žalostna. Potem p a t i s t a p r a v d a . Veš. s s v o j o ženo se p r a v d a še s e d a j . K a k o r m i j e p r a v i l , j c r e s g r d o d e l a l a z n j i m . V e d n o je b i - Is hiša p o l n a o f i c i r j e v i n o n sovraži a r m a d o . E n k r a t j o j e z a l e z e l z n e k im l a j t n a n t o m . J a z g a v e d n o p r o s i m, i : a j se p o r a v n a z ženo i n j i plača odškodnino. O n p a se b r a n i . P r a v i , čem u b o m šo plačeval to . . . » T o je n j e g o v a zadeva!« reče Pučanova, k i j e doslej resno p o s l u šala i n j e n a k r a t bušila v smeh. D o m i s l i l a se j e sledeče d o g o d b i e e , k a t e r o j e p o v e d a l a. » N e k gostilničar n i i m e l o t r ok s s v o j o ženo. četudi s i j i h j e zaželel. P r i n j o m p a j e s l u ž i l a b r h k a n a t a k a r i c a . N e k o j u t r o p r a v i goetilničarka možu: » L j u d j e g o v o r e , d a p r i naši B e z i k i n i v s e v redu.« » T o j e njena zadeva«. o d g o v o r i on. A o n a de n a t o : » P r a v i j o , da jo je B o g b l a g o s l o v i l . « » T o j e božja zad' va<v, o d v r n e n a k r a t k o o n . Z e n a se- i* u j e z i l a i n j e u d a r i l a z n o g o ob t l a. ^Jaz p a t a k i h s t v a r i ne t r p i m ! « Mož j o je p o s t r a n i p o g l e d a l i n r e k e l : Ti je p a čisto T v o j a z a d e v a ! « Žena *a r a z s r d i še b o l j in za k r i č i : »Toda l j u d j e p r i p o v e d u j e j o , da s i t i oče!' >-To j e p a m o j a zadeva,« reče mirno z o p e t o n. Obe ste se s m e j a l i. » A kje j e K a r i n ? « je vprašala M i n a končno. i O t e g a že d e l j časa n i d o m a . S '. j e v P r i m o r j e v službenih zadevah- » T o r e j p o j d i v a na i z p r e h o d !« M r a k j e že p a d e l v sobo i n z u n : i p o m e s t u so se že p r i ž i g a l e s v e t i l k e. D a m i ste šli p o g l a v n i h u l i c a h , držeče se z a r o k o. » J a z g r e m k v e č e r j i ! « j e dejala Pučanova. > K a m ! « » V k a v a r n o n a b e l o k a v o . K a d ar n i moža d o m a , zelo s t r a d a m . N e da se m i , d a b i s a m a z a p r a v l j a l a njegov d e n a r . « » T a k a skopuška s i p o s t a l a ? K do b i s i m i s l i l . T o r e j p o j d i , eno uro i m a m še časa,« j e r e k l a norčavo M i n a i n se s p o m n i l a , d a b i o n a , neporočena žena, b i l a pač n e r o d n a , če b i se v t e m o z i r u s t r i n j a l a z Pučanovo. K o ste s t o p i l i v k a v a r n o , j e b i la s k o r a j p r a z n a . N e k a j l j u d i se j e dolg o č a s i l o s časopisi i n n e k a j j i h j e skak a l o o k r o g b i l j a r d a. XXI. Ko »te dami sedli in ««dprav ali ikarja a tem. da je Poeauiova aa- -i bel© kavo in Mina rokotado. /ajrledati pri v r i n j e n i oknu *o- <dau ki je imel giavo goaze hrk#- w, M i n o apotu* /nano o*eboo*t. Neznanec je alu odložil raaopta in at r a d o v r d - oziral po kavarni i n M i n a j * »Irana opazila, da j e to v l a d n i svetnik Tudi on j e M i n o takoj o p a z i l in -i»*|..bno p r i k l o n i l . Min« je v Wai po besi la o r i. ? > I D I ai z a r d e l a ?« j o j e vpraša - i^anova, potnakajora p r r i v o v J^dla j e s v i d n im užitkom na i* in. da si je polajrala e r l r koark* »ta. j i h i z i r a i a l a i n nato močno A h — n i r ! « j e o d v r n i l a M i n a 1 adrrpi in p r i e r l a a z l i r i r o mraati '•kola«!«. Torej — var v n - d u V jr n r i - mmla sopat Pm'-aii w i . boter aa ahtj a njo. vidrča. da Mina skrivnonao poajedaje ^ « njena ramena na nnaaoda. ki j o j r p a a d r a v i L Ko je a if)«»l*-ala. je nauialjevala a vpra- M i j o r i m L »irc»k<# ^Ij-rtimi o r n i i: Zdi «e mi. da ima-. <tlkar se ni- «>v*» videli, novo metodo!« Mina JP |*ojrl<»dafta o^tro Pu<-anovo in ko j r ujela njen i**w\nl. \ prasala: Kako iiiislia!« ' . Ino «o tvoj* h#»**'<l>! - reer • oljno Mina. naalonivia ne na ittol. M i m*wr**U> >* "lazovaU 1»« Ijardiate. ki ao ar aa široko raakotTarrvali, o p i ra I i na i»ali*«» in n*»r«»dm> na#.lanja>*ć ar aa loljard. tiho larrnli » \ M - r u d n i h He^edi nimam, drara Mina!« je nadaljevala Pin-anova a slani jo nijnra xadn> oatanke kave.
  • Ce imaš kraviro, prnnolzi jo p r ri
  mojimi ormi. zakaj zelo arm radovedna. « Mina ni vedela, ah naj ar jezi, ali »meje Ker pa na P »kanovo aj nvoarla h i t i hmla. jr smejala Prav i l a jr fjrpetaje o rrrlii. Ta OrH. vladni svetaik. je ianel r^lo k«ipi«-o . M - 1 Starejši *in je hi I že natne^Vn v mi- •ktrmtvu. Svojr* ž#*no je novražil. ker j r bila arrda in fftarejna od njefnm. \'iel jo je v aakon zaradi »lot»- Z»tr> je rm\ i^ihajal za drnarii»ii /#*n*kaini in je htl vftled irvojr poli«»tno#ti m a n po eelem inaata. Mina M * je seznanila z njim. ko je n< k<>\ti*Vm\ rarlnttijn v «krivni zadevi. On. Carlntti. i* pozneje zaupal, da jr priarl k njemu MANJKA J U T H. |«. on nj»'ti tiajiiovejsii Ijnbimee. ki t«» /a«-asii«» /.ilaira tudi 7 dhamrjem. Mm » t« . i nikar jo je po /na it^iljivt» pozdravljal ua re>ti, kar ji jr i»i 1«- pa naoM* /m» Torej ueknka rtbiea* »»• ^al.iivo firifK.it.m la 1';. in |x>frleila1a v oa*leda|r». kj*T j*- videl Orlov obraz. \ a j l o - ji je zdel zanimiv, zato jr nvatovala Mini: Spravi ara arm!« Nereni!« Meni na ljubo! Zanima me možakar' 1 »rrl je «an -tal m s t o p i l k bližnji mizi. kakor bi U k a l kak važen ea- -'»P * M< i|t# n» j« nepn^taiH« škilil . Min» Mina r a ni hotela v ulet i in i«* P n lane r leda l a v i Inat r o v a n t ea*opia. K l j u h t.ifni ,e jirtšel (rrel k m i z i in hoiel vzeti nek raaaaoa, ki j r ležal pol^ iz l*rr>*i| y* za dovoljenje P<" auova *»e mu j r z a p e l j i v o na- -MMlinila in M i n a * r je rde*n k,,t ml, o z r l a !*» njem. »Milortiva- je - |*etal zmr^irno Tir«) pridno prebirate kakor v i d i m. Z a n i m a va« ta arrozna ne«re<a M i n a .je im«»la p r e d «»elH»j nliko, ki je kazala neko vremensko katas t r o f o . ! »H an.to-t me* •*» o<lvrnila z v l j n i l n im na«mel»oni Mina &rlaano. Pri -.*^<lnjt mizi eitajoe mlad elovrk «*e je j#*zno ozrl na d m i ho. Mina j r opazila, kako *e je hlad Slovak ^ki. nil preko biljarda in nrkaj pripo\ edoval svojemu >oigraleu. kažotz ormi na ženski. Tudi vi pridno ritate. jrnsTX>d!« ii- vmešala Puranova Orel y pus t i l r a z p i s e . kar sam p r r d s t a v il P u r a n o v i , katere doslej ni |*>ziial in p r o f i l za dovoljenje, re Miie prisesti Kje pa M * n a h a j a jrospod C a r - l u t t i ?«< je najprej vprašal Mino. » IVima je. Tožil je. da i m a h ud jrlavobo|.<' je lajrnla neustrašeno M i - na. Puranova *e ie n a s l o n i l a i;azni. a l e d a l a «*d zjroraj dol na O r l a in moi i k a l a Mirw z oemi. P r i e e l a je z O r l om ponrovor. Na n.M»irova vprašanja jr oda*ovarjala j e z i r r o v i t o , trudeea ^e. da imj>onira si aren Mina pa ne j«' zofH't zairlohib« \ rasopis. preziraj<V*a u s i l j i v e a . dasi jo j r . ker taktično n i r i . a l a . 8ituarija Rilno i»ekia Orel \ se^ra trjra n i hotrl o p a z i l i in je irovoril ^ Pueanovo o nekem mestnem dogrodkii. Po mestu se jr tajinstvetio razširjala «r>voriea. da je nek uirleden mesean hote! zastrupiti svojo ženo. s katero j r živel \ vernem prepiru. Ker sr vest n i dala kontrolirati, so ljudje razpolajrnj o r i s prost o? t eaaom. nrvrrjrtno kombinirali. 1 eanovo stvar ni zanimala in zato je Orla opazovala sedaj pazno skozi |»<dzaprtr trepnlnire. sedaj zopet naravnoat v ori in kadar je ujela njeajov nofrled. fra ni kmalu izpaatila. On je hil kmalu vea zmeden in at je pod mina kakor alaoajoo do- t i k a l njenih nog. k a r vse je Pučanov3 zelo zabavalo. M i n a je opazila to i g r o in, b i l a jo huda na Pueanovo. Toda. ker je poz n a l a Pueanovo kot žensko, k i se r a da norčuje, j e privoščila starcu malo blamažo, v katero je s i l i l sam. Hotela j u je p u s t i t i sama i n zato se je pos l o v i l a . P r i odhodu j i je Pueanova šepnila na u h o : » A l i ga bom potegnila! K r a s na z a b a v a !c Gospod svetnik se je odhajajoči M i n i globoko p r i k l o n i l i n ponujen t roke ni s t i s n i l , temveč jo celo poljub i l : M ina jr močno zardela, toda rekla ni ničesar. Orel je b i l prepričan o s v o j i v e l i k i hinavščiui i n o komedij a n s t v u , toda s t o r i l je to lahko, čeprav je s m a t r a l Mino za vlačngo iu nesr.-nnno žensko. P r i vratih sr je Mini pridružil mlad elovrk, šr povsem pol in v i t k e, otroške postave. »Kako srečen sem, gospodična Mina, da vas zopet vidim!« je vskliknil in jo lovil z desnico. »Ali še ne ho konca? Za Boga, koliko je te ostudne golazni!« si je mislila nehote, ne da bi se ozrla v svojega novesra spremljevalen. Stoprav na nliei ga je pogledala in ostrmela začudena. > Maliček! Kaj počneš ti tukaj!« Bil je M i r o s l a v . L e p i spona i n 1 m ^ vzbudili v M i n r u i d e « . O b s i p a l* z a je z vprašanji, d a a n a l i n i veaieL na a j n a j j i oalajosoci. « a k a j f e v e n d a r nekolaaio!« je •nI stiskajoč ae k nji » akankal aa- - a v j a t i dolaje koraka Oklepali ae je je sa levieo in J# atJo vedno ar l e d a I. P r i p o v e d o v a l je. d a > ^ 1 -iiin.o ^ m e . «poamal je najprvo Pmanjo- 1 i n potesn iele njo. Čakal je n a njo .*r. m i e je M o p i l v lokal, ko ae j * r n a r a v n o dviarnila » A l i Bani ve* T penzionatn?^ M i
  • ara j e tikala, a on jo je vika«.
