Časopis za zgodovino in narodopisje

Iz Wikivira, proste knjižnice besedil v javni lasti
Jump to navigation Jump to search
'
Anton Kaspret
Viri: 1904, 1910
Dovoljenje: PD-icon.svg To delo je v  javni lasti, ker so avtorske pravice potekle.
Po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (59. člen) trajajo avtorske pravice še 70 let po avtorjevi smrti.
Za anonimna in psevdonimna dela (kadar ni mogoče nedvoumno ugotoviti avtorja) trajajo 70 let po zakoniti objavi dela (61. člen).
Stopnja obdelave: 25%.svg V tem besedilu je še veliko napak in ga je potrebno pregledati ali pa še ni v celoti prepisano.
Izvozi v formatu: EPUB silk icon.svg epub      Mobi icon.svg mobi      Pdf by mimooh.svg pdf      Farm-Fresh file extension rtf.png rtf      Text-txt.svg txt


KAZALO. ■ I.

Stran Predgovor . I

U. Rteprave.

O podelitvi deželnega maršalstva na Štajerskem 1. 1560. A. Kaspret 3

Slovensko cesarsko odločilo iz 1. 1675. t>r. K. Štrekelj .... 22 Prispevki k poznavanju slovenskih krajevnih imen po nemškem

Štajerju. L Dr. K. Štrekelj 70

Dodatek k spisu »Slovensko cesarsko odločiloc iz L 1675. Dr. K.

Štrekelj 110

O slovenskem Štajerju v jožeiinskl dobi. Dr. Fran Uešič . . 113

Grad in graščina ljutomerska, f M. Slekovec . 159

m. ŽivUenjepisi.

V spomin Mateju Slekovcu. F. Kovačič 52

Dr. Vladimir Leveč. A. Kaspret 198

IV. Mala izvesfja.

Pismo generala Ged. Lavdona iz tabora pri Rršavi 14. nov. 1759.

A. Kaspret 90

Na Prekmurskem najden rimski denar. Fr. Kovačič 91

Prerisek na steklu iz Dttrerjevega »Marijinega življenja«. A. Stegenšek 93

Izkopavanja na Slov. Štajerskem 1. 1903. Fr. Kovačič .... 93

Polstoletni jubilej češke arheologije. Fr. Kovačič 96

Kje so bile izkopane »negovske čelade?« Fr. Zmazek .... 185 Ženitni dogovor Ivana Vajkarda Valvazorja z Ano Maksimilo ba- ronico Zečker dne 20. jul. 1687. 1. A. Kaspret 186

Naša Sava, avstrijsko-francoska meja za Napoleonove »Ilirije«.

Dr. Fran Ilešič 189

Pismo Perczelovo Središčanom 1. 1848. Fr. Kovačič 191

K životopisu Ožbalda Gutsmanna. Dr. Fr. Ilešič • . . . . . . 194

Rimske najdbe pri Zrečah. F. K 196

V. Književna poročila.

A. Zgodovinska:

Pogatschnigg dr. Val. • Ingo-Nigo. M. Ljubša 97

Goldmann dr. £. : Die EinfUhrung der deutschen Herzogsgeschlechter

in den slovenischen Stammesverband. Fr. K 98


Digitized by


Google


Stran Kos dr. Fr.: Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku.

M. Ljubša 100

Zahn v. J. : Urkundenbuch IIL M. Ljubša 201

Starzer Albert Dr. : Die landesftlrstlichen Lehen in Steiermark von

1421—1546. A. Kaspret . , 204

Lang AL: Acta Salzburgo-Aquilejensia I. Lj. H 204

TkalČič Iv.: Slavensko bogoslužje u Hrvatskoj. Fr. K 205

Tkalčič Iv.: Povjestni spomenici slob. i kralj, grada Zagreba. IX.

F. K. 206

Schreuer H. : Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte der bOhmi-

schen Sagenzeit. Lj. H 206

Hoemes Moritz Dr. : Der dili^viale Mensch in Europa. Lj. H. . . 207 Vladimir Gudel: Njemački utjecaji u hrvatskoj preporodnoj lirici

F. K 207

Laszovski Em.: Matica plemstva županije požeške, srijemske i viro-

vitičke 1745—1902. F. K 207

Kraljevi hrvatske krvi (924—1102). F. K. 207

Segher M.: Hrvatski narodni vladari od g. 620—1102. F. K. . . 207

Horvat Rudolf dr. : Borba Hrvata s Turdma za Petrinju. F. K. . 208

B, Narodo pisna:

Vid Habjanič: Frjanovo. M. Murko 208

Kossina G. : Die indogermanische Frage, arhaeologisch beantwortet.

Lj. H 210

VI. DruStvena poročila.

1. Ustanovitev društva 102

2. Ustanovni občni zbor , . . . . 103

3. Prva odborova seja 105

4. Druga odborova seja 105

5. Tretja odborova seja 107

6. Četrta odborova seja 109

7. Peta odborova seja 21 1

8. Prvo predavanje v Mariboru 212

9. Predavanje v Skokah 213

10. Drugi občni zbor 214

11. Šesta odborova seja 215

12. Predavanje v Ljutomeru ... 216

13. Drugo predavanje v Mariboru 217

14. Imenik društvenikov 219