  Sir *#e' Radi r a s ah? P ri H «e j e z a prsa hi arb-lnl v njen na. »Meni » i balo možno več vadrhre|^ ne| sena pr» v^s. M i na -a vanLprnsoeT^ m i je sajija<o r. r as i » k l i e a l sem M i n o tolik*i raraai. dat ao
  • prebtadili. V s a k eaa a em b i l k a z -
  r a i e l . Taam
   • "^ia
  rrt iir#heam»t» To aaunaui. V a a nisem reč p > nad rnenoj rania' o - ajaaj Sedaj sem p r i n e k em k n j i g o t r/ 1 u \ koni|*U»arjn i n t i v i n i eknpaj * azzmai M i r o s l a v je p r i p o v e d o v a l vse to tsaarlo. S t a v k i so «e m»i trarali i n m i s l i so !s* n i n m e d l e . M i n i je Mira njearova o d k r i t o a r e n o e t in hila ara ie vesela. T u d i sama se je čutila v» l.keara o t r o k a i n z a t o je imela M i r o s l a v a za b r a t ea »Toria kje i m a t e simif« jo je corassal n e n a d o m a . Njo je to vprašar j e p r e s e n e t i l o. K a j te to briga, ljubi moj?« B r i a r a * S e v e d a me b r i g a ' Pros i m V a * lepr*. ne imejte me za otro hftSa P r a v d o b r o se je zabavala i njim. Veh«"*«* pa v K1 siK.mnila na *ina in n a Trebarja Porabila je že nanj in b i l a ravnodušna nad preteklostjo. On p a je g o v o r i l dni je: •O. teta mi je zauoala vas. . .laz ara anvratim — Tre b a r j a !« Postal je hipoma žalosten in stisnil roko v pest. Njeamre oei so se sn- • veti le snentjn, a obraz mn je postal f 'tm jen. Se-'s -en doma, hvala ti za sprematr»!« je izpreamrorila konjemi M n s Srečal jn j> polieiat in snmlji- \o oarfVdrreal. Oba sta bila r zadreari ter naarlo stopila v rein. X X I I . Mina ae > tmdila odpraviti Mi romlara dotnor. a ta je bil avojeajta tal jn bajta4 i aajav \ i d e t r luH-em. kj»» p r e b i v a t e sed a j ! ^ je d e j a l desetkrat zaporedoma. N j o >e s k r b e l o , z a k a j vedela .ie, d a jo noeoj obišče še O a r l u t t i . Dr»lgo s t a se pričkas.n v temni veži. K o n eno je zap a z i l a M i n a . d a se j e u s t a v i l pred h i šo p o l i c i s t , k i jo je malo prej s u m l j i v o oarledovsl. Irnela je s t r a h preti temi l j u d m i in zato je odšla naarlo |w> BttanjZsieah navzg»»r M i r o s l a v je urno t e k e l za njo. Si a r a M a r t a je sedela v kuhinji na stolu i elo se j i j e močno gubančil o m d i š a l o j e po v i n u . .Jezik j i j e b i l n e s i g n r e n . ko je p o v e d a l a M i r n i , da i o j e C a r l n t t i že večkrat i s k a l i n n a - ročil, rta p r i d e «>b e n a j s t i uri zofiet. M i r o s l a v a j e s t a r k a z v e / d a v o o g l e d o v a l a in se g a n i upala itogladati nmrmxn< mt v o b r a z . M i n a je i m e l a t a hip >elo stroge poteze na obrazu. Stopila j e p r e d starko i n n j e n glas je bil pres e n e t l j i v o t r d . k o j i je rekla: - K a j je torej z v a m i . Marta f Danes ste me e n o s t a v n o oustili na cedilu. To si za prihodnje čase p repo vedujem!* In močno je zaeepetala 3 nogama. Marta je postala v obraz rdeča kot rak. Oei vidno n i pričakovala take razburjenosti. » I n jaz si prepovedujem za vas. lej take irrobnatt!« je odvrnila čez dolajo z • m H f a i m in razburljivim MANJKA t i h . ne d a bi m i v s a j n a z n a n i l i svoj o d h o d . V i ste moja služkinja! Toda če V a m človek v s v o j i n e u m n i dobrot i pomoli prst. z a g r a b i t e t a k o j celo r o k o . K j e ste se t o r e j c e l i l j u b i d an i H i t i k a i i i n — p o p i v a l i ? S r a m vas b o d i ! « S t a r k o so te l>esede močno razg r e l e . O m a h o v a j e je v s t a l a s s t o l a in r e k l a počasi: » K j e s em se p o t e p a l a — to vas nič ne b r i g a . . l a z v a i n o d p o v e d u j em sltižl>o. .< M i n a je z a r d e l a . V n e n a d n i z a d r e g i i n j e z i se j e o b r n i l a po k u h i n j i. Z a g l e d a l a je M i r o s l a v a , k i j e m i mo čepel v k o t u na p o l o m l j e n em stolu in poslušal. D o m i s l i l a **e j e . d a *e m n i a ta hip d o s t o j a n s t v e n o v e s t i , zato j e odločno r e k l a: »Dobro! Sprejmem vaso o d p o v ed n a znanje!« S p r e z i r l j i v o gesto se j e o b r n i la i n odšla v hitdoar. M i r o s l a v j e teke! z a njo. Daj mi cigareto! V s e to me je razburilo, dragi,« je rekla in sedla na divan, ne da bi odložila klobuk. (>z nekaj časa je vstala in se začela preoblačiti, pri tem pa se ni o z r l a na tvojejra mladega spremljevalca. On ae je čudil vsemu tenin ia postalo nin je vrnee. »Koliko je aa a r i T« g a je vprašala sea nekaj eaaa, M i ros ln i je stopil k svetilki ta nejsl: In- »Čez pol u r e ho t o r e j t u ! « ' K d o ? « » N o — moj mož.« T i si omoženaV se j e čudil on. B i l je ves začuden i n presenečen. » D a ! . . . T o se p r a v i . . . S e v e da j e mox,< je g o v o r i l a v v i d n i zanlregi. P o s p r a v i l a je nekaj obleke in j o nesla v s p a l n i c o . M i r o s l a v je vzel gorečo svečo i n šel z a njo. O n a j e b i l a v \ e d n o večji z a d r e g i . V e d e l a je, d a je C a r i n t t i s i l n o naanijeu k l j u b o s u m n o s t i i n četudi je b i l M i r o s l a v s k o r aj še o t r o k , se j e v e n d a r b a l a. >Torej l a h k o noč, M i r o s l a v ! « m»i j e s k o r a j šepnila ljul>eznivo na u h o . H o t e l a ga je s p r e m i t i do s t o p n i c. T o d a on se n i g a u i l . » O n j o s e n a ! « je i z u s t i l če« dolgo. »Čemu teara ušei povedal a že prej? K a j zato? P r e z r l a sem . . . » K a k š e n je t v o j mož?- » K a k š e n ? Čudno vprašanje!« O g r n i l a se j e v morini p r e d p a s n i k, k i j i j e s e g a l od r a m e n do t a l i n se je > o p r i j e l t a k o . da se j s lahko opaz o v a l o njeno lepo o b l i k a n o telo. »Ah?« . . . je vzklikni! glasno. V i delo se mn je, da ae je nečesa nenadoma domisli!.. »Ti živiš i njim . . . Kar, tsko, ali net Sedaj razumem . . . Daj mi. prosim, te, poljnb!« Vzdiarnil se je najrl" in jo poljub i l. rasla i 1 • liani tapet lakata?« zi o priliki. Posti MANJKA - T a hip pa se j e * ubu-dl zvone«-. • a r i n t t i j e z v o n i l d o l g o i n n e v ^ d r ž * - •na. da j e e v i leči glas n a p o l n i l c e lo s t a n o v a n j e . M i n a se je zelo prestraš i l a . K a j početi, nesrečnež?«' T n di M rosi a v se je prestrašil. F m e l je seo a j s i t n a r i j o in se kesal. da ni odšel pravočasno. Mina j e razburjena hitela k \ra t o m . med t e m . ko se j e Miroslav neumno oziral okrog sebe. K o j e začni M in i n o govorjenje in ališal debeli Parl u t t i j e v glas, j e skočil v sprejemno <~oho in se vstopil za zagrinjalo pri oknu. K o sta on s d v a prihajala, se je Mina nemo o z i r a l a , kje z a g i e d n nesrečneža. S l a s t a n a r a v n o s t r spalni- In tam j e b i l a M i n a t a k o z m e d e n a, d « je p o g l e d a l a celo jrod poste) ni m o r d a m a l i v- z a d r e g i s k r i l tja. M i r o s l a v ie m e d t em z l e z e l izza / a g T t n j a l a i n l e p o na t i h o m a j e s t o p il na h o d n i k . V k u h i n j i j e b r l e l a luč in s k o z i k l j u č a v n i c o je o p a z i l M a r t o, aadečo p r i štedilniku i n močno k i ma j o č o z g i a v o . S p a l a j e . O d p r l e so « e d a r i i n p r i š l a j e M i n a . B i l a j e i e vn> n e m i r j e n a . v e n d a r v e s e l a , d a se j e i z t e k l o v s e t a k o nepričakovano sreč n *
  »dprla m n j e v r a t a , g a p o l j u b i l a in
  • a a a s t i l a n a stopnic«. M ; r o s l a v i** ' l 0 ' * " • • • I z a m i š l j en s t a l vrb stopanV i n potem l e n i h k o rakov odšel. X X I I I . Naslednje j u t r o je b i l C a r l u t t i. k« vataJ, dobre \ olj>. Z u n a j je rlealo in hiša oaKi«tran u l i c e so b i le prazne in moaotone. Nebo ?*e j e prev »«»klo z umazano s i v o b a r v o i n menzato c sum n a u l i c i n e k o l i k o potihnil. Cfcrhrtti je b i l «lobre volj>. k er
  • prejšnji dan n a p r a v i l nenavadno
  — kupčijo. \ '-eraj sem i m e l srečo!« Je re- Mmi p r i z a j t e r k o. T: * i vedaw> arečen. torej m to r i k a k a novica.« »Moja za«leva 2 ženo stoji dobro!* Imel j e v m t * J i h proces. k«iter* sa je v o d i l p r i sodišču p r o t i svoji leritimni aeni na ločitBSJ i « k r « a. K a s o >* i z | M i d l a zadnja razpran % i#» vpvmaala radovedno afioa. R i l a j e preložena na noanejsi 'aa. da m o r em «k>pf i a e a t i dokaze, ki zahtevajo o d mene.« Carlutti ie aro- • o r i l kot star pravdar. zakaj imel jr ^-»čkrat o p r a v i t i pri »odieču v k opcijs k i h zadevah. »Kakšni no tvo »Dokazi* P r a v z a p r a v >'-m imel dokaze in j i h nisem imel. S«*!;- n A v s t r i j i v tem f»riru nezanesljiva i n razvsjena. Ampak včeraj popolrinr srni \ je^ znamenit (ir.kaz I »Ko si se ločil od meneTs se j> začudila o n a . T»p Šc| M i n narivnor»t v slanovanje svoje žene. t^»7vonil s^m i n dek l a rn « o d p r l a . V a t o ^em k a r h i t ro
  • opi J v p r v o ^*d»o
  M i n a jc b . l a v ^ i l n o l»olj r a d " <d r « . kar t r e p e t a l « je r a z b u r j e n o s t i. In kaj >i videl?« j e z a k l i c a l a, p o b i ! >*>m t am svnjea;* arhitek t a ^ . . . »KoaaVi?« M i n a •* j e neizmerm> čudila. Kon«h*. ki je sr*lel na 7A*T\ Vole** zenc Oba s ta se me aelo prea t r a ^ i l a . X«». b i l -u. 7-I0 n e r e n ni - r m le proail njeaa. naj are s menoj . . .« P a je sel?*
  • D a . . . T a k o j se je napotil z menoj.
  Šla - - a v gostilno, plačal sem l i n o zanj in nm i*»vedal. da me to ne žen ira prav aič. «V je «»n ljubljene«- ločene icne. fhi je tajil. na|M»»*ird na se mojim trditvam nekoliko uda1 K o sem ga imel tako daleč, sem mu. dobro vedoč kakšen skopuh je. poaodil dvatiaoč kron naarrade. če pri nottiaču same iia°dno priča. N e k o l i k o jr omahoval, tona. ko sem položil denar predenj. mi je searel v roko. - -« Carlutti sa ja ogrianil • ostaice 1 domisli! se je, da je f»ove<lal preveč. Z a k a j ženskam ni ra«l zaupal. M T na je p r e b l e d e l a. O IO|K>V umazani! je s i k n i l a. T a r l n t t i se j e njenemu ororčet ni močno čudil. Ona je to z a o a z i la i n r e k l a: Tak gnl izdajale«-! A l i n i l n mp ta K«m«la^ P a m e t e n mo/ mi d o z d e v a . Izg o v o r i l si je tudi pi*»ano službeno po «/r» |>w. 7 nn-noj in na to. da se « n i r z„i s t a l n o p r e s e l i l i v T»-1 Srioei /~ S4»ni svojemu f n l v r t n i k u \ p r u o K<H1II- n a z n a n i l vse to in »loktor je h i l n o č no vesel M i n a je p l j u n i l a v kot. To mi 7ih trrif . . je rekla v =a nrorč*ena. Ti hočeš ženo uničiti tem. da j i dokaz«** dejanja, ki j i h s am do prinaša* THi! je o f i v m i l C a i l u t t i razarret-. l>oprinašam s t« boi. draira. i n to -*eie se«laj. mc«l tem ko jc ona mene z a r h i t e k t om in mnogimi drugimi var a l a , ko sem b i l j a z se i.jen mož. To je razlika.« T i razlogi pa nje n w i mo* l i | KV tolažiti. • Pr<*sim tr. pusti l>jo v miru in ne tiraj stvari do konca. Daj ji zahtevano alimentacijo in pusti jo v miru. Ne učini hudodelstva, da ne ne povrne k tebi. Jaz ne maram, da hodi* po ti poti «tal je.« Xjen aia* jo je izdajal, na sili na jok. V njej aia mm borili dv« dnei. Spozna \ a la je Carlottijevo praviea, da se maščuje nad neiMlpustljivo prevaro žene I^je, nasprotno pa se j i ni zdelo prav. da se )w>služuje takega verolomneža. kakršnega ->e je izkazal K o m l a Cetmli se je zavedala, da bi C a r l u t t i j e v uspeh \ p r a v i l i mogel ne hote imeti r.a njo samo ilobre j*>slej «li«*e. k e r b i t a k o b i l a za vedno o«lstrar. jcna možn»»st. da ^e on povrne k sv<»- j i ženi. vendar se j i je vse to z e lo gnl i šilo. Y tej neodločnosti ni vedela n i - «"esar d'rmrcjra. nejro to. «la I H H - C ^ama ostati v feni p r e p i r u «*ista in brez t ež k «»ira oč i t k a vest i. ( V m n " je vprašal on i»o dalj šem molčanju O n n i bi orlnehal sedaj, ko je pravi« a na moji s t r a n i* 1'meval je p r a v i c o tako kakor v» nmeva od l j u d i , ki se čutijo močnejše oil n a s p r o t n i k a. ' P o v em t i . «*e IM»Š nadaijt^val t«»7.iK» in se ne lioš mirm) p o r a v n a l , ne maram nič v r e slišati o t e b i ! , je rekla oua i*iločno. B i l a je trdno p r e p r i čana, da ga s to irrožnio ne omehča in da 1K> izvršil svojo namero, tako. k a k o r bo le mogel dobro; hotela pa si je s t o prazno grožnjo le ublažiti svoj notranji nemir.
  • Proaim te. ne g«>vori o tem««, je
  dejal mirno in jo navdušeno objel. Ona se mu je iztrgala iz rok in vstala od mise. »rboajaj me!« Bom še premislil«, j> odvrnil neodločno in trdo pristavil: »Ne govori mi ver o tem!« ja prekinila stara Marta, ki j e v s t o p i l a in |M>l«ižila na mizo imšto. Med p i s m i <ta b i l a dva naslovl j e n a na M i n o . Kno pismo je b i l o od M i r o s l a v a , k i j o je p r o s i l , naj ne pozabi nanj ter mu na vsak način naznani, kdaj »more g o v o r i t i ž njo. D r u go pismo je b i l o zamazano, pisano z j nerodno mko. Sorodnik, p r i katerem ie imela otroka v r e j i . j? j e naznanil, da je mali zelo zbolel i u «ia je malo upanja d«* zboljšanja: pride naj t«>- rej in p r i t e j p r i l i k i prinese tmli dolžni znesek s seboj. To pismo j o je razžalostib». .leziI j«» j c tudi c i n i z e m , s k a t e r im j i sorodn i k naznanja otrokovo holezen in pa opomin ua d o l g ter način, kako je vse to mešal v pismu. > Zopet nesreča!<> je k r i k n i l a . » Ta snrovež!<x Kakšna nesreč«?- s«^ jv> nida-sil C a r l u t t i . sedeč /a mizo i n prebirajoč svojo korespondenco. > Otrok mi je nevarno obolel.: Nevedoča kaj početi, je sedla >hupai: a na stol. »To j e nekaj vsakdanjega. Sicer pa memla jioznaš te kmeoke egoist"! Gotovo si zaostala s plačilom in on te hoče na ta način dobiti pred oči, da te osebno pot i rja,- je razlagal on in nemoteno čital svoja pisma dalje. »Nemoaroče! I^ahko bi prišel sam do mene in tako hudoben menda vendarle ni, da bi me strašil po nepotrebnem. « Carlutti je dvignil obrvi in jo Posjladah Strašil? Memla bi ne bilo to po- < ono strašilo, če ti umre. Rešena bi da nadloge, k i t i n i potreJsaa*, je dea| poruši. Mina ga je hotela ostro zavrniti -imznieenje j o je globoko užalilo Ker pa je vedela, da Carlutti ni priatelj otrok, se je bala njegoveara za
  • >ha, če mu pove svoje mnenje.
  . je raje molčala. On pa se je napravil za odhod. Kdaj odhaja vlak v Višnjevac U »a je vprašala Mar hočeš res tja t* A l i net« >Radi mene greš lahko. Toda pogrebno ni.« »Jaz pa mislim, da je potrebno!« - -dala .*Jloćno. D * vsekakor!' »Vlak odhaja ob enajsti uri. In naivni zvečer!« _ »To so zelo nerodne zveze.* Za- 1 ost no se je nasmehnila in jra gledala neprestano. On je razumel njen pogled in vprašal: Kaj hočeš ie?«
  Nekaj... denarja!« Carlutti je strmel v vrata in se
  ni ganil. sjeer pa nikakor nočeta več prosjačiti !* je vn\nila jezno. Carlutti je strmel trna je s t a la , r e d njim z razvnetimi |»ogledi in v odločni poaf, »Madil sem. da imaš še kaj!« Segel je v notranji žep in izvlekel listnico. K o l i k o t«»trebnjsjita K o b ko imaš?« Hegla je po listnici, k a t e r o je on n a g l o o d m a k n i l. 1 >aj <u«m : i Pusti " Irbr^kal je na mizo kup ban k o v r e v. Čudila se je. T « d i k o noaiš H seboj?«< In že y poarrabila bankovee po mizi in j ih
  • • k r i l a v roki. i"'oden žar je odseval T
  njenega lepega obraza. I^asje so «e ji razmrsili, lira moćno |*»rdela in globoke oči razširile. »To je zdravo za tebe in mene!« se je asnejala glasno. Vsa nevolja je i z g i n i la in b i l a je nakrat rsa drugačna. K o je pogledala na uro, se je prestrašila. Tmues sem vlak že zamudila. Ne ujamem ga več. In zvečer mi je prenerodno. « On si je zapel suknjič, bil vesel njenega zdravega, sedaj razposajenega obraza in rekel premišljeno: »Cisto prav. Zvečer pridem k tebi na venarjo. Lahko pa ne odpelješ jntri.« P o l j u h i l a «*r iu poshvvila K«, je odšel, je prišla v sobo M a r t a Imela je s k e s a n obraz i n glas j i je šel na jok. fMptiMtite moji veerajšni nerodn< isff V« v ^ /ir«>*laj me je obiskal včeraj brat. ki vrnil po d o l g em • a s a i/ tujine S i l i l me je eel dan z v i n om in b i l a sem v « a zmešana \ o ! flobro. P o j i l i ! Odpnšeam t i , ker vem. k a k o slab je človek!< je o d v r n i l a Mina s povzdignjenim g l a som. K<. pa je Marta s*, vedno vsa -k. sana s t a l a pred njo, se j i jo celo zas m i l i l a : Pojdi, pripravi kosilo. Zvečer bo prišel tudi goapod.« Potem se je razvnela še bolj, segla v žep in dala Marti pet kron. Mino je prevzela neka čudovito let»a zadovoljno*!. P r i tem se je spomn i l a , da je nekaj odpustila, kar ni bilo vredno be«*ede. Stopil« je k oknu in naslonita vroče čelo na hladno šipo. »Ti nimaš pravice o«}pnščati!« j € mislila in postala melanholična. »Ta stara Marta je gotovo dobra ženska. In če je enkrat napravila nerodnost, ki je umljiva. potem ni tu ničesar, kar bi bilo odpuščati« . . . Nakrat so bile njene misli pri otroku, ki leži bolan v umazani kmetski najti. Zapuščen od matere, latzjen od očeta. V i dela je v tem veliko pr ni infra, in postala je tako n e m i m a i n o t o ž n a , d a so ji prišle solze v oči. Sedla je in p i s a la dolgo pismo Miroslavu, v katerega je z a u p a l a ter mu n a z n a n i l a , da se naslednji dan odpelje in če h o č e jo tudi lahko spremi. Vendar je to ni p o t o l a ž i l o . Očitek, rojen nenadoma sam o d sebe je ni zapustil eeli dan. če tudi se je sku- »ala opravičevati 7 brezobzirnostjo življenja. Carlutti se je na večer zelo čudil njeni otožnosti in si jo je razlagal s tem. da jo je poročilo o otroku močno pretresilo. Tolažil jo je in j i v sočutju ponml',1 še denarja, kar pa je sedaj odklonila. Naslednje dopoldne se j i je zdelo nenavadno dolgo in puščobno; bila j r močno vaaela. ko je prišel po njo Miroslav in jo odvedel. x x r v . Solnce je žgalo neizprosno in ljudje so se utrujeni vročine strahopetno skrivali po sencah. Le navadni vozniki in delavci se niso menili za znoj. ki jim je curljal s čela. Koraki sredi ceste so bili težki, obrazi zacrne 1 i in mokri lasje sprijeti v močne kite. Pred kavarno je v senci sedela goloajlava gospoda, leno čitala časnike in pnsila. Dame so bile lahko opravljene s svitlim blagom in pokrite s širokimi slamniki. Mina je poklicala izvoioeka, ki ja MANJKA Njegov obraz je bil zabuhel od p i jače in od solnca. Miroslav je ponosno sedel v kočiji poleg Mine in pušil cigareto. M i na je vrtela na rami solnčnik in elegantno, komaj vidno odzdravljala gospodom, ki so snemali klobuke I »red njo. V ueki ulici je srečala Kondo v spremstvu mladega človeka. Konda je bil pokrit z visokim belim slamnikom. Ustavil se je na trotoar j u , se globoko priklonil in gledal za hitro dirjajočo kočijo. Mina je za hip zardela in se z gnjusom obrn i l a v drugo stran. Miroslav tega nt zapazil; gledal je trudne delavce, k i so na cesti kopali dolg kanal. »Glejte, kakšni reveži!« je rekel M i n i . kažoč na pol nage delavce, od katierih jc kapal pot curkoma. Vihteli so težke krampe in lopate po kakor kamen trdi cesti. Nadzorniki so stali ob kraju v senci in se trudili premagati zaspanec. Pod košatim kostanjem je stal mirno policist, opirajoč se na sabljo in prestopajoč z ona noge na drugo. »Tam pije nekdo žganje,« je pripomnil Miroslav. Star, upognjen delavec ja pil iz male steklenic« umazano tekočino. Izvošček je zavil v široko ulico. Slaščičarji so ponujali tpi«al A. P. B u * i G e l a t t i ! . . . sladoled!... Mimo pndrdral tramvaj a »bitim ivoarn truden korntirkter ae je na«laj m oarrajo, ne aneawe ae, ali v praaen vom a l i ne. Kočija je «e«iaj drdrala po kameni tem tlaku i n k malo ae je vstavila r»red koloWvi.i>*kii: p»-lopjem Pred koiodvoroan an je drenjala ninflaaeau V dolgi vrati aa> aanaa na ajaaj hrvaški dela v r i a> svojo obilno l [jogo Tod i ž e » e s otroci ao bile men. Čakali *o na ajrenta, ki jih i opraviti v Aantf iko- Dali ao B I
  • -aj ve* *^oj denar in bili pripravljeni
  na drdgo pot. Ž njim ae je ravaJo kot s mrtvim blaarom. ki ga nam um ros. Kadar ae komo sljubi. I « odpravi to blaaro T aanrdff vr« v >me>n prostor, kjer ae prične novo r pijenje. Mina in Miroslav sta kupila toaajs listke hi nemudoma odala na i "*m la restavracije prvoga razreda s iaimniii prišlo nekaj araspridov. d njimi ae je Mamjail teli nnaf* n Ko jo je z a g l e d a l , je šel nararsjost k nji, ne d a b i as p m l p r i l mi MANJKA T o r e j odhajaš? In kdaj prnle*
  • - j e \ p r a - ^ 1 hlastno i n ko je
  j»o|ear nje zagledal Miroslava, ga je zvedavo #tarle«lrival. Tu je bil v sadrert- kaj naj zavrne, i a riniti pa je naglo nadaljeval. ^r\d are sem se In. M talil ssajj si. da rre« . . . J stri se menda se vr-
  • In kdo > ta roapod noler tebe'*-
  Mina se je domislila. d,i M . ' va še ni pre*Ktavila. Zardela je \ \ id • i zadregi Storila je to s*-daj in mr m rala nekaj besedi pr» <is* \ '»f.ra Hatm
  • arlutti se je ljubeznivo n a -
  aasehnil. ko je rekla Mina o Miroslava, da je to njen stari sNnec izza otroakib I* t n* kak daljni S O T T M I - nik . Zardela je sonet, ko se je spomnila male lasi. a takoj je maloasa i n zamahnila s *olnenikom. » V i torej spremite r ^ P 0 * Je a brni l I arlntti do Miroslava. »Dav. gospod! N a njeno izrecno želj«. < arlutti j> imel M i r o s l a v a še s a nekakega otroka in ni videl r mie a>evarnega. T a s t a r i snanee« i n »daljni as> i k ' je prv'i b i p užalil M i r o s l a v a, ker j e s m a t r a I t o m a l o laž za p r e z ir Ijivost svoje mlaaV osebe K e r pa ja videl 4 ' a r l u t t i j e \ l j u b e s n j i v i nasmeh. -4 >• p r e m i s l i ! in s|»r»znal v Min m i laži \ehko previalnnnl. T a naeifran berlak!« je mislil M i r o s l a v nalihrsna.* J a s sesa ljubil Mino se. ko ae ni vedel, da sivi. Prav MANJKA meri' T o d a kmalu j e i z p r e v i d e l s v o j o *lal»o«a i TI z a t o j« post.i j n j e g ov ' • b r a / vadim p«.hit i n ske« » : tn M e « | t e m • p r e m i k a l i ž.eb - ^ k i v o ' / o v i H« ' i u t e r 1 j a . T/ r a v n o p r i s pe ga l» r / « . \ | » k a s»» g l o t l a l i rn<l<>\ » ' « l » i I ^ U m k i i n opazovali ljudi, "••tajoče P«» l u T o nu M i n a j * * t»»/,k«» č a k a l a v. « \ l a k a . M i r o s l a v ^*0%l n . i Idi7n.k> k l o p ..1. 7 i d « i l * o l * * g n j e g a j e s e d H j r - . t l o \ » k - k r a t k o . r«>dko b r a d o i n p o k m * * t i s k o o p r a v l j V n Polhar j> s t a la tlebsla i n ms?na k metana s k o r bo !« ' ' > v t l " s *'i i>epresi;>no |M*k;«s)jeval in p l j u v a l pr*ds*> na t l a . K a m ^te n a m e n j e n i ? >• vpra- «»a! r a d o ' • o , M \ | i r « ^ i . i \ kmetico. f l r u n o v ' mu j * o d v r n i l a z jez r r m i t i m r l a s o m. » A l i s t e b i l i p r i sil ravnika?« J e - t i e en č l o v e k m* j e osrl s s v o j i m i Indi n očni \ M i r o s l a v a To je moj moz! .Ittičen je menda. R i l j e v b o l n i c i i n sedaj ao m i p i - S ; I M naj p r i d em r^nj vem, če bo kaj z njim?« Ženska je r ^ v o r i l a glasno, da so j o slišali tudi vsi o k o l o stoječi. V s i ao se p o m i l o v a l n o o s i r a l i v bolnika Te g a pa je o r t v i d n o b i l o s r a m in poliea i l je oči. Huda je ta b o l e z e n ! T o traja ie leto fini. a mislim, da ne bo već dolgo, « je n a d a l j e v a l a ž e n « * * , gledooa v inosa, ki je imel žalosten, obupan M i r o s l a v ga je radovedno opazo- \ a l Nakrat )>a s«- spomnil, da je .»etika n a l e z l j i v a . Zato j e v s t a l. \ i I N * * . ! " ztdo / . a l o s t n i , č e m n r o ! » i» pri|iomnil zopet M i r o s l a v . K m e t i - e a s«> j , , o b r n i l a \ s t r a n i n r e k l a: V i l o v e s o res zapuščena b i t j a ! - / m i g a l a je / rameni. Po daljšem m o l k u je p r i s t a v i l a: M<• a di>biti sicer ni t e ž k o Sa ino. ila i m a / » u s k a k a j po*l jvalcem!^ / i s i jala se j . s i r o k o m pokazala M i n »sla v u svoje racW*ne zobe. Mirosla\ vsr>ga lega m umel zadostno, za tO ae je nasmehnil tudi sam \ tem h i p u je p r i d r v e l zažeijeni >lak. I r a d n i k i , sluge, postresčeki so ^- r i n i l i med l j u d m i , nastala je v e l i ka gneca. Km so izstopali iz v ^ o v . d r u g i vstopali. N a l a g a l i so p r t l j a go na vozičke i n j o odvažali. C a r l u t t i se je od Mine prisrčno tM>s|ovil i n celo M i r o s l a v u je s t i s n il roko. Vstopila sta v kupe drugega razreda. V kupeju je b i l o soparno in M i n a je odložila slamnik. Miroslav j e gledal skozi okno na l j u d i . Videl je je 11 enega človeka, k a t e r e g a je podp i r a l a žena. si leča ga, naj se požuri. B o l n i k se je M i r o s l a v a močno zasmilil in pripovedoval je M i n i o njem. kar je poprej slišal. Mina ae je radovedno osi rala sa njim, in k o ae je vlak začel premikati, je z robcem pozdravila Carluttija, ki je široko stoječ na peronu vihtel klobuk v roki.
  X X V . Sama s t a b i l a v kupeju. V l a k je hitel po r a v n i n i . M i m o so p l a v a l e h i še na pol s k r i t e v zelenju, t r a v n i k i, gozdovi in železniške čuvajnice. Čuv a j i so b i l i sključeni i n i m e l i zardele •Wi. T u p a t a u i je stala pred čuvajnico ženska z rdečo zastavico v rokah. K o sta M i n a in M i r o s l a v pozab i l a usmiljenje nad jetičnim človekom, sta s i pogledala v oči in se p r i čela smejati. Neumnež, čemu se sniejes?« je vprašala ona. -A čemu ti?« je o d v r n i l on n a g lo in se n a s l o n i l na njena ramena. O n a se j e o k l e n i l a z desnico njegovega v r a t u . Nepremično sta z r l a »kozi okno. Vožnja se je obema dozdevala lepa. Oči so odpočivale na zelenih t r a t a h , iz k a t e r i h je puhtela vročina. K m e t j e ao g r a b i l i pokošeno i n posušeno seno, n a l a g a l i je na vosove in živina se j e leno b r a n i l a mrčesa. Neka notranja zadovoljnost se j e r o d i la ob pogledu n a to m i r n o življenje, ki ni k i p e l o i n v r i s k a l o , ampak je spom i n j a l o na šolo i n naivne p r a v l j i c e, k i j i h j e svoje dni razlagal učitelj. Okna so bila odprta in prijeten prepih ae je lovil okolu glav, igral se s lasmi in hladil mokro celo. Miroslav se je napol v lege I , zakopal svojo mlado glavo med njena kolena in mižal. Mina se je igrala s njegovimi dolgimi kodri, ki ao spominjali na nekdanjega otro**. V li otroški gamsi ao ae MANJKA P r e m i š l j e v a l je o sebi i n d r u g i h , k i j i h j e l j u b i l. » A l i ljubiš C a r l u t t i j a ? " je v p r a šal nenadoma- Sedaj j o j e t i k a l . To prasanje je b i l o t a h i p nepričakovano i n n i s p a d a l o v domačo zeleno l»arvo zemlje, k i j e na široko ležala M I naj. M i n a je s m e h l j a l a. Z a k a j vprašuješ?« j e r e k l a , aiav i d n o nevoljna, da govori Miroslav o tem. ..Radoveden sem zelo!« Tako?" -e je čudila. Nato se je - l a od smeha. Njega pa je to jezilo. Vifiel se je ta trenotek brezpomembnega i n z e l o majhnega. ZaJoot nad t em spoznanjem mu je z v a b i l a solzo v oko. »Ljubim te in pravico imam do tebe!« je zakričal togotno in si obrisal solzo. Njo je začel ta prizor zabavati. Šalila ae je s njim. »Neumnež! Otr->k - -e in rte pojmiš ljubezni. T i me imaš sauno rad — nič več.« Miroslav je te pikro izgovorjene besede zelo zameril. Mislil si je. da ravna Mina ravno Inko z njim. kakor lepee Carlntti. On je zgolj igrača, s knaero se Mina igra. *amo nekak predmet, katereaja se zaluča v kot, kadar poafame preveč vsakdanji, dolaiifnasii A vendar je bil on blazno zaljubljen v to žensko, za katero bi brez vsakeaja premišljevanja žrtvoval sam sebe in vse. »Zakaj me mneiš tako zelo?« je »koraj jokaL Miaa je imela moaji še sadno oprt- n;- - -ednji — / t;*ko da j * * njeno široko krilo ležalo na t l eh i n se p o l a g " n .* dvigalo. Stra-t no se je o k l e n i l njenih močnih e Njej jV deček, ki j e klečal |. njo. ugajal »nekemu -amoljubju je t s o d k r i t a ljubezen, t a udanost n e j *. pisno ugajala. Ti **e zblaznišV je rekla mrzlo. Kaj ho vendar še iz t e h e . deček?* Poudarjala y zadnjo besedo. On t e g a ni opazil, vedno je še k !*•«;» I p r e d n j o .
  • e oklepal njenih nog, a misli so mu
  fule pretirane, o b u p n e in o t r o k e . »Vstani in I f K l i ! ' ' ae je šalila i z n o v a , ko j o je še v e d n o p r i t i s k a l k nebi. »K\\ ao se t i t l a t a k o p r i l j u b i l a , daanočeš s e d e t i p o l e g m e n e na b l a zini ?« Ha e* doc, ali naj ae s m e j i , ali pa naj ostane ž a l o s t e n , se j e o s r l v njen p r e š e r n i obraz. Njegov pogled j e bil poln h v a l e ž n o s t i Ni ae premaknil s B S e e t a , O k l e n i je ^ k r e p k e j e njenih nog. Mlada kri je brezobzirno divjala in o n s a m ni bil t o l i k o močan, da bi ae u p r l strasti. Premlado je še b i l o n j e g o v o t e l o . Z rokama je objemal n j e n o telo. Kaj t i vendar pride na miael?« je dejala mrko in ga odrinila od sebe. Zavila se je tesno v krasa ka aanla v kot. Tndi on je vstal in roki ste se in u moćno treelL Ljubi me V je nadaljeval raz bnrjeno In tresoč se vzbujene strasti. Sedel je tik nje. tako. da je čutila njegovo razburjenost. Postalo ji je neprijetno, zato je m o l č a l a i n nepreg b d a l a sk«»/i okn<>. P r i č e l a ^».i se ru v a t i . M i r o o l a v j e t e š k o s o p e l . a M i n i n o b r a z je p«»stal b l e d k o t z i d . Pro«"-* BorJi p a m e t e n . p r o s im \f ' O n j f m o l č a l , o b j e m a l j«» t r t l no o k r o i ; |»;ooi m p ' d i u b l j a l n a l i c e . O na se je b r a n i l a , a k o j i j e b i l o d o v o l j, g a j e k r č e v i t o p r i j e l a , d v i g n i l a i n g a t r d n o j M t s a d i l a n a s o s e d n j i sedež. O b a •*ta močno h r o j d a . sr|x» gledajoča d r u g v d r u g e g a . K o ga j e M i n a po s a d i l a na s o s - d n j o k l o p . se j e n e h o te p r e z i r l j i v - ' - n n h n i l a , a «ui j e n em »disefjej -/ b i • 7 i / r a / n i m i o č m i . f m o l k - n i l a s t a | * * U H d n o m a i n M i r o s l a v j e. u p r t n a k o l e n a , mučno strmel v t l a . P r v i t r e n o t e k je b i l o M i n i žal. da g a je t a k o o s m e š i l a , toda obenem j i je u g a j a l a n j e n a tele- . u a moe, katere doslej sama ni ftoznala. Laskab> j i j e . d a j#« ta v r t o g l a v i deček v njo tako s i l n o z a l j u b l j e n in pa to, da ga nadk r i l j n j e . 1 utrla se je zmagovalko. Zunaj se je medtem nenadoma s t e m n i l o Oblaki so prepregli nebo. Z a g r m e l o je i n zablisnilo. S polja so bežali ljudje, vozniki so kakor obsedeni divje udribsli po živini, ki je razdivjana bila n kopiti po sežgani zemlji. V vetru *e je gibalo drevje in pri|n»gibalo žito. Mina je zaprla okno. Miroslav je še vedno nepremično sedel na odkazanem mu sedežu. K o ga je Mina zopet pogledala, se j i je zasmilil njegov obupani, rasaalosteni obraz. Prijela ga je za brado in mu dviarasla noeaasi g l a v o . O z r l se je v- njo. N j e g o v e oči so b i l e v e l i k e i n b r e z i z r a z n e . Spoznal a je. tla se j e njegova k r i u m i r i l a. D a g a p o m i r i še b o l j , g a je p o l j u b i la na čelo. »Ljuhček moj!« je r e k l a p r i l i z njeno, ter s k r i l a njegovo g l a v i c o v svoje k r i l o Smatrala sem te vedno za razumnega dečka!« O n je v e s d r h t e l . »Ljubim te neizmerno, « j e m r m r a l i n s k r i l obraz v n j e n o naročje T a k o s t a m i r o v a l a . K o je z o p e t d v i g n i l g l a v o , se je blaženo s m e h l j a l . > T i s i t a k o dobra!« je r e k e l. ^ N i k d a r me ne zapustiš!« » N i k o l i . « je o d v r n i l a razniišljeno. Glej. kako se nebo bliska!«* B l i s k je šinil mimo oken. da je obema zastala v s t r a h u sapa. Treščilo je, kakor bi se r a z p a r a l o nebo. V s u l se je dež. M e d b l i s k om i n s r d i tim gromom je sigurno d r d r a l vlak preko polja. Tam daleč sredi t r a v n i ka ae je pomikal voz sena. Ka v r hu voza je Čepela ženska v kričeče rdeči bluzi. Mož v b e l i srajci je skakal pred parom upreženih volov, kričal je in z rokama vihtel po zraku. Obema se je zdel ta prizor smešen in smejala sta se nehote tuji nezgodi. K o ao ae njune oči srečale, sta se stisnila drag k dragemu, kakor bratec in sestrica. Obema se je sedaj dozdevala njuna čista ljubezen nebeško lepa. X X V I sta prišla M.na i n M i r o - n y n * - 1 d n i k a . j n je dež povsem premočil. S dnčnik. k i y s ! a z i l M i n i z a dežnik, se j e doeeia po k v a r i l . H i s a njenega sorodnika j * * s t a In zunaj trga. B i l a j e zidana, od z i d u p i j e že od;<adal omet. M a l a o k n a so bi ! a neokusna zamrežena in polomi pena hišna v r a t a so se m a l o i n a n t o ponsnila. M i r o s l a v je zamišljen opazov a l svoj modni s l a m n i k , od katerega je c u r l j a l a voda. V veži ni b i l o nikogar. K o s t a i nt s p i U v -<d*o. i z katere se j e čulo v p i t j e i n zmerjanje, j n j e p o z d r a v i l a s t a r a , revno «.Mecena ze na. Bas j e z a pečjo sedeča lupila k r o m p i r . P r i t em j e z m e r j a l a deset letno deklico, k i j i je pomagala p r i d e l u i n je rezala s k r o m p i r j a prede- }.-•]*• olupki V bi je »mrdelo ( M u •len vzduh. pomešan z močnim duhom i n e d i k a m e n t o v je b o t i l v M i n o. »Zdravstvujte!" je p o z d r a v l j a la s t a r k a prišleca, h i t e l a orisati svoji 1 " V i «d# p"* 1 pašnik in j i m a podala desnico. M i r o s l a v a je p o z d r a v i l a posehno spoštljivo. »Veste, p r i n a s n i m a m o tako lepo, k a k o r gospoda v mostu.« se je * p r a v i e e v a l a . Tudi pričskovala vas Lišeni! M i n o j-r nesnaga, ki se j e brezsramno s i r ' l a vsepovsod, iznenadila Molče se je o z i r a l a okolu i n j e naposled de k boa Inneeo krompir, ,-vvglad i l s po p l a v i h laseh. » T o j s vaša hčerka?« je vprašala. Da M< M lajša hčerka Ton* I.« ampak zelo n e u b o g l j i v a ! " Dekli c a se je s r a m o \ a l a i n g l e d a l a v jerba** k r o m p i r i a . »Pozdravi vendar gospo Min« j i je jezno velela mati. ••Tak štor je t o ! « j e n a d a l j e v a l a saseje o n r a i v i a se napet k M i n i . D e k l i c a j e močno zard e l a v l i c a ter p o d a l a M i a i roko S- . p r " s i m ! je - i l i J a O;IT.» gosfiodinja i n b r i s a l a s preHpasnikoir dolgo in š i r o k o kl<«p ob !>eei. Je l i t«^ - g' . s ^ . f h n * \t s p r a š e v a l a rsdov -edna rlalje nepremično opazujoč m l a d e g a M i n - l a v a . Miroslav se je ozrl na M m n ta ^ je ' a m o smejala in o d k i m a v a l a z glavo. Presedala ji je t a radovednost i n zato je vprašal a : Toda kje imate mojega malega b o l n i k a ?« M-roslav se je v sedel na klop ob peči. V i d i t e , tam le pri oknu je v zil »e!ki.' in s t s r k a je o d r a c a l a tja. V k o t u p r i o k n u je stala navadna pletena zibelka, v kateri je ležal M in in otrok, zakrit z zelenkasto pisanim sag sag r i n j a l o m . M i n a jc o d s t r a n i l a z a g r i - njalo. Dete je - p a l e bilo umazano in zanemarjeno in z a v i t o v v s a k o v r s t na r a z t r g a n e cunje. O t r o k je težko d i h al i n imel zapaean« oči. Še skoro gola o t r o k o v a gla\a je b i l a pokrita z gnusnimi k r a s t a m i . Dete je začelo kričati, ugledavši tuj obraz. »Vidite, boji se vas,« je r e k la \na Korepnva tvoja mama ie prišla!« j e skoraj t u l i l a n a o t r o ka in mu p o t i s n i l a umazano c u n j i c o na -nru nesnažno rumenkasto v usta. Kakšno bolezen ima?« O t r o k se mi dozdeva hudo bolan vprašala M i n a . Ne vem, k a j m u m a n j k a prav- • i p t . n !/•• la sem ga na vse možne pačim*.. \na K o r e n o v a je pripovedov a l a , kaj j e že vse s k u h a l a otroku. Zakaj niste p o s l a l i po z d r a v n i ka T A l i g a m a r n i v bližini?« O seveda je tu z d r a v n i k . Toda T.aš z d r a v n i k hoče i m e t i vedno plačil o naprej, a mi n i m a m o d e n a r j a ' je o d v r n i l a zlobno A n a K o r e n o v a . M i ni se je obraz stemnil i n j e z n o j e molčala na ta p r i k r i t očitek. » K j e stanuje zdravnik?« se je sedaj mahoma vmešal Miroslav, k i je še vedno sedel na klopi pri p^či. » V trgu. V oni-le visoki hiši, katere streha se vidi iz našega okna.« Gospodinja je kazala Miroslavu dotično hišo. Miroslav je takoj odšel k zdravniku. Naasl ga je dana, T o jo bil ie mlad mož z naočniki. Prišedši v hifl j e takoj u k a z a l odpreti o k n a . Z Min«' j e b i l n s i l j i v o v l j u d e n i n se j e zelo zan i m a l za o t r o k a . Opazivši r a z n a maz i l a , k i j i h j e s t a l o v s t e k l e n i c a h v polno na p o l i c i , j e vprašal, čigava 9 A n a K o r e n o v a je povedala, d a so ta m a z i l a še od njenega prvega moža. k i je u m r l z a neznano n o t r a n j o boleznijo, v hiši. Z d r a v n i k je b i l z gospod i n j o osojen i n j i j e u k a z a l , n a j v : ta stara m a z i l a v gnojnico. O!« o t r o k a j e povedal M i n i , da n i nobene resne n e v a r n o s t i . V e n d a r se m o r a p. žiti nanj i n j e o b l j u b i l takoj posla* z d r a v i l o . B i l j e to eden o n i h zdravnikov, k i so n a p r am b o g a t i n u a l i vsaj mestnim ljudem s i l n o v l j u d n i , na p r am kmetom pa neopravičljivo sur o v i i n t r d i . I m e l je n a v a d o za vsako o r d i n a c i j o takoj zahtevati honorar, k i navadno n i b i l s k r o m e n . Z a tišt ga, k i m u j e r a d izplačal zahtevani honorar, se j e neumorno zavzel. K 1 mu je M i n a sedaj plačala zahtevani honorar, je postal z njo še bolj l jn b e z n j i v i n j i j e o b l j u b i l , d a p r i d e p r i bodnji dan zopet. »Ukazal je o k n a o d p r e t i , a otro^ je prehlajen,« j e r e k l a jezno Ana K - renova. k o j e d o k t o r odšel in hitela zopet z a p i r a t i okna. Tedaj j e nenadoma vstopil njen mož E g i d i j Koren. Vrnil se j e ves premočen s polja. -»Torej ste prišli!« je dejal 1 globokim glasom. Zagledavši Miroslavi. MANJKA •»-na n a d a l j e v a l: Kako gosposki ste p o s t a l i , od- » a r vas • i e e n i v i d e l . Veseli sne, da as zopet v i d i m« Mina se j e s p o m n i l a , da jo je Tred letom še t i k a l . T u d i Egidua as e pognalo, da je v z a d r e g i , kako naj jo nazivlje. o v o r i l i so d o večera o vsem motneam. M i n a je s k l e n i l a ostati ta as kaj časa, d a v i d i , k a k o bo a otro lana. »Kar p r i nas lahko prenočite,« p o n u d i l K o r e n . »Bom pa jaz šel n i »eno ia t u d i t a mladi gospode k gre z menoj. P r i j e t n o je prenočiti isnnve M i r o s l a v j e z a r d e l do ušes. a M i - m j a ti p r i p r o s t i odkritosrčnosti »jala na ves glas. K o r e n as za to zmenil in pripomnil: T o d a lahko greste tudi v trg. V n dobite lepše prenočišče » p n div- - T , volka«. Kakor hočete, toda tam
  • fane postelja denar, pri aas pa ne.«
  Vendar morava iti tja,« je rekla
  • na naposled Ta gospod ni bil še
  -tikali a a sen jaka.« Res je Miroslav že težko čakal ai odhod. Mina se je od otroka noaloila zelo prisrčno i a ga park rat pohabila in ga stiskala k sebi. Zunaj je bil zrak svež ia čist. .N*-bo se je ijnenilii in solana je nrnv-
   • r zašlo. Tupatam še viseči oblaki aa ns pordečili k a k o r bi b i l i prevlečeni
  s k a r m i n o m . N a s t a n i l a s t a se pri d i v j em v o l k u - , kjer sta dobila vsak svojo sobo. Po večerji je pisal M i r o s l a v v mest«, d v e p i s m i . Enega za M i n o C a r I u t t i j u , v ka*. r* in mu naznanja, da ostane z a r a d i otrokove bolezni nekaj dni t n . i a drugega je p i sal M i r o s l a v svojemu šefu: nalagal se mu je. da z a r a d i bolezni nekaj d n i ne more p r i t i v kontor. Zgodaj s t a se p o d a l a vsak »• svoj o sobo. M i n a je o d p r l a okno in s l o. ne i a ob njem dolgo. Pod o k n om je šumel ptok. k i j e tekel skozi t r g - T am od t r a v n i k o v i n senžeti j e p r i h a j a lo fantovsko petje i n razposajeno akanje. N a cesti j e k l e l g o l o g l a v i voznik i n se z v i r a l nerodno po vozu. pred k a t e r im je b i l v preže n dolgodlak konj. F s t a v i l j e pred g o s t i l n o i n glasno stopajoč s s v o j i m i težkimi skoraj i po široki veni, je i z g i n i l naposled v sobo. Njegovo srce je močnejše kot njegov razum je pripomnil Miro s l a v , k i se j e t a trenotek p r i k a z a l p r i e d n j e m okno M i n o je prevzel s sentimentalnosti. Njeno srce je b i l o še polno vro čih čuvstev do o t r o k a , k i j e ležal bol a n i n zanemarjen v umazani bajti. L a h k o noč?« je voščila Miroala v u i n zaprla okno. (Dal* sffnonmne.l x x v n . Mina je ostala več tednov v p r i - nem trgu. Carlutti je prihajal vsak dan a veeernim vlakom i n je ortajal v t r gu do prihodnjega jutra- M:nin otrok je skoro ae ozdravel in že je s težavo hodi! z njo. B i l je nenavadno srekan otrok, poln veselja i n ti. Mlsammv je dobil od Leaie sleherni dan pismo. Starko je moćno skrbelo zanj i n njena s-ma so b i l a polna vprašanj, kdaj se vme. V s t a j a l i so zarodaj in dopoldne ~, prebili n a v r tu a l i na trfru. Popoldne sta hodila Mina in Miroslav v i i žnji bokov goad. Mina je vzela todi otroka * »«boj. Tam so ležali •
  • eof•:. <e ijrrali. pekli krompir in narnli
  borovnice, da ^> bili vsi črni rokah in okrog nst. Miroslav je pravil primitivno gogalnieo in ta- |i v brent»krboem življenja, v prorazkosni naravi hitro mineval as. Ko je zašlo solnee, ae je pnrinln . I m I i I BnmnnnP na »proti. Nato ao večerjnli in ostajali T noč. Carja MANJKA publieirani dnervni do<ro*Jki »lajali dovolj gradiva za p^»a*ovor»*. Konen«« ^- j*- Mina odloeila. «la c*lu\f. VA\ o t r o k a J*- uredila vs»- potr»-bno: dala ga je v rejo starem n zakooakeaaa paru brez cs^rok. I lavno ^» m i n i l i i e trij-- tedni, odkar se je M i n a tako nenadoma preselila iz m* sta. T a ca«, je nje« minil zelo naglo; ( a r l u t t i j u pa je že da V I K * presedala vsakdanja vo/nja. Tudi Miroslav hi /e rad vrnil v mesto. Zmanjkalo mu je denarja in /. t . je /<o>j z.iložila Mina potrebni «lenar. T o mu j*- bilo m-ljuls* in pisal je svojemu šefu po preduj**m. a ni dobil niti odsrovora. Miroslav je kot mehak in izbirčen «"-lovek eutil, da ži vi od roiloaeine; to ga je nioen«« grizlo. Zadnji daa M * n a p r a v i l i vsi izlet na bližnjo goro, kjer je sam* val i starodavna romarska cerkev. K o ao se proti v w n i vraćali, je bilo nelio sinje belo. Zrak je b i l eist in i*»»glefl po dolini, posajeni z malimi vasicami nenavadno lep. V s i so čutili to naravno krasoto, gledali so strmeč po dol i n i in molčali. Polja, polna vi«okejra. I ep* g a Žita *o se l e s k e t a l a v čudoviti r%A etlobi umira>*čeara s* dne a, gozoV»\ i ao i n n i a l i neko savereosko dostojan- O r o in tam zadaj so v lahki megliei r*-zab v neb** višnjeve planine vOotaJ hi tn in gledal Pozabil bi na vse.« je rekel gin jen Miroslav. C a r l a t t i je bil edini, ki ga ta na MANJKA la. Stopal je niz<lol s s i g u r n imi koraki. \astal j«' večer. razsvetljen od pobi«- l i i i M * . ko so prišli v prvo vas. i * r e d \fi>k»» hišo je st;ibi gruča ljudi, ki ^»» g l a s n o debatirali in živahno ge- - t i k u i i r a l i z rokami. Carlutti je bližn j e g a kmet^i \ pra-siil. kaj to pomeni. Nagovorjeni je neznupno ogledava 1 prišlo družbo in pove<l;«l. da se vr^i shod. Tire za to,« j * * pojasneval drug p o g i n o m a obrit kmet. > kdo kupi gra>«ino. ki je na prodaj. Mi vsi smo za to. da jo kupi e e l a vas. toda nekateri IM»|J premožni i / »nsednih vasi so - k l e n i h , jo kupiti sami. Ker ima o l:upu zadnjo besedo vlada, smo nap r a v i l i shod. da se pomenimo. Veža v gostimi je bila nabito polmt m nekdo je v »**»bi govoril 7branim. Njegov hreščeč glas se je čnl na nlico. i '.••rlntt ij., je vse to zanimalo, med tem ko Mina in Miro slav nista razumela, za kaj gre. Carlutti se je p r e r i l v vežo. Govornika, ki je govoril v sosednji sobi. ni videl. Govornik je predlagal. da sklenejo kmetje prošnjo tlo vlade. Tisti bogataši, ki hočejo posestvo kupiti za sebe, imajo dosti zemlje in nameravajo napraviti le dobro kupčijo. Mali kmetje pa nimajo zemlje in njim bi bila ta skupna zemlja v korist. Vlada napravi torej pravično, če teh pi^kupeevaleev ne npoateva. Govornik zatiranju kmečkega ljudstva, o roboti, o d a v k ih in doigeh. Kmetje vsega tega niso natančno razumeli, pač pa so gromko ploskali i n v p i l i tako. da je časih množica kar udušila govornikov glas. " M i ne moremo več živeti!« je rekel kmet s s i v i m i očmi in dobrodušnim obrazom. »ČV nam ne dajo zemlje, moramo v Ameriko!« P r u g i so mu glasno pritrjevali in kričali vsevprek. Potem je govoril še mlad duhovnik, ki je predlagal, da izvoli shod ileputacijo. k i naj gre k cesarskemu namestniku. Razvijal je to misel, da naj se kupljena zemlja zadružno obdeluje in opravlja. Kmetje so ga pazno poslušali, vendar niso b i l i zadovoljni s tem. da se napravi produktivna zadruga. »Zemlja naj se razdeli med vse pravično!« je rekel majhen kmet. stisnjen v kot. C a r l n t t i se je komaj preril iz gneče in vročine na prosto. Mina in Miroslav sta sedela pod bližnjo jablano v t r a v i. »Kaj je torej t « je vprašala Mina. »Gre za to,« je razlagal C a r l u t t i, «komu proda vlada bližnjo graščino z velikimi gozdovi. Kmetje hočejo sami kupiti zemljo, toda ne vedo še, kako naj začno s tem.« Miroslav tega ni razumel, zato je molčal. M i n a je premišljevala MANJKA »Toda čemu hoeejo dobiti kmetje graščino v svojo posest! Saj niso več tlačani. kot nekdaj.« »Seveda ne,« se je nasmehnil C a r l u t t i . »Toda danes, ko so pridelki dragi in denar nima več nekdanje veljave, so kmetje lačni zemlje. Tisti posestniki, k i imajo dovolj ali celo preveč zemlje, izhajajo dobro. Njim pride ta draginja prav, medtem ko mali kmetje ostajajo reveži. Zato bi radi več zemlje, več jx>lja i n več gozdov! « C a r l u t t i se je trudil, da vse to pojasni, kolikor mogoče razumno. Sedaj je tudi Miroslav več razumel. »Gre torej za to, kdo spravi dobiček v svoj žep.« je rekel. C a r l u t t i se je tej drastični primeri smejal in p o t r d i l: »Da, zato zborujejo. "Ljudje so pač vedno enaki in končno je zmeraj oni revež, k i nosi tovor.« M i n a ni mogla prav razumeti tega pripovedovanja in zato jo stvar dalje ni zanimala. Miroslav je celo pot premišljeval o tem i j i ko je Carl u t t i rekel, da je kmet silno neumen in ustvarjen le za delo, se je M i r o slav spri z n j i m . Za njimi so prihajali kmetje in so se še vedno živahno razgovarjali. »Jaz bi k u p i l koj nekaj sveta T rebri,« je dejal m^j***", šepast kmet a dolgo palico v roka. MANJKA iih dolgi n. stopajoč počasi z odjenimi koraki. ' Toda jaz sem |ee proč. ampak nekaj ho>te hi ae r a b i l .* Samo. če n e K. predrago! j#» on pomnil čokast človek. »Saj to j e ! « je odvrnil dolgi n. V-ak bo odri, k a r bo mogel.« »Vidita*« je pripomnil Carlutti Miroslavu, »kmetje dobro vedo. da ho šlo za visoko ceno, da bodo odrti, n vseeno .-ilijo vmes." Miroslav je molčal. Prišedši v
  • %ojo sobo, naje spomnil doma m svoje
  službe. Skrb mu je legla na prsi. Ker ni mogel spati, je nemirno hodil po sobi gorindol. Skozi steno se je čula govorica. Kaalonil je glavo na z id in eni. d a se Car In tt i kndnje. Odgovarjal mu je mehak M in in glas. Za .pol je že pozno, sedeč na zofi. Naslednji dan *"~> b i l i vsi trudni, t a r l u t t i je malo govoril in molče izptl svojo kavo. M i n a je bila trudna in njena frnnmra je bila površna in .tKaj j i j a t « ae je vpraševal M i roslav. »Ona so je menda jokala.« Kakor ravno sestali trije ne «nanri so motor odšli na kolodvor ia
  • e odpeljali.
  (Dao> »viaodajst »X X V I I I . K e r j e b i l o p o l e t j e h l a d n o i n v r e - ne zelo ugodno, s t a n a m e r i l a M i na m C a r l u t t i n a daljše p o t o v a n j e . P r e potovala s t a s e v e r n e k r a j e i n se n a to r e k o romantične T i r o l s k e p o d a l a po r a s n i a m p e ^ k i d o l i n i v g o r n j o It**- !jo. O s t a l a s t a n e k a j časa n a f nraai n L i d u i n ae n a t o p r e s e l i l a čez naorn a a v s t r i j s k i K v a m e r . d o k l e r ne a a ..mo n i s t a u s t a v i l a v T r s t u . Name d a sta, d a t u prežimita. z a k a j C a r - - i t t i j e i m e l tedaj največ kupčijskih poslov v r a v n o mogoVno rastočem - r * t u . I arlutti je tn Mini uredil raz -sno stanovanje. Imela je re!< prvo • r ; > ; n n - idrnlaV I nanano ^tano aaje j e b i l o l e p o . o k u s n o opravljeno, oniatvo j e bilo izdelano iz dragaga a a n a g o n i j a i n b-<rat»> okrašeno z >* n i z k i m i b a r o k rez b o m i. Tla so la i i č r n e g a in b e l e g a lena r p o d o bi tlakih zrezd in sobne s l i k a r i j e j e na- •zril znan m o j s t e r . P o zoba h na r i - poaln/aai lani t ar i i n stene s o bile »rašene 1 umetniškimi pokrajinakip pokrajinakip: i s l i k a m i , k i j i h j * n a b a v i l ( a r l u t ti no r a z n i h impr***»ionistiških r a z s t a - v a h . V s e j e k a z a l o n a b o g a s t v o i n n a razkoš-nr^ * . .« n e n j a p*» l e p o t i ha aaaetaonti. V tem s t a n o v a n j u se je z b i r a l a časih meša/ia družba: bognjH '•j l» a ? i k i r j i . f s d i t i k i in žurnalis t i . s k a t e r i m i j e i m e l C a r l u t t i v s a k o vrstne arene. T i s t i eas ^ * je C a r h i t ti moen*< po».»goval za n» ^eje j n v - no ef* ' , in 1» hotel *\ 1 f >i i m p t m i r a ti / hofra^tvoni i n močjo. V a b i l je t ' d aj m a n o v p l i v n o g o s f »odo k s e b i , d o b ro l a IH.*I* . i z d a t k i t e t ra razkošj a -sijajno o b r e s t o v a l i , će mu posreei n a m e r a . P r n l k u p i l je žurnali s t e , k i - . j»isali * ih o n j em in n j e g o v ih k o m e r e i j o k i h t a l e n t i h ter s t r o k o v ni naobraženosti. S k r a t k a , d e l a l j e t a k o, k a k o r d e l a j o to m o d r i l j u d j e s p r a k t i čnimi r i l j i . J a v n o s t j r n e p r e s t a n o na r'!<goval**w t e m . d a j e d a r o v a l z a r a z ne d o b r o d e l n e n a p r a v e m a j h n e v s o t i - ea, a k a t e r i h p a so m o r a l i poroča M
   • 1 Z raznimi bojrataši. Vi w, b i
  l i o l s - u em j a v n i f u a k e i j o n a r j i je utopil v kupčijske zvene i n t a k o si |e g l a d i l pot do m i l i j o n a . . . Ta misel mu je neizmero ugaja In in |*»nr>či j e časih premišljeval o t e m , k a k o bi ne povzp* I do krezovst\*a i n * t em v p l i v n e a j a , mogrtčoega činitelja v vsetan družabnem ž i v l j e n ju P o z n a l je o s e b n o n e k a j l j u d i , k i se j i m j e posrečilo, previti ae do površja i n z a to j e b i l o njefovo hreponenje ne nsocoej- M \ Zavist n a p r a m tem mogočnikom je b i l a bič, k i g a je g n a l a \ nj»»gnvi ž#dji po d e n a r j u in n e i z m e r n e m bogas t v u w d n o n a p r e j n e u t r u d l j i v o delujo «'**>ga in računa.i<»čega. Zelja po hogastvu in uživanju, n e i z m e r n em i n r?r/koS.ni in uživanju, ga j e napo sh-d r«o\ T, , p r e v b s l a l a M i n a je s t a l a Itod v p l i v o m tega brc7fdrzirm>ga 1 h a n j a in t u d i v njej s» ie po|eg te>ga l s i g a - t v a r o d i l a sam o p a - u a zavest. Postala je p o n o s na i n na n e k d a n j o revščino j*, mi l i la p r e z i r l j i v o in i> . - o o h n j o č e . Zaredala se je s v o j e g a družabnega u g l e d a in s v o j e r. pr*>/.* n t n c i j s k e n a l o g e , k i ji io je omogočila njena t e l e s n a l e p o t a. C a r l u t t j jo je p o t r e l t o v a l kot p o t r e b u ie h pa soba o k r a s e , i n d a se izo h r a / i nekoliko b o l j . j i j e p r e s k r - bel i s ^ i t e l j s : z a d o s t o v a l o je. d a j o je i z o b r a z i l na z u n a n j e , z a k a j t u d i C a r l u t t i je imel svojo splošno i z o b r a z bo le na z u n a j . V s e se je s u k a l o o k o li f o r m e , p r i k a t e r i *«o let»*» o b l e k e i n s i g u r e n nastop p r e p o t r e b n i p r i t i k l i n i. M i n a .ie vse t o kmalu spoznala in se r a v n a l a po t e m . Njena duša je postaj a l a m r z l a , neobčutna i n nesprejeml j i v a za t r o r k a čustva, k i so jo nekdaj, r r a s i l a . Bolela o a jo je zavest, da ni l e g i t i m n a žena. V tem velikem in bog a t em s v e t u , v katerem je živela*sedsj. se nihče ni izpotaknil nad t rm in nihee vprašal po legitimnosti, vrnslnr ne sama ni mogla nikoli sprijnaniti n to m i s l i j o . T a z a v e s t j e b i l a . k i j o j*» d e l a l a časili otožno, d a j e i m e l a objokane oči. C a r l u t t i je p o z n a l to n j e no l»ol. k a t e r o m u j e r a z k r i l a že večkrat in to i>osel»no tedaj, ko je začutila, da postaja vnovič m a t i . C a r h i t t i j i ni m o g e l ustreči. N j e g o v a p r v a žena I j * j a j e še ž i v e l a i n č e p r a v j e b i l n j e g o v p r v i z a k o n s o d n i j s k o ločen. j° v e n d a r m o r a l plačevati a l i m e n t e . T> i e o b a s i l n o j e z i l o , d a j i m a b r a n i m r z l a p o s t a v a i z p o l n i t i tudi to zadnjo f o r m a l n o s t . Ko se j e n e k o p o p o l d n e M i n a v r n i l a z i z p r e h o d a , je našla v r h s t o p n i c p r e d v r a t m i sedečega M i r o s l a v a. » I J u b č e k , t i t u k a j ? « je presenečeno sfcnro k r i k n i l a . K o m a j g a j e spoz n a l a . O n je b i l v z a d r e g i . S m e h l j al se j e blaženo. O b r a z m u j e u p a d e l , oči so ležale g l o b o k o p o d o b r v m i i n njeg o v a o b l e k a je i z d a j a l a bolest i n r e v ščino. » P r i š e l sem. o p r o s t i t e ! . . . « i e jeel j a l i n j i m o l i l r o k o v p o z d r a v . T r e s el ae j e r a z b u r j e n j a in s l a b o s t i. » P r a v , da s i p r i š e l ; kaj hočeš dragi ?« je vprašala ona l j u b e z n j i v o, videča, da o n ne m o r e z besedo na dan. M i r o s l a v je k l j u b n j e n i l j u b e z nivosti opazil, da je njen g l a s v i s ok i n nekoliko osoren. Posadila gaje na a t o l in cm je govoril. Pripovedoval Je. da je izgubil kontorja, ko je njo spremil v Višnjevee. Preselil se je v drug kontor. vendar tam ga niso dolgo obdržali. Odpustili so ga brez vzroka. Nato je šel k nekemu odvetniku, ker pa mu ni ugajalo delo. je zapustil to službo sam. Sedaj se je potikal okoli iščeč primerna službe. Prišel je v Trst, izvedel tn za njen naslov in jo prišel obiskat. Mino je to n j e g o v o p r i p o v e d o v a n j e dolgočasilo. Ona je živela sedaj v s e drugače kot n e k d a j , postala je računajoča ženska, hrepeneča visok o , i n z a t o n i i m e l a sedaj s m i s l a za n e k d a n j o s t i n j o t u j a beda ni v e č int e r e s i r a l a . Z a t o s t a o b a u m o l k n i l a z a n e k aj časa. M i r o s l a v j o j e molče o p a z o v a l. N j e n a l e p o t a g a j e očarala. V s e j e b i l o lepo, k a r j e v i d e l i n v tej k r a s o ti se j e z i b a l a o n a . k a t e r o j e l j u b i l t a ko močno. » M i n a . l j u b i l s em te i n še t e l j u b i m ! « j e k r i k n i 1 n e n a d o m a , Njegov g l a s j e b i l b o l e s t e n i n o m a h n i l je n a z a j n a s t o l . » A l i se spominjaš srečno , p r e t e k l o s t i ? « j e n a d a l j e v a l strastno. C j e l je n j e n o r o k o i n j o krčevito p r i t i s n i l n a s v o j a l i e a. M i n a j e o s t a l a h l a d n a . »To je p r e t e k l o « , j e r e k l a . »Zame p r e t e k l o st n i b i l a srečna, sedaj v em t o « i n z a m a h n i l a j e m a l o m a r n o z r o k o . N j en g i n a se m n j e zdel ošaben i n v besedah je ležala surovost. Nadaljevala je: Roman; asjssal A . P. B a i i o. 1: i * - , d a je b i l a tvoja i.ub-s
  • +n otroška. . neumna. Sedaj si »e
  t o l i k o odraste I, d a izpozna*. da bilo v i a le otroi arija« . . . s T o d a jaz te se vedno neizmerno ljubim!« jo je p r e k i n i l , skočil k n>j m jo hotel p o l j u b i t i . M i n a se je nje- £ove beanosti zelo prestrašila, odskočila je naarlo m zakričala. V tem h i p u so se o d p r l a v r a t a i n M a r t a je x prašujoče pomolila a l a v o v sobo. Z a p r i V je u k a z a l a M i n a. S t o p i l a j r v sosedno sobo in ae k maj u v r n i l a . S t i s n i l a m u j e v pest bankovec i n r e k l a mirno, s k o r a j o k a - P o j d i sedaj M i r o s l a v ! In pozabi na preteklost. Bodi p r i d e n in v r n i -e domov!« K o j e to r e k l a , » c je t r u d i ln oneti dostojanstven obraz. Zadnji
  • t a vek je srovorila počasi i n k a r rooar-
  jče trdo. fm s#> ni sranil z nseata. V njena je strašno d i v j a l o . B i l j e še zelo mlad in n e i i k a s s i i Njen odpr»r in njene mrzle besede so g a p r e v a r i l e Rodilo se je sovraštvo v njssrovi mladostni MANJKA e sovražil *-*e. k a r je b i l o o kron* nje. /. - .*/ . ^ . ki )*• boaral in ne jen. B i l j e nepopisno patri in no i z n . • n Z Borr>ni!" ie dejal nlio. k j \*n \ratib je oh-»tal. bled, s -traat>» in * g n > m v očeh. M na. l j u b im te š*. vedno. Toda razajajjajjaja. da r - — kam b» / n * t on rečen *em. m^radn m i je tako naojeno Pozabil pa te ne bom.' :* i/pre • r i l počasi in težko. H v a l a ti z a vse!« je ianreacvr. r i l po daljšem molčanju, ko je videl, i a ar le d a ona trmasto v t l a . O p i r a la se je na mrso in ^e iarrala z rdeeian nav r e l j n o m . ki g a je imela v r o k i. Z a p r l i * v r a t a za seboj. N jenov! počasni, o k o r n i k o r a k i so odmevali iz preffaohc \ J I je b i l o hipoma žal. To da njen m r z l i ženski r a z um je b i l vel i k . Prejiričaaa. da J> m o r a l a to s i o - r at i m ga z a p o d i t i , se j e vendar bojev a l a sama « seboj. lT«aniljenje do tega oVeaa, k i ae je n b i j a l a tem. d a je l j u b i l njo. je s i l i l a na povšje. Rojevala BJJ J r s tena ča v s i r o m , ker je vide l a . kako j e udi i asa od sv oje prema* - ne okotssn. T a •kališ« j a sVaJasa n jenenin mišljenju in čuvstvo v a n j ll c»- druar" ^"»er. Z a v e d a l a se je. da ja oaai p r v a i n vae. da je njena dol/n os t s k r b e t i le z a sebe T s zapoved je bil« i r d a in ni je smela, niti mogla prezreti. Zato > na ravnokar odlileara dee-ka kmalu šiloma pozabila. X X IX M i r o e l a v se je nekaj dni potepal po tržaških ulicah, /apuščrn in ves t • 1 1 1 . ^ T* Tretji dan zvečer s. \ * - riemir»-M i - m i k a l po u l i c a h brez c i l j a, brez m i s l i . Kle4* r o i-.- - \ t r k e ^ s li l.o brb-le in MM« no -«» ^e od te svetlol »e r a z l i k o v a l e plinov* svetilke. N" njciro\ j dusi je hibi temno. PreibW-e val s? i. -\ • • i neznosni položaj Obnj. — )*- loprestano |sive«*aval. Kje je •fcr»v dom* l^nna m iinel n k ' i r a r . ki bi / n j im prijazno razgovarjal. n i k o g a r ni bilo, ki b? mn potožil, zaupal v«*e. B o r i l se je v m i s l i h z močjo ohs« i« i i ' a / vsem - v . t o i n Trwl» čutil i n sponaaval je o U n. in svojo slabost, (minerova! je pod tezo črnih m i s l i in oslabljeno telo je postalo leno. otrplo Prehodil je /e nchrnj ulie. plazeč -e ob zidu, kakor 1»« irun Nemi so ga p r e h i t e v a l i brzo hodeči ljudje. Nikdo ira ni o p a z i l , nikdo ^e b r i g a l /anj. Prišel je na v e l i k i trg. Opazil je kamnit vrwlnjak in močno ga je zažej a l o Podplati so ga skeleli in r o ki < mahov a l i Plazil se > strahopetno ilo \ oflnjaka in se povzpel do vode. A komaj je okusil \ o<|o. že ga je obšel •dud dn nje. N a i s r lu ulice .je m i mo stal |»o|icist. opirajoč se na sabljo. Srepo je z r l za n j i m . Prišel je r revnejše ulice. Hiše so bile grde, tupat a in je na razavetljenem okau visela izzivajoča ženska, alt pa se opotekal I »o razora n em tlaku znpoianli popotnik Prokleto je moje življenje, je mis mis l i l i n se n a s l a n j a l na zid. O b l e k a je l o l a na k o m o l c i h in na h r b t u \ sa U< ia I H ! z i d u . l>ež je začel ^ k r o p i l i . Š»d na ili u g o s t r a n ceste. T am je molč a l a o g r o m n a delavnica. Obstal je p r o d r a z s v e t l j e n im oknom. V dvorani je <*tnl n i o g t n V n >troj. k a t e r e g a | K > - -amezna kolesa >o naglo vrtela. Širok jermen je tekel n a v z g o r in na d rt t ari «drani navzdol, ravno kakor r a v n i l o . Mimo s n hodili delavci, na j»ol slečeni; n j i h o v i obra/: so b i h bledi in resni, brke ]»obešene i n lasje razmršeni. Šel je od enega okna k dmjremn. Nemo življenje se je r a z v i j a l o v prostorni, snažni delavnici. Nenadoma si je zaželel, da hi b i l t u di on s am tam. delal bi i n delal in ne m i s l i l na nič več. Vse .ie gnusno na svetu, le delo more še rešiti človeka pred gnusobo Pa tudi ta misel s,« mn je k m a l u dozdevala abotna. V i del je. kako strežejo ljudje, bedni in zamazani, temu stroju-veli k a n u . B i lo mn .ie zopet zoprno in zato je šel dalje. Gorak dež je padal vedno gosteje. Slišal j«\ kako je dež rojsdal po njegovi trdi klobučini. Ves t r u den in ubog je sedel na osreljni kamen. Kaj naj začne? P r a je nokje o d b i l a polnoč. V z d i g n i l se je zopet nemiren i n po črni t l a k o v a n i oesti t a val dalje. N a k r a t je stal na železniški progi Pred njim je stalo razsvetljeno kolodvorsko poslopje. Lokovnotiva, drdrajoča sem in tja, je brlizgala v temno noč. Prikazala se je rdeča s v e t i l k a in se zopet umaknila v temo. Nedaleč proč je počivalo umazano morje. Ladje >o črnile v vodi iV l*o Tlaku je zadrdrala naglo kočijau M i r o s l a v j e v i d e l vse le površno. I K H nii>lil se je svoje neslavne zgodovine* Na misel mn je hodila M i n a , stara Udehna teta, ti»ti kmetje, ki so nekdaj zborovali zaradi graščinske zemlje, na g u g a l n i c o , ki jo je n a p r a v il nekilaj tam v gozdu za M i n o in njenega sina . . . Vse se je mešalo v njeg o v i h m ožganih. Dež, k: je za nekaj časa prenehal, je zopeT pričel škrop i t i . Obleka je b i l a premočena i n V. nogah je začutil mokroto. Daleč je odsevala svetloba velikega mesta in zroč v ta odsev mnogobrojnih uficv se je p o m i k a l leno dalje. Še vedno so ga srečavali ljudje težkih korakov* udarjajoč oh b l a t n i tlak. Stopinje so odmevale samujoče po ulicah in v; senci teme se je nemo skrival p o l i c i s t. K j e je sedaj M i n a T- se je spomn i l . Ta h i p j e zasovražil tudi njo m želel je, d a h i se tudi ona pouesrečien r a svoji višini in padla nazaj v b l a to. K a k a izpremeurba! je v z k l i k n il glasno in skoro za ihte 1 groae. E n i u m i r a j o n a ••esti, a d r u g i žive v pregrešni o b i l i c i . >Po£rešnost je najbolj i. koreni njena lastnost človeška,« «1 je spomnil nenadoma in v tem hifnf je zaaTlednl ob zidn hise nenaj črnega. Sklonil se je In videl človeaVa. ki * mirno spal na tlaku. Testei No, t a j r miren!« je rekel polg l a s n o i n se nehote smejal. Imel pa j e g o r k o sočutje s t em človekom, d a t i je s am p o t r e b o v a l sočutja. Spoz n a l j e k m a l u t o i n se j e - r a m o v a l P o tem pa se j e opravičeval sam sebi s tem. da s i t i ljudje niso u s m i l j e n i iu da more i z * r i e k b i t i oboževan le od sebi e n a k i h . N a t o se j e s p o m n i l doma in tvoje stare tete. T a s p o m i n g a js zelo pretresel. V e d e l je. d a se je tam ' l i l a beda i n žalost. Prsi so mu še bolj tesne in bal se je N a k r a t mu j e postala dolga v k a t e r i se j s nahajal, znana O g l e d o v a l j e i n videl, da j e tam v bliz i n i M i n i n o stanovanje. U r a j e pravkar bila t r i . B r o n zvona j e odmeval dolgočasno po zapuščeni o lir L Proe a j a l n e so bile zaprte in reklamni n a p i s i so grozeče gledali nanj. Naslon i se je na zid in gledal v razsvetljena okna prveaja nadstropja. Hladen veter je zapihal in pretresel ga je čoden mraz. »Sedaj se davijo tam gori!« j a rekel polglasno. »Kaj žro, naj se vesele! « In grozeč je nehote dvignil roko. Bolest r s vsoga pretresajoča, js divjala v njegovih skoraj ie otroških nO vi lopovi! O v e vtefcige!« Zajokal je bridko, rv'lze «o m u lezle po obrazu nizdol. Razsvetljena okna pa so se ma porogljivo režala Zasmehovala ga je loč v oknih. Pobral js kamen in ne vedo*-, kaj počne, ga je zal očal v okno. fttpe so zažven ketale in padle na tla Ostrmel je groze. Instiktivno je zavil v stransko uli^o in se pognal v divji l»eg. V te mi se je zaletel v človeka in padel Zažvenketala je sablja in policist ga je močno držal za roko. Miroslava so zaprl L Predno se je zavedel dodobra, se je nahajaj v družbi tatov, roparjev, pretepa<ev in pijancev. T a izvržek velikega mesta jt bila njegova droščina Vtaknili so gs v gnojnico človeške družbe. T u je bilo zbirališče mestne človeške kloake, ki js okoževala vse. za kazen, da jih je družba sama okužila, pokvarila in j ih izvrgla, kakor se izvrže nesnaga in blsto v gnojne jame. V to nesnago in koncentrirano hudobijo človeške družbe so sedaj utaknili bednega dečka. Potem ao ga postavili rred sodišče in ga — ker ni zakrivil iiikskega znatnega hudodelstva — po odgonu poslali nazaj v Ljubljano. Za mladega, idealov polnega človeka, je bil U udarec brutalno grozovit. Mini spt*ai A P. B n i i c CTJsJjjal V i t i n a c e s t i mana i l a s j a k asi m pred to arolaznijvK« je j e z n o m r m r a la Puranova, h i t e r a s t o r b i c o v r o k i nn trs: Ravnokar j e ^ a a r l n l a l a s v e t n i ka O r l a . ki je pot a h njeno s t o p a l a a ajo. Pozdravil j o j r s f a ^ t i j i v o i n s e p r i l i z - naam- h n i l . T« - l a pr—Irz- i -a P a a je anVdala v nar»pr^»tno s t r an kakor da ara ne v i d i . T a človek 4*dan* zalezoval r a n o - v lirr, j- 1' l a r i šal«». i . im *> Je Pisal j i j> r*>lo h a l a . d a izve za vae to o i«M^tj»» a jen Ijabnsaimni z a t o se n a s v e t n i k o v e obljube ni i i i r a l a i a se ara j e i tri bala I z v o l i t e , knpiti iaholk!« je k r i - • a l a krnaealjnrn« debela branjevka meil množico kupov alk P n a t o r ? « je c v i l i l brisonoar de r e k aasd aenakami porivaj«*- preti srhoj voaieek z e l e n ja r » an aj sj snsjfe »iu.*.-k BJBJ s t a r c a ae je v r i n i l a Puranova v vrsai prodajalk in kupila nekaj zele e j a\e K o je sla p o t em na naafjaotiio s t a n ceste, je anrnla k l i c a t ; svoja • ^ h - l a v f \ 'Z i v e s e la p«-'jatelii j e imala je h i ln n j e n v e l i ki a n r i s t o j al i n njeni c o . V oa p l*»pr» n j - t k i . elesrajitni postavi Puranova je nrisedla m ko dassi sedefi v d*drajtw-i kemiji, ji je al naarlo prirela p r i p o v e d o v a t i a M i r o a l a m . »To > bil «•*- f d r f t k V j i je »»esrla P u r a n o v a r besjedo Xo <la a l i ne . . . s e d a j je \ II*.' 1 kaneš zjutraj snsn aaaHa z \ lakom Ves, v T r s t u sesa s e s l a i! f i , \ ie%-er H BaVisk kjer > SJKM J a n k o sedaj ae sajeiaii de- «ek. G o v o r i i n j e j a k o l j u b o t r o k . P' zajtrku noaraealaan r enaaszsiae *a čid a s#- j e M i r o s ! a v dan na adila B i l a je M i n a je se p o v e d a l a , k a k o je prišel k njej. da fra je zafiodihs in da je r a z b i l okno. Pobuni no fra aanarli. K a j » T a o t r o k ! « se je sjajra in s k l e n i l a r o ki ie / njin«. ni v e d e l a m jo H vest iiiOf'no pres.»neti l a . M i n a *c ie r a z b u r ie m / ro4»*»#*ni si j e zakrila j e b i lo j e emai bi in na t <ibraa P u e a r i o v ,i •• ^|M»minjala na i v i . kot o t r o k a in ie -e^laj nad ajesrovo smrtjo » V s i M> e n a k i . r e k l a . >tT> se je o b e s i l , d o b r o , na -e j e . Tebi se t a k i ek^ m p l a r i s i n i l* m e n i pa n i č !« Mina j e v z d i h n i l a . V M e je del e k d in nase u o se j*> kebala 11 • d;»^ BM »lejan K* Bila ie »neana o ajgsr eri liub«-7>ni. k i jo • ?i| asjasrain aji in n t i f a rlo*M» k o pn P M M " • pa " ITI \ «•. . >' 11 T i -t> uri * Nava n e k d a n j a Neži k a se je tudi omožila i •>.-../ i I •» ' ^e i h hi \i n;: V Ha. asooai Is se ie habntea. V a e l jo je nek l a s j a i a i - k i delavce in . • • . . . o n ' !••. -T.» I.-- I-.I l Ih.i • \ . i i-i baje ^r.M-na. Z a d n j i c sem >• v»d« •; r a v i l a se .ie i n o o k o n c i l u s li M i n a se tej no^ i«i n, m o ^ l a ih>s:i
  i . n l i t n o t i l i s l i b * «e j« .» nek
  o n i i j i h *lni. In V.ie je KfftinknT« j e »paaeai I H . <|K» m r i v s « na pijači v d a n o rdei - ^ h i -k » T a )• o i l n a in m i > l i u i , da l>o k m a l n ik» a k a l a kom*s J e t i k a >> je i o p o * n o i t i a / r l e l a l a . K o m a j se vlači, eeh. |M»poldne nris^*>di na s o l n e u . Zelo -e mi s>nili. z a k a j v k l j u b v s e m u je b i l a d o b r a ženska.' M i n a se je s p o m n i l a n jeni jra irorke>ra ^»čntja te<laj. ko je s t r a h o - r»etie' |M»ls'srriil T r e l i a r . Hvaležnost je b i l a v n j e n em srrn in p o i z v e d o v a la M /,i n j e n nask>v. da jo ob p r i l i ki obišče. Njen žalostni konec ja močno s p o m i n j a l n n M i r i » s l a v a n r e l t l a j e s t i h i m irlns..?! t* llo«r. kais«1 je žalostna v i n a s j a k ; i t i r i h l j u d i! O b e d a m J Me ^» j?loiw>ko z a m i s l i 1 in k o t r i a j s a j a v n i . da se je voz Usta v i ! psf d u . ; t \ ašnico. To »e b i l o artdo. o s k u b l j e n o js»- s l o p j e in »te ^js^oiinjalo na s m r t . Z a b u h e l mož j i m a je p r o t i ua p i t n i m i - i k i e i i i l v r a t a . V s t o p i l i ste v p r o s t o r e n prosto*- - k a m n i t i m Tla konv po s r e d i stale k a m n i t e m i z am pofhibne pbašfV. l>ve t a k i plošči ste bil? p r a z n i , est.de t^a ^o b i l e j s j k r i te / r a k v a m i i n na .-adu j i plošči je brez t a k v e hžal M i r o s l a v. Z r a k v nirtvašnivi je bil kistd. n a m e t a n /. v i t s k o m . ki je k a p a l od sv eč*. M i n i l a v >» ležal v z n a k . L a s j e so mu v i \-»l'h k o d r i h p a d a l i ;>o b l e i l em čeln. (bi imel o d ] » i 4 e in - t e k l e n e. m r t v o s»» j e o z i r a l v s t r o p . O b r a z mu j e b i l ileihel in /ačrtiel. M i n a se je <>h p o g l e d u nanj komaj zdržala na noarab. B i l je bos in ležal j e tr. nepremično, t n h i , n e r o d n o . Po*rled nanj je b i l za obe d a m i strašen i o ubijajoč. M i n i so se notri šibi l e . p l a v o je i m e l a težko i n p r e v z e l o jo je neko n o v o tesno čustvo kot bi n o s i l a na r a m e n i h svinec. Njena prestrašena, b o j a z n i p o l n a u s t n a so šepetala jrork o m o l i t e v k Očetu, ki j e v nebesih. Z l e m i s l i so jo k r u t o m o t i l e . »Umor i l a f « je m i s l i l a i n začutila je solzo v očeh i n se s p o m n i l a s k u p n e vožnje z njim v Vianjevec. Sramovala se je ^aina sebe , , ! s> •. - ošabnosi' ter mislila mi vse mogoče, medtem k o ste se njeni itstuiei -•- vedn^ mehanično p r e m i k a l i . Pučauova »ihi nevoljna in v n j e n em s r c u ni bilo sot'-utja. Og'rcdov;^ la je nirtvniatiaa '»» p r i s t o p i l a k ^.»•*ednii r a k v i . V rakvi je ležala s ta ra žena z / ^ n i h a n im obrazom, tnlo i^leavjenimi očmi iii s k r v j o n a bled i h , osušelih u^iuieah. H i t r o je zopet a n j r r n i l a. \' d r u ari riikvi je h v a l a mlada ženska z n o v o r o j e n i m detetom.. Žens k a je i m e l a p r o z e p o l n i z r a z na o b r a - >u i n j e k a z a l a -veje nagnite zobe T a p o i r l e d j e Pnčanovo zebi ujezil.»To j e v e n d a r laaazarKina! je m r m r a la s a m a z;u*e i n šla dalje. Njene stopinje M> . i r l a s n o inlinevale po k a m n i t em t l a k u . P o g l e d a l a je tmii v naslednjo r a k e \ . Mož z r a z b i t i m čtlom i n s k r v i o pod IIOS4.MII j e lev: d v r a k v i . Njeg o v a o z k a . špičasta b r a d a j e štrlela navpično navzaror. Z e u i n i očesom je vrp sestavljeno ia aame groze i n nosre sto MANJKA 11 G o s p a M i n a j e h o t e l a p l a n i t i z v o z a in j o o b j e t i , t o d a P u e a n o v i se j e m u di l o d o m o v i n k e r se j«- h o t e l a i z o g n i li v s a k e m u p r e t r c s u j o e e m u p r i z o r u , je ročno po t c r n i l a 11 i n o n a z a j n a v o a i n » e l e l a |««isrnaii. N j o j e t a n e n a v a d ni j»os»- n m i l i l in n i se m o g l a otrenr*i m r t v e g a moža, k i j e z e n i m očes o m g l e d a l n a r a v n o s t v n j o . Mana je i h t e t a. »Čemu j o č e e ! « j e v p r a š a l a Pučan o v a . k a t e r o j e m e h k o čustvo j e z i l o, s k o r o o s o r n o . » C e n i moajel ž i v e t i , je n j e g o v a praviem. d a u m r e ! « T e bese d e j e i z p r e g o v o r i l a Pučanova a t a ko k a t c e r o r i e n i i i i naarlaw»m. d a se j e s o l z n a M i n a nehote o z r l a v njo. Pučanova p a j e n a d a l j e v a l a: K a r je s l a l e - g a . i zari n e . k a r je • l o b r o , p a o s t a n e . T i - i izkušena dek l a a. Veš. d a t e b e n a t e j žalostni do g o d b i ne z a d e v a nič. Danes p a j> vse t a k o u r e j e n o , da z a p a d e k a z n i, k d o r z a k r i v i nesrečo. Nihče ne uide i z te naše k l e t k e . N e u m n o s t je. -k r - r a t i ae; nibče n e u i d e . Zato o b r a z pon o s n o kvišku, oči o d p r t e i n naprej?« n a m e h k e m o z a d j u , izz r o e a med l j u d i , j e b i l a P u t a h i p p o d o b n a t r n i m f a t o e - j u . k i se v o a i s k u s i arnečo l j u d i . B i la T i bi morala biti doktor!« je rekla p r i aloveaa M i n a Počauovi pre prtčf valno. Prisrcaao y* bilo njuno X X X I M i a a je p o v i l a Carluttiju zdravo • —rko. T a porod je le povečal njeno jo, pontati l e g i t i m n a žena. M i s l i la m s o f o o tem i n naposled t a t r d no členila, da poizkn«i spraviti to zadevo v red, posebno ker ti njen. r a r l u t t i n i ugovarjaj. Da s k r i j e . vetom svoje dosedanje razmerja, ze n a p o t i l a k neznanemu, mlademu advokatu. Toda kako se je začudila,
  • - ie nasla v uliri, v kateri j e ta ad-
  • at stanoval, napis K z z r z n k i aarnik
  d r Janko Trebar.« Ta napis j o j e zaskelel. Spomnijo njega, ki j e že davno p o z a b i la zato k e r j e pozabil n a n j o o a , i je ljubila. G r e n a k i n n e p r i j e t en 1 ta s p o m i n n a preteklost. Dolgo •»lila po t i s t i u l i c i gorindn4 m lijevala. O B j e torej tuka„. poi je gospod i n se j e morda i e sisani bolj pa je premišljevala, trm . je b i l a n v e r j e n a . da svojo z a - p r a v z a p r a v najlažje zanpa nje Naposled se je po dolgem razniivanjn odločila, sla 0 1 obiše*. r a b i l a ga je v pisarni sedečegra UJO. Ravnokar je odložil pero in r "rrzfaJ cigareto. K o je •atopUa, se MANJKA • Ni j e spoaamL Ona j e z a r d e v a la iz izi* ko j * izgovorila pFZZ hzzjz#K Go<pr*| dV»k»or!' >• močno preble-
  • Mnazw ti si?« j e k r i k n i l i a «aaV
  škočj 1. Njegovo pi t aeamte nje je bita tem \eeje. ker že d a v n o n i več m i s l il na njo. Obenem se m a j e doz ie val o te srečanje mučno i n tudi zaskrbelo ga j» }U ~eda mu je z a s t a l a v g r l u in bi! >* povsem z mesna. M i n a je močno z a r d e v a l a . videla je njegov obraz, poki «|edi bede i n p o m a n j k a n j a ; toda na njem so nastale p o t e ^ . • n* r ^ i » e m rr,.. - . . ,ra j \ en je bi i izpfZZZjzZjjen. »D*, jaz aazz! N e m i s l i , d a s em te prišla nadlegovat. Prišla nem k te bi k*** advokatu M Njene beaede no b i l e tako mrzle in jasne, rta se j e takoj s t r e z n i l. • P r — i m te. sedi!« je dejal i n se tudi s am vsedel. K o je sedla, se je ozrla p« skoro prazni S>4N. N a «*tem ni bilo nobene pj«4o)»e. ^amo n a p o l i c i poleg okna w ležalo k u p i « p i r j a in pisalna miza je b i l a obložena s k n j i g a m i. Torej p red n o začnem.« je po- /opH r*na. *naj t i povem, o a je pozabljena- Molči tudi ti o tem. Ne budimo spominov, ki so ne p r i j e t n i Bila sean tudi jaz kriva in tebi asm odpast i l a že davno. A l i boš molčal. Janko?« »Molčal t « je zaječi jal. sedeč nemirno na stolu. Oaa je zastala Tešim ji je bilo tus«*deti naaproti človakn, ki je nekoč K t r a h * » p # * ipustil Ze se je kes a l a . r l a i« p r i - I n . O n jo je molče opaz o v a l »Prišla sem k tebi l e po avet. T i p*r/ -»stavo in labk«» razložiš v*se, kar h«H . m \ e d e t i . j e n a d a l j e v a l a čet doliro. »Mina za tebe s t o r im vse« . . . «e je vmešal in n e m i r n o w t a l , a t a koj 7oj*»t <edel d ' ^'iišaj! Imam m ^ a l>.»brejra »i i/t fiAeneir* .'k»\**ka T« »da ta nw>i mož. p r a v z a p r a v še n i či«to moj mož. Njegova pr\*a ženn še ž i v i ; nta sod nijeko loč-ena. m i d v a pa *e ne m o r e va - r... • V napi«- p- t , 4 a su» r»o počiva?« . . . T r e b a r je s t r m c i v njo. k a k o r b i hotel vo|«.t j v njeno notranjost. J » T O ni možno! .je rekel čez dol gv». »Popolnoma izključeno« Vstal ie in iskal med k n j i g a m i . Naposled >e I /a/>ljeno knjig«» in brskal po njej. P r i nas tega ne dovoljuje postava. Ta postava je stara. Pač j e p r i nas dovoljeno se c i v i l n o poročati, a ko i z s t o p i t a z a n s V n c a iz cerkve. Toda k a t o l i k i , čeprav so se sodnijsko ločili. •*#• ne - m e t o zopet ženiti, dokler oba živita. Tu j e vsaka pomoč izključena m nobeden j u r i s t ne more pomagati. Postava je j a s n a i n t u di odločbe višjega sodišča glede tega so nedvomljive!« P o g l e d a l jo je aopet vprašujoče. Ona je gledala v tla. Nobenega izhoda ni bilo zanjo. T « » r e j \ s i k p o i z k u s bo brezi w ] > e s e r i * j e vprašala. Njune oči so se ujele in «lolgo s t a «»e >rpo gledala. I >a ' - povzel zopet on. k o je «ma u m a k n i l a svoj pogled. ^ D a ! Vse brezuspešno Toda. ako t i je na t em ležeče po i«lita čez mejo, t am v a ju l»rcz vsakih nadaljmh o v i r poroče.«x » N i mog*>če!« »<*> to ni mogoče, potem morata čakati na smrt prve žene. Samo smrt more b i t i v tem slučaju usmiljena. T a naša postava je t r d a . brezo b z i r n a , zastarana. Toda paragTaf je k a m e n i t ; ako se ne j e m l j e ozira nanj. zapade človek k a z n i . V s a t e o r i ja je priprosta in življenje se mora r a v n a t i po njej.« M i n a je v s t a l a . Tudi doktor je v s t a l . »Obžalujem zelo.« je nadaljeval, da ti v tem pogledu ne m o r em k o r i s t i t i . Nobeden ne more! Potolaži se, zakaj i*>dlaga zakonu je ljubezen in ne forma.« Ona se je s p o m n i l a n a nekdanjo s v o j o ljubezen do njega i n j e v i d e la v tem njegovem g o v o r e n ju le prazno frazo. Hinavščina ji j e donela i z t eh besedi. Zato j e na*lo r e k l a : »Ce ni pomoči, ne morem zato. Vendar bi rada »dosegla ta cilj!« »Mi juristi ne moremo pomagati. Lahko pa pornagra cerkev. Ona je tu odločilna in če eerkav prvi zakon proglasi neveljavnim« poten za lahko tudi formalno poročita.« Ona je pazao poalnaala ta in bila odločna, da poizkusi t u d i to. D e j a l a je: »Zahvaljujem se t i z a pouk. Ne z a m e r i , če sem te nadlegovala p r i delu. I n p r o s im te, naj ostane n a j in pogovor med nama.« » T o r a d o b l j u b i m ! I n sicer, k a ko se r a z p l e t a tvoje življenje?« »Dobro se razpleta. E d i n o to tebi zaupano težavo imam. I n t i s i Že oženjen?« je vprašala počasi. D o k t o r je zardel i n s i v zadregi p o p r a v l j a l brke. » N e ! N i s em oženjen!« P o d a l a m u je roko. On j e njeno r o k o obdržal v s v o j i i n vprašal: » A l i je kako svidenje mogoče?« M i n a je široko o d p r l a svoje globoke oči, t r d o pogledala vanj i n r e k l a odločno: » N i mogoče! Z Bogom!« Zunaj je b i l a zadovoljna, da se j e r a z v i l o vse t a k o mirno i n v redu. Toda k m a l u j e žalost n a p o l n i l a njeno srce. N i t i po o t r o k u n i vprašal, se je spomnila, n i t i se n i z a nekdanja dejanja opravičeval. T o j o je jezilo. Toda. potožalila se j e k m a l u , dobro vedoč da je bolje tako, d a se njuna pota ločijo. Od nekdanje p l am teče, požrtvovalne l j u b e z n i ni ostalo drugega, k a kor grenak spomin i n neprijeten občutek, da so osebne tajnosti znane ljudem, ki nimajo nič več skupnega. »Tako naglo beži življenje in le večni Boa; ve, kje konča ta dirka, katero imenujemo življenje!« je mislila Mirna vračajoča ze proti domu. X X X I I . P r i j > l e n h l a d se s k r i v a v t v o j ih g a j i h i n n a t v o j em k o - , : c m zelenju i i w . j o t r u i l n e oči. L e p j e i z p re I d po t v o j i r e b r i i n v s e n c i d r e v es t e v a b i m l a d a t r a v i c a n a o b i s k . H t a - r a , a še v e d n o v s a n o v a c e r k e v a l e d i p r e d t u j i m i očmi -' «r - - a e , n olčeč. veličasten M v e n . T r a t a se o v i j e s t a r e g a , sporni n o v p o l n e g a z i d u . p r e d r z no ča se kvišku i n l j u b k a j u r a e n i m a o l n e e n i . P i e r n š l j u b e z n i v o je t o južno e o l n e e , p r e n • r a z l i v a j m v a s v e t l o b a s n s n m a g e , bresoblačnearn n e b a . S t r a h o p e t n o se u a i - k a b o j a z l j i v a s e n c a p r e d žgočo .jebesc o s v e t l o b o T t i h e , n e m o t e n e d u h l m " g o s t i h z e l e n i h d r e v e s n i h v e j. K r a s e n j e t v o j r a z g l e d , s l a v na K o s t a n j e v i c a ! T i k p r e d teboj leži prašna G o r i c a , u m i r a j o t a v p r e - i l ni vročini m a p a I j e n * g a ozračja. T am d a l j e ee r e i p r e e t i r n v ne p r e g l e d no d a l j a v o F u r l a n i j a » s v o j i m i v e l i k i mi v a e z n i i n v i t k i m i južnimi z v o n i k i. K a k o r v e l i k v r t . v e s v z e l e n j u , p o ln s l a d k i h t r t i n južnega r a d j a . ae r a z p r o s t i r a F u r l a n i j a t j a d o kosma neb a , žareča i n trepetajoča o d vecnejra k i j i j e n a m e n i l o s v o j posebni p o l j e 1 r u j e . i i na 'Mii molče m r k • mo tančico z a v i t a -l"v»»r-.i,-, V a b \ ob b r e j r u za- V f i r en i n v s e os* • olnbdano ia d » arora. Z e n e - t r a n i te v a - t a r o d a v n n K o s t a t t j e v i e a , zaror r \ prra 1 i a i nu: gk la erno na o " • * n r a . h aŽO aroli brU»t i>j. k a m s t e p r e - H vi b n k o r i h i snire«-ji g o z d o v i , k j h l o d ' . . ; - l -\ etij .-ne hn ' K.)** > vaša semen km vaša zemlja, k i j e r o d i l a n«'um<»ri»o, brez p r e s t a n k a i n n e u t r n d l j i v o ? \ e l i k e s k r i v n o s t i h m niš, o s t a r o d a v n a K o s t a n j e v i c a ^ K a j s k r i v a š v -• . j ih Sajafecn'-kili l i r n l n i k i h ? N» kd.i r.je m«sn»eiKe prešerno življenje je s k r i t o v t v o j i h k a t a k o m b a h . Pozabh l a d n e m ašshi n e k d a n j i plemenitaši i n e e r k v e n i d o s t o j a n s t v e n i k i . P a d li s o k l j u b s v o j i n e p r e m a g l j i v i moči: k d o j i h še p o z n a , kdo ee j i h s p o r n i r j a ? ž i v l j e n j e se k a k o r b r e z o b z i r na p o v o d e n r a z l i v a p r e k o prošlosti, vedn o širje i n v e d n o uhlnstnejse. T a i n v t v o j em h l a d n e m i n t - » n- p.ul •> em z i i l t i si j e p c s t l al s v o j o mrtvaško postelj n a j m a n ji F r a n c o z , k r a l j K a r e l X . On n i po- -Tial zgo«h»\iiie i n k r a s n r d r a m s k - s l i k e g o s p o d a iz p r e k r a s n e g a g r a du i »ntainehleaii, ni r a z u m e l . Njem»v mfigočen tr »n j e zalučala v brezdno z b e z o b z i r n o gesto f n r i j a življenja, k a t e r e g a t u d i n i p o z n a l n i k o l i . O r na r e a k c i j a i n železen k o n s e r v a t i z e m P ta mu v e l e l a , naj o b r n e v i naj obrne življenje. P o n o v i naj s e | i d i l a s r e d n j e v e - k i h v i t e z o v , n j i h o v ih - k i h g r a d o v i n izmučenih p o d - l o n n i k o v . I*mri k u l t u r a življtnija! Državljani naj b o d i ; » - p a s j i m i n a - gnls-niši po r»xki\itni z e m l j i , ugsn> n e j o naj n j i h o v e mešciuiske p r a v i c e, izbriše n a j se s s v e t o v n e deske n e p r i l j u b l j e n a TC - n a . S v o b o d n o m u , k l o r kliče: V i v e le r o i ! T e d a j j e zabučalo ž i v l j e n j e ; r a z b u r k a n o , o d > i b a r j a bičano m o r j e nf* t r r o z i strašnejee. Zastonj s i p o s l al h r a b r e g a m p r e d r z n e g a g e n e r a l a na u l i c o . P r e m a g a n a se j e v r n i l a t v o ja a r m a d a . Tedaj strepetal i n se i z k a z a l n e v r e d n e g a k r a l j e s t v a . S r a - m< t n o -o te s|n>dili r o j a k i i z d o n i o v : - i i Poleg tebe leži t v o j s i n . L u d o - v i k X I X . . k r a l j , k i g a ne p o z n a zgod o v i n a , k i n i n i k o l i v l a d a l . Imel j ~ p r a v i c o do t v o j e g a pre v r n j e n e g a trona, t o d a moči n i i m e l , dn se p o v z p ne n a n j . I n t a m z r a v e n H e n r i k V . i n n j e g o v a žena. Življenje je šlo p r e ko v a s , v a l i l o se j e d a l j e b r e z o b z i r no poplavljajoč vse. F t o p l j e n c i ! K j e s t e v i , l e g i t i n M ^ t i i n r o j a l i s t i ? K a m v as j e r a z g n a l a b u r j a , klečeplazci, z a k r k n j e n i e g o i s t i , družabni posebneži? Kakšne neznane s k r i v n o s t i še hraniš, o K o s t a n j e v i c a ? S k r o m ni m e n i h i p r e b i v a j o v t v o j i h c e l i c a h , z a t o p l j e n i v k n j i j r e n a b i r a j o učeno-t in m o d r o s t , kakorbučele m e d po l i v a d a h . N e u t m d l j i v a j e vaša p r i d n o s t . A l i se k d a j t u d i v vaš m i r n i , z a p r t i d om p r i p l a z i človeška z a v i s t i n z l o b a ? So l i r s a m o t i i z g o v o r e n e m o l i t v e p r i - N a r o d n o - n a p r e d n o dljaštvo. N ič n o v e g a n i t o , k a r n a m e r a v a m o , le d a se to, k a r m o r a m o danes j a v n o n a - f r l a & a t i , prej n i t a k o p o d c r t a v a l o. R a z v o j a k a d e m s k i h r a z m e r i n položaj v n a r o d n o - r a d i k a l n i m l a d i n i, v s l e d k a t e r e g a je t r e b a resno m i s l i t i n a z d r a v o i n v p r i n c i p i h enotno m l a d o i n t e l i g e n c o , j e p r i v e d e l nerad i k a l n e n a p r e d n e a k a d e m i k e same do prepričanja, d a j e t r e b a v t em v e l i k e m r a z p a d a n j u a k a d e m s k e g a n a - prednjaštva z močno r e k o u r e d i t i, k a r se d a b r e z d v o m n o u r e d i t i in p o u d a r j a t i to, k a r j e p r i s e d a n j i nej a s n o s t i p r i n c i p i j a l n i h vprašanj p r ed v s em p o t r e b n o , namreč d a botno o r g a n i z o v a l i svoje v r s t e n a narodnon a p r e d n i p o d l a g i , k i s l o n i n a t r eh mogočnih s t e b r i h : n a r o d n o s t i , svobod o m i s e l n o s t i i n d e m o k r a t i z m n. Začetniki n a r o d n e g a r a d i k a l i z - n a v dijaštvu so s i p r e d s t a v l j a l i s v o - /O s t r u j o k o t a b s o l u t n o k u l t u r no - t r n j o , k i n a j s l o n i n a a b s o l u t n i n a r o d n o s t i . V p o l i t i k i n a d s t r a n k a r s t v o, "v v e r s k i h vprašanjih i n d i f e r e n t n o s t. V ča.su. k o so i m e l i t i pričetniki z o r g a n i z a c i j o ovojih p r i p a d n i k o v in v p e l j a v o n j i h o v i h n a z o r o v samo m e d i i j a š t v om d o s t i p o s l a , se n i n e d o s t a t nost n j i h o v e g a p r o g r a m a p o k a z a la t a k o j a s n o k o s e d a j , k o m o r a j o n a r . r a d i k a l c i s k r v j o plačevati na e ni s t r a n i svojo ozkosrčnost, na drapri ->trani pa p o p o l n o m a napačno n a zi
  n n ; e o z i r o m a stališče n a s p r o t i d v r -
  ma t a k o e m i n e n t n o važnima s o c i j a l n i m a f a k t o r j e m a , k a k o r s t a v e r a i n 7 ; o l i t i k a . Ničesar ne o p o r e k a m o k u l t u r n e mu p r o g r a m u , k i s l o n i n a r e a l n i h i z k u s t v i h i n resničnem r a z u m e v a n ja naših n a r o d n i h p o t r e b , a l i t o j e t u d i e d i n o , k a r se m o r e h v a l i t i i n k a r j i h j e t u d i p r i v e d l o n a p r e j res odlično višino. J a v n o s t j e v i d e l a le solnčno s t r e n i n j e / s v o j em o p t i m i z m u i n n a i v n e m u jxi:vdušenjn o d p r l a novi r a d i k a l n i g e n e r a c i j i v r a t a i n o k n a, a l i n a j b o l j tragično n a t e m z m a g o s l a v n e m p o h o d u r a d i k a l i z m a j e pa to, d a s o n a m o n i s a m i p o k a z a l i v se s v o j e pelo- i n sence, ne d a b i j i h m i - p l o h h o t e l i i s k a t i . Danes j e t i s ta j a v n o s t , k i j e z r l a v r a d i k a l c i h n e - z m a g a n e j u n a k e strašno razočaran:; i n s r a m j o j e s v o j e g a prejšnjega n a vdušenja, od k a t e r e g a i m a l e škodo. I n v e n d a r j i nihče ne m o r e očitati -ovražnosti do n a r . r a d i k a l c e v . n i t : r a m , k i s m o v z a d n j em času c e l o v n a r o d n o - k u l t u r n i h vprašanjih večk r a t c e l o e n o t n o i n s k u p n o p o s t o p a li B r e z p r e d s o d k o v smo b i l i i n vodj* r a d i k a l c e v s a m i so k r i v i vsefra. k a r i r r o z i danes z r a z p a d o m njihov' s t r u j i . Z železno d o s l e d n o s t j o je p r i - i - k a l r a z - o j naših j a v n i h s t v a r i j n a j e , d a s i n a p r a v i j o , k o se v e n d a r ž z s t o p a l i iz a k a d e m s k i h v r s t , jaseii -olitičen p r o c r r s m . k i b i b r e z zofizm o v i n n e j a s n o s t i k a z a l pot v p r i h o d n j e n i p o a k a d e m s k e m življenju. F a se n i s o h o t e l i u d a t i tej n a r a v rv z a h t e v i , zato. k e r se pod plaščeir n a d s t r a n k a r s t v a najlažje zabavlja p r o t i v s e m u obstoječemu i n se lahk< p o v s o d poskuša s v o j o srečo. Vode n o s t . b r e z b a r v n o s t . brez načelnost v j a v n o s t i , to i e c l a v n i k a r a k t e r i s t i - k o n n a r . r a d i k a l i z m a . N o b e n a p o p o l nost se m i n e z d i p r o p a g i r a t i tist« r a d s t r a n k a r s k o elastičnost, k i l a h ko v o d i v v s e p o l i t i č n e s t r a n k e . D a s i sr m o r d a to teoretično k o m u z a p e l j i vo i n v z i r l e d n o sliši, r e a l n o - praktično i n j a s n o p a n i i n r a v n o v t e m , d a so se vedno b a l i p o v e d a t i , k a j d a se. t i č i j r l a v n i v z r o k n j i h o v e g a razpa d a . K a k o m a l o življenske s i l e i ma r a d i k a l n i p r o g r a m , d o k a z u j e dejstvo, d a j e danes, po k o m a j l O l e t n e m živ srčne i n hrepeneče p»o u s m i l j e n j u , k i n a j bo d o d e l j e n o v s e m! P o s t a r e n m e n i h , z v e l i k i m i p az i j i v i m i očmi i n koščenim o b r a z o m je s e d e l v z a k r i s t i j i n a s p r o t i elesrantni d a m i . M i n a j e s e d e l a m e n i h u n a s p r o t i. N j e g o v e v e l i k e i n p a z l j i v e oči » o jo m o t i l e i n n e k a t e s n o b a podobna boj a z n i j o j e z e l o mučila. ^Gospa.v je g o v o r i l s k r o m n i men i h , » c e r k e v odpušča, n i m a p a p r a v i c e i n moči, d o v o l j e v a t i g r e h . Njen«"* načelo j e , d a j e z a k o n nerazdmžljiv i n z a n j o n i m a p o m e n a , a k o po<\ * n a o b l a s t s k l e n j e n i z a k o n loči. U k r e p i p o s v e t n e o b l a s t i so z a c e r k e v nevel j a v n i , z a k o n p a j e zakrament.« ^>Toda. če j e b i l z a k o n o s k r u n j e n, p r i s e g a s t o r j e n a p r e d o l t a r j em prel o m l j e n a « . . . je u g o v a r j a l a M i n a. O b s t a l a j e s r e d i s t a v k a , z a k a j ni > z n a l a j a s n o i z r a z i t i , n i b i l a s s v o j ir r a z u m o m i n z n a n j e m kos učenemu m e n i h n , h k a t e r e m u j e prišla p o svet. » N i h č e n i m a p r a v i c e po n a u k ih naše c e r k v e ta p r e j e t i zakrament r a z d r e t i . N a j se zcrodi k a r k o l i . Z a k on j e n e r a z d m ž l j i v . S a m o s m r t g a more r a z d r u ž i t i ! « j e n a d a l j e v a l m e n i h. » K a j naj t o r e j s t o r i m , prečasti t i ? « je vprašala M i n a . pol a g om r umevajoča t a t r d i , b r e z p o g o j n i eerk v e n i n a u k. T a k o življenje, k a k o r g a v o d i te s e d a j , morate o p u s t i t i . Neposvečen zakon« j e g o v o r i l počasi m e n i h , poudarjajoč v s a k o besedo »ni d o v o l j en p o n a u k i h c e r k v e i n če hočete doseči • ! P o t e m se v a m m o r e o d p u s t i t i, »K> k a ž e te k e « z a s t o r j e n e arrebe.« M i n i j e b i l o sedaj preeej j a s n o. ^ n o m i n j a l a se j e , d a j e v s e t o ž e e n - » ! t « a l a : v s v o j i h otrr-ških i e t ib
  • - * r a t e j ra učila žc v ^»Ii. T e -
  n i u m e v a l a t a k i h besedi i n z a to j e «edaj p o g o v o r z m e n i h o m s n o - 3 t a j a l na b r e z s k r b n a otroška l e t a. Prečastiti. neporočeni oče moje- •rm o t r o k a ie m o j mom. S e d a j g n n e • •nem z a p u s t i t i . A l i n a j s e 11 S t an -e«laj bedi v earočje. v z a m e m o t r o ku -četa. K a j n a j s t o r i m T « M e n i h se j r z a m i s l i l . T o v p r a i n - t > je b i l o zanj težko. V i d e l j e ž i v - f > n j e pred ^.boj. k o m p l i c i r a n o in v o b o d n o . K s j n a j s v e t u j e T Cene ee n u j e nagubaneil<, i D oči «M» p l n v n l e o l e p i k r a j i n i , k i se j e v i d e l a s k o z: f p r t o o k n o . Naposled j e p o g l e d al i : n o o s t r o i n d e j a l : M o l i t e ! V m o l i t v i boste našli . M o r d a v a m b o Bos:, k i j e n a s v n e b e s i h , m i l o s t l j i v . T o d a mL n j e g o v i služabniki i n namest oki n a z e m l j i , n e m o m m u , n no o d p u s t i t i p r e j , d o k l e r s e m » v e r e h u i n v s e m d r u g i m p«e*v«-t- ./kušnjavam. Naša z a p o v e d je t r a n a . R a z d e l i s v o j e p«^n>oženje i n z a m c a n j . . . I a : N e veste na v a . ne u r e s m r t i . . . C e r k e v v as • s r n poročiti, d o k l e r ie r v c e r k v i , s m o t e n i , k a t e r e ga » p o r a d i t i v i s e d a i busova, i e r ttssri. Ne asorn v i T p ! l l " T* »II« sKe^ate sTorj»*ni» 'lajanj in o b l j n b i t e . t a d e j a n ja v i t L « M i n a '}*- t "»d tri/» t e h bese«li r a j o m a h o v a l a Sedaj se j e z a • i . k a t e r o j e v e d n o l j u b i l a i n s s r u * * - mi e a v s t vi I j e n j n , n je n e m i r n o dušo? j o j e s p r e m i l p r i p r o s t i , s c e n i m e n i h do vrat. P o s l o v i l se j e t o p l o od nje. k i * r s n v n s n d n e v n j i h g r e h o v i n j o f t r o s i I, n a j p r i d e v težkih t r e n o t k i b /<»i** O n a g a j e z a sočutne besede z a h v a l i l a « hvaležnim p o g l e d o m i n m u p o l j u b i l a r o k o. Z u n a j se j e M i n a n a s l o n i l a n a z id i a g l e d a l a n o k r a s n i o k o l i c i . N j e n po r t e d je p l a v a l ven s s o t e n n o d a l j n i r a v n m i . T o d a k r a s o t e n i opernih*. Z a n j o n i odpuščanja, d o k l e r ne z a t a ji v - r a . b o g a s t v a i n sreče, smoaa in o t r o k a J a s n i i n losrični so b i l i stavk i , k i j i h j e i z g o v o r i l »kroni a i m e n ih Ze je m i s l i l a , d a j e n a c i l j a s v o j ih d a v n i b s a n j i n a a a a i s m * en j e v««e razbilo. Kaj n a j p o s t a n e iz n j e * Kh t a k a . kakršna > b i l a d o s l e j . / težkega gr» b « na duši. a l i n a j z a v r l e t a g r e b i n sprejeme bresne p e o s t o T o l j a e s r a nbošrvsT B i l a je tok a r raadvojeni popotnik s r e d i noči n a razpotju. M i n j i j e b o d o i n b r i t k o •e je M r a k j e p a d a l n« -pa/eno n a r az • SSSntJ Rolnee ;e ':i-b». N I M M ! ;, so se n a d m- -*••»•. o g l a s i l i c e r k v en 7\ n t t o r i , k i l * * V m o l i t i i . Mestn b r u p je u t i h n i l v buč • i b g l a s o v ih ' ' I h i m e v a l i so t i g l ; « - \ i • a d i <"! M m i n i duši i n j o b u d i l i k o l i l a s e j s i n k renčal a . K • |pj BjnSSji /ave.ila. se i s p o m n i l a n a b r e z s k r b n a otr.»-ka l e t: n a snssnejšo b r e s o b z i m o surovost /iv 1 j n j a . n a I j u ' - >< n i n n j e n o bri + ISjeJ \s lM ' K e . r hi i m e ' a \^*\\ seK.> s n ee v r s t i l e t e t a / l o v e m i s li ho t r b n l , se m u bo o d - i eb V z e l a j e » i e p n knjižico. B i l ie B r a l a j e: s i . k j e r k o l i i n k a m o r k o l i
  • «e ribi s a d , r n a n n če s e obrneš k lhtgi>
  Z a k a j «i z b e g a n , a k o s e t i ne po«reei. V u k o r h««-«« oi I r l i s ? K d o p a i m a v s e T . »Iji \ • -n n o b e d e n človek n a «vetn.«r » D o k l e r nosif» <. / d r o b l o v o teb . ne m o r e m o b i t i n o r t o l n o m a brez greh a i n t n d i ne b r e z z o p r n o s t i i n f a le •di R a d i b i b i l i b r e z r s e b n a d l o g , p , k e r s m o z g r e h o m i z g u b i l i nedolžn o s t , z a p r a v i l i smo t u d i p r a v o »rečo. a*, nam j e o h r a n i t i P"trt*»žliivo*t i n čakati n a >*»M" u s m i l j e n j e , d o k l er r e t>a«le h u d o b i ja » t i o r j e največjemu s v e t n i k u , ee g n nas t i , e F l n g , s a d i l Hrez snnjdl> n j a ! * i S v Avguštin. >